földhasználat címkével jelölt bejegyzések

Hogyan hasznosítható az osztott tulajdon?

Share Button

2000 elején megvásároltak egy ingatlant, de földterület nélkül. A területre az épület fennállásáig földhasználati jogot jegyeztettek be. A területen kereskedelmi tevékenység folyik, melyből bérleti díjakat szednek be.

Mint a terület két éve bejegyzett tulajdonosának, milyen jogaim vannak az hasznosításra? Felajánlottam megvételre, de nem érdekük. Mi kezdhetek a tulajdonommal?

A vonatkozó szerződés ismerete nélkül általában elmondható, hogy az ilyen osztott tulajdon esetén a földre vonatkozó használati jog a felépítmény által elfoglalt ingatlanrészt terheli esetleg bejárási használati joggal együttesen.

Mindkét tulajdonost a másik tulajdonára elővásárlási jog illeti meg. Az ezen felüli használat a telek tulajdonosát illeti. Javaslom a jogviszony jogi szakemberrel történő felülvizsgálatát.

Milyen jogai vannak a termőföld tulajdonosának?

Share Button

Azt mindenhol olvasom, hogy ” A föld használatának a jogát, csak földműves, vagy mezőgazdasági termelő szövetkezet szerezheti meg”. Tehát vásárolhatok 1 Ha, vagy alatti földet mint nem földműves, csak nem használhatom? Vagy hogy is van ez? A földhasználat bejelentés 1 Ha-ig is Ok, de mint nem földműves 1 Ha földet használhatok?

Egy hektár mértékig nem földműves magyar állampolgár vásárolhat földet, de a már meglévőt ebbe a mértékbe be kell számítani.

A vevő, mint tulajdonos jogai:  birtokolhatja, használhatja a megvásárolt földet és szedheti annak hasznait.

A tulajdonjog alapján még ahhoz is joga van, hogy rendelkezzen a földdel, azaz tovább eladja.

Felbontható-e a határozott idejű földbérleti szerződés a lejárati határidő előtt?

Share Button

Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz,hogy a földjeimet szeretném visszavenni a jelenlegi bérlőtől saját használatra, csak még hátra van a szerződésből 9 év. Van-e jogom ehhez az új földtörvények szerint?

Az új földforgalmi törvény tiszteletben tartja a jogszerűen földművesek javára kötött földhasználati szerződéseket.

Ön nem tesz említést az Ön földjére fennálló jogviszony alanyainak, és annak tartalmának jogszerűségéről, de feltéttelezve azokat, a szerződés nem szüntethető meg sem a törvény, sem az Ön egyoldalú döntése alapján.

Belterületi ingatlanoknál is be kell-e jelenteni a földhasználatot?

Share Button

Hévízen van egy egész évben használt nyaralóm. Be kell-e jelentenem ennek földterület használatát a földhivatalba?

Belterületi ingatlan (építési telek, udvar) használatát nem kell bejelenti az ingatlan-nyilvántartásba, csak a termőföldét.

Be kell-e jegyeztetni a földhivatalba tényleges földhasználót, ha van haszonélvező?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezet van nevemre bejelentve egy zártkerti ingatlan esetében. A tulajdonos egy helyben lakó magyarbarátom. Be kell-e jelentkeznem a földhivatalban földhasználóként?

Igen, be kell jelentkeznie. Fontos tudnia, hogy a most hatályos rendelkezések szerint a holtig tartó, vagy 2033 évnél későbbi lejárattal kötött (haszonélvezeti, használati szerződéseket)- termőföld esetében- 20 év múlva lejártnak kell tekinteni