mezőgazdasági ingatlan címkével jelölt bejegyzések

Zártkertben épülő gazdasági épületre igénybe vehető-e az illetékkedvezmény?

Share Button

Művelési ág alól kivett zártkerti telket vásárolunk. Erre csak mezőgazdasági épület megnevezéssel építhető ház. Tervrajz szerint mezőgazdasági épület lesz, de mi ebben szeretnénk élni életvitel szerűen.

Kérdésem: Ha 4 éven belül felépül gazdasági épület címszóval a ház, akkor erre is jár az illetékmentesség vagy csak akkor ha lakóházként szerepel?

Ezeket a gazdasági épületeket van joga valakinek, hogy megnézze tényleg ott lakunk e állandóan? Lehet ebből büntetés?

Gazdasági épületbe is be lehet jelentkezni állandó lakosként, ilyenkor kap házszámot?

Ha kivett zártkertre az illetékes építésügyi hatóság engedélyt adott – akkor természetesen lehet építkezni.

Az illetékmentesség lakóház építésére vonatkozhat, de gazdasági épületre az illetékkedvezmény nem vehető igénybe.

Zártkerten levő felépítménybe lakhatás céljára be lehet jelentkezni. Ha nincs utca, házszám, a helyrajzi szám a cím.

Köthető-e eltartási szerződés mezőgazdasági ingatlanra?

Share Button

Kérdésem a következő: Élettársam 2014-ben meghalt és mivel egyedüli gyermek volt, édesanyjáról most én gondoskodom. Édesanyja végrendeleti örökösként ¾ részben örökölt fiától egy 3000 m2-es zártkerti szántót.

Köthetek-e erre az ingatlanra eltartási szerződést az édesanyával? Ha igen, akkor ezt is ki kell függeszteni? Sajnos nem tudjuk művelés alól kivonni, mert az ¼ rész kötelesrészi örökös (apa) nem adja hozzájárulását.

A művelés alól ki nem vett zártkert a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Ilyen föld 3 / 4 –ed osztatlan közös tulajdonjogának megszerzése nem közeli hozzátartozó javára csak adásvétel jogcímen lehetséges feltéve, hogy a megszerzendő földrészlettel együtt a vevő tulajdonában/használatában nincs 10.000 m2 föld.

Fontos tudni, hogy földműveseknek 60 napon belül elővásárlási joguk van. Megjegyzem ilyen jellegű zártkerti ingatlanra, közös tulajdonba véve nem jellemző az elővásárlási joggyakorlás.

Az 1 / 4-ed tulajdonostársnak a Ptk. szerint van elővásárlási joga, melyet 60 napon belül gyakorolhat. Eltartási szerződés helyett javaslom az adásvételt, melyből befolyó vételárat – ha van elővásárlási joggyakorlás – Önnek ajándékozhatja élettársa édesanyja. Természetesen eltartási szerződést élettársa édesanyjával köthet a zártkerten kívüli vagyonra.

Vonatkozik-e a tanyákra is a zártkertek esetében alkalmazható kivonási lehetőség?

Share Button

Van egy tanyás ingatlanom 1/2 tulajdonban az öcsémmel, 4800m2 földterülettel, amin a tanya is áll. Kérdésem az lenne, kifüggesztés köteles-e az ingatlan?

A 2015.12.01-től 2016.12.31-ig terjedő zártkerti kivonási lehetőség nem vonatkozik a tanyára. A tanya továbbra is a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik,ezért csak engedélyezési /jóváhagyási/kifüggesztési eljárással adható el érvényesen .

Kivonható-e a művelésből a 0-val kezdődő legelő?

Share Button

Szeretnék vásárolni egy külterületi, legelő besorolású földet, de a tulajdoni lapon nem szerepel a zártkert megnevezés. Ezt a földet is ki tudom vonatni, hogy ne kelljen kifüggeszteni 60 napra?

Külterületi 0-val kezdődő helyrajzi számú termőföldet csak engedélyezési eljárással lehet megvásárolni. A  zártkerti ingatlan nem 0-val kezdődik és csak a zártkerti ingatlant lehet művelés alól kivonni legkésőbb 2016.12.31. napjáig.

 

Kivonható-e művelésből külterületi ingatlan?

Share Button

2002-től van nevünkön egy 750 négyzetméteres körbekerített kert, mely földhivatali nyilvántartás szerint szántó. A debreceni önkormányzat 2003. júniusában azt a helyet ahol ez a telek található mezőgazdasági tanyás zónának nevezte el. Ez a telek a város táblán belül helyezkedik el, amelyen kút, villany, 12 négyzetméteres szerszám tároló van.

A kérdésünk, hogy az új Földforgalmi törvény szerint ki lehet-e vonatni a művelési ágból, hogy el lehessen adni, vagy építeni rá.

A megküldött tulajdoni lapból megállapítható, hogy az Önök ingatlana külterület. Külterületi ingatlan  nem vonható ki a Földforgalmi Törvény hatálya alól  csak a zártkert, ezért ingatlanuk csak a Földforgalmi Törvény előírásainak megfelelően értékesíthető.

Hagyatéki eljáráson lemondhat-e az örökös nem rokon tulajdonostárs javára földjéről?

Share Button

Társ tulajdonos vagyok egy földrészletben, az egyik társ tulajdonos elhunyt és az örökösök a 6/84 részükről 0,1763 ha-ról lemondanának a javamra a hagyatéki tárgyaláson.

Megtehetik-e ha nem vagyunk rokonok, én földműves vagyok és a saját tulajdon részemet magam is használom.

A földforgalmi törvény csak a közeli hozzátartozók között-testvérrel bezárólag- engedi meg a föld ajándékozását. Ön az örökösöktől csak adásvételi szerződéssel tudja megvásárolni az örökséget. Ha zártkerti ingatlanról van szó, kifüggesztés és engedélyezés nélkül is megvásárolható az ingatlan művelés alól történt kivonást követően.

 

Ki lehet-e vonni a zártkertet művelés alól, ha ott továbbra is mezőgazdasági tevékenységet szeretnék folytatni?

Share Button

Ki lehet-e vonni művelés alól a zártkertet, ha ott továbbra is mezőgazdasági tevékenységet szeretnék folytatni, csak egy esetleges értékesítéskor szeretnék hamarabb a pénzemhez jutni a 6-8 hónapos procedúrát kikerülve?

2016.12.31-i jogvesztő határidővel a tulajdonosnak  kell döntenie, hogy művelés alól kivont területként kívánja használni vagy eladni a zártkerti ingatlanát vagy sem.

Ha értékesíteni szeretné akkor javaslom a kivonást. Ebben az esetben az eladást követően az Ön továbbművelési szándéka irreleváns. Ha amellett dönt, hogy művelni kívánja, akkor a kivonás irreleváns.

 

Hogyan bonyolítható le egy föld adásvétel?

Share Button

Szeretnénk 1ha közeli földterületet vásárolni Fejér megyében, Budapesttől max. 50 km-ig. Egy 100 m2 házat építenénk rá, és zöldség-gyümölcstermesztés saját részre lenne a cél. Hogy lehet ennek nekivágni?

Ha a földet és az eladóját is megtalálta  az adásvételi szerződést biztonsági okmányon is alá kell írni és 4 példányt az illetékes jegyzőnek meg kell küldeni 60 nap kifüggesztésre. Ez idő alatt a regisztrált földműveseket elővásárlási jog illeti meg – Önnel szemben.

A megyei földhivatal által jóváhagyott szerződést lehet a földhivatalba benyújtani tulajdonjog változás bejegyzése céljából. Ha az Ön nevét, mint Vevő nevét a földhivatal bejegyezte, a földet is birtokba veheti. Ami az építendő házat illeti: az aktuális építési szabályokról az illetékes építéshatóságnál tájékozódhat.

Mikor adómentes a termőföld értékesítésből származó jövedelem?

Share Button

Az alábbi új törvényt olvastam:

‘2014. évtől a vevő által használt földterület méretétől függetlenül adómentes, a termőföld értékesítésből származó jövedelem, ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magán-személynek adja el, aki a termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja, vagy….”

Ha jól értem, akkor az eladás is adómentes lesz, ha vevő tesz egy olyan nyilatkozatot ügyvéd előtt, melyben szerepel, hogy regisztrációs számmal rendelkező őstermelő és állattenyésztéssel is foglalkozik?

Ezt a nyilatkozatot az adásvételi szerződésen kívül is írásba adhatja ügyvéd előtt?

Külön íven, ügyvéd előtt tett nyilatkozat adásvételi szerződéshez mellékelése  is megalapozza az adómentességet.

A vonatkozó szabály:  jövedelemkorlátoktól függetlenül mentes a termőföld átruházása, ha a vevő magánszemély regisztrációs számmal rendelkező olyan mezőgazdasági termelő, aki állattenyésztést folytat, és az általa használt földterület nem éri el az ágazati jogszabály szerint számított mértéket (azaz a mérték eléréséig történő vásárlás jogosít az adómentességre).

Ekkor is feltétel, hogy a termőföldet a vevő(egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként) öt évig az állattartó teleptakarmányozása céljából használja, vagy e földet alkalmazottként legalább tíz évre az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattartó telep takarmánytermelése céljából bérbe adja.

Mikor léphet birtokba az új tulajdonos külterületi ingatlan vásárlása esetén?

Share Button

Egy külterületi kertre kötöttünk adásvételi szerződést, amin van egy lakható 30m2 -es ház, mint gazdasági épület van bejegyezve.

Lejárt a kifüggesztés, nincs elővásárló,várjuk az engedélyt a földhivatali bejegyzéshez.

Problémám az lenne, hogy az eladó elhanyagolja a kertet tiszta dudva, nem csinál vele semmit.

Kértünk volna kapu kulcsot, ház és közmű használat nélkül, csak kert használatra, hogy ne legyen ilyen elhanyagolt.

Sajnos nem néztük meg a padlást és azt is szerettük volna megtekinteni utólag.

Az eladó minden kérésünkre csak annyit mond:nem érek rá és nem lenne szerencsés.Jogos ez az eladó részéről?

Már arra is gondoltunk rejtett hiba van a házban,hogy nem enged be bennünket újra megtekinteni.

A vevő részéről a  zártkerti ingatlan birtokába lépés csak az adásvételi szerződést jóváhagyását követően jogszerű.

1 / 2 oldal12