haszonélvező címkével jelölt bejegyzések

Megrendelhet-e a haszonélvező beruházást az ingatlanon?

Share Button

Édesapám egy lakás haszonélvezője, a tulajdonos én vagyok. Megkeresték egy cégtől, hogy ki szeretné-e cseréltetni a radiátorokat a lakásban. Ő aláírt egy darab cetlinek nevezhető “szerződést” miben kértek tőle 20.000. Ft előleget és azt ígérték, hogy a fűtési szezon végén telefonon fel fogják hívni, mikor mehetnének beszerelni.

Édesapám aláírhat-e ilyen szerződést a tudtom nélkül és van-e jogom ezt a szerződést visszamondani illetve az előleget visszakérni?

A haszonélvezőt a birtoklás joga és hasznok szedésének joga illeti meg. Köteles az állag megóvó munkálatokat elvégezni, jogosult a rendeltetés szerű használatot gyakorolni.

Az állag fejlesztő/beruházó munkálatok a mindenkori tulajdonos érdekkörébe tartoznak, ezért a 20.000 Ft visszaigénylésekor mellékelje a ingatlan tulajdoni lapját, és hivatkozzon a tulajdonosi mivoltára.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

Édesanyámnak férjemmel az én nevemre vásároltunk egy egyszobás lakást 1994-ben, melyre – a megnyugtatására – haszonélvezeti jogot jegyeztettünk be a nevére.

Sajnos 70 évesen 2012-ben elhunyt. 2 éve a hagyatéki eljárás körüli teendőket egy szem testvérem, a húgom rendeztem. Mindent bevontunk az eljárásba – bankszámla, biztosítás – de a lakást nem, mert ő is és mi is úgy gondoltuk, hogy nem szükséges mivel az az én tulajdonom.

A lakásba anyukám halála után együtt felmentünk és mindent amit szeretett volna az ingóságok közül elvihetett onnan. Azóta a lakás üresen áll, még a haszonélvezeti jogot sem töröltettük róla. Viszont most már egyre nehezebben tudjuk fizetni a terheit és talán már érzelmileg is meg tudnék válni tőle, de egy kérdés nem hagy nyugodni mielőtt töröltetném a haszonélvezeti jogot szeretném megtudni.

Kérdésem: Az édesanyám haszonélvezeti jogát a húgom örökölte-e vagy sem?

A haszonélvezeti jog személyes jog, azt sem átruházni, sem örökölni nem lehet. A haszonélvező halála esetén a  halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával lehet a haszonélvezeti jogot töröltetni az ingatlan-nyilvántartásból.

Milyen buktatói vannak a haszonélvezettel terhelt ingatlan megvásárlásának?

Share Button

Milyen buktatói vannak egy haszonélvezettel terhelt ingatlan megvásárlásának?

Mire érdemes figyelni? Mit kell a szerződésben mindenképpen kikötni?

Rezsi nem fizetése esetén a haszonélvezőt ki lehet tenni, amennyiben ez is kikötésre kerül?

A haszonélvezettel terhelt ingatlan vásárlása általában befektetési célzatú. Az ilyen ingatlanok a haszonélvezeti jog értékével csökkentett áron mozognak a piacon. Ha a haszonélvező fiatal, a vagyoni értékű jog magasabb, ha idősebb, akkor kevesebb.

A haszonélvező élete végéig birtokolhatja az adott ingatlant, fizeti annak terheit, húzza annak hasznait. Fontos tudni az ilyen ügyleteknél, ha a terhek fizetését elmulasztja a haszonélvező, a tulajdonos is köteles helyt állni.

A haszonélvezőt a tulajdonos az ingatlanból „kitenni” nem tudja, azonban a haszonélvező közös megegyezéssel „kifizethető”.

A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72 paragrafus 4. bekezdése szabályozza.

Ki fizesse a közös költséget?

Share Button

Egy lakásnál a tulajdonosok 25-25-50%-ban rendelkeznek tulajdonjoggal, amennyiben a lakásban lakó 50%-os tulajdonjoggal rendelkező személynek közösköltség tartozása van, akkor ezt a tartozást kitől követelheti a társasház kezelő?

Bejelentett lakcíme csak az 50%-os tulajdonosnak van az ingatlanra akinek haszonélvezeti joga is van a 100%-ra

A bejelentett tulajdonos, aki egyben haszonélvező is tartozik a társasházi közös költséget megfizetni. Ha azonban a társasház a tartozások miatt jelzálogot tesz az ingatlanra, akkor az mindhárom tulajdonost sújtja.

Építményadó csökkentése haszonélvező bejelentésével

Share Button

Siófokon rendelkezem lakóházzal. Mivel nem vagyok állandó lakosként bejelentkezve, sokallom a fizetendő ingatlanadó mértékét.

Egyik unokám itt dolgozik siófokon, és a házamban lakik, a másik Ausztriában egyetemista. Szeretném tudni, van –e lehetőségem arra, hogy a fizetendő helyi adó mértékét valamilyen módon csökkentsem?

A válaszhoz tudni kell, ha az ingatlan tulajdonosa, vagy haszonélvezője életvitel szerint lakcímkártyával igazolhatóan állandó lakosként van az ingatlanba bejelentve, akkor a helyi adó mértéke lényegesen kevesebb. Siófokon pl. 80 m2-ig adómentességet élvez a tulajdonos vagy a  haszonélvező.

Javaslom, hogy unokájára ajándékozzon (unokájával alapítson) haszonélvezetet. Ehhez ügyvédi okiratba foglalt haszonélvezeti jog  alapítás szükséges. Az okirat alapján az ingatlan tulajdoni lapjára jegyzik fel a haszonélvezeti jogot.

Sokan nem tudják, hogy, haszonélvezeti jogot határozott időre (néhány évre is) lehet alapítani, nem csak élethosszig tartóan. Továbbá haszonélvezet alapítható az ingatlan egy részére vagy egészére is. Megjegyzem, ha csak a fél ingatlanra jegyeztetnek fel haszonélvezetet, akkor az ingatlanadó kedvezmény is csak az ingatlan felére vonatkozik.

Az elmondottak természetesen külföldi és magyar állampolgárokra egyaránt vonatkoznak. Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog alapítása egyenes ági rokonok között ajándékozásnak minősül és ez által illetékmentes. Az okiratszerkesztésen túl csupán a földhivatali eljárás díját kell megfizetnie.

Tájékoztatom, hogy lehetősége van arra is, hogy egyidejűleg mindkét unokáját megajándékozza haszonélvezettel akár a teljes ingatlanra vonatkozóan. Az Ön esetében a helyi adó kedvezmény igénybe vételéhez elegendő, ha csak a siófokon dolgozó és élő unoka jelentkezik be az ingatlanba.

Ha egyidejűleg több unokája javára ajándékoz haszonélvezetet, akkor a földhivatali  bejegyzési illeték nem többszöröződik (csak egyszeres díjat kell fizetnie: 6600.-ft-ot).

Ki az örökös?

Share Button

Mi a helyzet második házasságban élő felek esetén, ha van előző házasságokból is gyermek, és közös utód is született?

A közös lakásul szolgáló ingatlan 1/2-1/2 arányú közös tulajdon.

A férj halála esetén csak a közös gyerek és a férj előző házasságából származó gyerekek örökölnek, a feleség pedig mindenből örököl egy gyermekrészt (az ingatlanból is), plusz holtig tartó haszonélvezeti jogot az ingatlanra és a berendezésére?

Az új Ptk szerint gyermekek mellett a túlélő házastárs egy gyermekrészt örököl és az örökhagyóval közösen lakott lakásban lakhat és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat használhatja, mint haszonélvező.

 

Mire terjed ki a haszonélvezet?

Share Button

Édesanyám fiamra iratta a lakást 25 éve. Ő a haszonélvezö. Ezzel semmi gond, viszont nem törödik vele, tudom a lakás igy is az övé.

Azt szeretném megkérdezni hogy a lakásban található dolgok, mint bútor festmény,  őt illeti meg? Végrendelet nincs.

A haszonélvezeti jog kiterjed az ingatlanra és annak berendezési, felszerelési tárgyaira is.

Amennyiben a haszonélvező felhagy használati jogával és más helyre költözik, a tulajdonos használati, hasznosítási joga feléled.

Ha a haszonélvező nem lakja az ingatlant  a  haszonélvezeti jogát ilyen esetben javaslom megszüntetni, melynek módja a haszonélvező kifizetése.

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog, és értékét az illetéktörvény határozza meg, pl. egy 20 millió Ft értékű ingatlanra ha 62 éves korú haszonélvező joga áll fenn, a haszonélvezeti jog értéke 4 millió Ft.

Természetesen a haszonélvezetről a haszonélvező ingyenesen is lemondhat a tulajdonos javára. Ha a felek egyeneságbeli rokonok, a lemondás, mint ajándékozás, illetékmentes.Ez igaz az Önök esetére is.

Kifestheti -e a haszonélvező a használt ingatlant?

Share Button

Kifestheti-e az ingatlan belső falait a a haszonélvező a tulajdonos beleegyezése nélkül? 

A haszonélvezet az ingatlan használatát biztosító jog. Általában a haszonélvező élete végéig szól. E körbe tartozik a birtoklás joga is.

A birtoklás és a használat joga a haszonélvező részéről az un. rendes gazdálkodás joga, ami azt jelenti, hogy a jó gazda gondosságával kell a használatot végeznie. Ebbe a körbe tartozik az is, hogy az általa használt ingatlan állagát megőrzi, tisztán tartja, ha szükséges, kifesti.

A tulajdonost csak a rendelkezés joga illeti meg, nevezetesen haszonélvezővel együtt az ingatlant eladhatja.  Az adásvételhez viszont nem kell  a haszonélvező beleegyezése.

A tulajdonost a haszonélvező rendes gazdálkodásán belül megilleti az ellenőrzés joga, hogy pl. nem adta -e illegális albérletbe az ingatlant az állagóvási kötelezettségének eleget tesz e a haszonélvező?

Törvényi kötelezettségének tesz eleget a haszonélvező, ha állagóvás keretében az általa használt ingatlant kifesti, a tulajdonos belegyezése ehhez nem szükséges.

Természetesen a rendes gazdálkodáson kívüli munkálatokhoz már igen  mint bővítés, hozzáépítés, stb.

 

Tartozik-e helyt állni a haszonélvező a tulajdonos tartozásaiért?

Share Button

Haszonélvezeti jogom van a szüleim lakásán. A lakást ők lakják, közüzemi tartozást halmoztak fel. A végrehajtó tőlem akarja behajtani.

A közüzemi szerződéseket ők kötötték a szolgáltatóval. Jogos -e hogy tőlem követelnek, ha ők nem tudnak fizetni?

Lemondhatok -e a haszonélvezeti jogról, ha a tulajdoni lapon sok bejegyzés van ( NAV, bank, közüzemi /az ő tartozásaik)?

Ha a tulajdonosok lakják az ingatlant és ők állnak jogviszonyban a szolgáltatókkal, akkor a felhalmozott tartozás tekintetében ők tartoznak helytállni,- végső soron az ingatlannal.

Ez azt jelenti, hogy  a tartozások miatt  a szolgáltató ingatlanuk  tekintetében is intézkedhet, arra végrehajtást is kérhet. Ön mint  haszonélvező mindezekért a saját vagyonával nem felel. A haszonélvezetet egyoldalú nyilatkozattal bármikor megszüntethető.

Haszonélvezettel terhelt lakás eladása

Share Button

Eladhatom a lakásom amin nagyanyámnak haszonélvezeti joga van? Ő már nem igazán beszámítható, a gondnokság alá helyezését mostanában indítják, viszont nekünk jön a baba sürgős lenne a lakaseladas.

Haszonélvezeti joggal terhelten  minden ingatlan eladható. A haszonélvezőnek a szerződést alá sem kell írnia, de a vevőnek tudomásul kell vennie hogy az ingatlant csak a haszonélvező halálát követően veheti birtokba és használhatja.

2 / 3 oldal123