házastársak közötti ajándékozás címkével jelölt bejegyzések

Milyen módon juttathatom ingatlanomat illetékmentesen a feleségemnek?

Share Button

Feleségem nevére szeretném átíratni a tulajdonomban levő lakásomat. Korábbi házasságomból van két felnőtt gyermekem, de rólam csak a feleségem gondoskodik. Illetékmentesen átirathantom-e a lakást?

A házastárs illetékmentesen szerezhet lakóingatlant a törvényes házastársától ajándékozás vagy adásvétel jogcímen.

Szükséges-e házastársak között ajándékozási szerződést kötni, ha az ajándékozás az ajándékozó külön vagyonából történik?

Share Button

Férjem örökölt egy bizonyos összeget, melyből vásároltunk egy kis lakást. A lakás az én nevemre lesz bejegyezve.Kell-e ajándékozási szerződést kötni, vagy házastársaknál ez természetes eljárás. Nem élünk külön és nem is tervezzük. Ő ezt találta helyesnek, mivel tőlem jóval idősebb.

Nem szükséges a külön ajándékozási szerződés készítése. A házastársak egymást közötti pénz ajándéka illetékmentes, ha az egyik házastárs a külön tulajdonát a másik házastárs külön tulajdonába rendeli – vagy házastársi közös vagyonba – azt megteheti ajándékozási okirat nélkül is.

Alapítható-e fél házra haszonélvezeti jog a másik tulajdonostárs beleegyezése nélkül?

Share Button

Párom a fiával 1/2-1/2 tulajdoni hányaddal közösen tulajdonosa egy családi háznak, melyet a közelmúltban vásároltak 14 M Ft vételáron.

Párommal házasságban élve a nekem adandó holtig tartó haszonélvezeti jog adásában gondolkodunk.

Kaphatok-e ebben a helyzetben a fia hozzájárulása nélkül haszonélvezeti jogot az ingatlanra, esetleg a jog megszerzésének vásárlása fejében, valamint engedély esetén milyen vételi összegben gondolkodhatunk?

Vásárlás esetén milyen összegű illetékfizetéssel kell számolni. Nemleges válasz esetén párom végrendelkezhet-e úgy, hogy részemre az ő tulajdonrészére haszonélvezeti jogot ad halála esetén?

Haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72 §-a alapján lehet meghatározni. Haszonélvezeti jogot ingatlan 1 / 2 –re is lehet alapítani (a másik 1 / 2 tulajdonos hozzájárulása, közreműködése nélkül).

Házastársak egymás között illetékmentesen alapíthatnak haszonélvezeti jogot. Az illetékmentesség akkor is igénybe vehető, ha a haszonélvezeti jog alapítása ingyenesen vagy ellenérték fejében történik. Haszonélvezeti jogot végrendelet útján is létre lehet hozni.

Milyen adóterhekkel jár a házastársak közötti üzletrész ajándékozás?

Share Button

Ha férj üzletrészt szeretne elajándékozni a felesége részére, milyen adóterheket , illetéket kell utána megfizetni ?

Házastársak egymás közötti ajándékozása illetékmentes.

Házastársak közti ajándékozás illetékmentessége

Share Button

Kérdésem az lenne, hogy házastársak közötti ingatlan oda- vissza történő ajándékozása esetén, kell-e illetéket vagy adót fizetnünk?

2014 évtől a házastársak közötti ajándékozás is mentessé vált az illetékfizetési kötelezettség alól. Magyarországon, a családon belüli ingatlantulajdon-változás –ajándékozás, vagy adásvétel esetén- illetékmentes.

Házastársak közötti ingó- és ingatlan-ajándékozás

Share Button

Családi házunkban 50-50%-ban vagyunk a férjemmel tulajdonosok. Ő a saját ingatlanrészét,  illetve az abban lévő ingóságokat is szeretné elajándékozni nekem.

Kérdésem, az ingatlanra és az abban lévő ingóságra is vonatkozik-e az illetékmentesség?

Ha az ingatlan a későbbiekben eladásra kerül elkerülhető-e az szja fizetési kötelezettségem azzal, ha felbontjuk az ajándékozási szerződést és visszaállítjuk az ajándékozás előtti eredeti tulajdoni állapotot?

Házastársak közötti ajándékozás illetékmentes, mely vonatkozik ingóra és ingatlanra egyaránt.

Ha 5 év után értékesíti az ajándékba kapott lakóházat nem kell SZJA-t fizetnie.

Szabály: az ajándék  megszerzésének  évében és az azt követő évben történő eladás esetén a jövedelem ( eladási ár 25 %-a)  100 százaléka, a megszerzés évét követő második évben a 90 százaléka, a harmadik évben a 60 százaléka, a negyedik évben pedig a 30 százaléka adóköteles (16 %), míg a megszerzést követő ötödik évtől már nem keletkezik adóköteles jövedelem az értékesítésből.

Ha időközben felbontják a szerződést  arra kell figyelniük hogy jogaik gyakorlása során azokat rendeltetésszerűen gyakorolva járjanak el.

Tanya ajándékozás férj részére

Share Button

Párommal április végén házasodunk össze. Tulajdonomban van 1/1 arányban egy tanyás ingatlan melyet szeretnék a már férjemnek ajándékozni.

Milyen illetékkel kell számolnunk? Az ingatlan 2006 óta a tulajdonom.

Általában a házastársak egymás közötti ingatlan ajándékozása – illetékmentes.

A tanya földnek minősül. Az ajándékozás csak biztonsági elemekkel ellátott papíron lehetséges.

 

Illetékmentes ajándékozás házastársak között

Share Button

A jelenlegi családi házunk fele az enyém a másik fél része a férjemé, de szeretné nekem ajándékozni az Ö részét is és még ugyanígy egy zártkerti ingatlanunk is van. Az is fél-fél tulajdonban.

A kérdésem: 2014-töl az ajándékozás tényleg illetékmentes?

2014.01.01-től illetékmentesen ajándékozhatnak a házastársak. A zártkerti ajándékozást javaslom   2014. február 25 napjáig megtenni, mert ezt követően a zárkerti ingatlan ajándékozásánál már az új földtörvény szabályai érvényesek.