közjegyzői díj címkével jelölt bejegyzések

Hogyan zajlik a hagyatéki eljárás?

Share Button

Szeretném megkérdezni Öntől, hogy a hagyatéki tárgyalás hogyan is zajlik, mert már többféle verziót kaptam, és teljesen össze vagyok zavarodva! Édesanyám elhunyt, én és a testvérem örököltünk tőle egy családi házat.

Végrendelet nem volt, így mindenféleképpen fele-fele arányban, vagy amit mi közösen meghatározunk magunk között dől el az öröklési hányad? Valamint felértékelik az ingatlant, és annak az összege határozza meg a közjegyzői díjat, ami tudtommal fél illetve egy % körül lehet?

Több százezret számoltam így költségként, és megmondom őszintén sokallom olyan szempontból hogy egyenes ágú örökösök vagyunk. A Polgármesteri Hivatalban elindították a folyamatot, onnan kerül az ügy a kirendelt közjegyzőhöz, ezek után értesítenek majd minket vagy nekünk kell kinyomozni és időpontot kérni a tárgyaláshoz?

Örökös indítja a hagyatéki eljárást a halotti anyakönyvi kivonattal az illetékes polgármesteri hivatalban. Itt adó és értékbizonyítvány készül, ez az érték – ha nincs más hagyaték a közjegyzői díj alapja, a közjegyzői díjat az alábbi linken tekintheti meg:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=99100014.IM  

A hagyatéki előadó küldi meg az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki leltárt. A közjegyző idézi meg tárgyalásra az örökösöket és az esetleges köteles részre jogosultakat. Hagyatéki tárgyalás mellőzésével is átadhatja a közjegyző a hagyatékot, ha az örökösök ezt kérik, mert nincs közöttük vita, a törvényes öröklési rendet fogadják el.

Ha tárgyalásra kerül a sor az örökösök osztályos egyezséget tehetnek, mellyel a törvényes öröklés mértékétől eltérő mértékben kérhetik a közjegyzőt a hagyaték átadására. Az öröklés illetékmentes és földhivatali eljárási illeték mentes is.

Mennyi a köteles rész mértéke, ha a végrendelet az új Ptk. hatályba lépése előtt íródott?

Share Button

Ha  a végrendelet még az új Ptk. hatálybalépése előtt keletkezett, a köteles rész a törvényes örökrész 1/3-a, vagy 1/2-e? Hogy zajlik a köteles rész kiadása?

Kell –e utána szja-t, illetéket fizetni és miből állapítható meg hogy mennyi  a közjegyző díja?

Ha  a végrendelet még az új Ptk. hatálybalépése előtt keletkezett, a köteles rész mértékére  a régi PTK  665-672 §-it kell alkalmazni  azaz a   törvényes örökrész  1/2-e.

A köteles rész előterjesztése esetén az örökösöknek meg kell állapodniuk a köteles rész kiadásának módjáról is, hogy az készpénzben vagy ingatlanrészben (tulajdoni hányadban) történik.

A közjegyzői díjszabás a hagyaték értékéhez igazodik. Egyenes ági öröklés , köteles rész  illetékmentes .

Szja-t nem kell fizetni örökösnek csak ha többért adja el az ingatlant mint amennyiért örökölte ( különbözet adózik 15 % -al)

 

Ingyes -e föld egyenes ági ajándékozása?

Share Button

Ingyenes-e föld egyenes ági ajándékozása? Úgy tudom ingyenes, de ügyvédi közreműködés kell hozzá.  Mitől függ az ügyvédi díj?

Egymás közt is lehet ajándékozni? Elfogadja e a Földhivatal? Kb. 10 éve ajándékoztam át, most nekem vissza ajándékozza  egyenes ági közvetlen rokonom. Eddig is csak én műveltem.

Testvérig bezárólag  lehet földet ajándékozni egyenes ágon.Ehhez ügyvéd vagy közjegyző közreműködése is kell, valamint az okiratnak biztonsági papírnak kell lennie. Az ügyvéd díja szabadáras, de e felek elfogadó- megegyezése is kell hozzá. A közjegyző kötött díjszabással dolgozik. Az ajándékozás illetékmentes.

Kell-e közjegyzői díjat fizetni, ha lemondtam az örökségről a gyermekeim javára?

Share Button

Édesanyám elhunyt, örököltem utána, de én lemondtam a gyerekeim javára/ kiskorúak/. Ilyenkor is nekem kell fizetni a közjegyzői munka díjat?

Hárman vagyunk testvérek a kisebbik húgom az édesanyám élettárstól született. A mostoha apukám nem örököl az ingatlanból de a kishúgom adni szeretne neki haszonélvezeti jogot! Tud adni úgy hogy az én részem a kiskorú gyerekeimé lesz és a gyámügy is be lett vonva?

Aki nem örökös nem fizet közjegyzői munkadíjat.

Kiskorú tulajdonos érdekét a gyámhivatal ellenőrzi. Tulajdoni jogát korlátozó haszonélvezet alapítása nem a kiskorú érdekkörébe tartozó, azaz vagyoni érdekeivel ellentétes, ezért ilyen haszonélvezet alapítása esetén az illetékes gyámhivatal jóváhagyására nem lehet számítani.

Mi alapján számítják a közjegyzői díjat?

Share Button

Úgy tudom, hogy nem adható meg TBSZ és semmilyen értékpapír számlákhoz haláleseti kedvezményezett. Azaz az ezeken található összegek mind a hagyaték részét fogják képezni.
Egyenes ági öröklés (feleség illetve törvényes gyerekek) esetén ugye illetéket nem kell fizetniük a fentiek után.
A kérdésem az, hogy ugyanakkor a közjegyzői díj a hagyaték összegének függvényében számolódik, azaz ebbe bele fog tartozni a TBSZ stb. pénze is ? Tehát illetéket nem fizetek, viszont a közjegyzői díjban mégiscsak fizetek, ugye ? Vagy a közjegyzői díjba csak az ingatlan számít bele ?

A hagyaték tárgyainak összessége – azaz forintális összege határozza meg a közjegyző díj alapját. A közjegyzői díj mértékét a hagyatéki eljárásról szóló jogszabály tételesen rögzíti. Ami nem tárgya a hagyatéknak az nem lehet alapja a közjegyzői díjszabásnak. A haláleseti kedvezményezett megjelölésű bankszámla nem tárgy a hagyatéknak, kedvezmény megjelölésének hiányában a bankszámla hagyaték alá kerül. A közeli hozzátartozók közötti öröklés valóban illetékmentes – értékhatártól függetlenül.

Hogyan állapítják meg a hagyatékátadáskor fizetendő közjegyzői díj mértékét?

Share Button

Élettársam sajnos elhunyt. Végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát rám hagyta. Két vér szerinti gyermekét csak a köteles rész illeti meg.

Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben a hagyatéki tárgyaláson a közjegyzői díjat milyen arányban kell megfizetni? Vagy esetleg nekem kell az egész díjat fizetni?

Arányosítással határozza meg a közjegyző a fizetendő díjat, az örökösöknek olyan arányban kell viselniük amilyen arányban örökölnek. ( a köteles rész is örökségnek számít).

Visszautasíthatjuk-e az örökséget?

Share Button

Édesanyám pár éve vett fel hitelt, abból vásároltak házat édesapámmal (ő lett a kezes). A hitelt sajnos nem tudták fizetni 1 idő után, az bedőlt.  A hitel ügy jelenleg behajtó irodánál van.

Édesanyám meghalt. 3-an vagyunk testvérek. Hagyatéki még nem volt. Vagyon nincs, csak a hitel a házon-a hitel jóval több,mint amennyit a ház ér.

Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
Le lehet mondani a “vagyonról”? Édesapám mindenképp örökli a hitelt, ha mi lemondunk vagy ő is lemondhat?
A lemondás maga mennyibe kerül? Fizetni kell egyáltalán a hagyatéki ügyben vagy a lemondásnál (közjegyző stb)?

A hagyatéki eljárásban az örökös nem köteles a hagyaték átvételére, azt visszautasíthatja. Ha minden örökös visszautasít, a hagyatékot a Magyar Állam örökli.

A vonatkozó hitelügyletben adóstársként vagy kezesként nem szereplő örökösök élhetnek a visszautasítás jogával.-közjegyzői díj és egyéb költség viselése nélkül-, de édesapa ezt csak a hitelintézet jóváhagyása mellett teheti meg.

Kell-e közjegyzői díjat fizetnem, ha nem örökölök?

Share Button

Nagyapám 2008-ban elhunyt. Örököltem és fizettem illetékdíjat. A nagymamám tavaly hunyt el. Mennem kell hagyatékira, de eltartási szerződés miatt, én már nem fogok örökölni. A levélben az szerepel vigyek 48000 forintot. Akkor is fizetnem kell, ha ki vagyok zárva az örökségből?

A közjegyző díját az örökösök fizetik egyetemlegesen. Örökösnek az tekintendő, akit a vonatkozó hagyatékátadó végzésben a közjegyző örökösként említ, és a hagyatékból ténylegesen részesül.

Ha egy örököst a tárgyalásra idéznek, és nem lesz részese a hagyatéknak, -pl. mert öröklési szerződés alapján az eltartó kapja a hagyatékot-, nem kell közjegyzői díjat fizetnie.

Az idézésben a közjegyzői díjra utalás csupán tájékoztatás. A hagyatéki leltár alapján lehet megállapítani, hogy van-e pl. az öröklési szerződéssel lekötött vagyontárgyon kívül egyéb más hagyatéki vagyon is.Ha igen, azt a törvényes öröklés rendje szerint kell átadni a közjegyzőnek.

Megjegyzem : eltartási szerződéssel lekötött ingatlan nem képezheti hagyaték tárgyát, hiszen az eltartó már tulajdonosként van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba.

Kell-e közjegyzői díjat fizetnem, ha visszautasítom az örökséget?

Share Button

Ha nem kérem az örökséget, köteles vagyok-e elmenni a hagyatéki tárgyalásra?

Ha elutasítom a tárgyaláson az örökséget és az adósságot is, akkor kell-e közjegyzői díjat fizetnem?

A visszautasítást csak kifejezett nyilatkozattal történhet, legkésőbb a hagyatéki tárgyaláson. Mivel a visszautasítás személyes nyilatkozat, ezért azt vagy személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet csak tenni. Ennek hiányában a visszautasítás nem érvényes, és a hagyaték –az Ön távollétében is-átadásra kerül.

Közjegyzői díjat csak olyan örökös fizet, akit a hagyatékátadó végzés örökösként tüntet fel.

Közjegyzői díj mértékének megállapítása

Share Button

Édesapám halála után a 12 millióra értékelt lakóház felét öröklöm. A közjegyzői díj 69000 Ft lesz. Nem sok ez a díj a közjegyzőnek? Más vagyona nem volt Édesapámnak.

A közjegyzői díj mértékét az eljáró közjegyzó a 14/1991(XI.26.)IM. rendelet szabályai szerint  és az ügy általa történő megítélése alapján saját hatáskörben állapítja meg.

1 / 2 oldal12