hitel címkével jelölt bejegyzések

Le lehet-e mondani hitellel terhelt tulajdonrészről?

Share Button

Édesapám halála után hárman örököltünk egy ingatlant. Édesanyám 50%+haszonélvezeti jog, bátyám és én pedig 25-25%-ban.

Korábbi adósság rendezése céljából jelzálog hitelt vettem fel az ingatlanra, melyet édesanyámmal együtt fizetünk, a bátyám nem. Bátyámnak több hiteltartozása is van, melyek kapcsán már előfordult, hogy veszélyben volt az örökölt ingatlanra felvett jelzáloghitel szerződésem is.

Mi a módja annak, hogy a bátyám lemondjon az örökölt ingatlan 25%-os tulajdonjogáról édesanyám részére? Ugyanis úgy gondolkodom, hogy, ha már ő nem lenne tulajdonos a örökölt ingatlanban, akkor nem lenne veszélyben az ő fizetetlen adósságai miatt az én becsületesen fizetett jelzáloghitel szerződésem.

Van-e erre valami formanyomtatvány, vagy elegendő az, ha a bátyám két tanú előtt leírja, hogy lemond a tulajdonjogáról édesanyám részére? Gondolom, ha ez járható volna, akkor a későbbiekben közjegyző előtt módosítani kell a tulajdoni lapot, valamint a jelzáloghitelt folyósító bankot is tájékoztatni kell a tulajdoni viszonyok változásáról.

Testvére és édesanyja ajándékozási szerződést köthetnek az ingatlan 1/ 4-ére – édesanya javára – mely szerződés érvényességi feltétele a jelzálogjog jogosult bank hozzájárulása, továbbá a vonatkozó kölcsönszerződés megfelelő módosítása.

A szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. E körben javaslom, hogy előzetesen egyeztessenek a kölcsönt folyósító bankkal. A jelzálogjoggal terhelt ingatlan részen felüli tulajdoni hányadokat a testvére1/4-ét terhelő banki terhe nem érinti, feltéve ha sem Ön sem édesanya nem szerződő fél a vonatkozó kölcsönszerződésben.

Ezen banki teher miatt legfeljebb az ¼-ed tulajdoni hányad kerülhet árverésre.

 

Milyen feltételekkel adható el hitellel terhelt ingatlan?

Share Button

Pár éve szabad felhasználású személyi kölcsönt vett fel a férjem, melynek jelzáloga édesanyám és édesapám családi háza volt. A szüleim azóta elváltak.(A ház 50-50% -ban anyukám ill.apukámé).

Édesanyám közüzemi tartozásokat csinált sajnos és úgy tudom a házra terhelték.Kérdésem az lenne,hogy mivel a férjem kölcsöne miatt jelzálogjoga van a banknak,így anyukám közüzemi tartozásai miatt árverezésre kerülhet e az ingatlan?

(Édesanyámnak nincs jövedelme amiből levonhatnák a tartozásokat.)A másik kérdésem az lenne,hogy édesapám megvásárolná édesanyám házrészét, akkor ebben az esetben a közüzemi számlatartozást anyukámnak kell kifizetni?Ennyivel kevesebbet kell édesapának fizetnie?

A bank hozzájárulása és a közmű tartozások édesapa részéről történő kiegyenlítése mellett az anyai részt az apa megvásárolhatja. Ehhez azonban a vonatkozó kölcsönszerződés módosítása is szükséges.

Fontos hangsúlyozni, hogy a  bank az ügy ura, minden kölcsönszerződés tárgyi és személyi feltételeinek módosítása a banknál kezdeményezhető és csak a bank jóváhagyása mellett történhet. A szülők közötti adásvételi szerződés is csak a bank jóváhagyásával köthető meg érvényesen.

Hitellel terhelt ingatlan hogyan íratható adós társakról az egyik adósra?

Share Button

Volt férjemmel közös házunkat, amely hitellel terhelt, és közös adóstársak vagyunk szeretnénk az én nevemre íratni. Természetesen a hitelátvállalást is meg szeretnénk oldani. Érdeklődnék, hogy milyen teendőim vannak? Hogyan oldható meg ez a legkevesebb költséggel? Illetve milyen költségekre számíthatok?

A házastársak egymás közötti ingatlan tulajdoni jog rendezése törtéhet ajándékozással, adásvétellel, házastársi tulajdonjog-szerződés rendezéssel stb. Ilyen jellegű szerződések után a tulajdonjogot szerző félnek nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnie.

Az Önök esetében a jogügylet érvényességéhez szükséges a jelzálog jogosult és elidegenítési és terhelési tilalom jogosult bank hozzájárulása és a bankkal fennálló kölcsönszerződés módosítása.

A tulajdonjog változást keletkeztető okiratot ügyvéd vagy közjegyző készítheti el saját díjszabása alapján. A kölcsönszerződés módosítása költségei körébe tartozik az eljáró közjegyző díja továbbá a bank járulékos költségei melyekről a bank tud felvilágosítással szolgálni.

Fontos tudni, hogy az ügy ura a bank, tehát a fent írtak nem automatikusak ahhoz banki hitelképességi vizsgálati megfelelőség és pozitív banki döntés szükséges.

Használatba adható-e a haszonélvző által nem használt ingatlan?

Share Button

A férjem és testvére édesapjuk halála után fele-fele arányban örökölt egy ingatlant édesanyjuk haszonélvezetet kapott az egész ingatlanra. Az ingatlan egy családi ház ami két lakásból áll. Az egyik fele nem volt használva már 30 éve, ezt a férjemmel teljes körűen felújítottuk. Miután kinőttük elköltöztünk és szeretnénk kiadni.

Kérdésem: Az általunk felújított részből ugyanolyan haszonélvezetre tehet szert anyós, hiszen gyakorlatilag egy használhatatlan épületrészre kapta a haszonélvezeti jogot? 

Mi juttatnánk neki is részt a bérleti díjból, de az egészet nem szeretnénk átengedni hiszen rengeteg munkánk és pénzünk ment rá a felújításra.

Ha vásárolunk a CSOK- ból egy szerkezetkész házat akkor a vásárlástól vagy a befejezéstől számolják a 10 évet, ameddig be van jegyezve a tulajdoni lapra az állam?

A haszonélvező valószínűleg a másik házrészt használja.Mivel egy személy két lakásban egyszerre nem lakhat így a tulajdonos jogosult az ingatlanát használatba adni.

A hitel biztosíték mindig az adásvétellel együtt keletkezik.

Helytállni tartozik-e a feleség a férj tartozásaiért?

Share Button

A férjemmel élek jelenleg albérletben. Életközösségünk megromlott, egyelőre nem tudok tőle elköltözni. Ő nagyon sok hitelt halmozott fel (szám szerint 12 db-ot), egyikhez sem járultam hozzá.

Akkor tudtam meg őket, amikor a behajtókhoz került, szinte mind!Egy időben nem fizette őket, akkor kértem hogy a fizetését utalja az én számlámra és rendezem őket. Többször tárgyaltam velük és egyezkedtem, hogy ne kerüljünk bajba, és rendeztem az utalásokat. Mai napig rendezem, ha utalja a pénzt. Pár hónapja a fizetését visszakérte a saját számlájára. De még utal és rendezem neki.

Van egy kiskorú gyermekünk 11 éves.  Ha válásra kerül a sor, ezek a hitelek érintenek-e engem és a gyereket úgy, hogy én ezekhez semmilyen formában nem járultam hozzá a megkötéskor? (Nem is tudtam róla, csak mikor bajba került a hitelek nem fizetése kapcsán)

A házastársi vagyonközösség helytállni tartozik mindkét házasfél házassága alatt felhalmozott tartozásáért.

Milyen módon adhatja át az adós az adóstársnak a kölcsön fizetésének terheit?

Share Button

Az Ex feleségemmel felvettünk egy jelzálog alapú személyi hitelt , ami a házra lett költve, ami az Ő tulajdona. Én vagyok az adós és Ő az adóstárs.

Elváltunk és a hitelt vonja tőlem a bank. Az Ex-em nem akarja kifizetni nekem , mert “nincs rá” pénze. Én pedig nem szeretném fizetni a hitelt amit az Ő házára vettünk fel és Ő is lakik benne.

Ügyvéd előtt aláírt egy megegyezést, hogy Őt terheli és elismeri, hogy az az Ő hitele és fizetni fogja. Ez jelenleg nincs így. Kihez tudnék fordulni, hogy ez ügyben segítsen? Van -e esélyem arra, hogy bíróság kötelezze őt fizetésre?

A banki kölcsönszerződés módosítása az egyedül a célravezető út az Önök esetében. Bíróság nem módosítja a banki kölcsönszerződést.

A volt feleség tartozást elismerő nyilatkozata megfordítja a bizonyítási terhet egy később szükségesen indítható perben, ha az Ön által a volt feleség helyett kifizetett tartozás nem térülne meg.

 

Hogyan szabadulhatok meg hitellel terhelt örökségemtől?

Share Button

2009 szeptemberében meghalt édesapám.  A hagyatéki tárgyalás 2010. januárjában volt, ahol a közjegyző nem tájékoztatott, hogy elajándékozhatom a részemet édesanyám javára.

Mivel akkor én ott laktam a kisfiammal és az öcsémmel, mi abban a hitben voltunk, hogy el kell fogadjuk az örökséget.

Húgom Budapesten lakott, ő természetesen átadta ajándékozás jogcímén a lakás 1/6 örökölt részét.   Édesanyám része 4/6, az én részem 1/6 és öcsém része is 1/6-od.

Mivel édesanyám semmilyen módon nem rendezte azóta sem a tartozásait és nem is szolt nekünk, hogy bármit is fizetnünk kéne,  így most inkasszó alá vonták a számlámat munkabér, családi pótlék sajnos levonásra került.  Szeretnék kiszállni ebből a helyzetből.

2008-ban öcsém és a szüleim vettek fel svájci frank alapú hitelt a lakásra kb. 4 millió Ft-ot, ami most 13 millió Ft-ra rúg.

Mivel édesanyámnak nincs leigazolható jövedelme, így öcsémtől és tőlem próbálják behajtani a tartozást, amit nem is én halmoztam fel. Az 1/6-od részemtől nagyon gyorsan szeretnék megválni.

Hogyan tehetném ezt meg?

A jogszabályok szerint az örökös a vagyonnal együtt a tartozásokat is örökli, de jogában áll visszautasítani az örökséget. (Kiskorú esetében törvényes képviselői ( szülő, gyám) teheti meg ezt helyette, de az eljárásba  be kell vonni a gyámhivatalt is ).

A visszautasítást nem lehet később megmásítani.  Ilyenkor a törvényes öröklési rend szerint utána következő örököl. Örökös hiányában a hagyaték az államra száll, amely nem utasíthatja vissza az örökséget.

Fontos tudni, hogy  az állam a tartozásokért csak az örökölt tulajdon értékéig felel az örökös. Ha az örökös  a hitelben nem vett részt semmilyen formában és  a hagyatéki eljárás során visszautasítja  az örökséget  és a bank nem követelhet az ilyen örökösön  semmit.

Ugyanez a helyzet ha a hagyatéki eljárás során – ajándékozási egyezség vagy osztályos egyezség keretében – az örökségi rész másik örökös javára átruházásra kerül.

Ha az örökös  elfogadja az örökséget, akkor hitellel  terhelten fogadja el, így köteles a hagyatéki terhekért helytállni. A hitel ugyanis nem szűnik meg az adós halálakor, mint ahogy a hitel fedezete sem változik.

A banknak a hagyatéki végzés alapján módja nyílik megtenni a szükséges intézkedéseket, vagyis az örökösre hárítja a tartozást. Ha az adósságot az örökös nem fizeti ki egy összegben, akkor a hitelszerződést változatlan feltételek mellett javasolják újrakötni az örökössel.

Legjobb ilyenkor eladni a házat és rendezni a hitelt. Fontos tudni, ha a banki követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, akkor az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Megfontolandó  a módosító  hitelszerződést aláírni  ,mert ezáltal személyes adós is lesz Önből. A különbség pedig nagy: ha nem írja alá a módosított hitelszerződést maximum csak a hagyaték erejéig – tehát az ingatlannal tartozik  helytállni  – míg ha aláírja minden egyéb más tulajdona jövedelme is végrehajtás alá vonható.

Tudni kell azonban azt is hogy ha nincs házeladás és nincs hitelfizetés sem akkor a bank részéről  megindul a  végrehajtási /behajtási eljárás, amelynek során az ingatlant elárverezik.

Ilyen esetekben azonban könnyen előállhat az a helyzet, hogy a kényszer értékesítésből befolyt bevétel nem fedezi a tartozást, így az örököst továbbra is terhelni fogja   a hagyatéki teher fennálló része, ha aláírta a hitelszerződést.

Javaslatom: jobb időben eladni a házat akár   ingatlanközvetítő igénybevételével és elszámolni a bankkal  – mint megvárni a végrehajtót. Amennyiben a banki követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.