holtig tató haszonélvezet címkével jelölt bejegyzések

Mit jelent a haszonélvezet?

Share Button

Egy ingatlan édesanyám és az én nevemen van, de édesapám az én részem felett holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik.

Édesanyám felől van egy testvérem, akihez ide költözött a párja.

Édesapám több éve elköltözött innen, önszántából. Kérdés: Joga van e követelni a testvérem és párja kiköltözését az ingatlanból?

A haszonélvezet személyes jog, melyet személyesen  lehet gyakorolni.

Ha valaki fölhagy a haszonélvezet gyakorlásával, a vonatkozó ingatlanra legfeljebb bérleti/használati díjat érvényesíthet.

Édesapa a fél ingatlan haszonélvezője, ezért arra vonatkozóan –maximum hat hónapra visszamenőleg- kérhet díjat , de az anyai szívességi használati jogot a testvér és párja vonatkozásában nem szüntetheti meg.

Javaslom, egyezzenek meg édesapával, és váltsák meg a haszonélvezeti jogát.

Öröklés az új PTK szerint

Share Button

A barátnőm férje meghalt, de Ő még ott lakik a kisfiával, aki a férjétől van. Jelenleg apósát, anyósát ápolja otthon, mert rá szorulnak. Most megjelent az apósa lánya 30 év után, hogy ki akarja rakni, mert semmi keresni valója a házban, mivel meghalt a férje, vagyis a nő testvére.

Ki akarja semmizni, már az apósát be fizette az elfekvőbe is, de a barátnőm kihozta, otthon ápolja.

Ez ügyben érdeklődnék, hogy a kisfiú vér szerinti unoka, és ott él, de a lánya 30 éve nem is megy feléjük, de most elfogyott a pénze ezért el akarja tenni az öregeit.

Mit örökölhet a barátnőm kisfia, mivel ő ott él, és milyen jog van a lányon?

Ha  az örökhagyónak leszármazója van, úgy a házastársat  egy gyermekrész illeti meg.

Emellett holtig tartó haszonélvezeti joga lesz az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Kisfiú mint másik örökös az ingatlan másik felét örökli.

Az új PTK a következőt írja:

7:55. § [Leszármazók öröklése]

(1) Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.

(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti