kivett zártkert címkével jelölt bejegyzések

Kivett zártkertet vissza lehet -e minősíttetni termőfölddé?

Share Button

2700 m2 földterületünket, mely korábban mezőgazdasági rendeltetésű volt, kivetettük a zártkerti művelési ág alól tavaly év végén. Az önkormányzat értesítése szerint ennek a lépésnek az a következménye, hogy éves szinten 110.000,-Ft telekadót kell fizetnünk. Ez felháborítóan magas összeg. És még csak építési jogot sem adnak a telekre. Mit tehetünk? A Földhivatalnál vissza lehet minősíttetni mezőgazdasági területté? Vagy valami más megoldás?

A Földforgalmi törvény hatálya alóli zártkerti kivonás előtt érdemes tájékozódni a helyi adó fizetési kötelezettség felől, mert sok település a kivett zártkertet adózás alá vonja.

Az adózás mértéke rendeletben előírt nagyságrend, melyet csak tudomásul venni lehet. Ha a földforgalmi törvény hatálya alá tartozónak kívánja visszaminősíteni ingatlanát ennek feltételeiről a helyi ingatlanügyi hatóságnál tájékozódhat.

Visszautasíthatja-e a földhivatal a tulajdonos zártkerti művelés alóli kivonási kérelmét?

Share Button

Zártkerti ingatlant szeretnék vásárolni, gazdasági épülettel. Művelés alól még nincs kivonva, de a tulajdonosok ezt el akarják végezni. A földterület nem első osztályú, ha jól emlékszem, 6-os szerepel a tulajdoni lapon, kb 1500 négyzetméter az egész telek.

Visszautasíthatják bármilyen indokkal a tulajdonosok kivonatási kérelmét a Földhivatalnál? (Itt nem hiányosan kitöltött papírokra gondolok. Nem természetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet.)

Zártkerti művelés alóli kivonási kérelem elintézését az illetékes földhivatal „ automatikusan „ végzi, nem visszautasítható a kérelem elintézése. 2017. december 31. napjáig van az átminősítésre  jogszabályi lehetőség.

Milyen hátránnyal járhat, ha kivett zártkertet vásárolok?

Share Button

Az adásvételi eljárás felgyorsításának érdekében az általam a közeljövőben megvásárolni kívánt zártkerti besorolású telek+ingatlan művelés alól való kivonását kezdeményezte az eladó. Kérdésem, hogy esetleges telekadó bevezetése esetén, érhet-e engem “váratlan” meglepetés abban a tekintetben, hogy a zártkerti ingatlanom így már nem mezőgazdasági területnek minősül.

Jelenleg a településen nincs sem építményadó, sem telekadó bevezetve, de amennyiben ez megtörténne, négyzetméter alapú adószámítás esetén horribilis összegre rúghatna az éves telekadó mértéke, ugyanis a megvásárolni kívánt zártkerti telek nagysága 1,1 ha. A telek értéke kb. 1000000 Ft, a rajta álló épülettel együtt kb. 6000000 Ft

Kivett zártkerti ingatlan megvásárlást megelőzően javaslom a helyi önkormányzat személyes megkeresését a helyi adó kérdésének tisztázása végett. Valóban néhány település előír művelés alól kivét esetén kommunális adófizetési kötelezettséget, amelyeken van felépítmény.

Ha jelenleg ilyen előírás nincs életben a jövőre nézve javasolt megérdeklődnie várható-e ilyen előírás életbe léptetése.

Jó hír zártkert tulajdonosoknak!

Share Button

További egy évvel meghosszabbodott a zártkerti ingatlanok átminősítési lehetősége. Az ingatlan tulajdonosa legkésőbb 2017. december 31-ig kérheti zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

Tagállami állampolgárok –  mint külföldi vásárlók –  a magyar állampolgárokkal  azonos módon szerezhetnek zártkertet .

A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m2)történő  személyi korlátozás és elővásárlási joggyakorlás sincs, a szerzést engedélyeztetni nem kell, az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sincs.

 

Milyen illetékfizetési szabályok vonatkoznak kivett zártkert ajándékozására?

Share Button

Művelési ágból kivont zártkerti ingatlan ajándékozása esetén hány százalék az illeték, amennyiben az ajándékozás anyai testvér által történik?

A termőföldre avagy a telekre vonatkozó illetékszámítás vonatkozik a művelési ágból kivett zártkerti ingatlanokra ?

A kivett zártkert már nem tartozik a  földforgalmi törvény hatálya alá, ezért az illetékszabályok alakulása az általános szabályok szerint zajlik, azaz a testvértől kezdődően a további rokonoknak történő ajándékozás nem illetékmentes.

Más oldalról: csak a vér szerinti, egyenesági rokonok és a házastárs közötti ajándékozás illetékmentes.

Igénybe vehető-e illetékkedvezmény lakás eladása után történő kivett zártkerti ingatlan vétele esetén?

Share Button

Ingatlan eladás-vétel előtt állok, kérdésem a következő lenne: ha eladom a lakásom és 1 éven belül vásárolok egy kisebb értékű művelési ágból kivont zártkerti ingatlant, akkor kell -e vagyonszerzési illetéket fizetnem? Ha igen, akkor az eladási és vételár különbözetének 4%-át?

Lakás eladásából származó vételáron vásárolt lakóingatlan az az egyedüli, amely után illetékkedvezmény vehető igénybe. Az üdülő, a zártkert, a garázs stb. nem ilyen ingatlan, ezért a zártkert vételénél illetékkedvezmény nem illeti meg.

 

Milyen besorolású területen folytathatok mezőgazdasági tevékenységet úgy, hogy esélyem legyen a csok felvételére is?

Share Button

Szeretnénk egy nagyobb földet, (maximum 10,000nm) ahol szeretnénk felépíteni egy lakóingatlant, illetve növény és állattartáshoz szükséges fóliát, melléképületet, karámot.

Ha szántót veszek, azon meg tudom e valósítani ezt a tervet? A leírásom alapján arra gondolnék, hogy ez egy tanya lenne…viszont nem tudom pontosan azt, hogy egy tanya, milyen besorolású földterületen létesíthető. Vagy számomra egy egyszerű külterületi telek is megfelel? Ráadásul ami bonyolítja a helyzetet, hogy szeretnénk a csok-kot felhasználni a lakóingatlan építésére. Ha jól tudom csak olyan épületre adják meg a támogatást, amit lakóingatlanná lehet minősíteni..villany és vezetékes víz szükséges. Ilyen telket még találnék is de mint írtam sajnos nem tudom, hogy milyen telket kereshetek besorolás alapján..

Ez év végéig van lehetőség arra, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosai kérelmére a földhivatal az ingatlant művelés alól kivett területre minősítse át. A művelés alóli kivonás ingyenes.

Javaslom, hogy az Ön által elképzelt tanyát ilyen területre vagy belterületi telekre építse fel, különösen ha csok-ot is igénybe akar venni.

A legjobb beépíthetőségi százaléka a belterületi ingatlannak van.

A tanya jogi jelleg azon ingatlanok tekintetében áll fenn, amelyeknek a tulajdoni lapjára az fel van jegyezve. Ha tanyát vásárolna a csok igénybevétele vonatkozásában egyeztessen ügyintézőjével, míg a beépíthetőség tekintetében az illetékes önkormányzat építésügyi hatóságával.

 

Elővásárlási joga van-e a szomszédnak kivett zártkert eladása esetén?

Share Button

Művelés alól kivett Zártkert eladása esetén a zártkert 2 szomszédját elővásárlási jog illeti e meg? Ezt a zártkertet egy kívülálló vásárló bármilyen kötöttség nélkül megveheti? Ha az új tulajdonos újra művelésbe akarja venni a területet az mennyibe kerülne (pl: gyümölcsös művelési ágra változtatni, AK a régi lenne?)

A földforgalmi törvény szabályai a művelés alól kivett zártkertre nem vonatkoznak, ezért a szomszédnak nincs elővásárlási joga.

Ilyen esetekre PTK elővásárlási szabályai az irányadóak, például ha a tulajdonrész az adásvétel tárgya, akkor a zártkert  többi tulajdonostársának elővásárlási joga van.

A művelésbe való visszahelyezésre és ennek esetleges költségére vonatkozóan a helyi önkormányzat, valamint az illetékes földhivatal adhat felvilágosítást.

Kivett zárkert átírattatható-e nem EU állampolgár nevére?

Share Button

Szeretném megkérdezni hogy ha a zártkertemet kivetetem művelés alól akkor átírattathatom -e a férjem nevére aki nem EU tagállam állampolgára (marokkói) és csak családegyesítési vízummal tartózkodik itt, ami három és fél év múlva lejár?

Magyar ingatlant  csak kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg marokkói polgár. A szerződés megkötése előtt javaslom érdeklődjön az illetékes Kormányhivatalnál  a vonatkozó nemzetközi egyezményekről.

Hogyan lehet zártkerti ingatlan osztatlan közös tulajdonát megszüntetni?

Share Button

Van egy osztatlan közös tulajdonban lévő zártkerti ingatlanunk. 7 tulajdonos 3 családban. A probléma a következő. Szeretnénk kiválni.Nem tudjuk, hogy mi lehetne a sorrend. A saját családunkban 3 tulajdonos van.

Ki kell vásárolnom az unoka testvéreimet. Nem felelnek meg a művelési ágak. Mindkét másik családnak van fel nem tüntetett ingatlana a területén. Az egyik egy épület, a másik egy konténer beton alapon.

Tehát kéne vásárolni, kivonatni a művelési ág alól, feltüntetni, és használatba vételi engedéllyel ellátni az épületeket, kiméretni , és megosztatni. 

Milyen sorrendben érdemes nekiállni, és hogy érdemes-e?

Az összes tulajdonostárs kérelmére a zártkertet művelés alól ki lehet vonni – díjmentesen. Ezt követően a tulajdonostársak megválthatják egymás tulajdonait – egyeztetésüknek megfelelően.

1 / 3 oldal123