közös tulajdon megszüntetése címkével jelölt bejegyzések

Hogyan lehetséges a közös tulajdon megszüntetése?

Share Button

Van egy ingatlan, ami már nagyon régóta üresen áll, mert a tulajdonosok nem tudnak megegyezni.

Az ingatlan tulajdonosai: 1. személy : 1/2 rész 2. személy : 1/4 rész 3. személy : 1/4 rész Az 1. és 2. tulajdonos szeretné megvenni a 3. tulajdonostól az ingatlant.

Ami eddig történt: – értékbecslés – szóbeli ajánlat (nem fogadta el) – 3. tulajdonos is hívott értékbecslőt – írásbeli ajánlat (nem fogadta el) Sajnos azért az 1/4 részért többet kér, mint a jelenlegi piaci árnak a duplája, ami természetesen nem jogos. 2 független értékbecslő is kint volt, egyik a 3. tulajdonos jelenlétében is. Mind a 2 értékbecslő hasonló összeget állapított meg.

Mit lehetne tenni, hogy az első 2 tulajdonos megvehesse a 3. tulajdonostól az ingatlan 1/4 részét reális áron? (Az első 2 tulajdonos fizet minden fenntartási költséget, közműveket, biztosítást a háznál, karban tartja, füvet nyír… a 3. tulajdonos nem fizet semmit, tehát úgy gondolom igazság szerint még ennyi sem járna neki, ennek ellenére fel lett ajánlva a reális ár azért az 1/4 részért.)

A közös tulajdon megszüntetése ha a tulajdonosok közös megegyezése alapján nem lehetséges bíróságtól kérhető. Ilyenkor a fizetőképességét igazoló, általában többségi tulajdonos megváltja a másik tulajdonostárs ingatlan illetőségét.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

10 éve megörökölte a nejem a szülői ház 1/3-d részét (két testvére is 1/3-1/3 részt). Szóbeli megállapodás alapján 5 év leteltével kívánták értékesíteni az ingatlant. A nővére azóta is egyedül a házban él, és ő is fizeti a rezsit, adót…stb, viszont most már akadályozza az értékesítést, és nem kíván kiköltözni sem.

A nejem, és a bátyja szeretne a pénzéhez jutni, de nem tudunk vele zöld ágra vergődni, mindent blokkol. Kérdésem az lenne, hogy mit tudunk tenni, mihez van jogunk (pl. a részünket kiadhatjuk-e albérletbe, vagy követelhetünk-e tőle bérleti díjat a 2/3-d rész után, hogy jobb belátásra bírjuk, illetve ő mit követelhet rajtunk (pl.a rezsi 2/3 részét, vagy …).

A tulajdonrészt megváltani csak a nejem tudná anyagilag, de csak végső megoldásként jöhet szóba. Mit  tegyünk?

Közös tulajdon megszüntetésének legegyszerűbb, leggyorsabb módja, ha a tulajdonostársak közös megegyezéssel akként döntenek, hogy egyikük kifizeti a másikat és így megváltás útján az ingatlan tulajdoni joga egy kézbe kerül.

Hogyan lehet a közös tulajdont megszüntetni?

Share Button

A testvéremmel ketten örököltünk egy házat, amelyben ő benne él. Milyen módon tudnám eladni a részemet, ha ő nem akarja megvenni?

A tulajdonostárs testvérének elővásárlási joga van, ha Ön eladná a fél ingatlana tulajdoni hányadát. Ezt bármikor megteheti, vagy magánkézből, vagy ingatlanközvetítő segítségével.

Ha nem lesz vevője, és a testvére nem kívánja megváltani az Ön részét, bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése.

Bejelentett lakcím nélküli tulajdonostárstól hogyan lehet beszerezni az elővételi jog lemondó nyilatkozatot?

Share Button

Szeretnénk eladni egy olyan családi ingatlant aminek 4 tulajdonosa van. Ebből egy tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik életvitele miatt, évek óta nem tudunk róla semmit. Bejelentett lakcíme nincs, a népesség nyilvántartóba eredménytelenül kerestük.Mit lehet ez esetben tenni, hogy eltudjuk adni az ingatlant?

Az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárs tulajdonán felüli ingatlant tudják eladni. Ezáltal a vevő osztatlan közös tulajdonba kerül az ismeretlen tulajdonostárssal.

Mivel elővásárlási joggyakorlás nem folytatható le az ismeretlenség okán, ezért a vevő tulajdonszerzésének akadálya nincs.

Később, ha a vevő tulajdonostárs lesz kezdeményezheti a bíróságtól a közös tulajdon megszüntetését és magához válthatja az ismeretlen tulajdoni hányadát, így két lépésben lehet a vevő az ingatlan 1 / 1-ed tulajdonosa.

Hogyan juthatok mielőbb örökségem ellenértékéhez?

Share Button

Édesapám meghalt és hagyatéki tárgyalása most lesz. Nővéremmel és édesanyámmal öröklünk , viszont én jó ideje több mint 5 éve nem lakok az ingatlanban amit öröklök 1/3 részben és én szeretnék megválni ettől szeretném eladni mivel nekem nincs rá szükségem hogy ezt hogy tehettem meg? Mik a teendők ilyen esetben?

Ha a hagyatéki eljárásban az eljáró közjegyző előtt vagy nővére vagy édesanyával osztályos egyezség keretében az ingatlan örökségét elajándékozhatja vagy eladhatja ha örököstársai közül valamelyik azt megváltja.

Ha ilyen egyezségre nem jut, fogadja el az örökséget és keressen harmadik személyt, aki azt megvásárolja. Ha ilyet nem talál, lehetősége van a közös tulajdon megszüntetését kérnie bíróságtól. Előtte azonban egyeztessen tulajdonostársaival egy lehetséges közös piaci értékesítésről.

Hogyan szüntethető meg a közösen örökölt ingatlan osztatlan közös jellege?

Share Button

Élettársam májusban elhalálozott, és két kiskorú gyermek az örökös. Egy közös gyermekünk van, a másik gyermek előző házasságából született. az lenne a kérdésem, hogy a két kiskorú közösen örökölt ingatlanjából, van e valamilyen mód, hogy kifizessék a kislányom részét.? A lakásból kiköltöztünk.  A másik örökös és törvényes gyámja használja nyaralónak, az ingatlant. A másik kérdésem, hogy az életbiztosítás, aminek én voltam a kedvezményezettje, azt az összeget is felezni kell a két örökös közt?

Osztatlan közös tulajdon esetén ha csak egyik tulajdonos használja az ingatlant a másik tulajdonos jogosult az ő tulajdoni hányadának használatáért helyben szokásos bérleti/használati díjat igényelni.

Ha bármely tulajdonostárs meg kívánja szüntetni a tulajdonközösséget ezt a következők szerint teheti meg: magához váltja a másik tulajdonostárs részét vagy közösen értékesítik a tulajdonostársak az egész ingatlant és a befolyó vételárat egymás között tulajdoni hányadaik arányában felosztják vagy egyik tulajdonostárs eladja tulajdoni részét harmadik személynek (ebben az esetben a másiknak elővásárlási joga van) vagy ha az ingatlan műszakilag megosztható az ingatlant társasházasítják (így önálló tulajdonok alakulnak ki) vagy bíróságtól kérik a tulajdonközösség megszüntetését.

Kiskorú tulajdonostársak esetében az illetékes gyámhatóság a fenti jogügyleteknél nem mellőzhető.

Biztosítási tanácsadónk állásfoglalása szerint életbiztosítás esetén a kedvezményezett jogosult a biztosítási összeg felvételére, az nem képezi a hagyaték tárgyát.

 

Hogyan szüntetehető meg a közös tulajdon?

Share Button

Édesapánk tavaly tavasszal elhunyt. Nővéremmel közösen örököltünk egy budapesti ingatlant – mi vidéken élünk.A nővérem férje Budapesten dolgozik, Ő lakja hét közben a házat.

Próbáltuk közvetítőn keresztül értékesíteni, de azt hiszem túl magas árat kértünk érte és nem sikerült eladni.

Sajnos úgy veszem észre, hogy a nővérem nem mutat túl nagy hajlandóságot az eladásra, hiszen Nekik ez az állapot megfelel. Én viszont szeretnék már a pénzemhez jutni.

Van a magyar jogalkotásban olyan paragrafus, amely segít nekem hozzájutni a jogos örökségemhez?

A tulajdonostársi közösség olyan kényszerközösség, amelyet nem kötelező fenntartani. Bármely tulajdonostárs kérésére a közös tulajdont a bíróság megszüntetheti.

Nem érdemes azonban idáig eljutni, mert ennél jóval egyszerűbb az egymás közötti megegyezés a tulajdonostárs megváltása. Ha nem akarja a másik tulajdonostárs kivásárolni a társát, akkor a közös értékesítés a legjobb megoldás.

Ilyenkor az ingatlant kiürített bérlőtől mentes állapotban kell a vevőnek átadni. Ön is szorgalmazhatja az ingatlan eladását különböző ingatlanirodáknak adott megbízás útján.

A vételár kialakítását az ingatlanirodával közösen javaslom megtenni vagy az ingatlanról eladás előtti becslés készítésével meghatározni.

Hogyan érvényesíthető az állagmegóvásra történt ráfordítás közös tulajdon esetén?

Share Button

Ha  egy ingatlant többen birtoklunk, a tulajdonostársak, rábírhatók-e valamilyen módon a költségek megfizetésére, az ingatlan állagának megóvására, fenntartására? Ha én felújítom a házat, a későbbi eladás/öröklés/ajándékozás során ők vagy az örököseik milyen mértékben részesülnek az ingatlan árából? Esetleg értékbecsléssel érdemes megállapítani az ingatlan jelenlegi értékét és lehetséges, hogy évek múltán csak az inflációval növelt érték jár nekik?

Ha ők nem használják, nem tartják karban, a fenntartási, felújítási költségekbe nem szállnak be, kérhetnek-e tőlem bármilyen használati/bérleti díjat, amiért a teljes ingatlant használom vagy kiadhatják-e bérbe más személynek?

Elajándékozhatják-e az általam felújított ingatlan rájuk eső részét vagy a tudtom nélkül terhelhetik-e haszonélvezettel, hitellel?

Elég-e számlával bizonyítanom,hogy mennyit költöttem az ingatlanra ill. ami munkát magam el tudok végezni, azt mivel tudom hitelt érdemlően bizonyítani, számszerűsíteni?

Közös tulajdon megszüntetése esetén az Ön által tett állagnövelő beruházások értékét a bíróság az Ön javára ítéli meg.

A beruházások értékét számlákkal illetve igazságügyi szakértői véleménnyel lehet igazolni. Más a helyzet ha a tulajdonostárs értékesíti vagy elajándékozza a részét vagy arra haszonélvezetet alapít.

Adásvételnél Önnek elővásárlási joga van, míg az ajándékozásról vagy haszonélvezet alapításról Ön nem is értesül, ezért javaslom, hogy váltsa magához közös tulajdon megszüntetési perben az egész ingatlant.

 

Milyen módon szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Lányom 6 évvel ezelőtt 2 szobás panel lakást vásárolt párjával. A lakás vételárába a párja 300ezer forintot vitt,a lányom két és fél milliót. A szerződésben nem ez az összeg szerepel, hanem 2/3- 1/3 arány.

Sajnos a kapcsolatuk megromlott és szeretnék ezt a helyzetet tisztázni. A lakást közben felújították közösen. A párjával nincsenek összeházasodva. A mai napig nincs a közös lakásba bejelentve.Közös gyermekük is van, aki 7 éves. Agresszív viselkedése miatt kérte a lányom, hogy költözzön el. Nem hajlandó, pedig 1 millió forintot is ajánlottunk fel neki. Mit lehet ilyenkor tenni?

Közös tulajdon megszüntetésének van helye, ha a tulajdonostársak egymás közötti viszonya megromlik.

Ennek a következő módjai vannak:

  • közös értékesítés és a vételár felosztása,
  • egyik tulajdonostárs megváltja a másik tulajdoni részét,
  • bíróságtól kérik a felek a közös tulajdon megszüntetését.

Hogyan juthat az örökös tulajdonrésze ellenértékéhez?

Share Button

Apai és anyai rész szerint én 4.700.000 Ft értékben örököltem. Szeretném a testvéreimtől ezt az összeget kikérni,mert ketten benne laknak,de a harmadik testvérem is használja az ingatlant.

Hogyan indítsam el a kérelmemet feléjük?Levélben kérjem tőlük,hogy nyoma maradjon? Nem szeretnék oda költözni,ők ezt akarják. Fizetésről hallani sem akarnak.

A más örökösök által lakott ingatlan után az ingatlanban nem lakó örökös bérleti díjat számíthat fel.

Megilleti az a jog is, hogy kérje a közös tulajdon megszüntetését.

Első körben ezt egyezséggel lehet rendezni akár úgy is, hogy saját tulajdoni részükre hitelt vesznek fel, hogy Önt kifizessék.

A közös tulajdon megszüntetése történhet közös értékesítéssel és árverés útján is.

Ez utóbbihoz azonban Önnek bírósági pert kell kezdeményeznie tulajdonostársaival szemben.

1 / 4 oldal1234