közös értékesítés címkével jelölt bejegyzések

Hogyan határozható meg az örökölt ingatlan piaci értéke?

Share Button

Két testvér fele-fele arányban örökölt egy házat. A hivatalos törvényes hagyatéki eljárás során felbecsülték az ingatlan értékét 6M forintra. Az egyik testvér el akarja adni a házat a másiknak, de nem tudnak az áron megegyezni.

Aki meg akarja venni, az ragaszkodik az hagyatéki értékbecslési árhoz, vagyis 3 Millióért vásárolná meg a másik fél tulajdont. Az eladó testvér szerint viszont 12 Milliót ér a ház, és ennek a felét követeli, 6 milliót kér a testvértől.

Mennyiért kell megvennie, az értékbecslés feléért, vagy kérhet-e többet az eladó testvér? Mennyiért kell megvásárolnia a testvérnek a testvérétől?

Javaslom, hogy a napi piaci érték meghatározásához mindkettőjükhöz képest pártatlan értékbecslőt bízzanak meg az ingatlan forgalmi értékének meghatározására.

A közös tulajdon értékesítése a tulajdonostársak közös akaratával jön létre. Ebbe bele tartozik a vételár közös meghatározása is.

Egyik tulajdonostárs nem mondhatja a másiknak, hogy mennyiért adja el az ingatlanrészét. Ha egyik sem váltja magához a másik tulajdon részét és vita van a vételár meghatározásánál a bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése, mely végső soron árverés útján történik.

A befolyt vételár tulajdoni hányadaik arányában illeti a tulajdonostársakat.

Hogyan juthatok mielőbb örökségem ellenértékéhez?

Share Button

Édesapám meghalt és hagyatéki tárgyalása most lesz. Nővéremmel és édesanyámmal öröklünk , viszont én jó ideje több mint 5 éve nem lakok az ingatlanban amit öröklök 1/3 részben és én szeretnék megválni ettől szeretném eladni mivel nekem nincs rá szükségem hogy ezt hogy tehettem meg? Mik a teendők ilyen esetben?

Ha a hagyatéki eljárásban az eljáró közjegyző előtt vagy nővére vagy édesanyával osztályos egyezség keretében az ingatlan örökségét elajándékozhatja vagy eladhatja ha örököstársai közül valamelyik azt megváltja.

Ha ilyen egyezségre nem jut, fogadja el az örökséget és keressen harmadik személyt, aki azt megvásárolja. Ha ilyet nem talál, lehetősége van a közös tulajdon megszüntetését kérnie bíróságtól. Előtte azonban egyeztessen tulajdonostársaival egy lehetséges közös piaci értékesítésről.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Szeretném Öntől megkérdezni,hogy édesapámat milyen módon tudjuk távozásra bírni az ingatlanból?

Szüleim válását követően vagyonmegosztásra még nem került sor,de történt édesanyám felől az én részemre egy ajándékozási szerződés (lakás felét rám íratta) és amelyben elismeri a lakás másik felét édesapám részére.

Ha jól tudom édesapámmal nem vagyunk társtulajdonosok, mivel ö erre nem tartott igényt. Anyukám haszonélvezeti joggal rendelkezik élete végéig. Ezen felállásban, hogy működik a vagyonmegosztás?

Édesapám költözni nem akar, mi anyukámmal albérletbe kényszerültünk. Szeretnénk az ingatlanba visszaköltözni, ha megüresedne.

1 / 2 – 1 / 2 -ed osztatlan közös tulajdon alakult ki Édesapa és Ön között – Édesanya haszonélvezeti joga is terheli az Ön részét.  A közös tulajdon megszüntetése vagy megváltással vagy ha ez nem megy bírósági úton – végső soron árveréssel – lehetséges.

 

Megszüntetett haszonélvezeti jog utólag visszaállítható-e?

Share Button

1997-ban lányunknak vásároltunk egy lakóházzal beépített ingatlant, amelynek vételárát teljes egészében saját anyagi eszközeinkből egyenlítettünk ki.

Férje ezt a tényt elismerte és okiratban rögzítve lett. 2013 évben a lányunk férje megjelent nálunk egyedül és azt mondta hogy a lányunkkal meg van beszélve hogy odaajándékozza fele arányban az ingatlant.

Továbbá kéri, hogy mondjunk le a haszonélvezeti jogunkról. Azt is közölte, hogy az ügyvédnél minden el van rendezve, másnap elvisz minket az ügyvédhez csak alá kell írni a szerződést. Ez meg is történt.

A lányunk nem közölte velünk csak utólag, hogy akkor már megromlott a kapcsolatuk és csak azért íratta rá a fele ingatlant, hogy megmentse a házasságukat .

Sajnos kimondták a válást, pedig szóban ígéretet tett, hogy nem fognak elválni. Szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen lehetőség arra,hogy legalább a haszonélvezeti jogot vissza lehessen állítani?

A szülői pénzből vásárolt ingatlan külön vagyoni jellege az ingatlan felének férj részére ajándékozásával megszűnt. A haszonélvezeti jogról lemondást csak új haszonélvezeti jog alapítással lehet helyreállítani.

A lányuk és férje között így kialakult tulajdonközösség olyan osztatlan közös tulajdon, amelynek a lányukat illető felén az Önök haszonélvezeti joga áll. E haszonélvezeti jognál fogva a fél ingatlant életük végéig Önök használhatják, de a másik felét a férj használhatja.

Ebben a bonyolulttá vált jogi helyzetben megoldás lehet, ha Önök akarják használni a teljes ingatlant haszonélvezettel, hogy vásárolják vissza a férjtől az Ő fél ingatlanára a haszonélvezeti jogukat, ha ingyenesen az eredeti állapotot a férj nem hajlandó visszaállítani.

A haszonélvezeti jog értékét az illeték törvény 72. §-a szerint lehet megállapítani, pl. ha az ingatlan fele 10 m Ft értékű és Önök 65 év felettiek, akkor a haszonélvezeti vételének értéke 2 m Ft.

Ha a haszonélvezet visszaállításától a férj elzárkózik és az ingatlan használata során vita keletkezik, javaslom, hogy egyik fél váltsa meg a másik ingatlan részét, vagy az ingatlant közösen értékesítsék, vagy  a közös tulajdon megszüntetését kérjék a bíróságtól.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Édesapám a napokban hunyt el. Szüleink után egy házat és hozzá tartozó területet örököltünk a testvéremmel. Ő a családjával jelenleg is ott él. Milyen formában kérhetem az örökségemet?

A közös tulajdon megszüntetése legegyszerűbb módja, ha a testvér megváltja az Ön részét. Ha nem tudja pénzben Önt kifizetni, akkor közösen értékesítsék az ingatlant, és osszák fel egymás között a vételárat.

Ha erre a testvér nem hajlandó, csak bírósági úton van lehetőség a közös tulajdon megszüntetésére. Ekkor végrehajtás útján kerül sor az értékesítésre. Ez nem kedvező a feleknek, mert ilyenkor áron alul történik az árverés.