jóváhagyási eljárás címkével jelölt bejegyzések

Leadható-e utólag egy föld adásvételi szerződés a földhivatalban?

Share Button

A férjem szántót szeretne venni. Minden szükséges papírja megvan hozzá. 4 db föld lenne a vétel tárgya, ami valamilyen úton-módon szomszédos az eddigi megvásárolt földjeivel.

A földnek van elvileg földhasználója 2014. 01.01. óta. A lekért e-hiteles tulajdoni lapokon ez nincs feltüntetve. Most ők megvásárolták a 4 db földet.

Tudjuk, hogy elővételi joguk van velünk szemben, de ez akkor is érvényes, ha a földhasználat nem volt bejegyezve? Illetve ezt a szerződést ők most leadhatják utólag bejegyzésre a földhivatalhoz? Ha igen, van esély, hogy közel 7 év távlatából a bejegyzést elutasítják?

A földforgalmi törvény hatálya alá tartozó  föld adásvételi szerződése alapján a tulajdonjog változást az illetékes Földhivatal csak abban az esetben jegyzi be ha az adásvételi szerzősét az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerv jóváhagyta.

Elállhat-e az eladó a föld adásvételtől?

Share Button

Mint elővásárlási jog  jogosult velem hagyták jóvá a szerződést egy kitűzött szántóra. Már csak az eladót kellene kifizetnem, de telefonom és személyesen sem tudom elérni. Azt az üzenetet adták át legutóbb hogy családi okok miatt eláll a szerződéstől. Mit tehetek ebben a helyzetben?

Ha a megyei földhivatal az elővásárlási joggyakorlóval hagyja jóvá a földadásvételi szerződést, a vonatkozó adásvételi szerződés nem a szerződésbe írt vevővel, hanem az elővásárlóval jön létre érvényesen.

A jóváhagyást követően az eladó a szerződéstől nem állhat el. Fontos tudni, hogy az eladó korábban sem állhat el a megkötött szerződéstől, ha az már kifüggesztésre került.Az eladó csak a kifüggesztésig álhat a szerződéstől. A vételárat az elővásárló a szerződésben foglaltak szerint kell, hogy megfizesse az eladónak.

Hogyan szerezhető meg termőföld nagybácsitól?

Share Button

Az lenne a kérdésem hogy elhunyt édesapám testvére nekem ajándékozhatja -e a tulajdonában lévő szántóföldjeit? Ha nem milyen leggyorsabb módon kerülhetne a tulajdonomba?

A közeli hozzátartozók körébe nem tartozik elhunyt édesapa testvére. A Földforgalmi törvény csak adásvétellel engedi a nagynéni / nagybácsi –tól  való földingatlan szerzést, mely kifüggesztés és jóváhagyás által érvényes, de legalább fél év időtartamot vesz igénybe.

Mik a tanya vásárlásának feltételei?

Share Button

Párommal szeretnénk tanyát vásárolni, és arra lennénk kíváncsiak milyen feltétel szükséges a megvásárláshoz.A tanya 1050 m2 a ház 70 m2.

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlan. 1 ha-ig 1 személy vásárolhat földet (tanyát), feltéve, hogy nincs a tulajdonában vagy használatában a megszerzendő ingatlannal együtt 1 ha. Az adásvételi szerződést ki kell függesztetni és jóvá kell hagyatni.  Földművesnek elővásárlási joga van.

Visszaléphetnek-e a felek a föld adásvételi szerződéstől?

Share Button

Egy adásvételi szerződést zártkert megnevezésű mezőgazdasági területre kötnek. A földforgalmi törvény szabályai szerint a szerződés kifüggesztésre kerül a jegyző által 60 napra.Ez idő alatt érkezik elővásárlási lehetőséggel élő személytől beadvány.

60 nap lejárta előtt az eladó vagy a vevő visszaléphet-e, megszüntetheti-e a szerződést, abban az esetben ha mindkét fél beleegyezik?

Élhet-e bármilyen követeléssel az elővásárlási lehetőséggel bíró személy? Ekkor még az ő elbírálása nem történt meg, csak a papírok befogadása.

A földforgalmi törvény fontos szabálya, hogy kifüggesztés hatálya alatt álló adásvételi szerződéshez a felek nem nyúlhatnak, azt még közös megegyezéssel sem  lehet módosítaniuk, sem megszüntetniük.

Az érvényesen elővásárlási jogot előterjesztő tehát megszerezheti a kifüggesztett ingatlan tulajdoni jogát- az illetékes Megyei Földhivatal jóváhagyásával.

Mi biztosítja a termőföld vásárlót arról, hogy az ingatlant az engedélyeztetési eljárás alatt nem terhelik meg, valamint, hogy a foglalót visszakapja, ha elővásárlási jogosult lép fel vevőként?

Share Button

Kérdéseim a földtörvény témaköréhez kapcsolódik. Miután a helyi földbizottságok jóváhagyása és/vagy az agrárkamara helyi szervezetének állásfoglalása és engedélye szükséges az adásvétel létrejöttéhez, a vevő milyen biztosítékot kérhet arra nézve, hogy kedvezőtlen hatósági döntés esetén a vételárat, az előleget, és a foglalót az eladótól hiánytalanul visszakapja?

A hatósági kedvezőtlen döntés a vevő önhibájának minősül? Milyen biztosítéka van a vevőnek arra, hogy a közel egyéves eljárási idő alatt az eladó az ingatlant kölcsönnel nem terheli meg, és másnak nem adja el, ígéri oda? Amennyiben tanyasi ingatlanról van szó, és a vevő a kedvező döntés reményében nekikezd annak felújításának, közművesítésének, gépészeti korszerűsítésének, milyen biztosítékot kérhet arra nézve, hogy az eladó vagy a törvény által előnyben részesített “nyertes” vevő (a szerződéskötés pillanatában még nem ismert harmadik fél) az ingatlan felújítására fordított összeget megtéríti?

Mi történik abban az esetben, ha az eladó ellen olyan bűnügyi eljárás indul ez időben, amely vagyonának teljes lefoglalását eredményezi vagy vetíti elő? Ebben az esetben mi védi a vevőt, aki feltételezhetően csupán egy előszerződéssel rendelkezik?

A Földforgalmi törvény csak azt követően engedi birtokba adni az adásvétel tárgyú ingatlant, ha a szerződés jóváhagyásra került. Ennek oka, hogy az aláírt adásvételi szerződés jogi hatálya a jóváhagyással áll be. Ezért nem javaslom, hogy Ön az ingatlan a jóváhagyás előtt birtokba vegye, abba beruházzon.

A foglaló föld adásvétel esetén – mint a szerződés teljesítésének biztosítéka- nem működik, ha elővásárlási joggyakorlás történik. Elővásárláskor ugyanis az eladó a szerződés szerinti vételárat, szerződés szerinti teljesítéssel az elővásárlási joggyakorlótól kapja meg.

Ha eladó bármilyen jogcímen a vevőtől vételárat, foglalót, előleget vett át azt visszaadni tartozik a vevőnek elővásárlási joggyakorlás esetén. A hatóság kedvezőtlen döntése nem minődül a vevő önhibájának. A földhivatalnál az adásvételi szerződést annak aláírását követően érkeztetni lehet, az széljegyzésre kerül, mely biztosítja a vevőt, hogy eladó másnak az ingatlant ne tudja értékesíteni a jóváhagyási lejárás alatt.

(Ingatlannyilvántartási tv. 24/A paragrafus a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának tényfeljegyzése).

Meddig tart a termőföldszerzés engedélyezése? Mennyire kötött a vételár?

Share Button

Két kérdésem van termőföld adásvétellel kapcsolatban:

- Valóban kb. fél éve procedúra az eladás? (kifüggesztés, bejegyzés, stb.)
- A vételár kötött-e valamennyire, pl. elhelyezkedés, méret, aranykorona érték, stb. szerint, vagy teljesen teljesen a piaci viszonyok döntik el?

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jóváhagyási záradék általában 5-6 hónapon belül érkezik , melyet további  60 nap földhivatali eljárás követ.

A piaci áraktól nagyságrendileg eltérő szerződések jóváhagyása kétséges, mert a jóváhagyás egyik feltétele az ár-érték arányosság, melyet a NAK vizsgál.

Ki kell-e függeszteni a szántó adásvételt, ha 1/1-ed tulajdonba fog kerülni tulajdontárs vétele miatt?

Share Button

Ki kell-e függeszteni a szántó adásvételt ha 1/1-ed tulajdonba fog kerülni tulajdontárs vétele miatt? 

A szántó, -mint a földtörvény hatálya alá tartozó föld- vásárlásakor általában nem nélkülözhető a kifüggesztés és a jóváhagyási eljárás.

A kifüggesztés akkor mellőzhető, ha osztatlan közös tulajdon szűnik meg -1/1-re, a társtulajdonos vevő adásvétele által.

Gyorsítható-e a termőföldvásárlás engedélyeztetése?

Share Button

Értékesítettünk augusztusban egy zártkerti ingatlant a kifüggesztés lejárt október 6.-án, senki nem élt elővásárlási joggal! Levélben felkerestem a földalapot kérvényezvén, hogy ne kelljen akár fél évet is várnunk a papírokra -mert a vevő csak akkor fizet ha megjön a papír- hogy az adás vétel bejegyzése megtörténhet.

A kérvényt azért írtam, mert két kiskorúval költöznénk el innen egy jobb körülmények közé! Válasz még csak annyi jött, -mivel a Nemzeti Vagyonkezelőnek címeztem a levelet- hogy továbbították a földalapnak! Az ügyvéd azt mondta akár januárig is elhúzódhat igaz ez?

Az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatal hagyja jóvá a zártkerti adásvételt.

Az illetékes jegyző a 60 +2 nap kifüggesztési idő leteltét követően neki küldi meg jóváhagyásra a kifüggesztett adásvételt.

A jóváhagyási eljárás további három hónapot vesz igénybe. Kb. 5 hónap időtartam telik el, míg a jóváhagyási záradék az adásvételre rákerül. Ezen eljárást sürgetni nem lehet. A földalap pedig nem illetékes az ügyben.

Hogyan adható el zártkerti lakóházam kifüggesztés nélkül?

Share Button

Külterületi kis zártkerti, 350 m2-es ingatlanomat akarom eladni, melyen egy 25 m2-es lakóingatlanként bejegyzett ház szerepel.

Márciusban bementem a földhivatalba a tulajdoni lapommal, és megnyugtattak, hogy nem vonatkozik rám.

Egy ismerősöm Budapesten most adta el ilyen kis zártkertjét, nekik ki kellett függesztetni 60 napra, és 10 hónap után kapja meg a pénzt. Az enyémre végül mi az érvényes jogszabály?

Mivel lehetne kikerülni, vagy gyorsítani, ha van mód egyáltalán? 

A lakóingatlant kivettként önálló helyrajzi számra érdemes tenni, és így kifüggesztés nélkül a lakóház és az alatta lévő terület eladható.

A lakóház körüli zártkert csak kifüggesztéssel és jóváhagyással értékesíthető 2014. 05.01 napjától.

1 / 2 oldal12