előbérleti jog címkével jelölt bejegyzések

Megilleti-e a tulajdonost az előbérleti jog a haszonélvező által használt lakáson?

Share Button

A garzonon van egy haszonélvezeti jog. A tulajdonosnak van elsőbbsége a ingatlant használni, bérbe venni, ha a haszonélvező nem a tulajdonosnak adja az elsőbbséget, a tulajdonos beperelheti -e a haszonélvezőt ?

Ha a haszonélvező albérletbe adja az ingatlant, a tulajdonosnak előbérleti joga van, azaz a haszonélvező elsőként meg kell, hogy kínálja a tulajdonost a használat jogával.

Ha a tulajdonos nem él ezzel, a haszonélvező szabadon albérletbe adhatja az ingatlant.  Fordítva mindez, csak abban az esetben lehetséges, azaz a tulajdonos csak akkor adhatja bérbe a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant, ha ehhez a haszonélvező kifejezett hozzájárulását adja.

Fontos tudni hogy ingyenes használatra átengedés esetén a haszonélvezőnek nem kell a tulajdonost tájékoztatnia. Az előbérleti jog megsértése esetén jogorvoslat igényelhető a bíróságtól. Előtte azonban a tényállás teljes tisztázása mellett egyeztessen helyi ügyvéd kollégával .

Milyen feltétellel adhatja ki a haszonélvező az általa nem lakott ingatlant?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltem a férjemmel együtt lakott ingatlanon. Kérdésem az lenne, hogy kinek kell a közös költséget fizetni ?

Ha elutazom a tulajdonos bejöhet-e az engedélyem nélkül, hisz a lakásban az én személyes dolgaim, értékeim vannak. Továbbá meg szeretném kérdezni, hogy kiadhatom- e a lakást albérlőnek és ha igen, akkor ezt hogy tudom megtenni, hogy a haszonélvezetet ne veszítsem el.

Az új Ptk. szerint örökölt haszonélvezeti jog feltételezi, hogy mögötte örökös tulajdonos van bejegyezve az ingatlan nyilvántartásban. A haszonélvező birtoklási joga erősebb a tulajdonos örökös birtoklási jogánál, ezért birtokháborítást követ el az a tulajdonos, aki a haszonélvező ingatlanába jogosulatlanul bemegy.

A haszonélvező bérbeadásánál a tulajdonos a bérlővel szemben elsőbbséget élvez, ezért a bérbeadáskor az előbérleti jogot élvező tulajdonost fel kell hívni a bérbevétel lehetőségére ugyanolyan feltételekkel, amelyeket a bérlő kapott a haszonélvezőtől.