építési jog címkével jelölt bejegyzések

Építhető-e mobilgarázs osztatlan közös területen?

Share Button

18 lakásos társasház osztatlan közös tulajdonú udvarán vásároltam egy felszíni parkoló kizárólagos használati jogát 2 évvel ezelőtt.

A parkoló egyik oldalán garázssor van, a másik oldalán kertrész, ez egy különálló, telek szélén elhelyezett parkoló. Szeretnék rá építeni egy tetőt az autóm árnyékolására. Oldalai nem lennének, csak tartógerendák és a tető. Ehhez kell a tulajdonosok 100%-os beleegyezése?

Amennyiben nem sikerül kivitelezni a tető megépítését (ugyanis van 1-2 lakó, akinek nem felelne meg) mobil garázs hosszú távú állandó felállításához szükséges a lakók beleegyezése? Ha igen, milyen százalékban?

A vonatkozó alapító okirat és SZMSZ hiányában általában elmondható, hogy a tulajdonostársak hozzájárulása nem mellőzhető a mobilgarázs és hasonló gépjármű tároló felépítmények létrehozása előtt.  A belső szabályzatok irányadóak, ha a tulajdonostársak a törvényi rendelkezésektől eltérően határozták meg az ilyen jellegű felépítmények létrehozására vonatkozó előírásokat. Javaslom, hogy egyeztessen a társasház közös képviselőjével az Önre vonatkozó követelményekről.

Mennyit építhet be az osztatlan közös tulajdon egyik tulajdonosa?

Share Button

3061 m2 osztatlan közös tulajdonú zártkert 16/66 hányadú tulajdonosa vagyok. Építeni szeretnék. Ilyenkor az egész tulajdon 3%-ával kell számolni vagy csak a rám eső 16/66 rész 3%-a építhető be? A szomszédom részén nincs építmény és nem is tervezi.

Arányosítani kell, azaz nem az egész tulajdon 3%-ával kell számolnia hanem csak az Önre  eső 16/66 rész 3%-a építhető be.

Építési engedély jogutódlása

Share Button
Még be nem fejezett építkezés vásárlása esetén hogy kerülhet a nevemre az építési engedély?
 

 Az építési engedély fő szabály szerint az építtető nevére szól, és van egy érvényességi ideje, amely bizonyos ideig és feltételek mellett meghosszabbítható.

Ha az építési engedély érvényes, és időközben az ingatlan tulajdonjoga változik, az új tulajdonos jogutódként a korábbi építtető helyébe tud lépni, ehhez egy kérelmet kell az építési hatóság felé terjeszteni, és egy minimális adminisztrációs díjat, 10 ezer forintot megfizetni.

Kötelező -e bekeríteni a telkemet?

Share Button

Vásároltam egy telket, ami ki van tűzve földmérő által. Építkezni csak jövőre szeretnék. Szeretném tudni, kötelező bekeríteni e telkemet?

A kerítés építése – ha csak a helyi önkormányzat nem követeli meg – nem kötelező, csak lehetőség. A hazai kultúrában annyira elterjedt a kerítés létesítése (eredetileg főleg a vadkár megelőzésére, illetve a háziállatok elkóborlása ellen), hogy a kerítés nélküli lakókert, lakópark építési kísérletek sorra kudarcba fulladtak.

Ha Ön nem akar kerítést építeni, a szomszédok előbb-utóbb kikövetelik, vagy megépítik Ön helyett. Rosszabb esetben egyszerűen használni fogják az Ön kertjét is.

Mikor kell Magyarországon egy építkezést bejelenteni?

Share Button

Szeretném tudni mikor kell Magyarországon egy építkezést bejelenteni és mikor nem, melyek azok a kisebb építmények amelyek szabadon építhetőek?

 A  magyar jogi szabályozás szerint melléképület 50 négyzetméteralapterületig és 2,5 méteres építménymagasságig építés-bejelentés alapján építhető. E fölött viszont építési engedély kell.

Az építési bejelentéshez terveket kell készíttetni, számos előírást be kell tartani, amit tervezéskor az építész figyelembe vesz, és a tervért felelősséget vállal. Ilyen például az építési hely szabályos kiválasztása, a megengedett legnagyobb beépítettség, stb.

A megfelelő megoldás tehát, ha kihívunk egy építészt helyszíni szemlére, aki a helyi előírások ismeretében tájékoztat arról, hogy milyen formában valósulhatnak meg az épületek, és milyen bekerülési költségekkel számolhatunk, majd meg is tervezi az építményt és beadja az építés bejelentést.

A beadott bejelentést az Építéshatóság tudomásul veszi, a szabályos megvalósulást ellenőrzi. Nem kell azonban várni a válaszra, a tervek alapján az építkezés máris megkezdhető. A munkálatokat 6 hónapon belül kell befejezni, és használatbavételi bejelentést tenni.

Fontos tudni azoknak akik olyan szerkezetet építenének, amit nem kell engedélyeztetni, bejelenteni.  Ezek az alábbiak:

Ponyvaszerkezet

Az ún. ponyvaszerkezet a jogszabály szerint akkor nem engedélyköteles, ha legfeljebb 30 négyzetméteres vagy annál kisebb alapterületű, illetve nem szélesebb 4 méternél. Ha bármelyik értéket meghaladja a szerkezet mérete, bejelentés-, illetve engedélyköteles.

Kerti tető

A  kerti tető, de  csak 20 négyzetméteres alapterületig. Kerti tető alatt leegyszerűsítve olyan építményt értünk, aminek nincsenek oldalfalai, csak teteje, viszont nem  csatlakozik a házhoz.

Előtető

Amikor  a kerti tető nem különálló akkor előtetőnek hívják  és 2 méterfesztávig vagy legfeljebb 25 négyzetméter alapterületig bejelentés  köteles. (e felett építési engedély köteles )

Pincék

Pince kétféleképpen valósítható meg: ha távolabb van a főépülettől, és önálló szerkezetekkel készül, akkor melléképületnek számít, ha közvetlen a főépülethez toldjuk, bővítésnek. Első esetben építés-bejelentés, második esetben engedélyeztetés szükséges.

Kazánházak

Kazánházat a kémény miatt csak építési engedély alapján lehet építeni. Kéményseprő szakvélemény is kell az engedélyhez.

Üvegházak

Üvegházak építésére speciális szabályok vonatkoznak:

- amennyiben az év során legfeljebb 180 napra kerül felállításra, úgy beépítésre nem szánt területen (külterületen) bármely méretben, beépítésre szánt területen (belterületen) 100 nm alapterületig engedély és bejelentés nélkül építhető

- amennyiben az üvegház állandó jelleggel kerül felállításra, akkor beépítésre nem szánt területen 100 nm, beépítésre szánt területen 50 nm alapterületig építés-bejelentés alapján létesíthető. Ennél nagyobb üvegház építési engedély alapján építhető. Magassági korlátozás 6 méter, ennél magasabb csak engedély alapján építhető bármely esetben.

Mobilgarázs
Mobil épületekre nincs külön kitétel, mivel azt feltételezik, hogy nem állandó használatra helyezik el azokat. Általában állandó használatú melléképület építése, elhelyezése bejelentésköteles (pl. ilyen a barkácsáruházban kapható faház is). Ha 6 hónapnál rövidebb időre, ideiglenesen helyezik el, akkor általában nem kell sem engedély, sem bejelentés.

Mobilgarázs építése

Share Button

500 m2 területű telkemre építési engedély nélkül felállíthatok-e 12 db mobil garázst melyek 20 m2 területűek egyenként?

Kérdése építéshatósági ügy. Kérem, érdeklődjön, egyeztessen az illetékes építési hatóságnál a helyi építési szabályzat előírásairól.