közjegyzői eljárás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan mondhatok le az örökölt adósságról családtagom javára?

Share Button

Nemrégiben hirtelen elhalálozott édesapám. Végrendelete nem volt, és lemondásról sem csináltunk papírt mert nagyon hirtelen történt minden.

Édesapámnak tetemes adóssága van (a felesége édesanyám még él) és nem szeretnénk örökölni a testvéreimmel az adósságot, mert annyit nem ér az ingatlan mint amennyi adósság van.

Szeretnénk valahogy lemondani az örökségünkről édesanyám javára, nem tudom ezt milyen módon tudnánk megtenni, esetleg a hagyatéki tárgyaláson ha ajándékozási szerződést kötünk az örökségről? Úgy az egészet édesanyám örökölhetné?

Az örökösök ajándékozhatják egymásnak az örökségüket, mely megállapodást a hagyatéki tárgyaláson az eljáró közjegyző hagy jóvá.

Hogyan zajlik a hagyatéki eljárás?

Share Button

Szeretném megkérdezni Öntől, hogy a hagyatéki tárgyalás hogyan is zajlik, mert már többféle verziót kaptam, és teljesen össze vagyok zavarodva! Édesanyám elhunyt, én és a testvérem örököltünk tőle egy családi házat.

Végrendelet nem volt, így mindenféleképpen fele-fele arányban, vagy amit mi közösen meghatározunk magunk között dől el az öröklési hányad? Valamint felértékelik az ingatlant, és annak az összege határozza meg a közjegyzői díjat, ami tudtommal fél illetve egy % körül lehet?

Több százezret számoltam így költségként, és megmondom őszintén sokallom olyan szempontból hogy egyenes ágú örökösök vagyunk. A Polgármesteri Hivatalban elindították a folyamatot, onnan kerül az ügy a kirendelt közjegyzőhöz, ezek után értesítenek majd minket vagy nekünk kell kinyomozni és időpontot kérni a tárgyaláshoz?

Örökös indítja a hagyatéki eljárást a halotti anyakönyvi kivonattal az illetékes polgármesteri hivatalban. Itt adó és értékbizonyítvány készül, ez az érték – ha nincs más hagyaték a közjegyzői díj alapja, a közjegyzői díjat az alábbi linken tekintheti meg:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=99100014.IM  

A hagyatéki előadó küldi meg az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki leltárt. A közjegyző idézi meg tárgyalásra az örökösöket és az esetleges köteles részre jogosultakat. Hagyatéki tárgyalás mellőzésével is átadhatja a közjegyző a hagyatékot, ha az örökösök ezt kérik, mert nincs közöttük vita, a törvényes öröklési rendet fogadják el.

Ha tárgyalásra kerül a sor az örökösök osztályos egyezséget tehetnek, mellyel a törvényes öröklés mértékétől eltérő mértékben kérhetik a közjegyzőt a hagyaték átadására. Az öröklés illetékmentes és földhivatali eljárási illeték mentes is.

Mennyi a köteles rész mértéke, ha a végrendelet az új Ptk. hatályba lépése előtt íródott?

Share Button

Ha  a végrendelet még az új Ptk. hatálybalépése előtt keletkezett, a köteles rész a törvényes örökrész 1/3-a, vagy 1/2-e? Hogy zajlik a köteles rész kiadása?

Kell –e utána szja-t, illetéket fizetni és miből állapítható meg hogy mennyi  a közjegyző díja?

Ha  a végrendelet még az új Ptk. hatálybalépése előtt keletkezett, a köteles rész mértékére  a régi PTK  665-672 §-it kell alkalmazni  azaz a   törvényes örökrész  1/2-e.

A köteles rész előterjesztése esetén az örökösöknek meg kell állapodniuk a köteles rész kiadásának módjáról is, hogy az készpénzben vagy ingatlanrészben (tulajdoni hányadban) történik.

A közjegyzői díjszabás a hagyaték értékéhez igazodik. Egyenes ági öröklés , köteles rész  illetékmentes .

Szja-t nem kell fizetni örökösnek csak ha többért adja el az ingatlant mint amennyiért örökölte ( különbözet adózik 15 % -al)

 

Korábban örökölt ingatlanra köthetek-e későbbi hagyatékátadás alkalmával egyezséget?

Share Button

Szüleink halálával (1997 illetve 2015) megörököltük 1/2- 1/2 arányban a családi házat. A örökölt részem feléről testvérem javára lemondok, ugyanakkor a fennmaradó részt (1/4) szeretném ugyancsak testvéremmel – 1997-ben együtt örökölt erdőrészre elcserélni.

Kérdésem: 1.Ez mennyiben járható út?2.Tekintettel arra, hogy az erdőrész az első(1997-es)öröklés része volt, a mostani közjegyzői hagyatéki eljárás során ez lebonyolítható-e? 3. Ha külön – csereszerződés útján – akkor mi a gyakorlati eljárása és költség vonzata?

A kérdés két külön jogi ügyletre vonatkozik. A hagyatéki eljárásban osztályos egyezség keretében az örökösök egymás között rendezhetik – egymásnak át adhatják – a hagyaték tárgyait. Lényeg, hogy minden örökösnek jusson valami. Nincs azonban lehetőség arra, hogy egy korábbi hagyatéki eljárásban szerepelt vagyontárgyat az egyezségbe bevonjanak.

A Földforgalmi törvény alapján földet csak földre lehet cserélni, ezért a kérdezett csereügylet lebonyolítását adásvétellel lehetne megoldaniuk.

Kötelesek-e gondoskodni az örökösök az édesanya eltartásáról?

Share Button

A korábban hatályos Ptk. alapján az örökhagyó vagyonát (ingatlan, ingóságok egyaránt) fele-fele részben örökölte az örökhagyó felesége és az örökhagyó első házasságából született gyermeke.

Emellett az ingatlanban lakik továbbra is – holtig tartó haszonélvezeti joggal – az örökhagyó édesanyja.

A kérdésem az lenne, hogy az édesanya eltartásáról kötelesek-e gondoskodni az örökösök, amennyiben sem a közjegyzői végzés, sem a közjegyzői eljárást követő peres eljárás során kötött egyezség erről kifejezetten nem rendelkezett?

A szülőtartás a gyermeknek a szülővel szemben fennálló tartási kötelezettsége. Szülő tartására a vér szerinti, az örökbefogadott és a mostohagyermek  köteles.

Eltartási-öröklési szerződés hiányában az örökösök gondoskodási kötelezettsége  erkölcsi kötelezettség.

Örökség visszautasítása

Share Button

Adott egy hölgy, édesanyja meghalt. Az elhunyt adóssággal rendelkezett és egy lakással.

A hölgy nem kér semmit az örökségből, a hagyatéki tárgyalásra idézték, ott is elmondta, hogy semmire nem tart igényt.

Közjegyzői díjat kell fizetnie? Illetve mit kell tennie, hogy az örökségből semmi ne jusson neki? Se díj, se illeték, se semmi.

Ha az örökös a hagyatéki eljárásban visszautasítja az örökséget, akkor még az örökrész erejéig sem felel a hagyatéki tartozásokért, közjegyzői díjért.

A visszautasításra legkésőbb  az örökhagyó halála után, a közjegyző előtti hagyatéki eljárásban lehet nyilatkoznia.

Fontos tudni, ha valaki visszautasítja az örökséget, kiesik az öröklésből és az utána öröklésben következő személy fog örökölni. Ha nincs további törvényes örökös, az állam az örökös. A magyar  államot viszont  az örökség visszautasításának joga  nem illeti meg.