elévülés címkével jelölt bejegyzések

Mikor évül el a kommunális adó követelés?

Share Button

Építményadó bevallást adtam be egy polgármesteri hivatalnak kb. 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Akkor nem vetettek ki adót, csak 2 év múltán, mondván sok munkájuk volt. Most 5 évre visszamenőleg kérik a megemelt adót anyámtól aki haszonélvező volt. Mikor évül el a polgármesteri hivatal adókövetelése?

Az elévülési idő 5 év, ezen belül megalapozottan, visszamenőlegesen építményadó kivethető.

Mennyi a kölcsön tartozás elévülési ideje?

Share Button

Édesanyám a nővéremnek, 2012 és 2015 között kölcsön adott 500 ezer forintot.Erről nem készült írásbeli szerződés,mivel édesanyám megbízott benne.

Csupán szóbeli megegyezés történt,mely szerint ezt a kölcsönbe kapott pénzt vissza fizeti édesanyámnak.Ez nem történt meg édesanyám többszöri kérésére sem.

Ha édesanyám elhalálozik,a hagyaték értékéhez hozzá-e lehet számítani azt a fél millió forintot?

A polgári jogi viszonyokból eredő követelések 5 év alatt évülnek el. Az elévülést megszakítja a jogosult írásbeli fizetési felszólítása.

Ekkor az elévülés 5 év időtartama újra indul. Ha nem volt ilyen elévülést megszakító  cselekmény  a jogosult a követelését megalapozottan nem igényelheti. Még hagyatéki hitelezői igényként sem.

 

Követelehető-e visszamenőleg a meg nem fizetett helyi adó?

Share Button

Építményadó megfizetésére köteleznek 5 évre visszamenőleg! 2007-ben költöztünk ide. Anno az adás-vételi szerződéssel besétáltunk a Földhivatalhoz és az Okmányirodában is. Részünkről a kötelező dolgokat letudtuk.Nem volt tudomásunk ilyen helyi adóról.

Utólag beszéltem pár ismerőssel és nekik automatikusan küldte a polgármesteri hivatal a csekket. Nekünk miért nem? Kérdésem az lenne, hogy ha nem a mi hibánkból nem fizettük eddig az adót, akkor is 5 évre visszamenőleg kérhetik?

5 év elévülési időn belül joga van a hatóságnak az adó kivetésére, annak behajtására. Ezen időtartamon túl is joga van, ha korábban valamely jogi cselekményével a hatóság az elévülési időt megszakította. Az elévülés megszakadás időpontjától az 5 év újra kezdődik.

Rendelkezés hagyatékról

Share Button

Férjem tulajdonában áll egy ház, amelyet rám akar hagyni.

Férjemnek van 3 gyermeke, de jó körülmények között élnek, ezért férjem végrendelete szerint én leszek az összes ingó és ingatlan vagyonának örököse.

Ebben az esetben a végrendeletbe bele kell-e foglalni azt is, hogy a ház haszonélvezetét is rám ruházza, vagy ez szükségtelen? Ugyanis attól tartunk, hogy valamelyik gyermeke a hagyatéki eljárás során köteles rész igényét jelenti be, amit nem tudok megfizetni (esetleg csak ha eladom a házat).

Ha a férjem életében nekem ajándékozza a házat, azt is megtámadhatják- e polgári peres eljárás során – a kötelesrész kiadása miatt- a gyermekei.

Több megoldás is létezik a házastársak között vagy külön tulajdonában levő ingatlanok rendezésére.

Ilyen pl. a házassági közös vagyon rendezésére irányuló szerződés, a házastársi közös vagyon tulajdont elismerő megállapodás, az adásvétel, az ajándékozás, az eltartási szerződés, az öröklési szerződés, stb.

Javaslom, a haszonélvezet alapítását ne végrendeletileg, hanem még férje életében tegyék meg az Ön javára. A köteles részre jogosít ó igény ajándékozásnál 10 év alatt elévül.

Az egyéb tulajdonjog rendezési módok között vannak olyanok, melyek  a köteles részt kizárják, ezért javaslom, hogy végrendelet helyett válasszanak az leírtak közül Önöknek megfelelőt.

Ajándék visszakövetelése

Share Button

Édesapám ajándékba adott nekem egy pár ingóságot – régi vetőgép, ültetőgép, stb. aminek igen csekély értéke van a piacon, de nagyon örültem neki.

Úgy tudom az ajándékozási szerződés 5 éven belül visszavonható.

El lehet-e adni 5 éven belül ezekből az ingóságokból?

Mi van, ha valamilyen oknál fogva visszavonják az ajándékozási szerződést?

A ajándék visszakövetelésének akkor van helye, ha pl. meghiúsult az a cél, amiért az ajándékozás történt, vagy az ajándékozó életfenntartásához szükséges az ajándék visszavétele, mert élethelyzete elnehezült.

Természetesen csak meglévő ajándékot lehet visszakövetelni, ezért Ön szabadon értékesítheti az ajándékba kapott mezőgazdasági eszközöket. Az elévülési 5 év az ajándék visszakövetelésénél nem érvényesül.

Meddig követelhető a helyi adó visszamenőleg?

Share Button

Az önkormányzat 4 évre visszamenőleg 38 m2-es lakás után szabta ki a helyi adót, arra hivatkozással, hogy 2009-ig 60 m2 volt bejelentve, de 2009-től 98 m2.

Mit tehetek ellene? Jogos-e az intézkedés, miért nem időszerűen aktuálisan róják ki az építményadót?

Az adó-megállapításra és – beszedésre való jog elévülésének ideje öt év: kezdete a bevallási kötelezettség évének utolsó napja.

Az Ön által megküldött iratokból megállapítható, hogy az adóról készült bevallásnál 2009. év előtt 60 m2 volt az alapterület.

2009. évtől az alapterület 98 m2-re változott (ez áll az adóhatósági iratban és az alaprajzok is alátámasztják!)

2009. évre és a következő évekre vonatkozó adó beszedésének elévülése 2009. december 31-én kezdődik és öt év elteltével ugyanazon a napon, vagyis 2014. december 31- én ér véget.

Az önkormányzati adóhatóság az elévülési időn belül jogszerűen rótta ki visszamenőleg a különbözetet és a jövőre nézve is jogszerűen állapította meg a magasabb összeget – melyet csak tudomásul venni érdemes.