haszonélvezet törlése címkével jelölt bejegyzések

Mikor törli a földhivatal hivatalból a haszonélvezeti jogot?

Share Button

Édesanyám 2010 -ben meghalt, édesapám nevére haszonélvezeti jog került bejegyzésre az ingatlanra, és a földre is. Az egyik örökös részét elárverezte a bank a
ház, és a földrészt is, én megvásároltam a ház részét, de a föld részét
nem.

A házrészen vásárlás után is rajta maradt a haszonélvezeti jog, ezzel
nincs is semmilyen gond, de a földrészt más vásárolta meg és törölték a
haszonélvezeti jogot róla, pedig haszonélvezeti joggal volt árverésen.
Ilyenkor mi a teendő, mért törölték a haszonélvezeti jogot róla,
szabályosan jártak -e el?

A földön fennálló haszonélvezetet a földhivatal hivatalból törli, ha a 20
éven túlra szól, vagy nem közeli hozzátartozók között köttetett szerződéses
jogviszonyból ered.

Ilyen haszonélvezetet a jövőre nézve tehát csak közeli
hozzátartozók között lehet alapítani és legfeljebb 20 évre szólhat. Az
árverési vétel a fentiek analógiája alapján haszonélvezeti jogtól mentes
tulajdonjog szerzés.

Hogyan töröltethető a haszonélvezti jog?

Share Button

Szeretném az én általam adott haszonélvezetet visszavonni a saját tulajdonomban lévő lakásomról. Hogyan lehetséges ez?

Az ingyenesen alapított haszonélvezeti jog – akár holtig tart, akár meghatározott évekig – ajándéknak minősül. Ajándékot visszakövetelni általában csak akkor lehet, ha az ajándékozás meghatározott feltétellel történt, ami nem teljesül. A haszonélvezet közös megegyezéssel is megszüntethető, vagy egyoldalú haszonélvezői lemondás/megszüntetés útján.

Visszaállítható-e a megszüntetett haszonélvezet?

Share Button

A zártkerti ingatlanoknál megszüntették a haszonélvezetet, ha a tulajdonos és haszonélvező között nem közvetlen rokoni kapcsolat van. (Unokahúg-nagynéni). Visszaállítható -e a haszonélvezet, ha a zártkerti művelés alól tulajdonos kiveteti az ingatlant?

Zártkerti művelés alól kivett terület jogi jellege a belterületi ingatlanéhoz hasonló, így holtig tartó haszonélvezet alapítható rá.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezet?

Share Button

Van egy 2 szobás ingatlan a nevemen, melyet édesanyám ajándékozási szerződéssel adott nekem, amikor még kiskorú voltam.

A lakásban az apám holtig tartó haszonélvezettel rendelkezik. A lakásra több mint fel milliónyi adósságot terhelt.

A szerződésben az áll, hogy a haszonélvezőnek kell minden rezsiköltséget stb fizetnie. Meg akarom szüntetni a haszonélvezeti jogát.

Pár éve lettem nagykorú, családot szeretnék a párommal, nagy szükség van az ingatlanra. Korábban olvastam, hogy lehetséges az, hogy megszüntetik a haszonélvezeti jogot egyes esetekben. Gondolom a szerződéstől függ. És mivel ő megszegte a szerződést, mert már jó pár éve csak gyűlik az adósság,  ezért tanácsot szeretnék kérni, mit tehetek?

A haszonélvezeti jog annyira személyes jog, hogy annak megszüntetése kizárólag a haszonélvezőn múlik. Ha a haszonélvező ezen jogát megszüntetni nem akarja, erre kényszeríteni nem lehet, még bírósági úton sem.

Ha viszont fennáll a megszüntetési szándéka, akkor több lehetőség kínálkozik: ingyenesen lemond, arról, amely a tulajdonos felé ajándékozásnak minősül ,vagy eladja ezen jogát a tulajdonosnak, aki azt pénzben kifizetve megváltja az illetéktörvény 72 § -a figyelembevételével, vagy külső harmadik személynek –  a tulajdonossal együtt értékesítik az ingatlant, mely szerződésben a tulajdonos állageladóként, míg a haszonélvező haszonélvezeti jog eladóként szerepel.

Milyen költséggel jár a haszonélvezet megszüntetése?

Share Button

Ismerőseim 1997-ben megvásárolták önkormányzati 46 m2-es 1,5 szobás panellakásukat, a gyermekük nevére, a szülők 50-50 %-os holtig tartó haszonélvezetével.

Az apa most elköltözik és lemondana haszonélvezeti jogáról. Az apa 74 éves, a gyermek nagykorú. Kérdés: kell-e és mennyit fizetni valamelyiküknek – ha ingyenes a lemondás, ill. ha ellen érték fejében történik a lemondás?

A haszonélvezet értékének megállapításához az  illetéktörvény a határoz meg egy számítási módot.

Eszerint a haszonélvezettel terhelt ingatlan forgalmi értékének 1/20 részét kell tekinteni a haszonélvezet egy évi értékének. A holtig tartó haszonélvezet „értéke” –  ha a haszonélvező 65 évnél idősebb  –  az ingatlan forgalmi értékének 4/20 része.( pl .20mft értékű ingatlan esetében 4 MFt).

Ha ingyenes lemondással szűnik  meg a haszonélvezeti jog akkor: senki nem fizet semmit. A lemondás ugyanis ajándékozásnak minősül és közeli hozzátartozók között tett  ajándék illetékmentes. Ajándékozás ténye  a személyi jövedelemadó kötelezettséget kizárja ajándékozó oldalán ,mert nincs bevétele, nincs jövedelme.

Ha a haszonélvezet ellenérték adása mellet – mintegy adásvételként – szűnik meg , akkor sem fizet senki semmit – csak a gyermek a vételárat . A példa  esetében  4 MFt az irányadó összeg.

A közeli hozzátartozók közötti adásvétel is  illetékmentes. A  személyi jövedelemadó kötelezettséget kizárja az apa  oldalán az a tény hogy több mint öt év eltelt a haszonélvezeti joga szerzése óta.

Beköltözhet-e a tulajdonos haszonélvezettel terhelt lakásban?

Share Button

Édesapám 2010-ben hunyt el. Örököltem utána mindkét ingatlanából 1-1 negyedrészt. Viszont mindkettőn a neje (mostohaanyám) a haszonélvező.

Szeretném megtudni, hogy ilyenkor, ha nem akarja kifizetni a jogos örökségemet, akkor a két ingatlanból valamelyikbe beköltözhetek?

Az özvegyi jog holtig tartó haszonélvezetet jelent az örökölt ingatlanokon.

A haszonélvező ezen jogáról saját elhatározásából lemondhat, vagy az örökösnek ezen jogát eladhatja.

E körben Ön pénzben megválthatja a haszonélvezeti jogot, de arra igényt nem tarthat, hogy a haszonélvező Önnek fizessen, csupán akkor, ha Öntől megvásárolja az örökölt ingatlanrészt.

Adásvétel esetén, mivel a haszonélvezet és a vásárolt tulajdonjog egy kézbe kerül, a haszonélvezet automatikusan törlődik, és a haszonélvező tulajdonossá válik.

Fontos tudni, hogy adásvételi szerződés kötésére senki nem kötelezhető, az csak egyező közös akarattal jöhet létre. Ha ilyen közös megegyezés nem születik Önök között, a haszonélvező élete végéig jogosult az ingatlan használatára.

A haszonélvező halála esetén azonban Ön törölheti ezt a jogot az ingatlan-nyilvántartásból a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatásával, ezáltal az ingatlanrész tehermentes tulajdonosa lesz.

Mezőgazdasági területre bejegyzett haszonélvezet törlése

Share Button

Német állampolgár vagyok. Van egy földterület (legelő), aminek én vagyok már több éve a tulajdoni lapra is bejegyzett haszonélvezője.

A tulajdonos a szomszédom, aki nem rokonom. A területen a lovaim legelnek.

Mennyiben érintenek engem az új földtörvény rendelkezései?

2014.05.01-től a haszonélvezeti jogot megszűntnek kell tekinteni mindazok esetében, ahol a tulajdonos és a haszonélvező nem közeli hozzátartozó – annak ellenére, hogy a tulajdoni lapról még  törölve nincs.

A közeli hozzátartozók esetében is  a haszonélvezet időtartama maximum  20 év lehet. Ugyanez igaz az ilyen ingatlanra bejegyzett használati jogokra is.

2014 09.01-től pedig az ilyen ingatlanoknál,  ahol a haszonbérlő a haszonélvező volt, ez a haszonélvezeti  jog is megszűnik.

A megszűnő jogot a földhivatalok hivatalból törlik, és erről a törlést követően értesítik az érdekelteket.