leszármazó címkével jelölt bejegyzések

Támaszthat-e az örökössel szemben a leszármazó igényt, ha már van jogerős végzés a hagyatéki egyezségről?

Share Button

Volt férjem édesanyja halála után örökölte szülei ingatlanából az anyai részt. Örökségéről lemondott az apja javára. (Apja megzsarolta. Így az apja 1/1-es tulajdonosa, valamint haszonélvezője lett a lakásnak. A lakást eladta.

Volt férjemmel van egy közös lányunk. Kérdésem az, hogy exférjem az örökrészről való lemondással a lányunkat is kizárhatta az öröklésből? Miután az ingatlan azóta eladásra került lehet még tenni valamit?

A hagyatéki eljárás során kötött jogerős egyezség nem lemondás, hanem ajándékozás, ezért a leszármazót jogilag nem érinti, a leszármazó az örökössel szemben követeléssel nem élhet.

Leszármazó hiányában ki örököl?

Share Button

Május 30 el hunyt a Testvérem nincs gyermek se bejegyzett élettársa csak barátnője volt. Szülőnk apukám él és az lenne a kérdésem ki örököl utána?

A törvényes öröklés rendje szerint az egyenes ági öröklés megelőzi az oldalágit. Ha elhunyt testvérének nincsen leszármazója, akkor az örökös az édesapa.

 

Hogyan alakul az öröklési rend?

Share Button

Édesanyám több éve meghalt, halála után édesapám az önkormányzattól megvásárolta a lakást, amiben él/éltek.

Édesanyám első házasságából született gyermekét és engem közösen neveltek, de nem ebben a lakásban, mivel ekkor már felnőttek voltunk. Kérdésem, hogy édesapám halála esetén hogy alakul az öröklés?

A törvényes öröklésre a vér szerinti gyermek jogosult. A nevelt gyermek csak akkor, ha őt az örökhagyó örökbe fogadta.

Visszautasítható-e az örökség írásban is, vagy csak személyesen?

Share Button

Édesanyám a közelmúltban elhuny, négyen vagyunk örökösek. Két örökös visszaszeretné utasítani az örökséget.

Elég- e kitölteni a nyilatkozatot az örökség visszautasításáról, két tanúval aláíratva és eljuttatni az illetékes közjegyző irodához a hagyatéki tárgyalásig? Ebben az esetben személyesen meg kell-e jelenniük?

A nyilatkozat beküldése elégséges a hagyaték visszautasításához, azt azonban fontos tudnia, hogy annak az örökösnek a helyébe, aki hagyatékot visszautasít, a ptk. szerinti következő örökös lép.

Ez azt jelenti például, ha a visszautasítónak van leszármazója (gyereke, unokája), akkor a leszármazó lesz az örökös. Ezért ilyen esetben a leszármazókra is kiterjedő hatállyal kell a visszautasítást megtenni.

Le kell-e mondanom az özvegyi jogról?

Share Button

A régi Ptk. szerint zajlik az öröklés, és az elhunyt férjem leszármazói visszautasítják az örökséget. Nekem csak az özvegyi jogról kell lemondanom majd a hagyatéki eljárásban, vagy örökös leszek, és nekem is vissza kell utasítanom?

A régi ptk. szerint a leszármazók a hagyaték teljes egészének örökösei, de a túlélő házastárs özvegyi jogával terhelten. Ezért a visszautasítás tárgya a házastárs esetében csak az özvegyi jog lehet.

Élettársi kapcsolatban ki az örökös?

Share Button

Leányom élettársi kapcsolatban él, nincs közös gyermekük, viszont a lányomnak van egy családi háza (6 éves kora óta), melyben én lakom.

A férjem elhunyt 2013-ban, haszonélvezeti jogot még nem kötöttünk rá. Ebben az esetben hogyan van az új törvényes öröklési rend, hiszen ez elég bonyolultnak tűnik számomra.

Javasolja, hogy mielőbb haszonélvezeti jogot jegyezzenek be a nevemre? A lányom házát ki örökölné egy párkapcsolatban?

A leánya és Ön bármikor illetékmentesen haszonélvezeti jogot alapíthatnak az Ön által lakott lakásra.

Ha lánya élettársi kapcsolata megszűnne, az élettársak közötti elszámolásba a lakás nem tartozik bele.

A lánya után az új PTK a szülőt nevez törvényes örökösnek, amennyiben nincs házastárs és leszármazó.

Milyen mértékben örököl a férj?

Share Button

Nagybátyám házából a testvéremmel 1/4-1/4 részt örököltünk, nagynéném 2/4 részt. A nagynéném most meghalt, férjével 1 éve házasodtak össze. Gyermekük nincs. A nagynéném részét a férje örökli?

Mivel a házat nem lakta senki, akkor így erre haszonélvezet nem jár ugye?

Ha leszármazó és szülő nincs a házastárs egyedül örököl. Önök a házastárssal kerülnek tulajdonközösségbe- haszonélvezet nem lesz.

Öröklés az új PTK szerint

Share Button

A barátnőm férje meghalt, de Ő még ott lakik a kisfiával, aki a férjétől van. Jelenleg apósát, anyósát ápolja otthon, mert rá szorulnak. Most megjelent az apósa lánya 30 év után, hogy ki akarja rakni, mert semmi keresni valója a házban, mivel meghalt a férje, vagyis a nő testvére.

Ki akarja semmizni, már az apósát be fizette az elfekvőbe is, de a barátnőm kihozta, otthon ápolja.

Ez ügyben érdeklődnék, hogy a kisfiú vér szerinti unoka, és ott él, de a lánya 30 éve nem is megy feléjük, de most elfogyott a pénze ezért el akarja tenni az öregeit.

Mit örökölhet a barátnőm kisfia, mivel ő ott él, és milyen jog van a lányon?

Ha  az örökhagyónak leszármazója van, úgy a házastársat  egy gyermekrész illeti meg.

Emellett holtig tartó haszonélvezeti joga lesz az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Kisfiú mint másik örökös az ingatlan másik felét örökli.

Az új PTK a következőt írja:

7:55. § [Leszármazók öröklése]

(1) Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.

(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

Az új PTK rendelkezései a házastárs örökléséről

Share Button

Hogyan változtatja meg az új Polgári Törvénykönyv a házastársi öröklés és haszonélvezet szabályait? Jobban vagy rosszabbul jár a házastárs?

Régi PTK rendelkezése:

A törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl. Az öröklésből kiesett gyermek vagy távolabbi leszármazó helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek. Ha leszármazó nincs, a házastárs  örököl.

Az örökhagyó házastársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl (özvegyi jog).  Ha a házastárs új házasságot köt a  haszonélvezeti joga megszűnik.

A házastárs  haszonélvezetének korlátozását csak a leszármazók kérhetik. A haszonélvezet korlátozásának bármikor helye van, a korlátozás azonban csak olyan mértékű lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet a házastárs  szükségleteit biztosítsa, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat, valamint saját vagyonát és munkájának eredményét is. Mind a házastárs, mind az örökösök kérhetik a házastárs haszonélvezeti jogának megváltását. A házastárs  által lakott lakásra, az általa használt berendezési és felszerelési tárgyakra fennálló haszonélvezet megváltását nem lehet kérni.

Új PTK rendelkezése:

Abban az esetben ha  az örökhagyónak leszármazója van,  a házastársat  a gyermekek számától függetlenül egy gyermekrész illeti meg. Emellett holtig tartó haszonélvezeti joga lesz az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Az új Ptk.  szűkíti a házastárs  jogait annyiban, hogy megszünteti  a korlátlan haszonélvezeti jogát ami azt jelenti, hogy a túlélő házastárs 2014.03.15. utáni öröklés bekövetkezte esetén már  nem örökli a haszonélvezetét minden olyan vagyonnak, amelyet nem ő örököl.  Az  új Ptk szerint  ugyanis  a  házastárs csak az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon szerez  haszonélvezeti jogot. A  régi Ptk-tól eltérően az új Ptk. szerint  a házastársat  a haszonélvezet akkor  is megilleti, ha új házasságot köt, továbbá  a haszonélvezeti joga nem korlátozható és a házastárssal szemben  a haszonélvezet megváltása nem igényelhető.

Abban az esetben  ha az örökhagyónak nincs öröklésre jogosult leszármazója az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat.

Az  ezen felüli   hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, a másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.  Fontos változás tehát hogy  amíg a  régi Ptk. szerint az örökhagyó szülei csak akkor lehettek törvényes állag örökösök, ha az örökhagyónak nem volt öröklésre jogosult házastársa, addig az új Ptk. öröklésre jogosult leszármazó hiányában rendelkezik a szülők és túlélő házastárs együttes örökléséről .