ingyenes öröklés családon belül címkével jelölt bejegyzések

Nem házas testvér halála esetén kinek adják át a hagyatékot, felmerül-e illetékfizetési kötelezettség?

Share Button

Örökösödési illetékkel kapcsolatban szeretnék kérdezni Öntől. Ketten voltunk testvérek, apám meghalt 1995-ben, anyukám él. Egy házban élt anyukám és az öcsém.Ez a ház az örökség tárgya, semmi más nincs.

Idén meghalt a testvérem, akinek a javára 1995-ben apám halála után lemondtam az apai részről a házat illetően.

Most vagyoni leltár miatt kell felkeresnem a hivatalt, de nem tudjuk eldönteni, hogyan legyen az örökség.  Anyukám természetesen benne lakik a házban. Valahogy úgy szeretnénk megoldani, hogy ne kelljen illetéket fizetni. Ebben kérném a tanácsát.

Ha a testvérnek van gyermeke, a gyermek örököl utána – illetékmentesen. Ha nincs édesanya az örökös- illetékmentesen.

Hogyan íratható át az örökség az örökösről annak unokahúgaira?

Share Button

Édesapánk 2015 októberében elhunyt, húgommal együtt öröklünk tőle egy fel házat ketten meg némi pénzt. Szeretnénk az örökségünkről lemondani az én két lányom javára. Az egyik lányom 18 a másik csak 5. Hogyan tudnánk ezt megtenni?

A kívánt eredmény eléréséhez javaslom, hogy testvérével osztályos egyezség keretében / vagy ajándékozással a hagyatéki eljárásban rendelkezzenek úgy, hogy Ön lesz az egyedüli örökös. Ezt követően illetékmentesen ajándékozza két gyermeke javára a teljes örökséget.

 

Örökrész testvér javára történő elajándékozása esetén van-e illetékfizetési kötelezettség?

Share Button

A nővérem szeretné az anyai örökségét az én nevemre átruházni a hagyatéki tárgyaláson. Az lenne a kérdésem hogy kell-e illetéket fizetnem utána?

Illetékjogi szempontból a testvér közeli hozzátartozónak minősül, mind a Polgári Törvényköny, mind a Földforgalmi Törvény vonatkozásában, ezért ha a hagyatéki tárgyaláson egyezség keretében a testvér örökösök egymásnak ajándékozzák örökrészüket, ez után nem kell a megajándékozottnak, mint örökösnek ajándékozási illetéket fizetnie.

Ingyenes az öröklés családon belül Magyarországon

Share Button

Mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokona és örökbefogadáson alapuló rokona öröklése valamint a túlélő házastárs által megszerzett örökrész.

A mentesség kiterjed minden vagyontárgyra így az ingatlanra is.

Fontos tudni, hogy az illetékmentesség kizárólag a túlélő házastársra (özvegyre) vonatkozik, a túlélő élettársak nem vehetik igénybe.

Milyen illetékkel, adóval kell számolnunk egyenes ági öröklés esetén?

Share Button

Egyenes ági örökléssel 2 édes testvéremmel együtt, szerezzük meg édesanyánk lakóingatlanának tulajdonjogát.

Ha jól értelmeztem a jogszabályokat, nincsen egyikünkre nézve sem öröklési illeték. Ez a vagyonszerzési illetéket is magában foglalja? És bejegyzési eljárási díj sem kerül majd felszámításra a földhivatalnál?

Ha ezt az ingatlant szeretnénk eladni, de nem egymás között, hanem egy teljesen független félnek, akkor keletkezik-e személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségünk?

Öröklési illetéket nem kell fizetniük, ez vonatkozik a vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség kérdésére is.

6600 Ft földhivatali eljárási illetéket azonban meg kell fizetniük az ingatlanhagyaték jogerős átadását követően.

Ha értékesítik az örökölt ingatlant, – és többért, mint amennyi a hagyatéki eljárásban szereplő adó-érték bizonyítványban jelölt összeg-, a különbözet 15 %-ának megfelelő SZJA-t kell fizetniük az értékesítést követő év május 20. napjáig.

Amennyiben lakóház az ingatlan,  és az értékesítésig öt év eltelik az öröklést követően –SZJA mentesen adhatják el az örökölt ingatlant, bármennyi is lesz az eladási ár.