földtörvény címkével jelölt bejegyzések

Testvér földszerzése

Share Button

Testvéremnek szeretnék földtulajdont eladni. Ki kell e függeszteni a szerződést?

Kivételes szerzési lehetőség, hogy a földművesnek nem minősülő természetes személyek közül földtulajdont szerezhetnek a közeli hozzátartozók akkor is, ha nem földművesek.

Ennek indoka, hogy a családon belüli, azaz a közeli hozzátartozók közötti földmozgás a családi vagyon olyan belső átrendeződése, amelybe az államnak nem avatkozik be.

A törvény ezért lehetővé teszi, hogy a családtagok között ne csak halál esetén, hanem még élők között is akadálymentesen áramolhasson a föld tulajdonjoga.Az egyenesági hozzátartozók mellet a testvér is közeli hozzátartozónak minősül, így a földet közvetlenül megvásárolhatja kifüggesztés/jóváhagyás nélkül.

Mellőzhető-e a kifüggesztés, ha a vevő elővásárlási joggal rendelkező személy?

Share Button

 Külterületi tanya eladása esetén ha a vásárló elővásárlási joggal rendelkezik- ebben az esetben is végig kell járnunk a kifüggesztéssel járó köröket?

A földforgalmi törvény említ pár kivételt, amikor az ingatlanszerzési okiratot nem kell kifüggeszteni, jóváhagyni. Ilyen pl. a közeli hozzátartozónak történő ajándékozás.

Mivel Önök adásvételi szerződést kötnek, ezért sem a kifüggesztés, sem a jóváhagyás nem mellőzhető akkor sem, ha a vevő elővásárlási jog jogosult. Ezt a tényt és az elővásárló sorrendi minőségét a szerződésben rögzíteni is kell.

Szükséges-e jóváhagyás termőfölddel rendelkező kft. adásvételéhez?

Share Button

Egy 10.800 m2-es ingatlant és az ezt üzemeltető kft- t szeretnénk megvenni.

Korábban új cégként kívántuk megvenni, de mivel a terület 60%-a külterület, termőföld besorolással, így cég nem veheti meg, magánemberként szintén nem kaphatjuk meg, mert nem vagyunk földművelők.

A jelenlegi tulajdonos szerint az egyetlen lehetőség tehát a mostani kft. megvásárlása, ami már 6 éve működik. Kérdésem, hogy a most aktuális földtörvény alapján, a jelenlegi cég elidegenítheti a vállalkozást, ingatlant, ezzel a termőföldet?

Kérdése arra irányul hogy ingatlant és az ezt üzemeltető kft-t szeretnék megvenni.

Fontos tudni: volt egy időszaka amikor a törvény megengedte hogy kft. vehessen földet.

Ezek a tulajdoni jogok be lettek jegyezve az ingatlan nyilvántartásba és ezeket az új Földtörvény nem érinti.

A társaság üzletrészét nem csak földműves veheti meg. A társaság önálló  jogi személy. Ha a tagságában változás áll be,  – és a Kft . tulajdonaként van bejegyezve a föld – az új tulajdonosok a társaság vagyonát sajátjukként tudhatják.

Már kifüggesztett ingatlanra tehetek-e ajánlatot?

Share Button

Tájékoztatást szeretnék kérni, hogy a már kifüggesztett ingatlanra tehetek- e árajánlatot, vagyis ki tehet rá magasabb ár ajánlatot? Korábban én is érdeklődtem az ingatlan után de elkéstem az ajánlatommal.

A kifüggesztett szerződéstől eltérő vételi ajánlattétel jogilag nem lehetséges. Csak elővásárlási jog jogosult e jogával élve vásárolhat már kifüggesztés alatt álló ingatlant egyéb állampolgár nem.

Vásárolhat-e holland állampolgár szántót?

Share Button

Egy holland barátom meg akarja venni a vele szomszédos telket, ami szántó minősítésű, kevesebb, mint 5000 m2. Helyben lakók, magyar lakcimkártyával rendelkeznek, de nincs  magyar állampolgárságuk. Megvehetik-e a telket vagy sem?

Hollandia az EU tagja. Állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonosan 10 000 nm-ig vásárolhatnak földet, szántót.

Az Ön barátja megvásárolhatja az 5000 nm szántót. Az adásvételi szerződést biztonsági okmányon kell elkészíteni és a helyi polgármesteri hivatalnál ki kell függeszteni 60 napra.

Ez idő alatt van lehetősége a Földtörvény szerinti elővásárlási jog jogosultaknak, hogy a szerződésben írt feltételekkel megvegyék.

Ha nem élnek ezen jogukkal további 80 nap míg a szerződést az illetékes megyei földhivatal jóváhagyja.

A jóváhagyást követően veheti a barátjuk birtokba a szántót. A jóváhagyást követő 60 napon belül a barátjuk tulajdoni joga is bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba.

Igaz-e, hogy a földhivatal törli a haszonélvezeti bejegyzéseket?

Share Button

Magyarul szülőktől származó német állampolgár vagyok, magyar állampolgárságom nincs.

Egy földterületnek (legelőnek) én vagyok  már több éve a tulajdoni lapra is bejegyzett haszonélvezője.

A tulajdonos a szomszédom, aki nem rokonom. A területen a lovaim legelnek. Mennyiben érintenek engem az új földtörvény rendelkezései?

2014.05.01-től a haszonélvezet jogot megszűntnek kell tekinteni mindazok esetében, ahol a tulajdonos és a haszonélvező nem közeli hozzátartozó – annak ellenére, hogy a tulajdoni lapról még  törölve nincs.  Jogi személy haszonélvező esetében 2014.december 31-ig ,míg magánszemély haszonélvező esetében 2015.07.31-ig kerül sor a haszonélvezet törlésére – hivatalból.

Fontos tudni hogy termőföld esetében a  közeli hozzátartozók között alapított   haszonélvezet időtartama maximum  20 év lehet. Ugyanez igaz az ilyen ingatlanra bejegyzett használati jogokra is. 

A megszűnő jogot a földhivatalok hivatalból törlik, és erről a törlést követően értesítik az érdekelteket.

Zártkerti lakóház eladása

Share Button

Zártkerti ingatlan adásvétele. Külterület, utca házszámmal. Lakóház, udvar, kivett, kb. 400 m2, és 1100 m2 kert.

Ha megkérem a tulajdonost, hogy a kertet vonassa ki művelésből, “kivett terület” formájúra, (ennek költségeit fizetem, 2-3 Ak. az egész, gondolom pár ezer Ft csak) akkor kikerülhetem ezzel az új földtörvényt, és minden kifüggesztési procedúrát, jól gondolom?

A zártkerti ingatlanon épült lakóház önálló helyrajzi számra tétele és ezt követő eladása nem jóváhagyás köteles és az adásvételi szerződést kifüggeszteni sem kell.

Ha a vevő az udvart is meg kívánja vásárolni, arra az adásvételre már vonatkoznak a földforgalmi törvény szabályai, a kifüggesztés, jóváhagyás stb.

Eladható-e külterületi lakóház kifüggesztés nélkül?

Share Button

Külterületen lévő (1800 m2-en lévő), kivett lakóházként jegyzett ingatlant meg lehet -e vásárolni kifüggesztés nélkül?

Akinek haszonélvezeti joga van rajta, azt is bele kell foglalni a szerződésbe, hogy lemond ezen jogáról?

Ha a  lakóház önálló helyrajzi számra van jegyezve ( vagy arra jegyzik át )  a lakóházat kifüggesztés nélkül lehet megvásárolni – az általa elfoglalt alatta levő területtel.

A körülötte levő külterületi ingatlant csak kifüggesztéssel. Megjegyzem  nagy biztonsággal mondható hogy nem lesz elővételi joggyakorlás ebben a helyzetben. Ha nincs a lakóház önálló helyrajzi számon , akkor  – együtt – csak kifüggesztéssel adható el az ingatlan.

A vevő tehermentesen szokta vásárolni az ingatlant, ezért a haszonélvezeti jogot az adásvételi szerződésben meg kell szüntetni. Ennek két módja van:a haszonélvező ingyenesen lemond, vagy eladja a haszonélvezeti jogát.

Ez utóbbi esetben a vételár kétfelé oszlik: a haszonélvező megkapja a jogának megfelelő vételárat, a tulajdonos pedig az ezen felüli vételárat.

Hogyan adható el zártkerti lakóházam kifüggesztés nélkül?

Share Button

Külterületi kis zártkerti, 350 m2-es ingatlanomat akarom eladni, melyen egy 25 m2-es lakóingatlanként bejegyzett ház szerepel.

Márciusban bementem a földhivatalba a tulajdoni lapommal, és megnyugtattak, hogy nem vonatkozik rám.

Egy ismerősöm Budapesten most adta el ilyen kis zártkertjét, nekik ki kellett függesztetni 60 napra, és 10 hónap után kapja meg a pénzt. Az enyémre végül mi az érvényes jogszabály?

Mivel lehetne kikerülni, vagy gyorsítani, ha van mód egyáltalán? 

A lakóingatlant kivettként önálló helyrajzi számra érdemes tenni, és így kifüggesztés nélkül a lakóház és az alatta lévő terület eladható.

A lakóház körüli zártkert csak kifüggesztéssel és jóváhagyással értékesíthető 2014. 05.01 napjától.

A jegyző milyen okkal utasíthatja el a termőföld adásvételt?

Share Button

2014. május végén eladtuk a férjemmel közös tulajdonban levő Kecskemét határában ingatlanunkat. Külterületen levő, házszámos tanya, közel 2500m2 mely földművelésből kivont terület valamint szőlő. Július végén lejárt a kifüggesztés.

Mi külföldön élünk és ezért is adtuk el az ingatlanunkat. Sajnos innen nem tudunk minden második hétben hazautazni..

Kérdésem annyi lenne, hogy a jegyző milyen indokkal utasíthatja el az adás-vételt? Más érdeklődő nem volt a kifüggesztés alatt, nem vették le idő előtt…
Mi ennek a pontos menete?

Az elővásárlási joggyakorlásnál a legfontosabb kérdés, hogy gyakorolja e valaki azt. Ha nem, az eladó és vevő szinte biztonsággal várhatja, hogy a köztük létrejött szerződés hatályosul, és a földhivatalnál a tulajdonosváltozás megtörténik.  A jegyző a kifüggesztési eljárásban működik közre a jóváhagyás megtagadására  az illetékes megyei Földhivatal jogosult.

Az   illetékes megyei földhivatal  várhatóan vizsgálja az adásvételi szerződésben foglalt  ár érték arányt, valamint hogy a vevő megfelel- e a szerzési feltételeknek.

Amnnyiben pozitív az elbírálás, a jóváhagyás megtörténik.

4 / 8 oldal« Első...23456...Utolsó »