ki kell-e függeszteni? címkével jelölt bejegyzések

Ki kell-e függeszteni a testvérnek történő termőföld ajándékozást?

Share Button

Külterületi zártkerti szántó művelési ágú ingatlant egyenes ági leszármazottnak (bátyámnak) át lehet-e ajándékozni? Ilyenkor is kifüggesztik 60 napra?

A hatályos jogszabályok lehetővé teszik a földnek mint családi vagyonnak a családon belüli átrendezését, mozgatását a testvérig bezárólag.

Fontos tudni, hogy a testvérnek történő földajándékozási szerződés egyrészt illetékmentes másrészt nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni, csupán biztonsági okiraton kell a szerzősét aláírni. A szerződés közvetlenül a földhivatalba érkeztethető és a tulajdonjog változást a földhivatal 60 napon belül átjegyzi.

Mellőzhető-e a kifüggesztés, ha a vevő elővásárlási joggal rendelkező személy?

Share Button

 Külterületi tanya eladása esetén ha a vásárló elővásárlási joggal rendelkezik- ebben az esetben is végig kell járnunk a kifüggesztéssel járó köröket?

A földforgalmi törvény említ pár kivételt, amikor az ingatlanszerzési okiratot nem kell kifüggeszteni, jóváhagyni. Ilyen pl. a közeli hozzátartozónak történő ajándékozás.

Mivel Önök adásvételi szerződést kötnek, ezért sem a kifüggesztés, sem a jóváhagyás nem mellőzhető akkor sem, ha a vevő elővásárlási jog jogosult. Ezt a tényt és az elővásárló sorrendi minőségét a szerződésben rögzíteni is kell.