haszonélvező tartozása címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szabadulhatok meg a banki tehertől és a rezsitartozásoktól?

Share Button

Van egy jelzáloggal terhelt lakásom, melyben a nővérem lakik haszonélvezettel. Ezt a hitelt nem szeretném tovább finanszírozni. Nővérem adóstárs, sok a panasz rá, rezsit nem fizeti, közös költséggel sem tudunk megegyezni.

Lemondhatok-e a lakásról a bank javára, úgy hogy ne legyek “rossz adós”? Hogy lehetne megszabadulni a lakástól, a jelzálogtól, a haszonélvezőtől?

Az ingatlan eladása történhet oly módon is, hogy a vevő által fizetendő vételárból – ha az több, mint a tartozás összege – az ingatlan tehermentesítésre kerül. Ebben az esetben a tulajdonos és a haszonélvező a tehermentesítés után fennmaradó vételárból osztozik (illetéktörvény 72. § -a alapján határható meg a haszonélvezeti jog értéke).

Hogyan szabadulhat meg a tulajdonos a haszonálvező által felhalmozott tartozások megfizetésének kötelezettsége alól?

Share Button

A lányom aki most 29. éves haszonélvező a 2 4nm-es szoba konyhás lakásban. Sajnos kötelezettsége ellenére semmilyen rezsiköltséget nem fizet, immáron 5. éve, amióta a férjével haza költöztek.

A felhalmozódott tartozást az 50.000.- forintos nyugdíjamból vonják, annak ellenére, hogy már 3. éve elköltöztem a lakásból mert férjhez mentem, és még ideiglenesen sem vagyok bejelentkezve oda.

Az elzárt gázórát egy évvel az elköltözésem után feltörte, és a szolgáltató ezt észre vette, ezért 540.000.- forint köd bért kellene fizetnem, mind amellett, hogy 500.000 forint közös költség tartozás, 206.000 forint gáz tartozás és víz tartozás is van az ingatlanban.

A gázóra feltörést elismerte, alá is írta a szerelők által készített munkalapon. Jelenleg is albérletben lakom, és további adósság halmozódik, mert többed magával lakik az ingatlanban, amit velem fizettetnek meg .

Hogy megszabadulhassak ettől az ingatlantól, és adósságtól?

Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett személy köteles helytállni – elsősorban – az ingatlan tulajdonon felhalmozott közös költség, rezsi stb. tartozásokért.

Ha a tartozásokat a bejegyzett haszonélező halmozta fel – másodlagosan – a tulajdonos a haszonélvezőt akár per útján is kötelezheti az általa megfizetett tartozások megtérítésére.

Lakásingatlan tulajdonjoga – ha arra a tulajdonosnak  nincs szüksége – adásvétellel, ajándékozással,  cserével, eltartási szerződéssel, életjáradéki szerződéssel, stb. átruházható családon belül vagy ismerősi körben, vagy kívülálló harmadik személynek.

Kinek kell megfizetnie a felhalmozott közműtartozásokat a haszonélvezőnek, vagy tulajdonosnak?

Share Button

Unokatestvérem és én kertes házat örököltünk nagymamámtól, melyben nagybátyám lakik, ő a haszonélvező is.

A haszonélvező több, mint 10 éve halmozza fel az adósságot az ingatlanra. Elhalálozása után mi, a tulajdonosok örökölhetjük-e az adósságot? Ha igen, megoldhatjuk-e azzal, ha lemondunk az örökségről a haszonélvező javára?

Ha a haszonélvező elhalálozik az ingatlan tulajdoni lapjáról törölve lesz. A haszonélvező által felhalmozott közműtatozásokért mindenkor az ingatlan tulajdonosa tartozik helytállni. Ha kifizette a haszonélvező helyett a kifizetett összeget a haszonélvezőtől követelheti. Öröklésről csak az örökös mondhat le.

 

Eladható-e a haszonélvezettel terhelt ingatlan a haszonélvező tudta nélkül?

Share Button

A húgom és az én tulajdonomban van egy tégla lakás,aminek 2 haszonélvezője van. Egyik haszonélvező sem fizeti a megvásárlás óta a lakással kapcsolatos költségeket(közös költség,stb.)

Sajnos több százezer Ft-os adósságot halmoztak fel. Jelenleg én és a húgom fizetünk valamennyi közös költséget, hogy kevesebb legyen az elmaradás. Szeretnénk megszabadulni a lakás tulajdonjogától minél előbb. Áron alul a haszonélvezőket kihagyva szeretnénk eladni, velük nem lehet egyezkedni, az elmaradást kifizetni nem hajlandóak.

Tudom peres úton kérhetnénk a behajtást, de mivel semmi nincs a nevükön és hatalmas adósság van nekik más szolgáltatóknál, pénzintézeteknél nem lenne értelme.

Jelenleg senki nem lakik az ingatlanban. Az új tulajt kirakhatja a haszonélvező a jövőben? Bizonyított hogy egyik fél sem fizet 2008 óta, mikor megvételre került az ingatlan. Eladhatjuk a tudtuk nélkül? Esetleg más lehetőség van megszabadulni a tulajdonjogtól? Húgom vállalkozó én gyeden vagyok, valamelyikőnktől tilthatják az elmaradást ha esetleg behajtásra kerülne?

A haszonélvező megkérdezése és aláírása nélkül eladható  a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan. Az adásvételt követően a haszonélvezeti jog továbbra is fennmarad.

A haszonélvezőnek az ingatlan használatára elsőbbségi joga van a tulajdonos vevővel szemben.  Tulajdonos csak akkor használhatja az ingatlant, ha a haszonélvezőtől megváltja / megveszi a haszonélvezeti jogot vagy a haszonélvező arról lemond.

Megszűnik a haszonélvezet a haszonélvező halálával is. Ha a haszonélvező nem fizeti az ingatlan közműveit, az elmaradásokat a közműjogosultak az ingatlanra terhelik.

Ki köteles helytállni az elhunyt haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Édesanyám elhunyt. Négyen vagyunk testvérek,a házat én örököltem, anyukánknak csak özvegyi joga volt a házon – édesapám még gyermekkoromban halt meg, a ház az övé volt.

Anyukánk csak hitelt hagyott ránk  Nemcsak a hiteleit (valószínűleg az összes létező pénzintézettel és behajtó céggel kapcsolatban állt a megtalált dokumentumok alapján…), de a számlákat sem fizette.

A gázt kikötötték még tavaly, így a bekötés után érdeklődtem, ami a nyomáspróba, újbóli gázterv, visszakötés miatt 100-150e Ft-tól a csillagos égig terjedne, és persze egy behajtó cégnél is van már jelentős tartozás.

A szemétszállítási díjból is van elmaradás, arról olyan papírt találtunk, hogy NAV végrehajtás alá került. A csatornát nem kötötte be tavaly , így a tavalyi vízfogyasztása után rajtam akarják bevasalni a talajterhelési díjat, mely szintén egy jelentős tétel.

Településünkön van kommunális adó is, amelyet szintén nem rendezett a tavalyi évre…

Kérdésem az lenne, hogy amit anyukánk felhalmozott számlatartozásokat (minden számla és szolgáltatás az ő nevén van, én csak a lakás tulajdonosa vagyok), az mind csak engem terhel, mert enyém a ház vagy a testvéreimre is hárul belőle?

Vagy van lehetőség elkerülni ezek kifizetését?! Nem én használtam el a számlákon szereplő összegeket, ott sem lakom, már évek óta más a lakcímem. S a tartozások többnyire behajtó cégeknél vannak, tehát nem a szolgáltatónál (ez a gáznál és a szemét szállításnál is így van).

Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett  tulajdonos tartozik helytállni az ingatlanára felhalmozott tartozásokért. Testvér  illetve más hozzátartozót ilyen kötelezettség nem terhel még ha a tulajdonossal öröklési viszonyban is állnak.

Felel-e a tulajdonos a haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Tulajdonomban áll egy kertes ház amely a szüleim, életfogytig tartó haszonélvezeti jogával terhelt. Az összes közüzemei számla az Ō nevükön szerepel. Édesanyám tartozást halmozott fel, és a végrehajtók a ház elárverezésével fenyegetnek.

Kötelezhetnek -e engem az Ő tartozásának kiegyenlítésére illetve jogukban állhat e hogy a tulajdonomban álló tehermentes ingatlant elárverezzék? Tartozás örökölhető- e?

A tulajdoni jog és a tulajdonos  a haszonélvező tartozása miatt általában nem  tartozik felelősséggel helytállni, az ingatlan nem árverezhető el.

A haszonélvező olyan mint a bérlő csak nem fizet bérleti díjat a tulajdonosnak. Más kérdés hogy mindkettő tartozása esetén a közmű-szolgáltatók a szolgáltatást korlátozhatják vagy kikapcsolhatják.

Ha a tulajdonos birtokba akarja venni és használni az ingatlant abban az esetben az elmaradt díjak megfizetése nélkül kevés öröme lesz benne.

Elárverezhető-e a közös tulajdonú ingatlan a haszonélvező tartozásai miatt?

Share Button

Van egy lakás, ahol én vagyok a holtig tartó haszonélvező, a testvéreim a tulajdonosok és nekem van még 1/3 tulajdon részem. Sok közüzemi, közös költség számlát halmozom fel, én lakom a lakásban.

Elárverezhetik e a lakást a fejem fölül kilakoltathatnak e a lakásból? Az én közös költségemet rá terhelhetik e a testvéreim tulajdon részére is a lakásból?

Testvéreimnek van saját 100 %-os tulajdonú ingatlanuk. Ráterhelhetik -e az én tartozásomat az ő másik ingatlanukra, vagy csak arra az ingatlanra lehet ráterhelni a tartozást, amely ingatlanon tartozás van?

Az ingatlan által képződött tartozások az ingatlanra ráterhelhetők. Az ingatlan tulajdonostársai közül bármely tulajdonostárs ellen indult végrehajtási eljárás, csak az adott tulajdonostárs ( a végrehajtás alanya)  tulajdoni hányadára jegyezhető rá.

A végrehajtással terhelt ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad végrehajtás során elárverezhető függetlenül attól, hogy az ingatlan lakott vagy lakatlan. Amennyiben lakott az a tény csupán a kikiáltási ár összegében jelenik meg, ugyanis ebben az esetben a kikiáltási ár a lakottság értékével csökken.

Ki fizesse a közös költséget?

Share Button

Egy lakásnál a tulajdonosok 25-25-50%-ban rendelkeznek tulajdonjoggal, amennyiben a lakásban lakó 50%-os tulajdonjoggal rendelkező személynek közösköltség tartozása van, akkor ezt a tartozást kitől követelheti a társasház kezelő?

Bejelentett lakcíme csak az 50%-os tulajdonosnak van az ingatlanra akinek haszonélvezeti joga is van a 100%-ra

A bejelentett tulajdonos, aki egyben haszonélvező is tartozik a társasházi közös költséget megfizetni. Ha azonban a társasház a tartozások miatt jelzálogot tesz az ingatlanra, akkor az mindhárom tulajdonost sújtja.

Tartozik-e helyt állni a haszonélvező a tulajdonos tartozásaiért?

Share Button

Haszonélvezeti jogom van a szüleim lakásán. A lakást ők lakják, közüzemi tartozást halmoztak fel. A végrehajtó tőlem akarja behajtani.

A közüzemi szerződéseket ők kötötték a szolgáltatóval. Jogos -e hogy tőlem követelnek, ha ők nem tudnak fizetni?

Lemondhatok -e a haszonélvezeti jogról, ha a tulajdoni lapon sok bejegyzés van ( NAV, bank, közüzemi /az ő tartozásaik)?

Ha a tulajdonosok lakják az ingatlant és ők állnak jogviszonyban a szolgáltatókkal, akkor a felhalmozott tartozás tekintetében ők tartoznak helytállni,- végső soron az ingatlannal.

Ez azt jelenti, hogy  a tartozások miatt  a szolgáltató ingatlanuk  tekintetében is intézkedhet, arra végrehajtást is kérhet. Ön mint  haszonélvező mindezekért a saját vagyonával nem felel. A haszonélvezetet egyoldalú nyilatkozattal bármikor megszüntethető.

Haszonélvező tartozása nem terhelhető az ingatlanra

Share Button

Édesapám haszonélvezeti joga van azon az ingatlanon mely az én tulajdonom.  Édesapám lakik az ingatlanban. A haszonélvező banki magánhitel tartozásait nem fizeti és a rezsiköltséget sem.

Megterhelhetik-e a nevem lévő lakást a haszonélvező fenti tartozásaival?

Nem. A privát tartozások a haszonélvezőt terhelik, azokért a saját vagyonával felel és  ebbe a körbe nem vonható be a haszonélvezeti jog sem és az az Ön tulajdonában lévő ingatlan sem.