földműves címkével jelölt bejegyzések

Cserélhető-e földterület két megyében, ha nincs cserepartner?

Share Button

A tulajdonomat képezi 1490/8938 tulajdoni hányadban egy közös tulajdonú szántó terület Fejér megyében. Férjem családi gazdálkodó földműves, Veszprém megyében találhatóak a tulajdonában álló földek.

Azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra mód, hogy a Fejér megyei földön meglévő tulajdoni hányadomat Veszprém megyében lévő földre átvigyem, az állam tud-e ebben segíteni? Nincs olyan személy, akivel csere megoldható lenne. Szeretném a férjemnek ajándékozni ezt a részemet.

Földművesek cserélhetnek földet. Ha nincs cserepartner az eladás az egyik helyen és vétel a másik helyen lehet megoldás. A Magyar Állam csak földfelajánlással vagy szükségképpeni örökléssel szerez földtulajdont, földcserében közre nem működik.

 

Cserélhet -e földműves földművessel területet, illetve nem földműves földművessel?

Share Button

Kérdésem, ha nem földműves földművessel cserél két külön álló külterületi szántót 6.3 ha-ból 1 ha-t 12 ha-ból 0,8 ha-t egy napon azért, hogy osztatlan közös legyen, a terület és később kifüggesztés nélkül vásárolhassa meg az ingatlanokat, ezzel a település szerinti helyben lakó földműveseket kizárva az elővételi lehetőségekből. A nem földműves cserélhet-e 1 ha -nál nagyobb területet?

Földtörvény hatálya előtt nem földműves tulajdonában meg volt  föld  – birtok-összevonási célzattal valóban elcserélhető  –  amikor a cserével a nem földműves tulajdonába nagyobb földterület nem kerül .

 

Cserélhet-e termőföldet nem földműves magánszemély földművessel?

Share Button

Termőföldet szeretnék cserélni egy nem közeli hozzátartozóval aki nem minősül földművesnek és 1ha-nál nagyobb földterülettel rendelkezik. A csere tárgyát képező földek egy településen találhatóak és ez a település mindkettőnk lakhelyétől 20km-en belül van. A birtokomban lévő föld területe 1,7ha és 34Ak a másik fél földterülete 2,4ha és 31Ak. Én földművesnek minősülök. Van e lehetőség a földek elcserélésre?

Termőföldet csak földműves cserélhet földművessel. Megoldás lehet, ha Ön megvásárolja a cserélni kívánt ingatlant.

Hogyan győződhetek meg arról, hogy szakképzésem alapján jogosult vagyok-e földműves regisztrációra?

Share Button

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a mostani fél hektáros földterületünket módunkban áll-e kibővíteni egy hektár fölé, ha az én végzettségem kertépítő?

OKJ szakképesítés száma 54 622 01 0100 3301 találtam olyan honlapokat ahol elfogadják ezt a szakmát, de a szakképesítés száma más volt.

Személyenként 1 ha föld vásárolható egy magyar vagy külföldi magánszemély által Magyarországon.

Ennél nagyobb földterület vásárlása csak regisztrált földművesnek lehetséges. Az illetékes agrárkamara tud pontos felvilágosítást nyújtani arról, hogy az Ön által szerzett OKJ számnak megfelelő szakképzés -amennyiben az nem elfogadható-milyen kiegészítő vagy alapképzéssel teszi Önt jogosulttá földművesi regisztrációra. Addig is családon belül a személyenkénti 1 ha/fő földszerzési lehetőség kihasználásával bővítik a meglévő földterületüket.

Mik a tanya vásárlásának feltételei?

Share Button

Párommal tanyát szeretnénk venni meg is találtuk van hozzá 1,2 hektár föld érdeklődnék mik szükségesek a megvásárláshoz mert mezőgazdasági végzettségem van de nem vagyok se földműves se őstermelő?

Személyenként 10.000 m2 föld illetve tanya tulajdoni joga vásárolható. Ez lehetséges anélkül is, hogy a vevő/k nem földművesként bejegyzett személyek és a megvásárolandó földdel együtt nincs a tulajdonukban/használatukban 1 ha föld.

Fontos tudni, hogy a 60 napos önkormányzati kifüggesztéskor a földműveseknek elővásárlási joguk van, ezért olyan vevők esetében, akik rendelkeznek megfelelő mezőgazdasági képzettséggel javasolt, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási földhivatalnál földművesként és így mint elővásárlási jog jogosultak kössék meg az adásvételi szerződést.

Eladható-e, elcserélhető-e a szülőtől ajándékozással kapott termőföld?

Share Button

Tulajdonomban volt 3013.10.02.-ig egy 9718 nm alapterületű 5. min.osztályú, 11,86 AK értékű szántó. A földet e jelölt napon ajándékozási szerződéssel fiamnak adtam.

1. kérdésem: Jól emlékszem-e, hogy fiam a földet 5 évig nem adhatja el?

2. kérdésem: A fiam a nevén lévő földet ezen 5 éven belül elcserélheti-e egy közeli ugyanolyan területű és AK értékű földre ügyvédi közreműködéssel?

Közeli hozzátartozónak akkor is ajándékozható föld, ha az ajándékozott nem földműves. Földet cserélni azonban csak földművesek között lehet. A megajándékozott földre nem vonatkozik az 5 éves művelési el nem idegenítési kötelezettség.

 

Milyen feltételekkel igényelhet adómentességet, aki termőföldet ad el?

Share Button

2013. március 19-én édesanyámtól 1,74 hektár területű, szántó,rét megjelölésű ingatlan került a tulajdonomba ajándékozási szerződéssel.

A szerződésben 200 000 Ft jelképes összeg került feltüntetésre. 2016. májusában a területet eladom 2 300 000 Ft-ért, egy a földforgalmi törvény szerint bejegyzett fiatal földművesnek, aki állattartó telepet is üzemeltet.

Úgy hallottam, hogy ebben az esetben az értékesítésből keletkező jövedelem tekintetében adókedvezmény illet meg. A kérdésem, hogy mennyi adóra számítsak?

Ha a vevő hivatalos igazolást mellékel az adásvételi szerződéshez, mellyel igazolja az állattartást, mint földműves, akkor az eladó adómentességet igényelhet a NAV-tól.

Hogyan örökölhető föld végrendelettel nem rokon örökhagyótól, ha az örökös nem földműves?

Share Button

Ismerősünk 10 ha szántóterülettel rendelkezik és most 91 éves. Vér szerinti kapcsolat nincs Közöttünk. Törvényes örököse nincs se le, se felmenő ágon. Ő a családja utolsó tagja.

Végrendelettel fiamra (akit unokájaként kezel) hagyhatja-e a szántó területet? Milyen feltételekkel történhet meg az öröklés? (Őstermelővé válás, egyéb) Fiam nem földműves, viszont mintegy 10 ha területnek már jelenleg tulajdonosa, más mezőgazdasági ingatlanja nincs.

A végrendelettel való szerzést az illetékes Megyei Földhivatalnak is jóvá kell hagynia. Ebben az eljárásban vizsgálják hogy a  végrendeleti örökösnek van-e földszerzési képessége.

Ha nincs, nem lehet örököse a földnek. Magánszemélyként ( ide értve az őstermelőt is ) csak egy hektárig lehet végrendelettel szerezni földet, de ebbe beszámít a már meglevő is.

Tehát akinek van 10 ha földje többet nem szerezhet végrendelettel.  300 hektárig viszont a földműves szerezhet.

Megoldás tehát ha a végrendelet előtt  földműves lesz a leendő végrendeleti örökös. Ez egy tanfolyam elvégzésével és földhivatali regisztrációval lehetséges és mivel van már 10 hektár földje –  nem lehet semmi akadály.

Hogyan érvényteleníthető egy öröklési szerződés?

Share Button

Öröklési szerződés alapján idegen (nem rokon, csak ismerős) örökölhet-e termőföldet úgy, hogy a törvényes örökösök is élnek? –

Öröklési szerződés alapján örökölheti-e egy törvényes örökös a termőföldet a többi 5 törvényes örökös kizárásával? –

Öröklési szerződés lehet-e érvénytelen, ha a benne foglaltakat nem tartották be (otthoni ápolás helyett szociális otthonba adták)? -

Ha ily módon érvénytelen az öröklési szerződés, érvénytelen az egész azon alapuló öröklés is?

Az öröklési szerződéssel – ha két évig  a szerződést örökhagyó túléli – köteles rész nélkül örököl  az eltartó. Földingatlan esetében  1 hektárig nem földműves míg 300 hektárig földműves szerezhet földet.

Ha az öröklési szerződéssel lekötött föld mellet más hagyaték is lesz , azt a törvényes örökösök öröklik. A szerződés érvénytelensége megállapítása iránt  bírósághoz lehet fordulni – a hagyatéki eljárás során – ha annak jogi feltételei fennállnak. A kereset megalapozottságát az  eset összes körülményei alapján a bíróság jogosult eldönteni.

Örökölhet e nem földműves magánszemély földet szülei után?

Share Button

Édesanyámnak van földje, ami bérbe van adva, ill. édesapámnak (ő már meghalt) a nevén is volt (az is bérbe van adva jelenleg). A húgommal ketten vagyunk/leszünk örökösök.

A kérdésünk: örökölhetjük-e majd a szüleink földjét, ha mi nem minősülünk földműveseknek? Amennyiben igen, akkor az örökölt földet bérbe adhatjuk-e majd mi is?

A földet 300 hektárig miden magyar állampolgár örökölhet. 300 hektár felett csak földműves örökölhet.

Az örökölt föld bérbe adható nem földműves által is. A bérlőnek kell földművesnek lenni.

1 / 4 oldal1234