élettársi kapcsolat címkével jelölt bejegyzések

Élettársi kapcsolat alatt saját pénzből vásárolt ingatlan közös tulajdonnak számít-e?

Share Button

Ha van egy élettársam „nem bejegyzett”akivel együtt élünk 13 éve egy albérletben, mindent közösen fizetünk. 

Eközben vettem egy lerobbant házát és a két kezemmel újítottam fel a saját a spórolt pénzemből, amely kizárólag csak is az én tulajdonban van! Ha egyszer elválnak útjaink, követelhet is bármit tőlem?

Az Ön által leírt élettársi kapcsolat alapján Ön a vásárolt ingatlant kizárólag Önhöz tartozik, az Ön külön vagyona, élettársa abból még öröklés útján sem részesülhet.

 

Ki örököl élettárs halála esetén?

Share Button

7 éve élünk együtt a párommal 2 közös gyerekünk született, még kiskorúak 18 év alattiak. Nem házasodtunk össze és élettársi papírunk sincs.

Ha idő előtt elhalálozás történik, akkor kik lennének az örökösök? Illetve van pár ingóság, ami az édesanyja nevén van mint tulajdonos, de a párom szerepel mint üzembentartó. Ezekkel így mit lehet kezdeni?

Az Ön által leírt élettársi jogviszonynak nincs öröklési jogi hatása Önökre mint élettársakra nézve. Közös gyermekük természetesen örökös lesz bármelyikük elhalálozása esetén.

 

 

Élettársi kapcsolatban jogot formálhat -e az ingatlanra az élettárs, aki a lakásnak nem tulajdonosa?

Share Button

Párommal 9 éve élünk együtt, egy  5 éves közös lány gyermekünk van, nincs bejegyzett élettársi kapcsolat. Lakás az ő nevén van, vásárlásakor csak mint banki hitel kezeseként szerepelek.

A kapcsolat megromlása esetén, bármilyen jogi követelésem lehet? Apaként a gyermekem mellől minden következmény nélkül csak úgy utcára tehet? Van valami jogom bármihez is? Mind a gyermek, és mind a lakhatás szempontjából?

Az élettársa külön vagyonához tartozó ingatlanra jogot formálni csak abban az esetben tudhat öröklés jogcímen – ha a kapcsolatukat magasabb jogi szintre helyezve  – a házastársi kapcsolatot vagy azzal azonos élettársi formát valósítanak meg.

Megegyezésük esetén nincs akadálya annak sem, ha haszonélvezetet létesítenek az Ön javára az ingatlanra vagy annak egy részére. Ugyanez igaz a közös gyermekük javára alapítandó haszonélvezeti jogra is.

 

Milyen hatása van az élettársi kapcsolatnak az öröklésre?

Share Button

Élettársi kapcsolatot szeretnék létesíteni, nem bejelentettet, csak úgy, hogy a lakcímmel oda leszek jelentve. Az ingatlanon amiben élni fogunk együtt ketten, csak haszonélvezeti joga van a társamnak, a fiáé a ház. Nekem nincs ingatlanom, csak egy nagyobb összeg megtakarításom, neki nincs csak a nyugdíja.

A kérdésem az lenne, ha ne tán Én halnék meg előbb, és esetleg nem készülne végrendelet általam, akkor az Én megtakarított pénzem, vagy esetleg azon vett ingatlan a közös életünk alatt az Én örököseimé maradna? (3 gyermek). Vagy kössünk vagyon szerződést? Nyugdíjam van nekem is és a társamnak is. Mind a ketten saját pénzből gazdálkodunk majd. Erről kell-e papírt készíteni?

Az Ön által vázolt élettársi jogviszonynak öröklési jogi hatásai nincsenek. Bármelyik élettárs halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint alakul az öröklés. Ez az Ön esetében azt jelenti, hogy leszármazói egyenlő arányban lesznek az örökösei, kivéve, ha ettől eltérő végrendeletet készít.

Már felbomlott élettársi kapcsolat ideje alatt vásárolt ingatlan eladása esetén szükséges-e osztozkodni?

Share Button

Párommal 23 évet éltünk együtt , már nem élünk együtt , két közös gyermekünk van, élettársi viszonyba voltunk de ez hivatalosan nem lett bejegyezve.

Kb. 10 éve sikerült lakást vásárolnom ami teljesen az én tulajdonomba van . Annyi kérdésem lenne hogy ennyi év után fele-fele arányba van az ingatlan eladási ára ha eladjuk, vagy az az én tulajdonom és nem kötelezhet az eladásra?

Az Ön által vázolt élethelyzet alapvetően nem keletkeztet az ingatlanban közös tulajdont, kivéve, ha a másik fél részéről jelentős mértékű ingatlan beruházás is történt. Az Ön nevén levő ingatlant önállóan eladhatja, és a vételárat megtarthatja.

Élettársakra mIlyen öröklési szabályok vonatkoznak?

Share Button

11 éve élek élettársi kapcsolatba( nem bejegyzett ) 2 kiskorú gyermekünk született.

A párom hivatalos esküvőt nem szeretne, arra hivatkozva,hogy szamara a papír nem fontos. Az idő múlásával azonban számos más tényező kerül prioritásba számomra, és bár nekem sem a papír a fontos, úgy érzem és gondolom, hogy ha a kapcsolatunkba valamilyen gond adódna, akkor vesztesként kerülnék ki.

A lakásunk 15% -a van az én nevemen, a többi a párom neven szerepel, a lakás költséget is ő fizeti. 6 éve vagyok gyesen, az ingóságok nagy részét én vettem.

Kérdésem az lenne, hogy az élettársi kapcsolatnak mik a buktatói? A kapcsolat megromlása esetén engem semmi nélkül akár ki lehet tenni a lakásból? A legrosszabb szituáció ( elhalálozás) eseten a párom szülei és testvére igényt tarthat-e valamire ( két kiskorú gyerekünk van, a párom nevére vette őket).

Öröklési jogi szempontból az élettársa rokonsága nem lehet örökös, mert Önöknek közös vér szerinti gyermekeik vannak. Leszármazó esetén ugyanis ők az örökösök. Az életközösség jelenlegi formájában Ön viszont nem lehet örökös.

Ha a szükséges nyilatkozatot nem teszik meg, a házastársakéhoz hasonló örökösi minősége Önnek nem keletkezik élettársa halála esetén.

Megilleti-e bármi a vagyonból azt az élettársat, akinek semmi nincs a nevén, de maga is jelentősen hozzájárult társa ingatlana beruházásához?

Share Button

Párommal hatodik éve élünk együtt, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban. Kapcsolatunk elején a párom vett egy régi házat, mely az ő nevére került, a hitelt is egyedül vette fel. A házon az évek alatt teljes körű felújítást végeztünk, melyet közösen álltunk anyagilag.

Tavaly született meg első közös gyermekünk. A házasságot a gyermek egy éves kora környékére terveztük, viszont most a párom még néhány évet várna. Ez bizonytalansággal tölt el. A hitel miatt jelzálog is került a házra. Az egyik kérdésem az lenne, hogy lehet-e ettől függetlenül haszonélvezeti jogom a házon, esetleg lehetek-e én is a befizetett összeg arányában tulajdonos, vagy meg kell várni, amíg a hitel kifut?

A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy amíg nem vagyunk házasok, ha (ne adj Isten) a párommal történne valami, elveszne részemről az a sok pénz, amelyet a közös életünkbe fektettem?

Ha jól tudom, a gyermek örököl, mint egyenes ági leszármazott. Ebből gondolom, hogy maradhatnánk ilyen esetben a gyermekkel a házban. Ha esetleg idővel a gyermek elfordulna tőlem (sajnos több ilyen családot ismerek…), kitehet a házból?

Félreértés ne essék, nem sajnálom a gyermekünktől a pénzt vagy a házat, külön megtakarítást is nyitunk neki. De minden pénzem a közös életünkbe megy (ház, családi autó, stb.) és lényegében semmi nincs a nevemen, és még csak el sem vesz a párom…

Az Ön által leírt élettársi kapcsolatnak öröklési jogi hatása nincs. Amennyiben Ön saját pénzéből élettársa tulajdonát képező ingatlanba pl. olyan értéknövelő beruházást tett, mint a ráépítés, hozzáépítés, stb., akkor az élettársi jogviszony megszűnésekor élettársának elszámolási kötelezettsége van Ön felé, vagy élettársa halála esetén hitelezői igényt érvényesíthet az elszámolásból fakadóan az élettársa örökösével szemben.

Haszonélvezeti jogot érvényesen csak akkor alapíthatnak az Ön javára, ha ahhoz a hitelt folyósító bank hozzájárul.

Élettársa halála esetén az új tulajdonos örököst megilleti az ingatlan birtoklása, használata, kivéve, ha Ön élettársával még ezt megelőzően érvényes szerződést kötött az ingatlan határozott vagy határozatlan idejű használatára.

Hogyan rendelkezzek életemben, hogy élettársam halálom után biztosan örökölje az ingatlanomat?

Share Button

Élettársi kapcsolatban élek. Rendelkezem egy ingatlannal. Az lenne a kérdésem, milyen módja van annak, hogy halálom után az élettársam biztosan örökölje a lakásomat? Házasodjunk össze? Szeretnék gondoskodni róla!

Jó megoldás lehet a házasság, de fontos tudni, hogy ha van más örökös is,  a túlélő házastárs csak haszonélvezeti jogot örököl az utolsóként közösen lakott lakásra és annak berendezési tárgyaira.

Egyéb más hagyatéki tárgyon a túlélő házastárs egy gyermek résznyit örököl, ha van Önnek leszármazója( gyereke).

Végrendelkezhet is. Ez esetben ha van leszármazó, ő köteles részre jogosult, melynek mértéke az örökség  1/3-a. Ezt pénzben kell a túlélő házastársnak megfizetnie, ha nem tudja, akkor az örökös a köteles résznek megfelelő tulajdoni hányadot kap az ingatlanból.

Köthetnek eltartási vagy öröklési szerződést, amely megkötésétől számított 2 éven belül ha Ön nem halálozik el, köteles részt nem kaphat az Ön leszármazója.

Megoldás lehet az adásvételi szerződés s az Ön haszonélvezeti jogával terhelten, mert ez esetben sem igényelhető köteles rész.

 

Saját forrásból vásárolt ingatlanra igényt tarthat -e az élettárs?

Share Button

Lányom együtt él a barátjával, de egyedül szeretne saját lakást vásárolni. Ehhez Mi adnánk egy nagyobb összeget és a hiányzó részt hitellel pótolná, amit szintén egyedül venné fel. Azt szeretném megkérdezni, hogy szakításuk esetén követelhet-e a fiú valamit?

Az Ön által írt élettársi kapcsolat a lánya élettársát nem jogosítja fel semmilyen vagyonjogi igény érvényesítésére, ha a kapcsolat kettőjük között megszakadna.

Szülők által vásárolt ingatlan tulajdoni hányada átmegy-e az élettárs tulajdonába?

Share Button

Párommal 7 éve járunk, 3 éve költözött hozzám a lakásba, melyet a kapcsolatunk kezdete előtt szüleim vettek nekem. Ha most eladom a lakást és annak az árából- szüleim által átutalt pénzből és a bankszámlámon eredetileg lévő pénzemből kipótolva- nagyobb lakást veszek, neki lesz tulajdoni hányada?

Az a lakás is az én nevemen lesz, a vételárat teljes mértékben a saját számlámról átutalással fizetem ki. Nincs bejegyzett élettársi kapcsolat, nincsen gyerekünk. Minden bútort én vettem a mostani lakásomba, a rezsit pedig felezzük.

Az élettársi kapcsolat alapján az Ön magánvagyonából vásárolt ingatlanra és ingóságra az élettársa semmilyen módon  igényt nem formálhat.

1 / 4 oldal1234