haszonélvezet öröklése címkével jelölt bejegyzések

Élettárs halála esetén megilleti -e a túlélő élettársat a közös ingatlan másik felére a holtig tartó haszonélvezeti jog?

Share Button

Több mint 20 éve élek élettársi kapcsolatban, van egy közös ingatlanunk amit együtt építettünk, melynek tulajdonjoga fele-fele arányban van. Neki kettő gyermeke van nekem egy. Közös gyermekünk nincs

Ha egyikőnk elhalálozik a másik fél jogosult-e haláláig az ingatlanban élni?

Osztatlan közös tulajdonú lakóház esetén, ha az egyik tulajdonostárs  elhalálozik tulajdoni hányadát gyermekei öröklik.

Ha a tulajdonostársak házastársak a túlélő házastárs az ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez, úgy hogy a túlélő házastárs az örökhagyó tulajdonát képező fél ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez. Az élettársi jogviszonynak ilyen öröklésjogi hatása nincs. Ezért javasolt, hogy vagy házasságkötése révén vagy egymás javára történő holtig tartó haszonélvezeti jog alapítása útján biztosítsák  a jövőjüket.

E körben fontos megemlíteni, hogy a haszonélvezeti jog biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat is  alapíthatnak, így ha bekövetkezne  a leszármazói öröklés az örökös a fél ingatlant nem értékesítheti a haszonélvező feje felett illetve arra hitelt fel nem vehet, azt egyéb módon meg nem terhelheti.

 

Ki örököl haszonélvezettel rendelkező házastárs halála esetén?

Share Button

Egy ingatlan  1/1 tulajdonos vagyok, egy családtag pedig haszonélvező, van 2 kiskorú gyermekem és a házastársam. Esetleges halálom esetén mi történhet az ingatlannal? A gyerekek kiskorúak, a haszonélvező ilyen esetben eladhatja az ingatlant a tulajdonosok nélkül? Végrendelet mennyire erős? Megszüntetheti a haszonélvezetet?

Ha az ingatlan a házastársával közösen lakott és Ön elhalálozna a házastársának  a törvény erejénél fogva  rangsorban a következő helyen holtig tartó haszonélvezeti joga keletkezne az ingatlanra.

A rangsorban első haszonélvező haszonélvezeti joga sem végrendelettel sem bármilyen más módon nem szüntethető meg kizárólag a haszonélvező ingyenes lemondása által vagy e jogának eladása/megváltása útján.

Az Ön elhalálozása esetén az Ön gyermekei az ingatlan tulajdoni jogát öröklik meg az említett haszonélvezeti jogokkal terhelten.

 

Haszonélvezet megváltásának kérése esetén mennyi illeti meg a haszonélvezetet örökölt házastársat?

Share Button

A férjem 2015-ben hunyt el. A közösen lakott ingatlan tulajdonjogát 1/1 a fia örökölte, és pedig az egész haszonélvezetét. Kérem az Új Ptk 7:59§ 1,2 bek értelmezését arra az esetre ha a haszonélvezet megváltását kérem életkörülményeim megváltozása miatt. Egy gyermekrész a haszonélvezettel terhelt vagyonból amit kérhetek?

Kérdésére válaszolva a Ptk. az alábbiak szerint rendelkezik:

7:59. § [A házastárs megváltási igénye]

(1) A házastárs – a jövőre nézve – bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie.

(2) A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat – természetben vagy pénzben – egy gyermekrész illeti meg.

Életben maradó házastárs ki kell-e hogy fizesse a közösen lakott ingatlanból az örököst?

Share Button

A párommal hamarosan esküvőnk lesz. Közös néven van már most egy telek fele fele arányban. Erre közösen építkezünk.Közös gyerekünk nincs, viszont neki is és nekem is van előző házasságunkból.

Kérdésem ha ö halálozna el hamarabb én életem végéig élhetek e majd az ingatlanban, anélkül, hogy a gyerekét ki kellene fizetnem? Gondolom én ,hogy gyermekeink majd halálunk után örökölnek. Vagyis engem kötelezhet e törvény,hogy az apja halála után rögtön fizessem ki az ö részét?

Ha egy házaspárnak közös gyermeke nincsen, de egy lakóingatlan, amiben laknak fele – fele tulajdonukban van és mindkettőjüknek vannak gyermekeik, akkor egyik házastárs halála esetén az örökhagyó gyermekei egyenlő részben öröklik a fél ingatlan tulajdoni jogát, a házastárs pedig a  fél ingatlan és annak berendezési tárgyai holtig tartó haszonélvezeti jogát.

Ha pedig ezen az ingatlanon felül is van még ingatlan örökhagyó nevén, úgy azok tulajdoni jogát is örökhagyó gyermekei öröklik, azzal, hogy egy gyermekrésznyi tulajdoni jogot ezen ingatlanokból a túlélő házastárs örököl.