külterületi ingatlan címkével jelölt bejegyzések

Kérhető-e feltételes illetékmentesség külterületi telek vásárlása esetén is?

Share Button

Külterületi telek megvásárlását tervezem építkezés céljából. Ilyen telek esetén is illetékmentes a vagyonszerzés, ha vállalom a telekre 4 éven belül lakóház építését, vagy meg kell fizetnem az illetéket?

Lakóház építésére alkalmas telek vásárlása esetén van lehetőség feltételes illetékmentesség igénylésére, de a törvény a belterületi telekingatlanokat preferálja a külterületet nem.

 

Külterületre építhető-e lakóház?

Share Button

Magánszemélyként szeretnék megvenni 3db külterületi ingatlant. 1db 3000nm2 2db 4000 nm2. Ide szeretnék lakóházat építeni. Lehetséges ez?  Beépíthetőséget (3% tisztáztam).

Tudtommal 1 hektár lehet tulajdonomban. Jelenleg 2300 nm2 tulajdonom már van.

A vásárolni kívánt ingatlan egy részét tudnám pl feleségem/apukám nevére íratni. Egyik külterületi telken van 87nm2 -es istálló. Megvalósítható lakóház építése külterületen?

Nem földműves magánszemély maximum 10.000 m2 földet tulajdonolhat. Mivel Ön 11.000 m2-t kíván megvásárolni, ezért például a 3000 m2-est javasolt, hogy osztatlan közös tulajdonba vegye, például feleségének. Az 1 hektárba, már az Ön tulajdonába/használatába meglévő föld is beszámít.

Általában csak gazdasági épület építhető földre, ezért egyeztessen az illetékes építésügyi hatósággal, hogy valamelyik földön lakóház minősítésű felépítményt építhet e (tanya esetében ez lehetséges). A gazdasági épület természetesen szolgálhat lakhatásra, lakcímkártya alapja lehet stb. Az adásvétel kifüggesztéssel, jóváhagyással lehet csak érvényes és biztonsági okiraton kell elkészíteni.

Elajándékozható-e szülő és gyermek között a bérleti szerződéssel terhelt szántó?

Share Button

Édesanyám külterületi szántóját 10 ha, nekem akarja ajándékozni, de nem vagyok földmíves, nem is gazdálkodom.

A föld 25 éve haszonbérbe van adva. Én is a jelenlegi bérlőnek adnám tovább. Így lehet -e ajándékozási szerződést kötni, vagy ha elfogadom az ajándékozást , akkor nekem kell a földet művelnem, nem adhatom tovább bérbe?

Közeli hozzátartozó között a föld minden korlátozás nélkül ajándékozható. A szerződést biztonsági okiraton kell elkészíteni. Az ajándékozási szerződésen teherként a haszonbérletet fel lehet tüntetni. Ebben az esetben a megajándékozott az ajándékozó jogutódja lesz.

Külterületi ingatlanra köthető-e foglalós szerződés?

Share Button

Szőlő, lakóépülettel, külterületi ingatlanom van. Tudom, hogy ki kell függeszteni, stb. Foglalót vagy előleget írjak be a szerződésbe?

Mikor állhat el a vevő a vásárlási szándékától? Mondva csinált ürügy, vagy tényleges ok mi lehet?

Az elővásárlási jog miatt foglalóval biztosítani a szerződést nem érdemes. Az előleg is visszajár a vevőnek, ha elővásárlási joggyakorlás történik. A kifüggesztett föld adásvételi szerződést sem visszavonni, sem módosítani nem lehet, és attól elállni sem lehet.

Ajándékozható-e külterületi ingatlan?

Share Button

Ajándékozható-e egy kisebb (820 nm) fásított terület Balatonvilágoson  magyar állampolgárnak?

A kérdés megválaszolásának alapja a vonatkozó tulajdoni lap. Ha a fásított terület külterület, azaz 0-val kezdődik a helyrajzi száma, akkor csak közeli hozzátartozónak ajándékozható. Utolsó közeli hozzátartozó a testvér.

 

 

Ajándékozható-e szántó kollégának?

Share Button

Szántóföldet szeretnék elajándékozni egy kollégámnak…művelni sajnos nem tudom. Lehetséges-e?

Csak közeli hozzátartozónak lehet szántó földet ajándékba adni. A kolléga nem az, ezért ha 1 ha alatti a föld akkor megveheti. Ha zártkertről van szó – előbb ki kell vonni művelés alól – akkor kollégának ajándékozható.

Ki kell-e függeszteni a külterületi ingatlant, melyen gazdasági épület áll?

Share Button

Szeretnék vásárolni egy ingatlant, ami külterületen van. Ez a tulajdoni lapon úgy szerepel, hogy gazdasági épület és udvar. Ennek a területe 3.2 hektár. A kérdésem, hogy ezt is ki kell függeszteni 60 napra?

A külterületi ingatlan helyrajzi száma 0 -val kezdődik A  3.2 hektárra vonatkozó adásvételi szerződést  ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni . Elővásárlással is lehet számolni.

Eladható-e a tanya a körülötte lévő föld nélkül?

Share Button

Lányom eladná tanyáját, mert ez lenne az önerő a hitelhez. A vevő 35 km-en túl lakik és nem földműves.

Lányom 3 éve árulja az ingatlant, a vevő csak hétvégi háznak venné meg.  890 m2 a tanya a 0,5 ha szántó sem kellene neki. A tanya külterületen van. Sikerülhet-e eladni vagy mik a kikötések ?

A tanya csak a körülötte levő földdel együtt adható el. Az adásvételi szerződést ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni, mely kb fél év.

 

Kivonható-e művelés alól a tanya?

Share Button

Külterületi tanyát szeretnénk értékesíteni, feleségemmel közös tulajdon 1/2 + 1/2 tulajdoni hányadban. 0-val kezdődő hrsz., tanya 1200 nm, szántó 1700 nm, 0,62 aranykorona értékű.

Van-e valamilyen lehetőség a kifüggesztési procedúra 6-7 hónapos idejének elkerülésére? Ki lehetne-e vonatni a szántó részt tekintettel a földterület csekély mértékére is, a művelési ágból? Egyébként is a földterület kőrbe öleli a tanyát, néhány gyümölcsfa miatt amúgy sem szántható?

Tanyára nem vonatkozik zártkerteket szabályozó művelés alóli kivonási lehetőséget biztosító jogszabály.

 

Elajándékozható-e 2015-ben vásárolt külterületi ingatlan?

Share Button

Külterületen vásároltam 2015 szeptemberében egy 8000nm-es szántó területet. Szeretném elajándékozni a fiamnak, akinek jelenleg egy 3600 nm-es lakóház-udvar, erdő van a tulajdonában. Megtehetem ezt annak ellenére, hogy a szerződésben szerepel, hogy 5 éven belül nem értékesíthetem stb….

A családon belüli ajándékozásnak egyenes ágon nincs jogi akadálya.

1 / 2 oldal12