élettárs címkével jelölt bejegyzések

Közösen felvett hitelből vásárolt lakóházat megörökölheti-e az élettárs?

Share Button

16 éve élünk együtt a párommal nem bejegyzett élettársak vagyunk. 2002- től élünk együtt. 2006- ban hitelre vásároltunk házat. A párom nevére írattuk. Nem született közös gyermekünk. Azóta is együtt élünk . Az lenne a kérdésem hogy ha a párommal történne valami akkor a házat én öröklöm? Hisz együtt vettük és mai napig fizetjük.

A házastársakéhoz hasonló öröklési rend csak a bejegyzett élettársak között van. Mivel Ön ne ilyen élettársi kapcsolatot folytat, ezért élettársa halálakor Ön nem lehet az ingatlan örököse, sem haszonélvezője.

Javaslom, hogy kössenek élettársi vagyonjogi megállapodást.

Hogyan bizonyítható az élettársi kapcsolat?

Share Button

Szeretném megtudni hogy lehet bizonyítani, hogy élettársi kapcsolatban éltem a párommal. 2közös lányunk van. Sajnos párom egy hónapja elhunyt.

Az élettársi együttélés tényét hatósági bizonyítvány kiállítása keretében az illetékes jegyző jogosult megállapítani. Ennek alapján az élettársat megilletheti az elhunyt élettárs után járó nyugdíjfolyósítás is.

Ha a jegyzőnek hivatalos tudomása nincs az élettársi kapcsolat fennálltáról, lehetőség van egyéb más, pl. tanúbizonyítás útján  történő bizonyítási eljárás lefolytatására.

Élettárs tarthat-e igényt párja ingatlanára?

Share Button

Kb. öt éve éve élek az élettársammal, minden számlát én fizetek, a lakásfelújítás, bútor- vásárlás stb. saját pénzemből történt. (Festés, ajtó, ablak csere és így tovább).

Lehet-e valami követelése? egyébként nem vagyunk hivatalosan bejegyzett élettársak.

Ha az ingatlan kizárólag az Ön tulajdona és abba kizárólag a saját jövedelmét invesztálta,az élettársa sem az ingatlanból, sem a beruházásból igényérvényesítéssel nem élhet.

Milyen feltétellel alapítható élettárs javára haszonélvezet?

Share Button

Élettársi kapcsolatban vagyunk-20 éve-nem bejegyzett. Szeretnék a párom nevére haszonélvezetet bejegyeztetni a nevemen lévő családi házra.Mi a menete és az anyagi vonzata?Illetve a párom testvérei (gyermeke meghalt)úgy követelhetnek -e majd köteles részt, ha esetleg történne valami? Nekem két gyermekem van, ők lesznek majd az örökösei a háznak.

Élettárs javára illeték fizetés mellet alapítható haszonélvezeti jog lakóingatlanra. Ügyvéd vagy közjegyző készíthet erre okiratot. A haszonélvezeti jog értéke után (Itv. 72. § ) a haszonélvező 9 %vagyon szerzési illetéket fizet. A haszonélvezet alapján köteles részre a párjának testvérei nem tarthatnak igényt.

Örököl-e az élettárs, vagy az élettárs gyermeke?

Share Button

Élettársammal 5 éve vagyunk együtt. Kis saját tulajdonú lakásomban kezdtünk az együttélést. Édesanyám halála után az örökölt pénzből vettem egy nagyobb lakást ahova együtt költöztünk, ami jelenleg is az én tulajdonom.

Az élettársam semmivel nem járult hozzá, de nem is akartam. A rezsit közösen fizetjük, az élelmet közösen vesszük. Az lenne a kérdésem, hogy ha megszakad a kapcsolatunk tarthat- e igényt a lakásomra vagy kössek szerződést?

A másik kérdésem az, hogy ha az élettársam elhalálozik, / ne történjen meg/ akkor az előző házasságából a két fia követelést terjeszthetnek-e elő az én irányomban? Nincs bejelentve hozzám. Az élettársamnak a gépkocsija, meg az édesapja halála után 1/4 rész a tulajdona a szülői házból ahová be is van jelentve.

Az élettárs nem törvényes örökös, ugyanúgy élettárs leszármazója sem tarthat igényt az elhunyt élettárs vagyonára, mint örökös. Az élettársi vagyonközösségi szerződés megkötése minden élettársi jogviszony esetén javasolt, mert az élettársi vagyonközösség megszűnése esetén egyértelmű viszonyokat teremt a felek közötti elszámolás során.

Milyen joga van az élettársnak a közösen gyűjtött vagyon tekintetében?

Share Button

Párommal 8 éve vagyunk együtt, de nem vagyunk bejelentett élettársi viszonyban.

7 éve lakásvásárlásba 1/7-ed résszel tudtam beszállni, viszont a felvett lakáshitelt közösen törlesztjük. A viszonyunk megromlása esetén milyen jogom van a közösen gyűjtött vagyon, illetve lakás tekintetében?

Az élettársi jogviszony alapján – ha nem követi házasságkötés – az ingatlan 1/7-ed tulajdoni joga illeti meg Önt. Az ingatlanon felüli közös  vagyon a szerzés arányában illeti az élettársakat.

Lemondhatnak-e a gyerekek az élettárs javára az örökségről?

Share Button

Barátnőm meghalt. Több, mint 10 éve együtt élt a párjával, de nem voltak házasok. Barátnőmnek 2 nagykorú gyermeke van, akik szeretnének lemondani az örökségről az élettárs javára. Megtehetik-e és ha igen, hogyan?

A kérdésben szereplő élettársi jogviszonynak az élettársra vonatkozó öröklési joghatása nincs. A gyermekek, mint örökösök így osztályos egyezséget sem köthetnek az élettárssal, mert az élettársa hagyatéki eljárásban nem szereplő fél.

Arra van lehetőség, hogy az öröklés földhivatali bejegyzését követően (például ingatlan örökség) megfelelő okirattal az ingatlant az élettársnak juttassák. Ugyanez vonatkozik az ingóságokra is.

Milyen feltételekkel jogosult élettárs elhunyt társa lakásában maradi élete végéig?

Share Button

2007 óta élünk élettársi kapcsolatban párommal, ez idő alatt ő vett egy házat mi saját nevén van. Közös kasszán vagyunk neki első házasságából van két gyereke. Annyi lenne a kérdésem, ha netán ő hal meg előbb és nem én, akkor én élhetek tovább ebben a házban vagy a gyerekei ki tehetnek az utcára?

A nem közjegyző előtt tett nyilatkozattal együtt élők illetve nem regisztrált élettársak között az egyedüli jó megoldás, ha az élettárs külön tulajdonát képező ingatlanra a másik élettárs javára haszonélvezeti jogot alapítanak.

Ha a haszonélvezeti jog alapítás az egész ingatlanra szól, akkor a tulajdonos élettárs elhalálozása esetén – függetlenül az öröklés beálltától – a haszonélvező élete végéig használhatja az ingatlant. Ennek hiányában ha az örökösök igénylik a nem tulajdonos élettárs az ingatlan elhagyására kötelezhető.

Milyen jogai vannak a haszonélvezőnek?

Share Button

Párommal 21 éve élünk élettársi kapcsolatban. Ö özvegy, egy nagykorú gyermek édesanyja. Én elvált 2 nagykorú lányom van, a nagyobbikkal 15 éve semmilyen kapcsolatom nincs.( válásomat követően ö megtagadott ).

Egy évvel ezelőtt vásárolt ingatlanunk vásárlása párom gyermeke nevére történt, mindketten holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezünk. Párom egyéb üzleti vállalkozásából fennálló örökölt adóssággal rendelkezik. Nekem banki hitelem van, amit közös célra használunk fel.

Kérdésem : Párom adósságához hozzá kell e járulnom,  elhalálozása esetén a rá eső tartozás terhelne -e engem?

Az általam haszonélvezeti joggal terhelt házban kit terhelnek a költségek -adott esetben a tulajdonos kényszeríthet e arra, hogy a ház eladásra kerüljön?

Általam kezdeményezhető-e az eladás egy esetleges fenntartási nehézségek miatt?

A tulajdonos beköltözhet e az ingatlanba vagy beköltöztethet e más személyt?

Abban az esetben, ha a tulajdonossal történik valami( elhalálozik ) ki örökli az ingatlant ( házas egy kiskorú gyermeke van), mi történik a haszonélvezeti jog gyakorlásával?

Általánosságban megállapítható, hogy bármilyen hosszú is lehet az élettársi jogviszony a felek között, ha ezt a jogviszonyt közjegyző előtt nem szentesítik (nem jegyeztetik be) a jogviszonyuk nem fog hasonlítani a házastársakéhoz és öröklést sem alapoz meg.

Ha az élettárs nem adóstárs, nem szereplője a kölcsönszerződésnek, a párja adósságaiért helytállni nem tartozik.

Az együttes holtig tartó haszonélvezet alapján Önöket egyforma jogok illetik meg a tulajdonossal szemben: az ingatlant birtokolhatják, használhatják, hasznait szedhetik.

Mivel a tulajdonosnál is erősebb jog illeti Önöket, ezért ha nem akarják a tulajdonos nem lakhatja az ingatlant.

Az ingatlannal kapcsolatos közterhekért első körben a haszonélvezőket, míg végső soron az ingatlant, illetve, annak tulajdonosát terheli helytállási kötelezettség.

A tulajdonos haszonélvezeti jogukkal terhelten az ingatlant eladhatja ugyan, de ritka az ilyen befektetési vásárlási jogügylet.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezőknek az ilyen fajta adásvételi szerződést alá sem kell írniuk. A haszonélvező az ingatlan eladását nem kivitelezheti. A tulajdonos az ingatlant csak úgy terhelheti banki hitellel, ha a kölcsönszerződést a haszonélvezők is aláírják.

Milyen illetékvonzattal íratható át ingatlanrész volt élettárs nevére?

Share Button

Volt párommal van egy 20 milliós házunk 1/2-1/2 arányban, amin 30 milliós tőketartozás van (forintosítás miatt).

A hitelt én egyedül fizetem 3 éve, amióta a volt párom elköltözött. Párom szeretne kilépni a hitelből és a házból is. A hitellel kapcsolatban a bank kért egy vagyonközösséget megszüntető papírt, hamarosan elindítjuk a folyamatot.

Kérdéseim: Kell-e adásvételit írnunk, avagy hogyan fog átkerülni a nevemre a ház másik fele? Kell-e vagyonszerzési illetéket fizetnem, hiszen tőle nem a házat kapom, hanem hitelt, azaz a háznak a volt páromra eső felét is én fogom kifizetni.

Az ajándékozás kérdése is felmerült az illetékfizetés csökkentése / eltüntetése miatt, de úgy tudom, hogy 9% az ajándékozási illeték (nem bejelentett élettársi kapcsolatban éltünk), a vásárlási pedig 4%.

A hatályos illetéktörvény kizárólag a házastársi tulajdonrendezést preferálja illetékmentességgel. Ez lehet adásvétel vagy ajándékozás vagy vagyonjogi rendezés.

Önök esetében az adásvételi szerződés érvényességéhez a bank hozzájárulása is szükséges. A vonatkozó hitelszerződést is módosítani kell. A vagyonszerzési illetéket Önnek meg kell fizetnie: ha adásvételt kötnek 4%-ot, ha ajándékozási szerződést kötnek 9%-ot.

 

1 / 3 oldal123