holtig tartó haszonélvezet címkével jelölt bejegyzések

Hogyan alakul az öröklési rend házastársak esetén?

Share Button

Édesanyám második férjével 1/2 tulajdonrésszel közösen él egy közösen szerzett ingatlanban. Édesanyámnak egy gyermeke van előző házasságából, férjének 2 szintén az előző házasságából. Közös gyermekük nincs. Kérdésem az, hogy hogyan alakul a törvényes öröklés abban az esetben, ha előbb a férje hunyna el, ill. ha előbb az édesanyám.

Ha leszármazók mellett házastárs is van, a házastárs a leszármazókkal együtt örököl, egy gyermekrészt. A házastárs a közösen örökhagyóval lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon csak holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, nem pedig egy gyermek résznyi tulajdon jogot.

A haszonélvezeti jog nem korlátozható és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető. A házastárs kiesik az öröklésből, ha a másik házastárs halálakor a házastársak között nem állt fenn életközösség, és annak visszaállítására sem volt kilátás.

Házastársat mi illeti meg a közös vagyonból?

Share Button

Sajnos a feleségem elhunyt. A házasságunkból két közös gyerekünk van. Azóta egyedül élek a 1/2 -1/2 közös tulajdonú családi házunkban . Kérdésem milyen házastársi örökösödési jogom van a közös családi házunkra. Az örökösödési hányadra és a haszonélvezeti jogra vonatkozóan?

A hatályos Polgári Törvénykönyv ad választ az Ön kérdésére, mely az alábbi:

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

  1. a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
  2. b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből

(2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

Milyen feltétellel adhatja ki a haszonélvező az általa nem lakott ingatlant?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltem a férjemmel együtt lakott ingatlanon. Kérdésem az lenne, hogy kinek kell a közös költséget fizetni ?

Ha elutazom a tulajdonos bejöhet-e az engedélyem nélkül, hisz a lakásban az én személyes dolgaim, értékeim vannak. Továbbá meg szeretném kérdezni, hogy kiadhatom- e a lakást albérlőnek és ha igen, akkor ezt hogy tudom megtenni, hogy a haszonélvezetet ne veszítsem el.

Az új Ptk. szerint örökölt haszonélvezeti jog feltételezi, hogy mögötte örökös tulajdonos van bejegyezve az ingatlan nyilvántartásban. A haszonélvező birtoklási joga erősebb a tulajdonos örökös birtoklási jogánál, ezért birtokháborítást követ el az a tulajdonos, aki a haszonélvező ingatlanába jogosulatlanul bemegy.

A haszonélvező bérbeadásánál a tulajdonos a bérlővel szemben elsőbbséget élvez, ezért a bérbeadáskor az előbérleti jogot élvező tulajdonost fel kell hívni a bérbevétel lehetőségére ugyanolyan feltételekkel, amelyeket a bérlő kapott a haszonélvezőtől.

Milyen feltételekkel jogosult élettárs elhunyt társa lakásában maradi élete végéig?

Share Button

2007 óta élünk élettársi kapcsolatban párommal, ez idő alatt ő vett egy házat mi saját nevén van. Közös kasszán vagyunk neki első házasságából van két gyereke. Annyi lenne a kérdésem, ha netán ő hal meg előbb és nem én, akkor én élhetek tovább ebben a házban vagy a gyerekei ki tehetnek az utcára?

A nem közjegyző előtt tett nyilatkozattal együtt élők illetve nem regisztrált élettársak között az egyedüli jó megoldás, ha az élettárs külön tulajdonát képező ingatlanra a másik élettárs javára haszonélvezeti jogot alapítanak.

Ha a haszonélvezeti jog alapítás az egész ingatlanra szól, akkor a tulajdonos élettárs elhalálozása esetén – függetlenül az öröklés beálltától – a haszonélvező élete végéig használhatja az ingatlant. Ennek hiányában ha az örökösök igénylik a nem tulajdonos élettárs az ingatlan elhagyására kötelezhető.

Mennyivel csökkenti a haszonélvezet a megvásárolni kívánt ingatlan értékét?

Share Button

Egy adott ingatlan 2*-1/8 szeretném megvásárolni lakottan holtig tartó haszonélvezettel (haszonélvező a 6/8 rész tulajdonos).

Mivel ez a 2/8 rész hagyaték része mennyivel kedvezőbben tudom megvásárolni? Az eredetileg felbecsült érték 8.800.000.-Ft volt a teljes ingatlanra! 

Mennyivel olcsóban lehet ilyenkor megvásárolni az ingatlant?

Haszonélvezettel vásárolt ingatlan  forgalmi értékét a haszonélvezeti jog – mint vagyoni értékű jog – csökkenti. Az Illetéktörvény 72 .§-sa szerinti korszorzók alapján  lehet számolni a csökkentő értéket:

Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték     10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték                         8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték                        6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték           4-szerese;

A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ingatlan forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

Pl. 20 MFt értékű  ingatlan esetében – ha a haszonélvező  65 évnél idősebb – a haszonélvezeti jog értéke 4 mft míg a tulajdoni jog értéke 16 mft.

Örökölnek -e a haszonélvező gyermekei?

Share Button

Élettársammal öt éve vásároltunk egy házat. Én a teljes tulajdonjogot , párom pedig holtig tartó haszonélvezeti jogot szerzett.

Előtte mindketten ingatlant adtunk el. Párom előző két házasságából egy saját és egy örökbefogadott gyermeke van. Kapcsolata senkivel nincs. Párom 70 éves.

Kérdésem az alábbi: Párom esetleges halála után a két számomra ismeretlen gyermekekkel kell -e valamit is osztozkodnom? Páromnak semmi tulajdoni jog nincs.

A haszonélvezeti jog a jogosult halálával szűnik meg. Ennek törlése halotti anyakönyvi kivonattal történik az illetékes földhivatalnál  6600.-ft eljárási illeték pénzbefizetése mellett. A haszonélvezeti jog személyes jog, a haszonélvező halálával megszűnik, így azt örökölni sem átruházni nem lehet.

Visszaigényelhető-e a törvény erejénél fogva megszűnő holtig tartó haszonélvezeti jog alapításakor megfizetett -időarányos -vagyonszerzési illeték a NAV-tól?

Share Button

Az új Földforgalmi törvény megszüntette a holtig tartó haszonélvezeti jogot  mind a zártkert, mind az egyéb földek tekintetében.

A haszonélvező korábban a vagyoni értékű joga 10 %-nak megfelelő illetéket fizetett a Magyar Államnak.  A törvény erejénél fogva megszűnő haszonélvezet általában a jogosult halálát jóval megelőzően automatikusan szűnt meg.

A törvény erejénél fogva megszűnő holtig tartó haszonélvezeti jog alapításakor megfizetett vagyonszerzési illeték időarányosan visszaigényelhető-e a NAV-tól?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 80. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a megfizetett illeték visszatéríthető,  ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének idejére terjed, de e jogosultság az un. korszorzó  felénél rövidebb idő elteltével megszűnik.

Ilyen eset pl. az új Földforgalmi törvény által megszüntetett haszonélvezeti jog is. A törvény  a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jogot 2014. május 1-jén megszüntette.

Az Illetéktörvény a vélelmezett évek felénél rövidebb idő elteltével megszűnő vagyoni értékű jog esetében, és kizárólag a vagyoni értékű jog tényleges ideje után számított illetéket meghaladó rész törlésére ad lehetőséget.

Például  ha a haszonélvezeti jog jogosultja az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában pl 2012.évben  40 éves volt, vagyis 8-as korszorzó alkalmazásával megállapított a haszonélvezeti jogának értéke, azaz a forgalmi érték 8/20-ad része után fizetett illetéket, 2 év múlva azonban 2014. május 1-jén megszüntette a törvény , akkor ebben az esetben a vagyoni értékű jog gyakorlásának tényleges ideje 2 év volt, így a forgalmi érték 2/20-ad része után fizetendő illeték feletti rész visszajár azaz a 6/20-ad részére jutó összeg.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Nővéremmel, az ő kiskorú gyermekével és az édesanyámmal közös lakásban élünk. A tulajdonosok a nővéremmel mi vagyunk fele fele arányban, édesanyánk pedig haszonélvező. Sajnos nagyon megromlott a viszony a nővéremmel és szeretném tudni milyen lehetőség van nekem és édesanyánknak az ingatlanból esetlegesen kiköltöztetni őt. Ha az eladás mellett döntünk arra csak vele közösen van-e mód? Ilyenkor édesanyámnak mennyit szükséges fizetnünk?

A haszonélvezet értékét az illetéktörvény 72. §-a szerint lehet kiszámolni. Pl. 65 évnél idősebb haszonélvezőt egy 20 MFt-os ingatlan eladásából 4 MFt illet meg, míg a tulajdonosok a vételárból 8- 8 MFt-ot kapnak.

A közös tulajdon megszüntetése közös értékesítéssel a legcélszerűbb. Ebben az esetben ugyanis a piaci árat lehet realizálni az eladásnál. Ha vita van a tulajdonosok között, vagy egyik nem akarja értékesíteni az ingatlant, ebben az esetben a bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése, mely végső soron árveréssel történik, piaci ár alatt.

Mindkét esetben lehetősége van valamelyik tulajdonostársnak. hogy a másik részét magához váltsa.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog erősebb a tulajdonjognál, ezért ha az ingatlan egészére fennálló haszonélvezeti jogot a haszonélvező gyakorolni kívánja, a tulajdonost felszólíthatja az ingatlan eladására.

 

 

Eladható-e egy haszonélvezeti joggal terhelt lakás?

Share Button

A kérésem arra irányul, hogy holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt lakást a haszonélvező tudta és hozzájárulása nélkül törvényesen el lehet-e adni?

Édesanyám, aki a lakás tulajdonosa volt lakásmaffia áldozata lett és az adás-vételi szerződésben nem szerepel, hogy a nagyapám (aki a haszonélvező) hozzájárult volna az eladáshoz.

Egy ilyen szerződést valamilyen alapon meg lehet támadni? Azért lenne fontos erre választ kapnom, mert a nagyapám haszonélvezeti joga miatt lakhattam eddig a lakásban, viszont ő sajnos nemrég elhunyt, és így a tulajdonos rendelkezhet felette, nekem pedig el kell hagynom a lakást. (Ez igen problémás, hiszen még iskolába járok és nincs annyi jövedelmem, hogy fenntartsam magam.)

Ha sikerülne az adás-vételi szerződést bírósággal érvényteleníteni, akkor édesanyám visszakaphatná a lakás tulajdonjogát?

A haszonélvező az adásvételi szerződést nem kell, hogy aláírja abban az esetben, ha a tulajdonos az ingatlant haszonélvezeti joggal terhelten adja el.

A haszonélvező csak abban az esetben szerződő fél, ha ő is eladja a haszonélvezeti jogát, mint vagyon értékű jogot, vagy ingyenesen lemond a haszonélvezetről, azaz megszünteti a haszonélvezeti jogát.

Ha az első eset történt – azaz haszonélvezeti joggal terhelt eladás – akkor a az új tulajdonos a halotti anyakönyvi kivonattal töröltetheti a fennálló haszonélvezeti jogot és tiszta tulajdonként az ingatlant birtokba veheti vagy bérbe adhatja. Bírósági eljárás indítása helyett, próbáljon megegyezni egy kedvezményes bérleti szerződés megkötésére a tulajdonossal.

 

Hogyan biztosítható, hogy csak a gyermek örököljön, a házastárs ne?

Share Button

Férjemmel mindketten második házasságban élünk. Közösen vásároltunk egy lakást (50-50%). Az első házasságból neki is és nekem is van egy-egy gyermekünk. Szeretném, ha halálom esetén a fiam örökölné a lakás – nevemen levő 50%-át, kötelesrész nélkül. Milyen megoldást javasol?

A legegyszerűbb megoldásként az mutatkozik, ha a gyermekére ajándékozza az ingatlanrészét, és azt holtig tartó haszonélvezeti jogával megterheli.

Ebben az esetben az ingatlan nem képezheti hagyatéki eljárás tárgyát sem.

A másik megoldás, ha végrendeletében a gyermekére hagyja, és házastársával megegyezik, hogy ő a köteles részéről lemond, azt nem terjeszti elő. A köteles rész ugyanis nem automatikus, a közjegyző arról csak akkor rendelkezik, ha a jogosult ezt igényli.

 

 

1 / 3 oldal123