földszerzés címkével jelölt bejegyzések

Ajándékozhat-e keresztanya a keresztfiának termőföldet?

Share Button

Keresztanyámnak van 1,2 hektár szántóföldje, ami jelenleg bérbe van adva. Szeretné nekem ajándékozni, vagy végrendelettel rám hagyni. Van ennek valami akadálya?

Földet ajándékozni csak közeli hozzátartozók között lehet, akik az egyenes ági rokonok és utolsóként a testvér.

Ugyanez a szabály igaz a végrendelettel történő öröklésnél is. Mivel  keresztanya nem tartozik bele ebbe a körbe, így  tőle ajándékba nem kaphat termőföldet.

Mennyi termőföldet szerezhet nem földműves magánszemély?

Share Button

Fiatal befektetőként a mezőgazdaságban is látok potenciált. Maximalizálva van-e, hány hektár termőföldet vehetek bármiféle mezőgazdasági illetve agrárképzés nélkül?

Magánszemélyként 1 fő maximum 10.000 m2 (1 HA), melybe beszámít a már meglévő földtulajdon mértéke is.

Ha tehát már van 1,5 HA földje, akkor többet nem vásárolhat. Földművesként azonban a mérték 300 HA.

Javaslom regisztráltassa magát pl. aranykalászos gazda tanfolyam elvégzését követően földművesként vagy fiatal ( kezdő) földművesként, hogy  a befektetése létrejöhessen.

 

Hogyan bonyolítható le egy föld adásvétel?

Share Button

Szeretnénk 1ha közeli földterületet vásárolni Fejér megyében, Budapesttől max. 50 km-ig. Egy 100 m2 házat építenénk rá, és zöldség-gyümölcstermesztés saját részre lenne a cél. Hogy lehet ennek nekivágni?

Ha a földet és az eladóját is megtalálta  az adásvételi szerződést biztonsági okmányon is alá kell írni és 4 példányt az illetékes jegyzőnek meg kell küldeni 60 nap kifüggesztésre. Ez idő alatt a regisztrált földműveseket elővásárlási jog illeti meg – Önnel szemben.

A megyei földhivatal által jóváhagyott szerződést lehet a földhivatalba benyújtani tulajdonjog változás bejegyzése céljából. Ha az Ön nevét, mint Vevő nevét a földhivatal bejegyezte, a földet is birtokba veheti. Ami az építendő házat illeti: az aktuális építési szabályokról az illetékes építéshatóságnál tájékozódhat.

Hova fordulhatok jogorvoslatért, ha földszerzésemet elutasították?

Share Button

Mit tehetek, ha a földbizottság elutasította a vásárlási kérelmemet külterületi szántó megvásárlásával kapcsolatban, túl magas árra hivatkozva?

1200m2 -es szántóról van szó, ami igazából lakott terület táblán belül van és a teljes környéken új építésű családi házak vannak, ráadásul hasonló áron keltek el. Legtöbb esetben ugyanúgy külterületek, csak a házak alapterületét nyilváníttatták belterületté.

A határozat ellen a helyi képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért.

Az elutasító határozat nagy valószínűséggel tartalmazza a jogorvoslatra történő felhívást is. Annak megfelelően, az abban írt határidőn belül lehet a jogorvoslatot kezdeményezni.

Meghiúsíthatja-e a föld adásvételét a Földkiadó Bizottság?

Share Button

A Földkiadó Bizottság meghiúsíthatja az adásvételt ha magyar földművesről vevőről van szó és nincs helyi jelentkező?

Ha van egy értékes külterületi tanya földterülettel van rá egy magyar állampolgár nem helyben lakó vevő aki hajlandó megfizetni a vételárat és nincs helyben lakó vevő aki meg tudná fizetni az árat ebben az esetben a helyiekből álló földkiadó bizottság indoklás nélkül meghiúsíthatja a föld adásvételét?

Jelenleg még nem álltak fel a helyi földbizottságok, helyettük az illetékes agrárkamara és megyei földhivatal jár el.

Földadásvételnél a 60 napos kifüggesztést követően ha nincs elővásárlási joggal élő személy, egy további 90 napos eljárás következik, melyet az illetékes megyei földhivatal koordinál.

Ezen eljárás keretében több szempontot értékelve előfordulhat hogy az adásvételi szerződés jóváhagyása megtagadásra kerül. Ilyen szempont lehet a föld adásvételi szerződésbe foglalt ár-érték aránya, a vevő földszerzési jogosultságának terjedelme (birtok maximuma).

Az eljárás során tehát vizsgálandó az adott ingatlan ár érték aránya, és az is, hogy ha magas az érték nem azért-e, hogy elővásárlási jog jogosultat fosszon meg ezen jogától.

Az eljárás rendjét és jövőbeni kritériumait a gyakorlat fogja kialakítani. Az eljáró hatóság hallgatása nemleges, azaz elutasító választ jelent.

Ebből az következik, hogy akár indoklás nélkül is meghiúsulhat a földszerzés. Ellene a helyi önkormányzattól lehet jogorvoslatot kérni.

Van-e szükség hatósági jóváhagyásra 2014 május 1 előtt termőföld vásárlásra kötött szerződésre?

Share Button

Kell-e hatósági jóváhagyás a 2014. május 1. előtt kötött termőföld adásvételi szerződés esetén, ha kell, kinek kell elküldenie?

A hatósági jóváhagyásra csak a 2014 május 1 napát követően kötött földadásvételi szerződéseknél van szükség. A jóváhagyási záradékot az illetékes megyei földhivatal adja ki.

Mezőgazdasági terület elajándékozása

Share Button

Magyarországon élő osztrák állampolgár vagyok. Édesanyám magyar származású.  A nagypapám gazdálkodó volt, így édesanyám szántó területeket örökölt tőle. Ezeket szeretné most nekem ajándékozni, mert én gondoskodok róla, a bátyáim felé se néznek.

Megteheti-e? Hallottuk, hogy az ajándékozás Magyarországon egyenes ágon 2 éve illetékmentes. Szeretném tudni, vonatkozik-e ez a szántó területekre is?

Fontos tudni, hogy bármely Magyarországi ingatlant külföldi állampolgár törvényes öröklés jogcímen minden további nélkül megszerezhet. Nem öröklési jogviszony által pl. ajándékozás, adásvétel a szerzés csak akkor lehetséges, ha Ön magyar állampolgársággal is bír.

Azért javaslom a magyar állampolgárság megszerzését, mert más feltételekkel való szerzésnek szigorú szabályai vannak.

Ha Ön magyar állampolgársággal rendelkezi –un. kettős állampolgár lesz – édesanyja egyszerű ajándékozási szerződéssel átadhatja az ingatlan tulajdonjogát Önnek. Anélkül, hogy bárki másnak,. pl. a magyar államnak elővásárlási joga lenne.

Magyar felmenők esetén a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárással kérelmezhető, annak megszerzése a szükséges dokumentumok benyújtásától számított egy éven belül sor kerül.

Magyar állampolgárságért folyamodhat magyar felmenőkkel, ill. magyar házastárssal nem rendelkező külföldi állampolgár is. Ezen eljárás részleteiről a területileg illetékes bevándorlási hivatalbál érdeklődhet.www.bmbah.hu

Mezőgazdasági ingatlan esetében (külterület, zártkert)  csak az szerezhet külföldi állampolgárként  külterületi ingatlant, aki legalább három éve regisztrált mezőgazdasági vállalkozó, vagy őstermelő.