jelzáloggal terhelt ingatlan címkével jelölt bejegyzések

Hogyan törölhető örökölt ingatlanról a jelzálogjog, melynek az elhunyt a kedvezményezettje?

Share Button

1992-ben édesapám vásárolt egy kis lakást 1/1 tulajdonjoggal. Nagyapám 1999-ben rárakott egy 500 000Ft-os jelzálogjogot, hogy ne tudja elinni a feje fölül a lakást. Bele volt foglalva, hogy ha a meghatározott ideig a törlesztés nem történik meg, a lakás tulajdonjoga átszáll nagyapámra.

A földhivatalban ennek a bejegyzése évekkel később történt meg. 2016-ban elhunyt nagyapám, majd később édesapám is. Mivel senki nem kezdeményezte a tulajdonjog bejegyzését és a tartozás behajtását így én örököltem a lakást 1/1 tulajdonjogban azonban rajta maradt a jelzálogjog nagyapám nevén.

Ez a jelzálogjog nem szerepelt egyik hagyatékban sem csak amikor én örököltem.

Szeretném töröltetni ezt a jelzálogot azonban ahhoz póthagyatéki ügyet kellene indítani amit szeretnénk elkerülni mivel nagyapám hagyatékában nagybátyám is örökös és így a lakás felére is igényt tarthatna. (eléggé megromlott a viszony a hagyatéki osztozkodás folyamán és ezen a jelzálogjogon kívül soha semmi köze nem is volt a lakáshoz).

Van-e rá valamilyen mód, hogy a lakás tulajdonjogához és a jelzálogjoghoz ne legyen nagybátyámnak köze viszont a jelzálogjog bejegyzést töröltetni tudjam?

A tulajdoni lap ismeret nélkül általánosságban elmondható, hogy ingatlanon fennálló jelzálogjog a jelzáloggal biztosított követelés kifizetésével és a jelzálogjog jogosult földhivatali törlési kérelmével szűnik meg.

Mivel a jelzálogjog jogosult halála miatti jogutódlás nem került átvezetésre az aktuális örökös nevére, javaslom, hogy eziránt intézkedjen, és a hagyatéki / póthagyatéki eljárásban megjelölendő jelzálogjogosulti örökössel a követelést egyenlítse ki és kérje közreműködését a jelzálogjog törléséhez.

 

Ki köteles helytállni az ingatlanra bejegyzett jelzálog visszafizetése miatt?

Share Button

Van egy ingatlanunk, amin van bejegyezve 3 millió Ft jelzálog hitel. Amikor be lett jegyezve rá akkor még én és a testvérem kiskorúak voltunk. ( 1992,1993ban születtünk ).

A hitel 1999ben lett rá bejegyezve. Ha jól tudom akkor a gyámhivatal segítségével jött létre ez a bejegyzés. Jelenleg úgy néz ki a tulajdonlap hogy én és a húgom vagyunk a tulajdonosok, anyám és apám pedig a haszonélvezők. A hitelt apám vette fel rá!

Ha a házat lefoglalja a bank, akkor nekem ebből lehet hátrányom? Mivel én nem tehetek a hitelről amit annak idején felvettek rá. Mi lenne a megoldás?

Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog esetén a tartozás visszafizetése miatt helytállni az ingatlan tartozik. Ha a bank érvényesíti a jelzálogjogát azért is az ingatlan felel, függetlenül a tulajdonosok személyétől. Ha érvényes jogi eljárás keretében terhelődött meg a kiskorúak tulajdonában levő ingatlan, az ingatlannal való helytállási kötelezettség akkor is fennáll, ha nem a tulajdonosok vették fel a kölcsönt, hanem pl. : a haszonélvező.

Hogyan értékesíthető jelzálog-joggal terhelt ingatlan?

Share Button

Ingatlanomat szeretném a közeljövőben értékesíteni, azonban magánszemély (nagynéném) jelzáloga van rajta.

A végtörlesztéshez még hiányzik 5 millió Ft. Ha jól tudom, az ő beleegyezése szükséges az adásvételhez, mivel nem banki jelzálog.

A viszonyunk némileg megromlott, amennyiben nem egyezne bele az eladásba, úgy hogyan kerülhetem meg? Pl. előszerződéskor elkérek 5M Ft-ot, és a végleges adásvételiig levetetem a lakásról a jelzálogot-ez járható út? Más egyéb tanácsa ezzel kapcsolatosan?

Ha az ingatlanon nincs elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására, az ingatlan jelzálogjoggal terhelten is eladható.

Javasolt azonban a jelzálogjog vételár megfizetésével egyidejű kifizetése a jelzálogjog jogosultjának és a jogosult törlési kérelme az adásvételi szerződéssel egyidejű földhivatali benyújtása.

Hitellel terhelt ingatlan öröklése esetén hogyan válhat a haszonélvező adóssá?

Share Button

Férjem súlyos beteg. Ha elhalálozik, a lakás az Ő nevén van, még van rajta jelzáloghitel. Van 3 gyermekünk. 45 éve vagyunk házasok.

Azt szeretném kérdezni, hogy engem mi illet meg? Szeretném a jelzálogot magamra vállalni, hogy én fizessem. Hogyan lehet elintézni vagy lehetséges -e?

A hitel a fiam nevén van. Csak a lakás a férjemé és a jelzálog a férjem nevén van. Azért is volna jó ha átvállalhatnám, mivel a fiam nem tud lakás venni a hitel végett.

Ha ez az egy ingatlan lesz tárgya az öröklésnek, úgy a három gyermek 1/ 3-ad 1/ 3-ad tulajdonjogot, míg a házastárs ezen az ingatlanon haszonélvezeti jogot örököl – feltéve, ha az öröklés visszautasításra nem kerül, bármelyik örökös által.

Az egyik gyermek által felvett hitel és jelzálogjog kötelezettségként öröklődik, mely hitelnek a visszafizetésében a haszonélvező – pénzajándékkal – bármikor segítheti az adóst. A hitelt folyósító bank engedélye és hozzájárulása mellett lehetséges csak a hitelszerződés módosítása oly módon, hogy adósként a haszonélvező szerepeljen.

 

Hitellel terhelt ingatlanra lehet-e szerződést kötni? Milyen módon rendezhető a tulajdonjog illetékmentesen?

Share Button

A segítségét szeretném kérni házastárs öröklésével kapcsolatban. Én és a párom 1992 óta élünk együtt 1999- től vagyunk házasok. Közös gyermekünk nincs, nekem van egy lányom neki egy fia. A két gyermeket szinte együtt neveltük fel.  5 éves volt a lányom az ő fia pedig 6 amikor megismerkedtünk.

Az elmúlt pár évben családi házunkat eladtuk, ami az ő nevén volt most egy lakásunk van és két autónk, de a vásárolt lakás is az ő nevén van mert, sok lett volna a vagyonszerzési illeték ha fele fele arányban íratjuk a lakást, az én nevemre is.

A mostani lakásra felvettünk  2,5 millió hitelt. Én vagyok a fő adós, ő az adóstárs.

A kérdésünk az lenne, hogy kössünk -e a javamra ajándékozási szerződést 50 % arányban hogy a fele lakás a nevemre kerüljön, mert ennek a költsége a legkisebb, vagy írjunk végrendeletet mert a férjem és én is azt szeretnénk, hogy ha bármelyikünkkel történne valami akkor én sem kerüljek kiszolgáltatott helyzetbe. Ön szerint mi lenne a jó megoldás?

Banki jelzálogjog és elidegenítési, terhelési tilalom az ingatlan ajándékozását meggátolja, kivéve, ha a bank ahhoz hozzájárul. Ha tehermentessé válik az ingatlan a tulajdonjog változást ajándékozással, adásvétellel való tulajdonjog rendezéssel illetékmentesen megtehetik, ha törvényes házastársak.

Le lehet-e mondani hitellel terhelt tulajdonrészről?

Share Button

Édesapám halála után hárman örököltünk egy ingatlant. Édesanyám 50%+haszonélvezeti jog, bátyám és én pedig 25-25%-ban.

Korábbi adósság rendezése céljából jelzálog hitelt vettem fel az ingatlanra, melyet édesanyámmal együtt fizetünk, a bátyám nem. Bátyámnak több hiteltartozása is van, melyek kapcsán már előfordult, hogy veszélyben volt az örökölt ingatlanra felvett jelzáloghitel szerződésem is.

Mi a módja annak, hogy a bátyám lemondjon az örökölt ingatlan 25%-os tulajdonjogáról édesanyám részére? Ugyanis úgy gondolkodom, hogy, ha már ő nem lenne tulajdonos a örökölt ingatlanban, akkor nem lenne veszélyben az ő fizetetlen adósságai miatt az én becsületesen fizetett jelzáloghitel szerződésem.

Van-e erre valami formanyomtatvány, vagy elegendő az, ha a bátyám két tanú előtt leírja, hogy lemond a tulajdonjogáról édesanyám részére? Gondolom, ha ez járható volna, akkor a későbbiekben közjegyző előtt módosítani kell a tulajdoni lapot, valamint a jelzáloghitelt folyósító bankot is tájékoztatni kell a tulajdoni viszonyok változásáról.

Testvére és édesanyja ajándékozási szerződést köthetnek az ingatlan 1/ 4-ére – édesanya javára – mely szerződés érvényességi feltétele a jelzálogjog jogosult bank hozzájárulása, továbbá a vonatkozó kölcsönszerződés megfelelő módosítása.

A szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. E körben javaslom, hogy előzetesen egyeztessenek a kölcsönt folyósító bankkal. A jelzálogjoggal terhelt ingatlan részen felüli tulajdoni hányadokat a testvére1/4-ét terhelő banki terhe nem érinti, feltéve ha sem Ön sem édesanya nem szerződő fél a vonatkozó kölcsönszerződésben.

Ezen banki teher miatt legfeljebb az ¼-ed tulajdoni hányad kerülhet árverésre.

 

Milyen feltételekkel adható el hitellel terhelt ingatlan?

Share Button

Pár éve szabad felhasználású személyi kölcsönt vett fel a férjem, melynek jelzáloga édesanyám és édesapám családi háza volt. A szüleim azóta elváltak.(A ház 50-50% -ban anyukám ill.apukámé).

Édesanyám közüzemi tartozásokat csinált sajnos és úgy tudom a házra terhelték.Kérdésem az lenne,hogy mivel a férjem kölcsöne miatt jelzálogjoga van a banknak,így anyukám közüzemi tartozásai miatt árverezésre kerülhet e az ingatlan?

(Édesanyámnak nincs jövedelme amiből levonhatnák a tartozásokat.)A másik kérdésem az lenne,hogy édesapám megvásárolná édesanyám házrészét, akkor ebben az esetben a közüzemi számlatartozást anyukámnak kell kifizetni?Ennyivel kevesebbet kell édesapának fizetnie?

A bank hozzájárulása és a közmű tartozások édesapa részéről történő kiegyenlítése mellett az anyai részt az apa megvásárolhatja. Ehhez azonban a vonatkozó kölcsönszerződés módosítása is szükséges.

Fontos hangsúlyozni, hogy a  bank az ügy ura, minden kölcsönszerződés tárgyi és személyi feltételeinek módosítása a banknál kezdeményezhető és csak a bank jóváhagyása mellett történhet. A szülők közötti adásvételi szerződés is csak a bank jóváhagyásával köthető meg érvényesen.

Milyen következménnyel jár a tulajdonostársra nézve, ha a közműveket használó tulajdonostárs nem fizeti a költségeket?

Share Button

Lakás ügyben szeretnék feltenni Önnek egy kérdést. Van egy lakás ami közös tulajdon az öcsémmel. Én 2 éve elköltöztem a lakásból az öcsém természete miatt. Tehát a visszaköltözésem nem lehetséges. A számlák továbbra is az én és az öcsém nevére érkeznek.

Jelenleg az öcsém fizeti, de az a problémám, hogy egyszer fizeti egyszer nem és attól félek hogy ha nagyobb összegű tartozás halmozódna fel azt az én számlámról fogják levonni.

Ezt elkerülvén arra gondoltam, hogy a számlákat az öcsém beleegyezésével az ő nevére íratjuk. Viszont felmerült bennem és mások is mondták, hogy akkor így lemondok a lakás tulajdon részemről és elvesztem a lakást és ezt nem szeretném, csupán megoldást szeretnék találni, mivel a testvérem nem hajlandó eladni a lakást.

A közmű számlák teherviselő személyében történő változtatás az ingatlan tulajdoni jogát nem érinti. Más kérdés, ha kizárólag az öccse lesz a számlafizető és tartozást halmoz fel – a tartozást a közműszolgáltató az ingatlanra fogja ráterhelni.

Mi történik adóssággal terhelt ingatlan öröklése esetén?

Share Button

Elhunyt az édesanyám. Hárman voltunk testvérek: a húgom az öcsém és én. Az öcsém meghalt, van egy fia. Az anyám házát jelzálog terheli, amely abból adódik, hogy a húgom felvetetett 4,5 millió Ft-ot az anyámmal akinek ebből az összegből 1 millió forintot adott az anyám saját házának felújítására,  a többi 3.5 milliót a húgom a saját házának bővítésére használta fel.

Kérdésem, hogy az unokaöcsém és én öröklünk -e valamit, vagy csak az adósságot? Illetve, ha a hagyatéki tárgyaláson én és az unokaöcsém lemondunk az örökségről, akkor terhel-e valamilyen adósság, ha pedig nem mondunk le akkor mire számíthatunk?

Az adóssággal terhelt ingatlan öröklését vissza lehet utasítani. Ha elfogadja örökségként akkor az örökség erejéig helytállni tartozik a z ingatlant terhelő tartozáskorét.

Megvásárolható-e jelzáloggal terhelt ingatlan, lehet-e azt ügyvéd által tehermentesíteni?

Share Button

Egy ingatlan adásvétel közepén járunk. Ugyanaz az ügyvédje mind a kettőnknek. Előszerződést kötöttünk, az eladó meghalt, tartozásait a fia, -aki már hivatalosan is tulajdonos- fizeti és intézi.

Valamilyen okból a NAV tartozás törlése már 3 hónapja húzódik.  Az ügyvédünk most felajánlotta, hogy vegyük meg ( adásvételi szerződést írjunk alá ) így, tartozással a  tulajdoni lapon, már csak a NAV felé fennálló összeggel. Ő erre teljes felelősséget vállal.

 A tartozás összegét egy ügyvédi letéti számlára rakjuk, amíg a NAV meg nem küldi az igazolást hogy  nincs tartozás, és meg nem kapjuk a tiszta tulajdoni lapot a lakásra.

Működhet így a dolog?

Tulajdoni lap küldésének hiányában -feltételezve, hogy elidegenítési és terhelési tilalom nincs bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapjára egyik teher biztosítására sem, -alábbiakban válaszolok a feltett kérdésére:

Jelzálogjoggal terhelt ingatlant meg lehet vásárolni úgy, hogy a Vevő a későbbiekben a jelzálogjogot saját maga, vagy ügyvédje által kifizeti, és az ingatlant tehermentesíti.

Magyarországon általában az eladót és a vevőt egy ügyvéd képviseli az adásvételi okirat-szerkesztési ügyekben. Általában a Vevő fizeti az ügyvédi munkadíjat, de az eljáró ügyvéd mindkét fél érdekeit szem előtt tartva  készíti el az okiratot.

Sok esetben fordul elő, hogy tartozással terhelt az adásvétel tárgyát képező ingatlan. Ilyenkor általában az okiratot szerkesztő ügyvéd a letéti számlája bevonásával tehermentesíti az ingatlant.

Eladónak az aktuális tartozáskimutatás és a tehermentesítéshez használandó számla beszerzése a feladata, melyre a letétből az ügyvéd átutalja a megfelelő összeget.

A jelzálogjog jogosult ezt követően kiállítja a törlési kérelmet, melyet általában az eladónak küld meg, aki azt átadja az okiratot szerkesztő ügyvédnek, aki benyújtja a törlési kérelmet az illetékes földhivatalnak. A jelzálogjog törlésnek 6600 Ft eljárási illetéke van.

A földhivatal automatikusan törli a terhet, így a Vevő tehermentes tulajdoni joga is bejegyzésre kerülhet.

Ha több teher van egy ingatlanon, a fenti eljárások többszörösen elvégzendőek. A jelzálogjog jogosult az aktuális tartozási egyenleg kimutatásában mindig ígérvényt is tesz arra, ha az általa meghatározott határidőig a tartozás összege kiegyenlítésre kerül az általa megadott számlán, akkor kiadja törlő  a jelzálogjog törlési kérelmet. Ez sok esetben akár 30 napot is jelenthet.

Hangsúlyozom, hogy a fent elmondottak nem igazak arra az esetre, ha a jelzálogjogot elidegenítési és terhelési tilalom is biztosítja.

1 / 3 oldal123