építéshatóság címkével jelölt bejegyzések

Honnan tájékozódhatunk belterületi szőlőterület beépíthetőségéről?

Share Button

Lányom vásárolt Őrbottyán belterületén rendes utcában, egy 3500 m2 es szőlőként szereplő területet, a terület a településtérképen mint lakóövezet szerepel, építkezni szeretnének, amihez át kell minősíttetni belterületté, azt hallottuk ehhez 5 évet kellene várnunk az adásvételtől kezdve. Így van?, vagy van lehetőség hamarabb elintézni ezt?

Javaslom a helyi jegyzővel/ építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot, a helyi rendezési tervvel kapcsolatos kérdései megválaszolásához, a belterületbe vonás lehetőségéről.

Általánosságban: aranykoronás belterület beépíthető. A művelési kötelezettség és a beépítés egymás mellett megférő kategória. E körben javaslom az alábbi linken olvasható NAK kiadvány tanulmányozását.

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/126-foldforgalmi-szabalyozas-gazdalkodoi-kezikonyv/file

 

Mennyi a zártkertek beépíthetősége?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonú zártkert egy része (720 m2)az én birtokomban van. Kezdeményezhetem az ‘osztatlan közös’ megszüntetését, hogy a rám eső hányad a magántulajdonom lehessen?

Jelenleg hány százalék a zártkerteknél a beépíthetőség? Ha van már a zártkerten téglaépület, melyet bővíteni akarok de a kész ház nem haladja meg az 50 m3-t és a 3 m gerincmagasságot kell rá építési engedélyt kérnem? vagy elég csak bejelentenem az építés megkezdését?

720 m2 ingatlan telekalakítással tovább nem osztható. A közös tulajdon megszüntetése vagy megváltással történik (egyik tulajdonostárs a másikat kifizeti) vagy árveréssel szüntethető meg. Ez utóbbi esetben a végrehajtáson befolyó összeg a tulajdoni hányadok arányában kerül felosztásra a tulajdonosok között.

Javaslom, hogy kizárólagos természetbeni használati megosztási vázrajzot készíttessenek földmérővel, így biztosítva lenne minden tulajdonosnak az általa használt ingatlanrész kizárólagossága.

A zártkerti beépítés általában 3%, de az OTÉK ezt 10%-ra módosította. Az adott önkormányzatra csak azt követően vonatkozik a 10%, ha ennek megfelelően a rendezési tervét már módosította.

Mire kell ügyelni osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonként jegyzett ikerházfél megvásárlását fontolgatom. Az ingatlan 2/4-ed része az ikerház-fél, teljesen lekerítve, gyakorlatilag önálló. Mi a módja és milyen költsége van (illetve mi kell hozzá a másik ikerféltől?), hogy a 2 ingatlan 2 külön helyrajzi számra kerüljön? Min múlik, hogy a földhivatal elfogadja-e a telek-alakítási kérelmet avagy nem? P.S.: A másik fél több hitelt is felvett a saját ingatlanrészére, ami a tulajdoni lapon linkelve is van az Ő tulajdonrészéhez – jelenthet ez nekem később bármilyen problémát (Terhelés, elidegenítés, stb.)

A helyi rendezési tervben meghatározott legkisebb teleknagyság alatt önálló ingatlan nem alakítható ki. Az építésügyi hatóságtól tájékozódjon erről. Javaslom, hogy helyi geodétával is egyeztessen a telekalakítás lehetőségéről.

A szomszéd ingatlanrész terheltsége az Ön tulajdoni hányadát nem érintő tétel. Ön saját jogán hitelt vehet fel és a saját részére azt ráterhelheti.

Mivel ikeringatlanról van szó, ezért az ingatlannal kapcsolatos bármely változtatás csak a szomszéd beleegyezésével, aláírásával lehetséges. A banki terhelés miatt ehhez még a bank jóváhagyása is szükséges.

Hogyan változtatható gazdasági épület lakóingatlanná?

Share Button

Külterületen lévő zártkertemet mezőgazdasági művelés alól kivonattam, de a rajta lévő 30 m2 gazdasági épületet- melyben ténylegesen több mint 10 éve lakom, bejelentkezve a hrsz-ra – hogyan lehetne lakóépületté nyilváníttatni?

Hisz gazdasági épületben szerintem nem lehetne életvitel szerűen lakni. Ha lakóépületté lehetne módosítani, akkor a jelenlegi 10 %-os beépítettséghez igénybe tudnám e venni a CSok-t ,illetve a Lakáskassza megtakarításomat, melyet eddig nem tudtam felhasználni.

Általában elmondható, hogy a gazdasági épület nem felel meg a lakóház követelményeinek sem szoba nagyság sem hőszigeteltség, stb. vonatkozásban.  Az életvitelszerűen lakható zártkerti gazdasági épület lakóházzá átminősítés lehetőségéről az illetékes önkormányzat építésügyi osztályán tájékozódhat.

 

 

Mennyiben befolyásolja az adásvételt, ha az épület nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel?

Share Button

Van egy 20 éve épült családi ház, ami akkor megkapta az építési engedélyt és minden a rajz szerint épült, csak amikor kész lett, nem kérvényezte a tulajdonos a lakhatási engedélyt. Megszeretném venni ezt a házat és nem tudom, hogy ez mennyiben befolyásolja az adás-vételt, illetve szükséges-e,így 20 év elteltével fennmaradási engedély? Ha szükséges, akkor az kb. mindet egybevéve mennyibe kerül?

Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező épület az ingatlan tulajdoni lapjára nincs rájegyezve és a térképén sincs feltüntetve például lakóház, udvar helyett csak beépítetlen terület az ingatlan megnevezése.

Javaslom, hogy az eladóval a vételt megelőzően végeztesse el az épület feltüntetést. Ehhez eladónak kell fennmaradási engedélyt kérnie, mely bonyodalmas ügyintézés. Eladónak kell továbbá egy földmérőt megbíznia ez épület kontúrjait tartalmazó vázrajz elkészítésével, mely alapján az épület a térképre feltüntetésre kerül – mely költséges.

Nem utolsó sorban eladónak kell energia tanúsítványt készíttetnie, mely az adásvételi szerződéshez szükséges.

Telek-összevonással növelhető-e a beépítési százalék?

Share Button

Osztatlan közös tulajdon létrehozása lehetséges beépíthetőség érdekében? Rendelkezem egy kb. 0,3 ha nagyságú külterületi mezőgazdasági területtel (szőlő).

A terület régen egy helyrajzi számon volt, melyet felosztottak 20-25 részre, mindegyik 0,3 ha körüli.

A terület a Balaton Törvény szabályozása alá esik, azaz a legkisebb beépíthető terület 2 ha, melyen 400m2-t lehetne beépíteni.

Többen szeretnénk építeni rá. Amennyiben 7-8 telket egyesítenénk (osztatlan közös tulajdonnal), megoldható lenne a ráépítés úgy, hogy mindenki építhetne rá 50-50 m2-t?

Általában a beépíthetőség korlátozása vagy kizárása az ingatlan területének növelésével megszüntethető. Ennek egyik módja lehet a telekegyesítés, akár osztatlan közös tulajdonban is.

A telek-összevonást követően kialakuló beépítési % -ról, a beépíthető felépítmények jellegéről nagyságáról tájékozódjon az illetékes építésügyi hatóságtól.

Ha a terület a Balaton-Törvény szabályozása alá esik, különös tekintettel érdeklődjön arról, hogy csatorna hiányában kaphat-e, ill milyen feltételekkel építési engedélyt.

Milyen építési szabályok vonatkoznak művelésből kivett zártkertre?

Share Button

Lehetséges-e és milyen jogi lépéseket kell megtennem a következő tervhez: A település szélén lévő elhanyagolt zártkertek egy részét, (összesen kb. 2-3 ha nagyságban) megvásárolnám még ebben az évben, majd összevonnám 1-2 helyrajzi szám alá őket és ott családi gazdálkodásba kezdenék tanya jelleggel (lakóház + gazdasági épületek).

A zártkerteket az adás-vétel előtt kivonatnám művelés alól a tulajdonosokkal. 80%-ban legelőnek hasznosítanám az összevont területeket. A művelés alól kivont zártkertekre milyen beépítési szabály vonatkozik? Földműves végzettségem nincs jelenleg.

A kivett zártkertre a művelés alóli kivonást megelőzően is érvényben levő építésügyi szabályok vonatkoznak. Az illetékes Építéshatóságnál érdeklődhet a vonatkozó rendezési -építésügyi szabályokról.

Mikor osztható az építési telek? Eladható-e osztatlan telek építési telekként?

Share Button

Van egy 1487 négyzetméteres kertünk Balkányban, amelyre van építve egy 90 négyzetméteres ingatlan. A kert megközelíthető elölről és hátulról is, és belterületen van. Ezt ketté szeretnénk osztatni és a egyik felét eladni építési teleknek.

Voltunk a hivatalban és ott azt mondták,hogy e kert nem osztható ketté mivel nem lesz meg a 900 négyzetméter építési telek. Ez valóban így van, hogy 900 négyzetméter alatt nem lehet telekre építeni?

Az önálló telek kialakításához szükséges önálló telekméret nagyság településenként van leszabályozva.

A helyi rendezési terv és építési szabályzat dönti el azt, hogy egy telek hány százalékban beépíthető, ill. a telek mely részére lehet építeni.

Ha az Önök esetében a helyi szabályozás az önálló helyrajzi számon történő telekkialakítást nem teszi lehetővé, azt kell megvizsgálni. hogy osztatlan közösben, kizárólagos természetbeni használat mellet az eladásra szánt telekrészre lehet-e önálló épületet építeni, ill. milyen paraméterekkel. Erről az illetékes építéshatóságnál tájékozódhat.

Fontos tájékozódni arról is, hogy a közműcsatlakozás milyen feltételekkel oldható meg az eladásra szánt telekrész esetében.

E tények ismeretében dönthet úgy, hogy a telek egy részét osztatlan közösben építésre meghirdeti.

Átminősíthető-e mezőgazdasági területen álló épület lakóházzá?

Share Button

Külterületi a., szántó 6000 m2 13,00 AK b., kivett lakóház, udvar 800 m2 0,00 AK végleges más célú hasznosítás gazdasági épület és egyéb építmények létesítése céljából 800 m2 nagyságú területre engedélyezve xxxx számú határozattal rendelkező tulajdoni lap bejegyzések estében milyen szabályok és feltételek vonatkoznak az ingatlan megvásárlására?

Mik a lehetséges jogszerű lépések az ingatlanon lévő több száz négyzetméter hasznos alapterületű, lakóház minőségű építmény lakóházzá minősítésére?

A külterület/ tanya a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, azaz fél éves engedélyezési eljárással vásárolható meg, kifüggesztés, jóváhagyás, elővásárlási jog gyakorlása mellett.

Amennyiben a lakóházat kiemelik önálló helyrajzi számra a lakóház kikerül a Földforgalmi törvény hatálya alól. Október 30-án megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a zártkerti ingatlanokat kivonni teszi lehetővé a Földforgalmi törvény hatálya alól, mely a következő: a 2015. évi XLIV. törvény módosította az 1997. évi CXLI  törvényt, melynek 89/A paragrafusa ’zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása’ fejezete a zártkert tulajdonosainak 2016.12.31-ig lehetővé teszi a zártkert művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését az ingatlan nyilvántartásban.

A törvény  67/2015.(X.30) FM  számú végrehajtási rendelete 2015. november 30. napjától lehetővé teszi ,hogy  az illetékes földhivatal  – a tulajdonos ingyenes kérelmére – elvégezze   művelési ág a módosítást.

A kivett zártkert már kézen-közön eladható. Nem kell hozzá kifüggesztés és jóváhagyás sem. A fenti jogszabály azonban Önnek nem megoldás, mert a külterület nem tartozik a hatálya alá.

A tulajdoni lap ismeretének hiányában, a leírtak alapján valószínűsíthető, hogy egy helyrajzi számon szerepelnek a felépítmények a földdel és így a földforgalmi törvény rendelkezései irányadóak rájuk.

Annak eldöntésénél, hogy a nem lakóház minősítésű lakóház lakóházzá átminősíthető e sok szempontot kell figyelembe venni, de a legfontosabb hogy az illetékes építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot és konzultáljon.

A rendezési terv függvényében kérdezzen rá arra is, hogy zártkertté átminősíthető e a megvásárolni szándékozott ingatlan, mert ebben az esetben a fentiek alapján a vásárlás egyszerűsödhet.

Hogyan bonyolítható le egy föld adásvétel?

Share Button

Szeretnénk 1ha közeli földterületet vásárolni Fejér megyében, Budapesttől max. 50 km-ig. Egy 100 m2 házat építenénk rá, és zöldség-gyümölcstermesztés saját részre lenne a cél. Hogy lehet ennek nekivágni?

Ha a földet és az eladóját is megtalálta  az adásvételi szerződést biztonsági okmányon is alá kell írni és 4 példányt az illetékes jegyzőnek meg kell küldeni 60 nap kifüggesztésre. Ez idő alatt a regisztrált földműveseket elővásárlási jog illeti meg – Önnel szemben.

A megyei földhivatal által jóváhagyott szerződést lehet a földhivatalba benyújtani tulajdonjog változás bejegyzése céljából. Ha az Ön nevét, mint Vevő nevét a földhivatal bejegyezte, a földet is birtokba veheti. Ami az építendő házat illeti: az aktuális építési szabályokról az illetékes építéshatóságnál tájékozódhat.

1 / 2 oldal12