ingatlan tulajdoni joga címkével jelölt bejegyzések

Csak az egyik fél pénzéből közös névre vásárolt ingatlan kinek a tulajdona?

Share Button

Párommal 3 éve élek együtt. Neki soha nem volt a segélyen kívül semmilyen jövedelme.

1 éve rávett vegyünk közös lakást, amit én fizettem de fele fele arányba vagyunk tulajdonosak. Azóta felújítottuk,  mindent én fizettem számlák az én nevemre szólnak. Neki továbbra sincs semmilyen jövedelme. A számlákat én fizetem.

Nincs semmilyen élettársi viszony bejelentve csak itt lakunk a házban . Az én lakhelyem ide van bejelentve az övé csak ideiglenesen, ha úgy döntünk hogy szétmegyünk fele fele arányba kell osztozkodnunk?

Vagy csak a vételár felét követelheti mivel mindent én vettem számlával igazolva? Vagy így amit most ér a ház annak a fele az övé?

Az ingatlan nyilvántartás közhiteles. Az ingatlanok tulajdoni lapjára bejegyzett állapot a tulajdoni viszonyokat tükrözi.

Ha Önök egyenlő arányú tulajdonostársként vannak bejegyezve, akkor ez az aktuálisan fennálló jogi helyzetét rögzíti ingatlanuknak.

Ha ezen változtatni kívánnak végezzenek tulajdonjog rendezést egymás között.

A tulajdonjog rendezés csak közös akarattal jöhet létre, ügyvédi vagy közjegyző által készített okirattal.

Felhívom szíves figyelmét, hogy online tájékoztatásom  saját  szakmai véleményem, mely   bíróság vagy más hatóság előtt  kötelező jogi erővel nem bír.

Egy néven lévő házasság alatt szerzett közös ingatlant eladhatja e a tulajdoni lap szrinti tulajdonos?

Share Button

Házasságunk alatt 2 ingatlant vásároltunk, egyet a volt feleségem, egyet az én nevemre íratva. Ha jól tudom ezek közös vagyonnak számítanak így is.

Válásunk után papíron rögzített vagyonmegosztás nem történt. Kérdéseim: -ez mennyi ideig marad így közös vagyon?

A vagyonmegosztásnak van e időbeli hatálya? -a volt nejem eladhatja-e az ingatlant, vagy építhet-e a nevén lévő, de még közös vagyonnak számító ingatlanra a tudtom, belegyezésem nélkül? Vagy ha már ezt megtette tehetek e valamit?

A házasság felbontásának nem előfeltétele a házasság tulajdonát képező ingatlanok vagyoni felosztása.

Az elváló felek e kérdéskört azért sem vonják be a válóperbe, mert a peres illeték jelentősen megemelkedne.

A válást követően a volt házas felek, ráutaló magatartással a vagyoni helyzetüket stabilizálják előfordulhat, hogy az egyik vagy a másik fél nevén levő ingatlan értékesítésre kerül.

Az ilyen adásvételi szerződésbe javasolt azon nyilatkozat rögzítése, hogy az eladó kijelenti a tulajdoni joga átruházásának akadálya nincs, az ingatlan kizárólagos tulajdona.

Jóhiszeműen szerző harmadik fél, vevő, az ilyen szerződéssel tulajdoni jogot szerezhet az ingatlanon.

A vagyon megosztásnak/rendezésnek időbeli korlátja nincs azonban javasolt okiratban rögzíteni, a felek vagyonjogi rendezését, hogy a fent említett értékesítés minden tekintetben megalapozott legyen.

Örökölnek -e a haszonélvező gyermekei?

Share Button

Élettársammal öt éve vásároltunk egy házat. Én a teljes tulajdonjogot , párom pedig holtig tartó haszonélvezeti jogot szerzett.

Előtte mindketten ingatlant adtunk el. Párom előző két házasságából egy saját és egy örökbefogadott gyermeke van. Kapcsolata senkivel nincs. Párom 70 éves.

Kérdésem az alábbi: Párom esetleges halála után a két számomra ismeretlen gyermekekkel kell -e valamit is osztozkodnom? Páromnak semmi tulajdoni jog nincs.

A haszonélvezeti jog a jogosult halálával szűnik meg. Ennek törlése halotti anyakönyvi kivonattal történik az illetékes földhivatalnál  6600.-ft eljárási illeték pénzbefizetése mellett. A haszonélvezeti jog személyes jog, a haszonélvező halálával megszűnik, így azt örökölni sem átruházni nem lehet.

Korlátozhatja -e a tulajdonos a haszonélvezőt a használat jogában?

Share Button

Jogvita alakult ki használat tekintetében a tulajdonos és a haszonélvező között egy telekkel kapcsolatban.

Az ingatlan körbe van kerítve azonban a bejárat évek óta két kapuoszlopból áll, közte a kapu fizikálisan nincs kialakítva, így szabad a bejáró.

A tulajdonos egy ideje elkezdte egy arra teljesen alkalmatlan dróttal az ingatlan közvetlen bejáratát elzárni úgy hogy a két kapuoszlop közé azt kifeszíti, hivatkozva arra hogy a bejutást akadályozza illetéktelenekkel szemben.

A haszonélvező ehhez nem járul hozzá és szeretné hogy az ingatlan bejáratát semmilyen formában ne zárják el, oda a zavartalan bejutást tegyék lehetővé.

Az ingatlan napi használatban van és nehézkes autóból a napjában többszöri ki-be ugrálás hogy a drótot le-fel akasztgassa aki be akar hajtani gépjárművel. A haszonélvező rendelkezhet-e így a tulajdonossal szemben?

Tehát a tulajdonos korlátozhatja-e a területre való bejutást annak ellenére is, hogy a haszonélvező úgy kíván rendelkezni hogy a telekre való bejárást semmilyen fizikai akadállyal ne gátolják?

A haszonélvezőt a birtoklás és használat jogában nem korlátozhatja a tulajdonos. Ha mégis megteszi birtokháborítást követ le. Ez ellen az illetékes jegyzőhöz lehet fordulni jogorvoslatért.

Beköltözhetünk-e osztatlan közös ingatlanba, melynek csak egy részét vásároljuk meg?

Share Button

Egy úrtól kaptunk ajánlatot ami arra irányult, hogy megvásárolhatjuk ingatlan tulajdonjogát. Rajta kívül még van 3 tulajdonos. Állítása szerint, nem lakják, de mi azonnal beköltözhetnénk a tulajdon-jogommal amit megvennék tőle.

Kérdéseim: Ez igaz? Ha igen, akkor nem rakhatnának ki minket vagy igen is támadhatóak lennénk? Fontos, mert van egy egy éves kis lányunk és nem szeretnék bele menni semmi bizonytalanba.

Osztatlan közös tulajdon egy részének eladása esetén a másik tulajdonostársaknak elővásárlási joguk van. Amíg erről nem mondanak le az adásvétel nem érvényes.

A birtoklás a használat joga minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában megilleti. Ezen két okból nem javaslom a vásárlást.