közös tulajdon megszüntetése árverés útján címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Férjem halála után a most 28 éves fiam örökölte az ingatlan 1/2 részét. A közös terheket nem fizeti fele arányban s a rezsi költség is engem terhel.

Rokkant-nyugdíjamból nem tudom rendezni ezen költségeket.Bizonyos szertől függ,ezért gyakran agresszív, s tettlegességre is sor került. Elköltöztem albérletbe, mert félelemben tart.

Milyen lehetőségeim vannak, megosztható -e az ingatlan, s milyen feltételekkel?

Anyagi okok miatt ügyvéd megbízására nincs lehetőségem, mivel nyugdíjam 57 000 Ft .

Kit terhelnek a költségek külön víz, villaóra beszerelésére? Az albérletet tovább fizetni nem tudom, így “földön futóvá” válok.

Mi a biztosíték arra, ha pozitív megoldás születik, nem támad -e ismét rám, hisz gyakran nem beszámítható állapotban van?

A megosztás csak közös akarattal lehetséges- ha az ingatlan műszaki állapota is lehetővé teszi.

Önnek az ingatlanon fennálló közös tulajdont kellene megszüntetnie. Ez lehetséges közös értékesítéssel és a vételár felosztásával vagy bírósági úton.

A  illetékes bíróságtól – jövedelmi vagyoni viszonya miatt- pártfogó ügyvéd ( ingyenes) kirendelését kérheti. A bíróság az ingatlan árverése mellett dönthet és ebben az esetben a befolyó vételár oszlik meg Önök között.

Kérhető-e bérleti díj közös tulajdonú lakás használatáért?

Share Button

Szüleim között megromlott a viszony, mivel apám folyamatosan csalta édesanyámat. Mivel már nem bírta elviselni a folyamatos megaláztatást, így arra az elhatározásra jutott, hogy elköltözik a közös ingatlanból (50-50% tulajdonrész). Így édesanyám december óta albérletben lakik a testvéremmel együtt.

Apám vígan éli világát, mintha semmi se történt volna és hordja a közös ingatlanba az épp aktuális nőjét. Sőt az aktuális nő már ide is költözött a gyerekeivel, természetesen édesanyám engedélye nélkül.

Tehet- feljelentést vagy követelhet -e pénzt a nőtől, mert az ő tulajdonát használja az engedélye nélkül?

Milyen lehetőségei vannak édesanyámnak, hogy megkapja a részét a házból? Ha apám nem akarja kifizetni a részét édesanyámnak, van arra lehetőség, hogy havonta valamilyen összeget kelljen neki fizetni mivel a ház egészét ő használja a nőjével együtt?

Azt a tulajdonost, aki nem használja/ használhatja az ingatlan tulajdoni hányadát,  bérleti díj illeti meg abban az esetben, ha a tulajdonostársa vagy más használja az ő ingatlanrészét.

Az ilyen osztatlan közös tulajdon megváltása könnyedén megszüntethető, például úgy, hogy az elköltözött tulajdonostársat a bentlakó kifizeti.

E körben adásvételi szerződés kötése javasolt, melyben a vételárat közös megegyezéssel kell kialakítani.

Ha nincs közös megegyezés sem a vételárra, sem a megváltásra (vagy egyik tulajdonostársnak sincs hozzá elegendő pénze) az ingatlan közös értékesítése javasolt, de ha ez sem lehetséges, akkor bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése. Ebben az esetben végső soron árverés útján zajlik az ingatlan értékesítése és a vételár felosztása a tulajdonostársak között.

Hogyan adható el egy távol élő, nem együttműködő tulajdonostársakkal közös ingatlan?

Share Button

Édesapám és rokonai évekkel ezelőtt örököltek egy pincét hozzá tartozó területtel. A probléma a következő: édesapám magyarországi örökös, hárman pedig külföldön élnek. Ketten Dél Afrikában, egy pedig Angliában. Magyarországra csak az angliai örökös “jár” (elmúlt 20 évben 3x volt itt)…

Miként tehetné pénzzé (adhatná el) édesapám a saját részét, ha: a dél afrikaiak soha nem jönnek Magyarországra, szóban évekkel ezelőtt lemondtak az örökségükről?

Aki Angliában él az nem foglalkozik az örökséggel, viszont nem beszél magyarul, az eddig felajánlott bármilyen egyezséget a “nem értem miről van szó” válasszal nyugtázza, hiába vettünk segítségbe hivatalos tolmácsot is.Egyszerűen nem akarja megérteni a dolgot.

Az örökölt ingatlant teljes részében mi tartjuk “rendbe” mi nyírjuk a füvet, fizetünk utána mindent, és tartjuk karban a lehetőségeinkhez mérten kb 7-8 éve. (édesapám rokkantnyugdíjas, így a mi segítségünkre szorul ebben is) .

Mit tanácsol,  milyen úton induljunk el hogy minél hamarabb pénzzé tudjuk tenni az örökséget? Értéke kb 2 millió forint, ami 4 fele osztva nevetséges összeg lenne, de édesapámon kívül senki nem akarja eladni – ketten lemondanának róla-, egy pedig se eladni nem akarja a saját részét, se megvenni édesapámét nem akarja.

 Milyen költségekkel és mennyi idővel kellene számolni, hogy számunkra megnyugtató eredménnyel záruljon az ügy?

Az ingatlan édesapát illető tulajdoni hányadára – ha vevőt találnak – kössenek adásvételi szerződést, feltéve ha a vevő a tulajdoni hányadot megvéve hajlandó birtokba lépni és az ingatlant használni.

Ebben az esetben az adásvételi szerződést ügyvéd által, hivatalosan meg kell küldeni a tulajdonos társaknak – elővásárlási joguk gyakorlása végett.

Ha a három tulajdonostárs közül valamelyik megveszi az Ön ingatlan részét Ön a pénzéhez jut. Ha nem élnek elővásárlási jogukkal az Ön vevője, mint tulajdonostárs kérheti a tulajdonközösség megszüntetését bírósági úton, melynek során a másik három tulajdonostársat kivásárolhatja, megválthatja. Így az ingatlan  1 / 1 –ed tulajdonosa lehet.

Ha nem talál ilyen vevőt, akkor a bíróságtól lehet kérnie a közös tulajdon megszüntetését, melynek során végső esetben árverésen kerül értékesítésre az ingatlan és a befolyó vételár lesz felosztva a tulajdonostársak között.

 

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon, ha nincs lehagyatékolva?

Share Button

Az édesanyám évtizedekkel ezelőtt a testvéreivel együtt – hatan – közösen örökölt egy telket. Közben az eredeti örökösök közül többen meghaltak, és az ő gyerekeik nem vették fel a hagyatéki leltárba a telekrészüket: én igen.

Szeretném eladni ezt a telket, de az örökösök nem hajlandóak pórhagyatéki eljárást indítani, nem akarnak foglalkozni vele, így senki nem tudja megvenni. Hogyan lehet ezt a közös tulajdont megszüntetni?

A közös tulajdon megszüntetésének legegyszerűbb módszere a közös értékesítés. Ennek gátja az Ön esetében az eladói oldalon hiányzó személyek kiléte, így nem marad más hátra, mint vagy az Ön tulajdoni illetőségének értékesítése – osztatlan közös tulajdonban.

A vevő tulajdoni jogát ugyanis a földhivatal bejegyzi a tulajdonostársak címéről visszaérkező tértivevény „nem kereste” jelzése a földhivatalhoz becsatolásra kerül. Ezen egyszerű eljárásnál jóval bonyolultabb és költségesebb, ha a bíróságtól kéri a közös tulajdon megszüntetését. Ebben az esetben végső soron árverés útján zajlik a megszüntetés. Az árverési vételár a piaci ár 50 %-a is lehet.

 

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Édesapám a napokban hunyt el. Szüleink után egy házat és hozzá tartozó területet örököltünk a testvéremmel. Ő a családjával jelenleg is ott él. Milyen formában kérhetem az örökségemet?

A közös tulajdon megszüntetése legegyszerűbb módja, ha a testvér megváltja az Ön részét. Ha nem tudja pénzben Önt kifizetni, akkor közösen értékesítsék az ingatlant, és osszák fel egymás között a vételárat.

Ha erre a testvér nem hajlandó, csak bírósági úton van lehetőség a közös tulajdon megszüntetésére. Ekkor végrehajtás útján kerül sor az értékesítésre. Ez nem kedvező a feleknek, mert ilyenkor áron alul történik az árverés.