készpénz ajándékozás címkével jelölt bejegyzések

Okiratba kell-e foglalni a testvérek közötti pénz ajándékozást?

Share Button

A testvértől ajándékba kapott pénz jelenleg illetékmentes. Kérdésem:az ajándékozást kell-e írásba foglalni, ha igen ez lehet magánokirat vagy ügyvéd készítse? Van-e értékhatár? 

Az ingatlan és az ingó ajándékozása közötti lényeges különbség, hogy az elsőt ügyvéd vagy közjegyző kell hogy készítse és ellenjegyezze.Míg a második esetben ilyen jogi kényszer nincs. Ez év nyarától kezdve a testvérek közötti ajándékozás illetékmentesen történhet, értékhatár nélkül.

Illetékköteles-e a pénz ajándékozása?

Share Button

Apukám ajándékozna a nővéremnek egy millió forintot, de a nővérem nem apukám vér szerinti lánya -csak ő nevelte 3 hónapos kora óta, sajátjaként szereti,- így hát kell-e adót fizetnie utána?

Pénz ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha a 150 000 forintot meghaladó összegű.

Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék [Itv. 17. § (1) bekezdés p) pont].

Mivel  a feltett kérdés nem egyenes ágú rokonok közötti ajándékozásra utal, ezért a megajándékozottnak 18 % mértékű ajándékozási illeték fizetési kötelezettsége keletkezik.

Gyermek számlájára utalt szülőt illető vételárat gyermek felhasználhatja -e ajándékozási szerződés nélkül?

Share Button

Édesapám és én is 1/4 tulajdoni hányaddal rendelkeztünk egy ingatlanon, mely értékesítésre került.

Az adásvételi szerződésben, mivel édesapám nem rendelkezik bankszámlával, az én bankszámlámon került megjelölésére, ahova elutalta vevő a 2*1/4-ed utáni vételárat.

Mivel édesapám nekem szánta az 1/4-e után járó pénzt én azt szabadon felhasználhatom vagy kell-e valamiféle hivatalos irat erről (pl. ajándékozási szerződés)?

Ajándéknak minősül-e a köteles rész pénzbeni kifizetése?

Share Button

Édesanyám engem nevezett meg végrendeletében örökösének, mert én viseltem gondját. A saját (tehát nem örökölt) pénzemen fizetem ki öcsém köteles részét. Visszterhes vagyonszerzés-e ez a kifizetés?

A kötelesrész pénzbeli kifizetése nem minősül ajándéknak, ezért az öccsének nem kell utána illetéket fizetnie.

Mi számít ajándéknak? Milyen összeghatárig illetékmentes az ajándék?

Share Button

Milyen összegig adómentes az ha valaki átutal a bankszámlámra pénzt?

Magánember, nem munkáért cserébe hanem csak úgy ajándékként. Illetve olvastam hogy 150 ezer forintig adómentesen lehet ajándékozni mi számít ajándéknak és mi nem ? Továbbá ha külföldről kapok átutalást arra más szabályok vonatkoznak-e ?

Ha valaki jövedelemben , pénzben részesül akkor illetéket fizet. 150.000.-ft alatti pénzbeni ajándék vagyonszerzési- illeték mentes. Ajándék az ami ellenérték nélküli. Ha van ellenérték azt pl.adásvételnek kell tekinteni,mert vételárként mozog az ügyletben.

Zártkerti ingatlan vásárlásához igénybe vehető-e az első lakást vásárlók kedvezménye?

Share Button

Májusban eladtam a házamat mely fele részben az enyém negyed-negyed részben a fiaimé volt. A házat 11.9 millióért adtuk el. Jövedelem adó nincs mivel 20 éve laktunk már ott.

Az egyik fiam Ausztriában vett házat, abba segítettem 1/3 részben ,a másik fiamnak Szegeden egy zártkertet 4.6 millióért vettem. Az teljesen a fiam nevére ment.

A fiam aggódik, hogy számon kérik-e tőle, hogy honnan van 4.6 milliója mikor a ház eladásból csak 3 millió illette volna meg. Szerintem szülő adhat a gyerekének pénzt.

Illetékkedvezményt lehet-e kérni zártkertre amin ház is van, mivel egy éven belül lett vásárolva, vagy azért mert a fiamnak első saját tulajdona lett és a régi házban csak negyed része volt? (igaz 40 éves már). Utólag rakhatok-e rá haszonélvezetet ?

Szülő és gyermek közötti pénzajándék illetékmentes. Zártkerti vételt illetékkedvezmény alapjául nem lehet számítani még akkor sem, ha három éven belül lakóházat adott el a vevő. Ugyanígy nem lehet zártkertre első lakás kedvezményt igénybe venni sem.

Közeli hozzátartozó javára utólag is alapítható zártkerti ingatlanra haszonélvezet kifüggesztés, jóváhagyás nélkül max. 20 évre, illetékmentesen.

Be kell-e jelenteni a készpénz ajándékozását? Milyen illetéket kell fizetni készpénz ajándékozása esetén?

Share Button

Nagybátyám a bankszámlámra utalt 150.000 Ft-nál nagyon összeget.
Ha ajándékozás címmel teszi, akkor a NAV felé mennyi időn belül kell ezt lejelentenem?

Ha kölcsön szerződést írunk azt be kell-e jelenteni a NAV-nak?

A  kölcsönszerződések, nem bejelentés kötelesek a NAV felé.

Az állampolgárok közötti  150 .000 Ft  összeg feletti ajándékozások illetékkötelesek, kivéve a közeli hozzátartozók közötti esetet. Nagybátyja Önnek nem közeli hozzátartozója, ezért ajándékozás illetékköteles.

Nem közeli hozzátartozók közötti ajándékozási ügylet bejelentési határideje 30 nap. Az illeték  mértéke 18 %

Készpénz ajándékozásának illetékvonzata

Share Button

Kérdésem lenne, hogy ha készpénzt kapok ajándékba akkor csak a 18%-os illetéket kell megfizetni vagy még plusz EHO-t vagy TB-t?

Egyenes ági rokonok  esetében az ajándék készpénz illetékmentes, míg más személyek között 150.000.-Ft felett  Magyarországon tett ajándékozás ( ingó-pénz ) illetékköteles.

 18 % az illeték mértéke  és nincs egyéb járulékos költség. Külföldön tett ajándékozás azért nem illetékel, mert  az a törvény hatálya alóli kivétel.

Az egyenes ági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik. Felmenő egyenes ági rokonok az elődök, így a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, míg lemenő egyenes ági rokonok:gyermek, unoka, dédunoka, azaz az utódok.

A házasságon kívül született gyermeknek  vér szerinti apjával és annak felmenőivel jogilag értékelhető rokoni kapcsolata csak akkor jön létre, ha családi jogállást teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy utólagos házasságkötés során tett elismerő nyilatkozat, illetőleg jogerős bírói ítélet rendezi.

Az egyenes ági rokonságot megillető illetékmentesség kiterjed az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolatra is.

 

Készpénz ajándékozása gyermek részére

Share Button

Gyermekem részére ajándékként egy hónapja utaltam Magyarországi számlámról az ő szintén magyar számlájára 1.500.000.-Ft-ot.

Be kell- e jelentenem az adóhatóságnak, hogy ne fizessek illetéket?

 Mivel a gyermek egyenes ági rokon, ezért sem bejelentési sem illetékfizetési kötelezettség nem terheli Önt.