haszonélvezet törlése címkével jelölt bejegyzések

Hogyan töröltethető az elhunyt nem családtag haszonélvező a tulajdoni lapról?

Share Button

Magyarországon található ingatlan kizárólagos 1/1 tulajdonosa a kiskorú /17éves/ lányom, viszont 50-50% haszonélvezeti jog van bejegyezve részemre /holtig tartó/ és egy osztrák állampolgár részére /2011 óta 30 év időtartamra/, aki a közelmúltban elhunyt és nem családtag.

Szeretném megkérdezni, hogy merre kell tovább lépnünk, hogy az elhunyt haszonélvezeti jogát töröltethessük. Az ingatlant szeretnénk értékesíteni.

Az osztrák állampolgárságú haszonélvező határozott idejű haszonélvezeti joga a halotti anyakönyvi kivonatának földhivatali beküldésével töröltethető az ingatlan nyilvántartásból.

Hogyan törölhető a haszonélvező a tulajdoni lapról?

Share Button

Kaptam ajándékba nagyszüleimtől egy házat. Közben papa meghalt, csak a mama él, neki haszonélvezete van a házra, melynek én vagyok a tulajdonosa.

A mama 80 éves, kiköltözött a lányához, anyukámékhoz Angliába. Szeretnénk eladni a házat, és mama lemond a haszonélvezetről. Mi kell hozzá, hogy ez hivatalos legyen?

Most lenne rá vevő, ezért kérem írja meg, hogy kezdjük el intézni, hogy ne legyen belőle gond.

A haszonélvezeti jogot a mama egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti. Ehhez ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges. A mama Angliában aláírhatja az okiratot és miután postán visszaküldte az ügyvédi irodának az ügyvéd skpyepon azonosítja.

Ezen okirattal a haszonélvezetet törölni lehet az ingatlan tulajdoni lapjáról.

A törlés az adásvételi szerződés előtt is megtörténhet vagy azzal egyidejűleg.

 

Egyenes ági öröklés esetén kell-e öröklési illetéket fizetni?

Share Button

Szüleim, 1969-ben építettek egy víkendházat. Édesapám halála után 50%-ban az én tulajdonomba került 50%-ban pedig édesanyám volt a tulajdonosa eleve. Édesanyám lett a haszonélvezője.

Édesanyám elhunyt nemrég. Én vagyok az egyedüli egyenesági leszármazottja. Végrendelet nem készült. Kell-e bármilyen adót, vagy illetéket fizetnem ?

Azért érdekel, mert a Földhivatalnak elküldtem a halotti anyakönyvi kivonatot azzal, hogy legyenek szívesek törölni édesanyám tulajdon-, és haszonélvezeti jogát.

Nemrég hívott az Önkormányzattól egy hölgy, és érdeklődött az ingatlanról. Feltett kérdéseket annak érdekében, hogy meg tudják állapítani az ingatlan értékét adó, vagy illeték szempontjából.

Én úgy tudom, hogy régebben épült és ráadásul alacsony értékű, valamint nem lakás céljára használható ingatlanok esetében nem kell sem adót, sem illetéket fizetni. Annak idején édesapám halálakor sem kellett. Ez 18 évvel ezelőtt történt. Azóta megváltozott ?

Más tulajdonában levő ingatlanon, ha haszonélvező elhalálozik a tulajdonos halotti anyakönyvi kivonat földhivatali bemutatásával töröltetheti a haszonélvezeti jogot az ingatlan tulajdoni lapjáról.

Ha az elhunyt haszonélvező az ingatlannak résztulajdonosa is a haszonélvezeti jog csak hagyaték átadó végzéssel töröltethető.

Egyenes ági közeli hozzátartozók között az öröklés értékhatártól függetlenül illetékmentes.

Törlődik-e a hazonélvezeti jog a földhivatali törlést követően?

Share Button

A 2013.évi CCXII. törv, 108§-ra alapított haszonélvezeti jog megszüntetése a földhivatali bejegyzés törlésével egészében teljesedik-e, vagy a haszonélvezeti jogosultság megmarad ugyan, csak annak közhiteles nyilvántartásban tartása szűnik meg?

Ajándékozóként alapítottam haszonélvezeti jogot feleségem számára, tehát jelentős anyagi “ráfordítással” szereztem haszonélvezeti jogosultságot.

Hogyan képzelte a törvényalkotó, hogy ettől a szerzett jogomtól a hátam mögött, arról nem tudva meg lehet fosztani. Feleségem ugyanis nem közölte velem a földhivatali értesítőt, arra nem válaszolt, ez alapján törölték a haszonélvezetet. Mindezt évekkel később, az ingatlan eladásakor tudtam meg, ahol ilyen módon nem lehetett beleszólásom az eladásba, feleségem mind a 13 millió Ft-ot felvette.

Tájékoztatom, hogy a jogszabály alapján  az ingatlan-nyilvántartásból törölt haszonélvezet  abszolút jellegű, azaz mindenkire kiható hatályú, így a volt haszonélvezőt a jövőre nézve semmilyen jog nem illeti meg, a volt haszonélvezeti jogánál fogva.

Alapítható-e haszonélvezet végakarattal?

Share Button

 Édesanyám ez év júniusában meghalt, a hagyatéki eljárás folyamatban van. Testvéremmel ketten vagyunk örökösök. Édesanyánk mindig mondta, hogy azt szeretné, ha a nyaraló a bátyám tulajdonába kerülne, én pedig a holtig tartó haszonélvezetet kapnám meg.

Annak ellenére, hogy ez csak szóban hangzott el szeretnénk ennek az anyai akaratnak eleget tenni.

Be lehet ezt az anyai kérést venni a hagyatéki eljárásba, azaz lehet e a hagyatéki eljárás során ilyen egyezséget kötni a testvéremmel?

Mennyi illetéket kell nekem a haszonélvezeti jog megszerzéséért fizetnem (63 éves vagyok az ingatlan kb. 10 millió)? 3. A testvérem, vagy az ő egyenesági örököse fizet-e illetéket az én esetleges halálom után, amikor megszűnik a haszonélvezeti jog?

Haszonélvezet végrendelettel is lehet alapítani.

Mivel ilyen végrendelet nem készült , ezért a szóbeli végakaratnak osztályos egyezséggel meg tudnak felelni, azaz az ingatlan tulajdonjoga örököse a bátyja lehet, míg annak haszonélvezője Ön.

A haszonélvező halálakor nincs illetékfizetési kötelezettség, csupán az illetékes földhivatalhoz a halotti anyakönyvet kell becsatolni 6.600,- Ft eljárási / törlési illeték megfizetése mellett.

Az egyenes ági öröklés illetékmentes, ideértve az osztályos egyezséget is.

Mikor törli a földhivatal hivatalból a haszonélvezeti jogot?

Share Button

Édesanyám 2010 -ben meghalt, édesapám nevére haszonélvezeti jog került bejegyzésre az ingatlanra, és a földre is. Az egyik örökös részét elárverezte a bank a
ház, és a földrészt is, én megvásároltam a ház részét, de a föld részét
nem.

A házrészen vásárlás után is rajta maradt a haszonélvezeti jog, ezzel
nincs is semmilyen gond, de a földrészt más vásárolta meg és törölték a
haszonélvezeti jogot róla, pedig haszonélvezeti joggal volt árverésen.
Ilyenkor mi a teendő, mért törölték a haszonélvezeti jogot róla,
szabályosan jártak -e el?

A földön fennálló haszonélvezetet a földhivatal hivatalból törli, ha a 20
éven túlra szól, vagy nem közeli hozzátartozók között köttetett szerződéses
jogviszonyból ered.

Ilyen haszonélvezetet a jövőre nézve is csak közeli
hozzátartozók között lehet alapítani és legfeljebb 20 évre szólhat, a testvér is közeli hozzátartozónak minősül.

Hogyan töröltethető a haszonélvezti jog?

Share Button

Szeretném az én általam adott haszonélvezetet visszavonni a saját tulajdonomban lévő lakásomról. Hogyan lehetséges ez?

Az ingyenesen alapított haszonélvezeti jog – akár holtig tart, akár meghatározott évekig – ajándéknak minősül. Ajándékot visszakövetelni általában csak akkor lehet, ha az ajándékozás meghatározott feltétellel történt, ami nem teljesül. A haszonélvezet közös megegyezéssel is megszüntethető, vagy egyoldalú haszonélvezői lemondás/megszüntetés útján.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezet?

Share Button

Van egy 2 szobás ingatlan a nevemen, melyet édesanyám ajándékozási szerződéssel adott nekem, amikor még kiskorú voltam.

A lakásban az apám holtig tartó haszonélvezettel rendelkezik. A lakásra több mint fel milliónyi adósságot terhelt.

A szerződésben az áll, hogy a haszonélvezőnek kell minden rezsiköltséget stb fizetnie. Meg akarom szüntetni a haszonélvezeti jogát.

Pár éve lettem nagykorú, családot szeretnék a párommal, nagy szükség van az ingatlanra. Korábban olvastam, hogy lehetséges az, hogy megszüntetik a haszonélvezeti jogot egyes esetekben. Gondolom a szerződéstől függ. És mivel ő megszegte a szerződést, mert már jó pár éve csak gyűlik az adósság,  ezért tanácsot szeretnék kérni, mit tehetek?

A haszonélvezeti jog annyira személyes jog, hogy annak megszüntetése kizárólag a haszonélvezőn múlik. Ha a haszonélvező ezen jogát megszüntetni nem akarja, erre kényszeríteni nem lehet, még bírósági úton sem.

Ha viszont fennáll a megszüntetési szándéka, akkor több lehetőség kínálkozik: ingyenesen lemond, arról, amely a tulajdonos felé ajándékozásnak minősül ,vagy eladja ezen jogát a tulajdonosnak, aki azt pénzben kifizetve megváltja az illetéktörvény 72 § -a figyelembevételével, vagy külső harmadik személynek –  a tulajdonossal együtt értékesítik az ingatlant, mely szerződésben a tulajdonos állageladóként, míg a haszonélvező haszonélvezeti jog eladóként szerepel.

Beköltözhet-e a tulajdonos haszonélvezettel terhelt lakásban?

Share Button

Édesapám 2010-ben hunyt el. Örököltem utána mindkét ingatlanából 1-1 negyedrészt. Viszont mindkettőn a neje (mostohaanyám) a haszonélvező.

Szeretném megtudni, hogy ilyenkor, ha nem akarja kifizetni a jogos örökségemet, akkor a két ingatlanból valamelyikbe beköltözhetek?

Az özvegyi jog holtig tartó haszonélvezetet jelent az örökölt ingatlanokon.

A haszonélvező ezen jogáról saját elhatározásából lemondhat, vagy az örökösnek ezen jogát eladhatja.

E körben Ön pénzben megválthatja a haszonélvezeti jogot, de arra igényt nem tarthat, hogy a haszonélvező Önnek fizessen, csupán akkor, ha Öntől megvásárolja az örökölt ingatlanrészt.

Adásvétel esetén, mivel a haszonélvezet és a vásárolt tulajdonjog egy kézbe kerül, a haszonélvezet automatikusan törlődik, és a haszonélvező tulajdonossá válik.

Fontos tudni, hogy adásvételi szerződés kötésére senki nem kötelezhető, az csak egyező közös akarattal jöhet létre. Ha ilyen közös megegyezés nem születik Önök között, a haszonélvező élete végéig jogosult az ingatlan használatára.

A haszonélvező halála esetén azonban Ön törölheti ezt a jogot az ingatlan-nyilvántartásból a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatásával, ezáltal az ingatlanrész tehermentes tulajdonosa lesz.

Mezőgazdasági területre bejegyzett haszonélvezet törlése

Share Button

Német állampolgár vagyok. Van egy földterület (legelő), aminek én vagyok már több éve a tulajdoni lapra is bejegyzett haszonélvezője.

A tulajdonos a szomszédom, aki nem rokonom. A területen a lovaim legelnek.

Mennyiben érintenek engem az új földtörvény rendelkezései?

2014.05.01-től a haszonélvezeti jogot megszűntnek kell tekinteni mindazok esetében, ahol a tulajdonos és a haszonélvező nem közeli hozzátartozó – annak ellenére, hogy a tulajdoni lapról még  törölve nincs.

A közeli hozzátartozók esetében is  a haszonélvezet időtartama maximum  20 év lehet. Ugyanez igaz az ilyen ingatlanra bejegyzett használati jogokra is.

2014 09.01-től pedig az ilyen ingatlanoknál,  ahol a haszonbérlő a haszonélvező volt, ez a haszonélvezeti  jog is megszűnik.

A megszűnő jogot a földhivatalok hivatalból törlik, és erről a törlést követően értesítik az érdekelteket.