engedélyezési eljárás címkével jelölt bejegyzések

Kivett zárkert átírattatható-e nem EU állampolgár nevére?

Share Button

Szeretném megkérdezni hogy ha a zártkertemet kivetetem művelés alól akkor átírattathatom -e a férjem nevére aki nem EU tagállam állampolgára (marokkói) és csak családegyesítési vízummal tartózkodik itt, ami három és fél év múlva lejár?

Magyar ingatlant  csak kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg marokkói polgár. A szerződés megkötése előtt javaslom érdeklődjön az illetékes Kormányhivatalnál  a vonatkozó nemzetközi egyezményekről.

Ki lehet-e kerülni külterületi szántó esetén az engedélyeztetési eljárást?

Share Button

Ki lehet- e kerülni a 6-8 hónapos engedélyeztetési procedúrát egy terület adásvétele kapcsán?

Vagy van -e valami lehetőség a procedúra egyszerűsítésére?A terület jellemzői:  külterület (0-val kezdődik a hrsz), 946 négyzetméter, besorolás: szántó

Ha szántóként használatos az ingatlan akkor válaszom: nem. Ha az ingatlan használata pl. telephely jellegű,  akkor meg lehet próbálni a szántó művelési ág megszüntetését és az aranykorona levételét – természetesen a művelésből való kivonási költség megfizetése mellett. Javaslom érdeklődjön az illetékes földhivatalnál.

Ki kell-e függeszteni a külterületi ingatlant, melyen gazdasági épület áll?

Share Button

Szeretnék vásárolni egy ingatlant, ami külterületen van. Ez a tulajdoni lapon úgy szerepel, hogy gazdasági épület és udvar. Ennek a területe 3.2 hektár. A kérdésem, hogy ezt is ki kell függeszteni 60 napra?

A külterületi ingatlan helyrajzi száma 0 -val kezdődik A  3.2 hektárra vonatkozó adásvételi szerződést  ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni . Elővásárlással is lehet számolni.

Eladható-e a tanya a körülötte lévő föld nélkül?

Share Button

Lányom eladná tanyáját, mert ez lenne az önerő a hitelhez. A vevő 35 km-en túl lakik és nem földműves.

Lányom 3 éve árulja az ingatlant, a vevő csak hétvégi háznak venné meg.  890 m2 a tanya a 0,5 ha szántó sem kellene neki. A tanya külterületen van. Sikerülhet-e eladni vagy mik a kikötések ?

A tanya csak a körülötte levő földdel együtt adható el. Az adásvételi szerződést ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni, mely kb fél év.

 

Eladható-e az 5 éven belül vásárolt földterület?

Share Button

Eladható -e a vásárolt termőföld 5 éven belül? A földtörvény az elidegenítésről nem rendelkezik, de 5 év művelési kötelezettséget ír elő. Ezért nem egyértelmű számomra, hogy értékesíthető e az olyan terület, melynél még nem telt még le az 5 év művelési kötelezettség. Amennyiben értékesíthető, az esetben megszabadulok e a kötelezettségemtől is?

A művelési kötelezettség be ne tartása szankcionált. Az illetékes hatóság bírságolási joggal rendelkezik és végső szankció a kényszerhasznosítás.

Elidegenítési tilalom ugyan nincs biztosításként bejegyezve a tulajdoni lapra, de a  tovább eladás ugyanúgy  engedélyezési eljárás alá tartozik. és a z illetékes Megyei Földhivatal az engedély megadását meg fogja tagadni. Ezért   javaslom, hogy szerződésszerűen járjon el és várja meg az 5 év elteltét az elidegenítéssel.

Milyen lehetősége van vevőnek a lakóhelyétő távol eső zártkerti ingatlanok megvásárlására?

Share Button

Tolnán élő mezőgazdasági végzettségű ember vagyok őstermelői igazolvánnyal, mezőgazdasági regisztrációs számmal, földműves regisztrációval rendelkezem.

Tavaly nyáron szerződést kötöttem mintegy 30 különböző hrsz-ú Zala megyei zártkerti, egymással szomszédos terület megvásárlására,melyek egy tulajdonban vannak.

Az egész terület 5Ha.A NAK első körben elutasította a vásárlást, mert magasnak állapította meg az általunk szerződésben rögzített vételárat, illetve kifogásolta, hogy nagy a távolság a lakóhelyem és a megvásárolt ingatlan között. Tény, hogy nem került bele a szerződésbe az, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a terület-sokkal kedvezőbb, ápoltabb, rendezettebb ,mint akár a szomszédos területek, illetve az sem lett feltüntetve a szerződésben, hogy a területen van egy gazdasági épületként szereplő ingatlan, amely lakóingatlanként is kitűnően funkcionál a közművek hiánya mellett is.

Mivel lehet hatékonyan érvelni a helyileg illetékes Önkormányzat Jegyzője elé kerülő ügy érdekében, azt is figyelembe véve, hogy zártkerti területre -főleg gazdasági épület besorolású ingatlanra nem szokás állandó lakcímet kiállítani tudtommal.

Az sem került bele a szerződésbe, hogy oda szeretnék költözni az adás-vétel után a megvásárolt ingatlanba. Állandó vagy ideiglenes lakcím is megteszi, hogy megfeleljek annak az elvárásnak, hogy az adott km-en belül élőnek tekintsenek rám.

A zártkerti földeket – művelés alóli kivonást követően- a belterületi ingatlanokhoz hasonló módon megvásárolhatja. Ebben az esetben nincs szerzési korlát, nincs kifüggesztés, elővásárlás és engedélyezés.

Kivonható-e a művelésből 0-val kezdődő külterületi ingatlan?

Share Button

Szeretném a külterületi ingatlanomat kivonatni  művelés alól. Jelenleg szántó minősítéssel szerepel a tulajdoni lapon.Hivatalosan / építési engedéllyel/ van rá építve a 3%-ban beépíthető gazdasági épület a szabványnak megfelelő építési anyagokból.

Lakcímkártyával rendelkezem, életvitel szerűen is itt lakom. Debrecenben azt a választ kaptam hogy a 0-sal kezdődő hrsz-ú ingatlanokra ez a rendelet nem vonatkoztatható.

Mi az teendőm ha ragaszkodom ehhez a megoldáshoz, hogy az esetleges eladásnál egyszerűbb legyen?

A 0-val kezdődő hrsz-ú külterületi ingatlanokra a rendelet valóban  nem vonatkozik.Az ingatlan azonban bárkinek eladható így is, mert 1 hektár alatti. Csupán engedélyeztetnie kell az adásvételi szerződést.

Engedélyeztetés alatt álló ingatlant ki lehet-e vonni a termőföldtörvény hatálya alól?

Share Button

Adott egy zártkerti ingatlan, amely kivett lakóház udvar, szőlő, szántó, gazdasági épületként szerepel az ingatlannyilvántartásban.2015. 12. 03-án adásvételi szerződést kötöttünk rá, amely 2016. 02.02-ig ki van függesztve a Ph. hirdetőtábláján.

A kérdésem az , ha a tulajdonosok most kivonnák művelés alól ezt az ingatlant, akkor mi volna a további teendő? Ha módosítani szükséges ezt a szerződést és újra kifüggeszteni, az jelentős hátrányt okozna nekünk, vevőknek.

Ha kivonnák művelés alól az ingatlant, akkor újabb adásvételi szerződést kellene kötni, vagy a meglévőt módosítani és egyben intézkedni afelől, hogy a Földhivatal nem folytassa le az eljárást?

Ha 2015.12.01-után művelés alól kivonták a zártkertet és erre az ingatlanra kötnek adásvételi szerződést, azt nem kell kifüggeszteni, nem kell jóváhagyatni, mert kikerült a földforgalmi törvény hatálya alól.

Ha még kivonás előtt kötöttek a zártkerti ingatlanra adásvételi szerződést, akkor meg kell várni az illetékes megyei illetékhivatal eljárást lezáró döntését.

Ha az eljárás elutasítással végződik, azt követően lehet a zártkerti ingatlant egyoldalú tulajdonosi kérelemmel kivonni és megköthető rá a „normál” adásvételi szerződés. Ezen szerződés alapján a földhivatal a tulajdonjog változást 30 nap alatt átvezeti, kifüggesztést, elővásárlási joggyakorlás, jóváhagyás nélkül. Ezt a szerződést nem kell biztonsági okmányon tenni és a vásárolt ingatlan nem számít be a földszerzési korlátozásba.

Hogyan vásárolhatom meg földművesként az általam művelt terület egy részét?

Share Button

Egy helyrajzi számon lévő földterületen földművesként gazdálkodom.

A területet az elhunyt tulajdonostól többen megörökölték és az egyik résztulajdonos korábbi több éves felém való tartozása fejében átadná az ő részét.

Van-e a többi résztulajdonosnak elővásárlási joga? – /köztük nincs földműves/ és kell -e kifüggesztés?

Minden a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó föld nem közeli hozzátartozónak történő eladása csak kifüggesztéssel, jóváhagyással történhet. Ez vonatkozik arra a z esetre is ha a vételárba 1 korábbi tartozás beszámításra kerül.

Az eladáskor a PTK. szerinti tulajdonos társaknak elővásárlási joga van 60 napra, míg a regisztrált földműveseknek a 60 napos kifüggesztési időszakban.

A művelés alól kivett zártkert az előbb elmondottak alól kivételt képez, annál csak a tulajdonostársak elővásárlási jogával kell számolni.

Mikor hatályosul a föld adásvételi szerződés?

Share Button

Lakástakarékból és CSok bevonásával szeretnénk megvásárolni egy tanyás ingatlant, mely 0-ás helyrajzi számú.

Bementünk a bankba (OTP) és megkérdeztük mi a menete. Ott az ügyintéző azt mondta, hogy a kifüggesztés miatt nem érkezik vissza az adásvételi szerződés a törvényben rögzített 120 napig.

Szerinte lehetetlen, hogy a CSOK működjön. Kérdésem az lenne, hogy van mód arra, hogy az adásvételi szerződés ne lépjen életbe a kifüggesztéssel egy időben, csak később?

Engedélyezéshez kötött földadásvételi szerződés akkor hatályosul, ha az illetékes megyei földhivatal az adásvételi szerződést jóváhagyja. Ezt követően alkalmas a jogügylet hitel felvételéhez.

2 / 3 oldal123