elővásárlási jog jogosult címkével jelölt bejegyzések

Eladható-e az osztatlan közös tulajdonú ingatlanrész a tulajdonostárs megkérdezése nélkül?

Share Button

Szeretném megkérdezni közös tulajdonba levő háza ami fel-fele arányba van, eladható-e a másik fél megkérdezése nélkül?

Osztatlan közös ingatlantulajdon esetén az egyik tulajdonostárs kizárólag a saját részét adhatja el, melyre a másik tulajdonostársnak elővásárlási joga van.

A másik tulajdonostárs tehát a harmadik személy vevőtől jövő vételi ajánlatnak megfelelően élhet elővásárlási jogával. Ez a joggyakorlat biztosítja, hogy a másik tulajdonostárs tudta nélkül új tulajdonostárs nem kerülhet osztatlan közös tulajdonba vele.

Hogyan adható el a Magyar Állammal osztatlan közös ingatlan?

Share Button

2012-ben örököltem egy belterületi ingatlant 1/4 részben.(207m2-kivett beépítetlen terület)2014-ben az egyik tulajdonos halála után 1/4 rész az állam tulajdonába került. A másik két tulajdonostársammal el szeretnénk adni, mivel ők már idősek (80+), hogy ne “osztódjon tovább a haláluk után a föld. Az lenne a kérdésem, ha találnánk rá vevőt, hogy mehetne végbe az adásvétel az egészre, úgy hogy az állam is tulajdonos.

Osztatlan közös tulajdonú ingatlan egy része, ha magántulajdonban van, akként is eladható, hogy a Magyar Állam tulajdoni illetősége fennmarad.  Ebben az esetben a Magyar Államnak csupán elővásárlási joga van, mellyel belterületi ingatlanok esetében általában nem él. Javaslom, hogy ingatlanirodán keresztül hirdessék meg az ingatlan eladását. A Vevő később eldöntheti, hogy tesz-e vételi ajánlatot az állami tulajdonú ingatlanrészre vagy sem.

Hogyan adható el az osztatlan közös tulajdonú földterület egy része?

Share Button

Négyen örököltünk 1ha földet, hárman el szeretnénk adni egyben a saját részünket. Van-e rá lehetőség, hogy kiméressük és eladjuk?

Osztatlan közös tulajdoni hányad/ok eladása esetén a nem eladó tulajdonostársnak elővásárlási joga van a Ptk. szerint. A Földforgalmi törvény alapján regisztrált földműveseknek is elővásárlási joguk van.

A természetben kizárólagos használati rendet valamennyi tulajdonostárs közösen megállapíthatja és arról földmérővel vázrajzot készíttethet. Ezáltal a vevő a minden tulajdonostárs által aláírt vázrajznak megfelelő használati rend alapján vásárolhatja meg az ingatlant.

Elállhat-e az eladó a föld adásvételtől?

Share Button

Mint elővásárlási jog  jogosult velem hagyták jóvá a szerződést egy kitűzött szántóra. Már csak az eladót kellene kifizetnem, de telefonom és személyesen sem tudom elérni. Azt az üzenetet adták át legutóbb hogy családi okok miatt eláll a szerződéstől. Mit tehetek ebben a helyzetben?

Ha a megyei földhivatal az elővásárlási joggyakorlóval hagyja jóvá a földadásvételi szerződést, a vonatkozó adásvételi szerződés nem a szerződésbe írt vevővel, hanem az elővásárlóval jön létre érvényesen.

A jóváhagyást követően az eladó a szerződéstől nem állhat el. Fontos tudni, hogy az eladó korábban sem állhat el a megkötött szerződéstől, ha az már kifüggesztésre került. A vételárat az elővásárló a szerződésben foglaltak szerint kell, hogy megfizesse az eladónak.

Értesítési cím hiányában hogy értesíthetem az elővásárlási jog jogosultat?

Share Button

Nemrégiben örököltem egy erdő részletet, ami osztatlan közös tulajdonban van. A többségi hányad olyan úriember kezében van, akinek csak a neve ismert, se születési dátum, se lakcím, se más, az azonosítást lehetővé tevő adat nem áll rendelkezésünkre, nem szerepel a tulajdoni lapon. El szeretnénk adni a földet, de így szinte lehetetlen. Mit tudunk tenni ilyenkor?

A saját tulajdoni hányadával Ön szabadon rendelkezhet. Ha vevője van megbízott ügyvéd elkészítheti az adásvételt, amely kifüggesztésre kerül. A kifüggesztés, ha nem eredményez elővásárlási joggyakorlást megyei földhivatali jóváhagyást eredményezhet.

Mivel a tulajdonostárs Ptk. szerinti elővásárló és részére kézbesíteni az elővásárlási jog gyakorlásra felhívó levelet nem lehet, ezt a megyei földhivatal is olybá veheti, hogy tulajdonostárs nem él elővásárlási jogával. Javaslom ezt a körülményt a szerződésben is rögzíteni.

 

Családon belüli termőföld ajándékozás esetén ki kell-e függeszteni a szerződést?

Share Button

Testvérek (közeli hozzátartozók) közötti termőföld ajándékozás vagy eladás az előnyösebb-e és lehetséges-e? Mindkét esetben az illeték mértéke mennyi?

4 hektár földje van mindkét testvérnek közvetlen egymás mellett. Egyik testvér sem minősül földművesnek. A vevő testvér bejelentett lakása 100 kilométerre van a saját és a megvenni kívánt termőföldtől (de ha szükséges átjelentkezhet). Harmadik személynek haszonbérleti szerződése is van a termőföldön még 6 évre.

Ki kell-e függeszteni az eladást? Kell-e a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása?

Van-e másnak elővásárlási joga, vagy vétel esetén biztosan a testvéré lesz-e a termőföld?

Családon belüli földmozgást a földforgalmi törvény úgy preferálja, hogy az ilyen adásvételi szerződést kifüggeszteni, jóváhagyatni nem kell, az ajándékozás sem esik engedélyeztetési eljárás alá.

Az  Ön által kérdezett tényállás alapján  4 % visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetnie a vevő testvérnek, míg ajándékozás esetén 18 % ajándékozási illetéket a megajándékozott testvérnek.

Mindkét esetre igaz, hogy földszerzési korlátozás, elővásárlási joggyakorlás nincs.

Mik a tanya vásárlásának feltételei?

Share Button

Párommal tanyát szeretnénk venni meg is találtuk van hozzá 1,2 hektár föld érdeklődnék mik szükségesek a megvásárláshoz mert mezőgazdasági végzettségem van de nem vagyok se földműves se őstermelő?

Személyenként 10.000 m2 föld illetve tanya tulajdoni joga vásárolható. Ez lehetséges anélkül is, hogy a vevő/k nem földművesként bejegyzett személyek és a megvásárolandó földdel együtt nincs a tulajdonukban/használatukban 1 ha föld.

Fontos tudni, hogy a 60 napos önkormányzati kifüggesztéskor a földműveseknek elővásárlási joguk van, ezért olyan vevők esetében, akik rendelkeznek megfelelő mezőgazdasági képzettséggel javasolt, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási földhivatalnál földművesként és így mint elővásárlási jog jogosultak kössék meg az adásvételi szerződést.

Milyen költségvonzata van szülőtől kapott ingatlan továbbértékesítésének?

Share Button

Édesanyám elajándékozta – 5 évvel ezelőtt – nekem és testvéremnek a panellakását. A tulajdonrészemet szeretném a gyerekemnek elajándékozni, vagy eladni. Azt a megoldást szeretném választani, mely később a gyermekem a lakás eladásakor kedvezőbben tud eljárni.

Ajándékozáskor tudom, hogy amennyiben 5 éven belül adja el – adják el – akkor időarányosan adóköteles lesz az ő része.

Szükséges-e a másik résztulajdonos beleegyezése az ajándékozás, vagy az eladás szempontjából?

Tulajdonközösséget képező lakásrész eladása esetén a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Ha ugyanez az ingatlanrész ajándékozásra kerül, ilyen elővásárlási jog nincs.

A megszerzett (ajándékba kapott, vagy vásárolt) ingatlanrész tovább eladása esetén mindig az adásvételi szerződésben feltüntetett vételárakból kell a fizetendő SZJA-t kiszámítani.

Ajándékozott ingatlan tovább eladásakor az adó alapja a befolyó vételár 25%-a (1 / 4 –e) és az adó mértéke ennek a 15%-a (további kedvezmény is igényelhető az eltelt évek miatt). Fontos tudni, hogy SZJA-t csak abban az estben kell fizetni,  ha van jövedelem.

Ajándékozott ingatlan eladása esetén mindig van jövedelem, hiszen egy ingyenesen szerzett ingatlan eladásáról van szó (lakóingatlan esetében természetesen, ha az ajándékozástól számított 5 év eltelt, nem kell SZJA-t fizetni).

Vásárolt ingatlan eladása esetén csak akkor van jövedelem, ha az eladási ár több a vételi árnál (ha egyenlő vagy kevesebb nincs jövedelem, nincs adózás). Ha nem szeretnétek elővásárlási joggyakorlást, akkor az ajándékozás a megfelelő, de a tovább értékesítéssel legalább 5 évet várjanak, hogy ne kelljen SZJA-t fizetniük.

Külterületi ingatlanra köthető-e foglalós szerződés?

Share Button

Szőlő, lakóépülettel, külterületi ingatlanom van. Tudom, hogy ki kell függeszteni, stb. Foglalót vagy előleget írjak be a szerződésbe?

Mikor állhat el a vevő a vásárlási szándékától? Mondva csinált ürügy, vagy tényleges ok mi lehet?

Az elővásárlási jog miatt foglalóval biztosítani a szerződést nem érdemes. Az előleg is visszajár a vevőnek, ha elővásárlási joggyakorlás történik. A kifüggesztett föld adásvételi szerződést sem visszavonni, sem módosítani nem lehet, és attól elállni sem lehet.

Hogyan lehetséges egy ingatlanmegosztás lefolytatása?

Share Button

Egy családi házban lévő lakást örököltem szüleimtől immár 10 éve. A ház többi részét két bátyám örökölte meg, az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van.

Amennyiben el akarom adni az általam használt lakást megakadályozhatják-e ezt az osztatlan közös tulajdon miatt?

Hasznosabb-e ilyenkor ingatlanmegosztást kérni, ha ezt én indítom el kb. milyen ügyvédi és eljárási költségei vannak és lehet-e olyan eredménye, hogy a bátyáim esetleges ellenállása miatt mégsem történik meg a megosztás?

A telekmegosztás csak valamennyi tulajdonostárs közös akaratával lehetséges és ha a telek a helyi rendezési tervben írtaknak megfelelő mértékű és megosztható.

Eladhatja a tulajdoni részét bármelyik tulajdonostárs önállóan vagy együttesen értékesíthetik az ingatlant.

Az első esetben a többi tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Javaslom keressenek fel ingatlanirodát a közös értékesítés végett és a befolyó vételárat osszák fel egymás között – tulajdoni  hányaduknak megfelelően.

1 / 3 oldal123