haszonélvezettel terhelt ingatlan címkével jelölt bejegyzések

Mi történik a haszonélvezettel, ha árverésen adják el a lakást?

Share Button

A bíróság válásunk során közös tulajdonú budapesti lakásunkat 50-50%-ban osztotta meg volt feleségem és köztem.

A saját részemet (50%) közös – nagykorú – gyermekünknek ajándékoztam, fenntartva részemre a holtig tartó haszonélvezeti jogot a használat érdekében.

A volt feleségem el akarja adni az ingatlant, amit sem az új tulajdonostárs, sem pedig én mint haszonélvező nem akarok.

Az eddigi válaszaiból azt olvasom ki, hogy árverés lesz a vége. Kérdésem arra vonatkozik, hogy amennyiben nem mondok le a haszonélvezeti jogomról az milyen következményekkel jár az árverés során?

Jelenleg egyikünk sem él a lakásban, de egészségügyi okból a későbbiekben szükségem van budapesti lakhatásra.

Ha az árverés tárgyát képező ingatlan vagy annak egy része haszonélvezeti joggal terhelt az árverési vevő e joggal terhelten tudja csak az ingatlant megvásárolni.

 

Követelheti-e a NAV a haszonélvezet értékét?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltem édesapám halálakor végrendeletileg az Ő volt lakására 1/10 részben. A tulajdonjogot két gyermekem 1/2-1/2 arányban örökölte. NAV felé van tartozásom végrehajtási szakaszban, így három kérdésre szeretnék választ kapni. –

Igaz-e, hogy az ingatlan esetleges eladásakor a NAV követelheti a haszonélvezet értékét a megfelelő kiszámítási módon? –

Kötelezheti-e a NAV két gyermekem (egyik kiskorú) az ingatlan eladására? – Egy esetleges eladáskor lemondhatok-e a haszonélvezeti jog értékéről anélkül, hogy ez vagyonkivonásnak számítson?

Haszonélvezetre nem lehet végrehajtás csak a tulajdonra.

Más a helyzet ha az adásvételi szerződéssel egyidejűleg bejegyzett haszonélvező esetén, ha ez a haszonélvező egyben egy olyan kötelezettség kezese, amely kötelezettségre vonatkozóan végrehajtási eljárás indult, akkor az árverést követően a kivétel szabály fog érvényesülni, és nem fog megmaradni a haszonélvező joga az ingatlanon.

Ilyen esetben tehát a haszonélvezőnek is érdeke lehet, hogy ne kerüljön sor árverésre, mert ez a jogának törlésével jár, és a kötelezettségért kezesként amúgy is felel.

A második kérdésére a válaszom nem.

Ingatlan eladásakor lehetősége van a haszonélvezeti jogát ingyenes lemondással megszüntetni, mely a gyermekei javára történt ajándékozásnak minősül.

 
 

 

Hogyan szabadulhatok meg a banki tehertől és a rezsitartozásoktól?

Share Button

Van egy jelzáloggal terhelt lakásom, melyben a nővérem lakik haszonélvezettel. Ezt a hitelt nem szeretném tovább finanszírozni. Nővérem adóstárs, sok a panasz rá, rezsit nem fizeti, közös költséggel sem tudunk megegyezni.

Lemondhatok-e a lakásról a bank javára, úgy hogy ne legyek “rossz adós”? Hogy lehetne megszabadulni a lakástól, a jelzálogtól, a haszonélvezőtől?

Az ingatlan eladása történhet oly módon is, hogy a vevő által fizetendő vételárból – ha az több, mint a tartozás összege – az ingatlan tehermentesítésre kerül. Ebben az esetben a tulajdonos és a haszonélvező a tehermentesítés után fennmaradó vételárból osztozik (illetéktörvény 72. § -a alapján határható meg a haszonélvezeti jog értéke).

Eladható-e a haszonélvezettel terhelt ingatlan a haszonélvező tudta nélkül?

Share Button

A húgom és az én tulajdonomban van egy tégla lakás,aminek 2 haszonélvezője van. Egyik haszonélvező sem fizeti a megvásárlás óta a lakással kapcsolatos költségeket(közös költség,stb.)

Sajnos több százezer Ft-os adósságot halmoztak fel. Jelenleg én és a húgom fizetünk valamennyi közös költséget, hogy kevesebb legyen az elmaradás. Szeretnénk megszabadulni a lakás tulajdonjogától minél előbb. Áron alul a haszonélvezőket kihagyva szeretnénk eladni, velük nem lehet egyezkedni, az elmaradást kifizetni nem hajlandóak.

Tudom peres úton kérhetnénk a behajtást, de mivel semmi nincs a nevükön és hatalmas adósság van nekik más szolgáltatóknál, pénzintézeteknél nem lenne értelme.

Jelenleg senki nem lakik az ingatlanban. Az új tulajt kirakhatja a haszonélvező a jövőben? Bizonyított hogy egyik fél sem fizet 2008 óta, mikor megvételre került az ingatlan. Eladhatjuk a tudtuk nélkül? Esetleg más lehetőség van megszabadulni a tulajdonjogtól? Húgom vállalkozó én gyeden vagyok, valamelyikőnktől tilthatják az elmaradást ha esetleg behajtásra kerülne?

A haszonélvező megkérdezése és aláírása nélkül eladható  a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan. Az adásvételt követően a haszonélvezeti jog továbbra is fennmarad.

A haszonélvezőnek az ingatlan használatára elsőbbségi joga van a tulajdonos vevővel szemben.  Tulajdonos csak akkor használhatja az ingatlant, ha a haszonélvezőtől megváltja / megveszi a haszonélvezeti jogot vagy a haszonélvező arról lemond.

Megszűnik a haszonélvezet a haszonélvező halálával is. Ha a haszonélvező nem fizeti az ingatlan közműveit, az elmaradásokat a közműjogosultak az ingatlanra terhelik.

Haszonélvezettel terhelt tulajdon egy része elajándékozható-e?

Share Button

Ajándékozás útján lakóingatlanhoz jutottam, amelyben édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezik. Milyen úton-módon lehetne ezt az ingatlant a feleségemmel megosztani, hogy ő is tulajdonos társ lehessen, vagy lehet-e haszonélvezeti joghoz juttatni?

Az ingatlan tulajdonával Ön szabadon rendelkezhet, annak meghatározott részét feleségének juttathatja ajándékozással, adásvétellel – mindkettő illetékmentes.

Haszonélvezeti jogot is alapíthat – édesanya haszonélvezeti joga mellé – a felesége javára az ingatlan önök által meghatározandó hányadára. Ez az ügylet is illetékmentes.

Eladható-e egy ingatlan haszonélvező beleegyezése nélkül, haszonélvezettel terhelten?

Share Button

A tulajdonomban van egy üzlethelyiség, aminek a haszonélvezői a szüleim. El szeretném adni, ha sikerül eladnom, az eladási ár hány százaléka jár Nekik törvényesen?

Jók az információim, hogy a beleegyezésük/rábólintásuk nélkül is eladhatom az ingatlant? ha jól tudom az ingatlan további haszonélvezői maradnak, csak más személy lesz az ingatlan tulajdonosa.

A haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant a tulajdonosa – haszonélvezeti joggal terhelten – másnak eladhatja. Ebben az esetben a tulajdonjog eladót a teljes vételár megilleti. Természetesen a kialkudott vételár értékcsökkentő eleme a haszonélvezők vagyoni értékű jogának az illetéktörvény 72§-a szerint számított ellenértéke.

Milyen jogai vannak a haszonélvezőnek?

Share Button

Párommal 21 éve élünk élettársi kapcsolatban. Ö özvegy, egy nagykorú gyermek édesanyja. Én elvált 2 nagykorú lányom van, a nagyobbikkal 15 éve semmilyen kapcsolatom nincs.( válásomat követően ö megtagadott ).

Egy évvel ezelőtt vásárolt ingatlanunk vásárlása párom gyermeke nevére történt, mindketten holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezünk. Párom egyéb üzleti vállalkozásából fennálló örökölt adóssággal rendelkezik. Nekem banki hitelem van, amit közös célra használunk fel.

Kérdésem : Párom adósságához hozzá kell e járulnom,  elhalálozása esetén a rá eső tartozás terhelne -e engem?

Az általam haszonélvezeti joggal terhelt házban kit terhelnek a költségek -adott esetben a tulajdonos kényszeríthet e arra, hogy a ház eladásra kerüljön?

Általam kezdeményezhető-e az eladás egy esetleges fenntartási nehézségek miatt?

A tulajdonos beköltözhet e az ingatlanba vagy beköltöztethet e más személyt?

Abban az esetben, ha a tulajdonossal történik valami( elhalálozik ) ki örökli az ingatlant ( házas egy kiskorú gyermeke van), mi történik a haszonélvezeti jog gyakorlásával?

Általánosságban megállapítható, hogy bármilyen hosszú is lehet az élettársi jogviszony a felek között, ha ezt a jogviszonyt közjegyző előtt nem szentesítik (nem jegyeztetik be) a jogviszonyuk nem fog hasonlítani a házastársakéhoz és öröklést sem alapoz meg.

Ha az élettárs nem adóstárs, nem szereplője a kölcsönszerződésnek, a párja adósságaiért helytállni nem tartozik.

Az együttes holtig tartó haszonélvezet alapján Önöket egyforma jogok illetik meg a tulajdonossal szemben: az ingatlant birtokolhatják, használhatják, hasznait szedhetik.

Mivel a tulajdonosnál is erősebb jog illeti Önöket, ezért ha nem akarják a tulajdonos nem lakhatja az ingatlant.

Az ingatlannal kapcsolatos közterhekért első körben a haszonélvezőket, míg végső soron az ingatlant, illetve, annak tulajdonosát terheli helytállási kötelezettség.

A tulajdonos haszonélvezeti jogukkal terhelten az ingatlant eladhatja ugyan, de ritka az ilyen befektetési vásárlási jogügylet.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezőknek az ilyen fajta adásvételi szerződést alá sem kell írniuk. A haszonélvező az ingatlan eladását nem kivitelezheti. A tulajdonos az ingatlant csak úgy terhelheti banki hitellel, ha a kölcsönszerződést a haszonélvezők is aláírják.

Hogyan ajándékozható unokára haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Van egy ingatlanom, amire 20 éve haszonélvezeti jogot alapítottunk szüleimmel. Apukám meghalt édesanyám meg el szeretné a házat ajándékozni  2 éves unokámra. Mi ennek a menete?

Unokára, mint egyenes ági rokonra illetékmentesen ajándékozhat. Ehhez ügyvéd vagy közjegyző által készített ajándékozási szerződést kell aláírnia. A haszonélvezőnek az okiratot nem szükséges aláírnia. Az ajándékozással az unoka lesz a tulajdonos, de a dédszülői haszonélvezeti joggal terhelten.

Eladható-e haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Férjem elhunyt. Tulajdonában volt egy ingatlan 4/5 része, melyet gyermekei – első házasságából született két nagykorú és közös házasságunkból született 1 kiskorú – 1/3-1/3 arányban örököltek, nekem haszonélvezeti jogom van az ingatlanra.

Valamelyik tulajdonos/örökös a tudtom és beleegyezésem nélkül eladhatja-e az ingatlant?

Csak haszonélvezeti joggal terhelten értékesítheti bármelyik tulajdonostárs a tulajdoni hányadát. Fontos tudni, hogy a haszonélvezőnek ebben az esetben alá sem kell írnia a vonatkozó adásvételi szerződést és arról tudomással sem kell bírnia.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Nővéremmel, az ő kiskorú gyermekével és az édesanyámmal közös lakásban élünk. A tulajdonosok a nővéremmel mi vagyunk fele fele arányban, édesanyánk pedig haszonélvező. Sajnos nagyon megromlott a viszony a nővéremmel és szeretném tudni milyen lehetőség van nekem és édesanyánknak az ingatlanból esetlegesen kiköltöztetni őt. Ha az eladás mellett döntünk arra csak vele közösen van-e mód? Ilyenkor édesanyámnak mennyit szükséges fizetnünk?

A haszonélvezet értékét az illetéktörvény 72. §-a szerint lehet kiszámolni. Pl. 65 évnél idősebb haszonélvezőt egy 20 MFt-os ingatlan eladásából 4 MFt illet meg, míg a tulajdonosok a vételárból 8- 8 MFt-ot kapnak.

A közös tulajdon megszüntetése közös értékesítéssel a legcélszerűbb. Ebben az esetben ugyanis a piaci árat lehet realizálni az eladásnál. Ha vita van a tulajdonosok között, vagy egyik nem akarja értékesíteni az ingatlant, ebben az esetben a bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése, mely végső soron árveréssel történik, piaci ár alatt.

Mindkét esetben lehetősége van valamelyik tulajdonostársnak. hogy a másik részét magához váltsa.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog erősebb a tulajdonjognál, ezért ha az ingatlan egészére fennálló haszonélvezeti jogot a haszonélvező gyakorolni kívánja, a tulajdonost felszólíthatja az ingatlan eladására.

 

 

1 / 2 oldal12