illetékmentesség címkével jelölt bejegyzések

Milyen illetékfizetési szabályok vonatkoznak kivett zártkert ajándékozására?

Share Button

Művelési ágból kivont zártkerti ingatlan ajándékozása esetén hány százalék az illeték, amennyiben az ajándékozás anyai testvér által történik?

A termőföldre avagy a telekre vonatkozó illetékszámítás vonatkozik a művelési ágból kivett zártkerti ingatlanokra ?

A kivett zártkert már nem tartozik a  földforgalmi törvény hatálya alá, ezért az illetékszabályok alakulása az általános szabályok szerint zajlik, azaz a testvértől kezdődően a további rokonoknak történő ajándékozás nem illetékmentes.

Más oldalról: csak a vér szerinti, egyenesági rokonok és a házastárs közötti ajándékozás illetékmentes.

Szüksége-e a tulajdonostársak beleegyezése osztatlan közös tulajdonú ingatlan egy részének ajándékozásakor?

Share Button

Unokámnak szeretnék ajándékozni egy családi ház 55%-át , amit most is ketten használunk, és csak mi vagyunk bejelentve. Kérdésem az ingatlan tulajdon lapján szerepel még 3 résztulajdonos akik nem itt laknak, be sincsenek jelentve, kell-e az ő beleegyezésük, ha én vagyok a többségi tulajdonos!

Az ajándékozás ingyenes jogügylet, amely nem eredményez vételárat az ajándékozónál. Így elővásárlási joga sincs a tulajdonostársaknak. A tulajdonostársaknak nem azért nem kell a beleegyezésük, mert Ön a többségi tulajdonos, hanem mert az ajándékozás a tulajdonostársakat semmilyen módon nem érintő jogügylet, így annak megtörténtéről a tulajdonostársak nem is értesülnek. Nagyszülő és unoka közötti ajándékozás illetékmentes.

Van-e szja fizetési kötelezettség haszonélvezetről történő ingyenes lemondás esetén?

Share Button

Gyermekeim tulajdonában álló, haszonélvezeti jogommal terhelt , 1990. évben szerzett lakás eladása esetén lemondhatok-e ingyenesen haszonél- vezeti jogomról, kell-e jövedelemadót fizetnem?

Ingyenes haszonélvezeti jog megszüntetése ajándékozásnak tekintendő. Aki ajándékoz az jövedelmet nem realizál, ezért SZJA-t sem fizet.

Élettársi vagy házastársi kapcsolat esetén illetékmentes az ingatlan tulajdon átíratása?

Share Button

12 éve élek együtt az élettársammal. Az első 6 évben az ő lakásában, az utóbbi 6 évben pedig az enyémben. Kb. 10 éve közös a hivatalos a bejelentett lakcímünk.

A párom lakástulajdona (egy fél ház) most eladásra került. Szeretnénk ezért az én lakásom felét most az ő nevére íratni. Hogyan lehetne ezt illetékmentesen, vagy a legkisebb illeték megfizetésével véghez vinni? Adásvétel? Ajándékozás? Jelenleg élettársi viszonyban élünk, de házasságot tervezünk.

Amikor házasságot kötnek, lehetőség nyílik az illetékmentes tulajdoni jog rendezésre. Az 1990. évi XCIII. törvény 17.§(1) bekezdés p./ pontja alapján a házastársak közötti ingatlan tulajdonjog változás, mint például az ajándékozás után vagyonszerzési illetéket a vagyonszerzőnek nem kell fizetnie.

Keletkezik-e szja fizetési kötelezettsége a haszonélvező szülőknek, ha tulajdonos gyermekük eladja az ingatlant?

Share Button

Eladtam most a tulajdonomban álló lakást, amelyet 1999 novemberében a szüleim ajándékozással adtak nekem, akkor keletkezett a szerződésbe foglalva holtig tartó haszonélvezetük (ellenérték nincs megjelölve a dokumentumban). 

 Azt már kinyomoztam, hogy nekem adófizetési kötelezettségem nem keletkezett, mert 5 évnél régebben került a tulajdonomba.

A szüleimnek vajon keletkezik-e most adó- és illetékfizetési kötelezettsége? A lakás mostani eladásakor készült szerződésben nincs lefektetve, hogy a szüleim kapnak-e ellenértéket, egyszerűen lemondtak a haszonélvezeti jogról, minden egyéb kommentár nélkül. 

Mivel annak idején ellenérték nélkül kaptak haszonélvezeti jogot, és most sem lett meghatározva összeg, elképzelhető, hogy nem kell semmiféle adót és illetéket fizetniük most?

A haszonélvezeti jog olyan vagyoni értékű jog, melynek kiszámítására az illetéktörvény 72. §-a ad útmutatást. A haszonélvezeti jog alapítása – ha ellenérték a vonatkozó adásvételi szerződésben nincs feltüntetve – ingyenes és megszüntetése hasonló szerződési kitételek mellett szintén ingyenes.

Míg az előző esetben a tulajdonos vevő ajándékozza a haszonélvezetet a haszonélvezőnek, az utóbbi esetben a haszonélvező ajándékozza vissza a haszonélvezeti jogát a tulajdonosnak.

Közeli hozzátartozók között ez utóbbi illetékmentes, és a tulajdonost adófizetés sem terheli az ilyen jellegű eladáskor, ha 5 éve a lakóingatlan a tulajdonában volt.

Van -e illetékfizetési kötelezettség szülőtől történő vásárlás esetén?

Share Button

Ha édesanyámtól vásárolok ingatlant, van e illeték fizetési kötelezettségem?

Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, ajándékozás illetékmentes. Ugyanez igaz a vásárlással, ajándékozással egybekötött haszonélvezeti jog alapításra is.

Kiszabhatja-e a NAV az illetéket olyan telek esetében, amelyet tulajdonosa be akar építeni, de csak nyaraló építhető rá?

Share Button

Májusban vettem egy telket egy faluban. 1290 m2. Az ingatlanközvetítő úgy hirdette hogy 50 %a beépíthető. Az ügyvéd pedig elvileg kérte az illetékmentességet,  mivel vállaltam hogy négy éven belül épül rá ház.

A NAV kiküldte az illetékes csekket és innentől kezdve derültek ki dolgok, miszerint nem építhetek rá semmit. A földhivatal elküldött az építési osztályra, ahol azt mondták hogy maximum 50 m2 hétvégi ház építhető, mivel ÜH.

A papíromon zártkerti művelés alól kivett terület szerepel. Hozzáteszem a szomszédok hatalmas házakat építettek mostanában. Kérem adjon bővebb tájékoztatást a beépíthetőségről és hogy valóban csak 50 m2-es hétvégi ház építhető rá?

Az ingatlan tulajdoni lapjának ismeret nélkül a következő megállapítást tudom tenni: a zártkert általában 3%-os beépíthetőségű és általában gazdasági épülettel építhető be.

Javaslom, hogy egyeztessen az illetékes építésügyi hatósággal, mert a NAV illeték kiszabása megalapozottnak tűnik. Az illetéktörvény ugyanis  a következő esetben engedi a feltételes illetékmentesség megadását: „a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak, valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át”.

Illetékmentesen szerzett termöföld átminősítését követően várható-e az illeték utólagos kiszabása?

Share Button

2015-ben földművesként vásároltam a Balaton északi részén zártkerti ingatlant/szőlő, gazdasági épület megnevezéssel/, 2016 márciusában került a nevemre. A termőföld részre kértem az illetékmentességet, amit megkaptam. Kérdésem, kérhetem-e a zártkert átminősítését illetékbírság nélkül 2016 dec 31-ig?

Regisztrált földművesként kapott visszterhes vagyonszerzési illetékmentesség a vétel tárgyához is kapcsolódik nem csak a vevő személyéhez. Ha 5 éven belül a vétel-tárgy vonatkozásában jogilag megszűnik a mezőgazdasági művelhetőség az illetékmentesség engedélyezéskor fennállt körülmények oly mértékben változnak meg, mely a mentesség jogalapját megszüntetik, így várhatóan késedelmi pótlékkal növelten kerülhet sor az illeték-kiszabásra. Javaslom, hogy ez ügyben ne mellőzze az illetékes NAV írásbeli tájékoztatását megkérni az átminősítést megelőzően.

Illetékmentes-e a testvértől történő vásárlás?

Share Button

A húgomtól vettem meg egy haszonélvezeti joggal terhelt lakás 4/27-ed részét. Mivel egyenes ági rokon, kell e illetéket fizetnem?

A testvér nem minősül egyenes ági rokonnak a vagyonszerzési illetékfizetési ügy során. Más a helyzet, ha első körben a testvér a szülőnek és a szülő a másik testvérnek ad el, vagy ajándékoz ingatlant. Ezen ügyletek tekintetében az illetékmentesség igényelhető.

Alapítható-e fél házra haszonélvezeti jog a másik tulajdonostárs beleegyezése nélkül?

Share Button

Párom a fiával 1/2-1/2 tulajdoni hányaddal közösen tulajdonosa egy családi háznak, melyet a közelmúltban vásároltak 14 M Ft vételáron.

Párommal házasságban élve a nekem adandó holtig tartó haszonélvezeti jog adásában gondolkodunk.

Kaphatok-e ebben a helyzetben a fia hozzájárulása nélkül haszonélvezeti jogot az ingatlanra, esetleg a jog megszerzésének vásárlása fejében, valamint engedély esetén milyen vételi összegben gondolkodhatunk?

Vásárlás esetén milyen összegű illetékfizetéssel kell számolni. Nemleges válasz esetén párom végrendelkezhet-e úgy, hogy részemre az ő tulajdonrészére haszonélvezeti jogot ad halála esetén?

Haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72 §-a alapján lehet meghatározni. Haszonélvezeti jogot ingatlan 1 / 2 –re is lehet alapítani (a másik 1 / 2 tulajdonos hozzájárulása, közreműködése nélkül).

Házastársak egymás között illetékmentesen alapíthatnak haszonélvezeti jogot. Az illetékmentesség akkor is igénybe vehető, ha a haszonélvezeti jog alapítása ingyenesen vagy ellenérték fejében történik. Haszonélvezeti jogot végrendelet útján is létre lehet hozni.

3 / 13 oldal12345...10...Utolsó »