művelés alól kivett terület címkével jelölt bejegyzések

Kivett zártkertet vissza lehet -e minősíttetni termőfölddé?

Share Button

2700 m2 földterületünket, mely korábban mezőgazdasági rendeltetésű volt, kivetettük a zártkerti művelési ág alól tavaly év végén. Az önkormányzat értesítése szerint ennek a lépésnek az a következménye, hogy éves szinten 110.000,-Ft telekadót kell fizetnünk. Ez felháborítóan magas összeg. És még csak építési jogot sem adnak a telekre. Mit tehetünk? A Földhivatalnál vissza lehet minősíttetni mezőgazdasági területté? Vagy valami más megoldás?

A Földforgalmi törvény hatálya alóli zártkerti kivonás előtt érdemes tájékozódni a helyi adó fizetési kötelezettség felől, mert sok település a kivett zártkertet adózás alá vonja.

Az adózás mértéke rendeletben előírt nagyságrend, melyet csak tudomásul venni lehet. Ha a földforgalmi törvény hatálya alá tartozónak kívánja visszaminősíteni ingatlanát ennek feltételeiről a helyi ingatlanügyi hatóságnál tájékozódhat.

Visszautasíthatja-e a földhivatal a tulajdonos zártkerti művelés alóli kivonási kérelmét?

Share Button

Zártkerti ingatlant szeretnék vásárolni, gazdasági épülettel. Művelés alól még nincs kivonva, de a tulajdonosok ezt el akarják végezni. A földterület nem első osztályú, ha jól emlékszem, 6-os szerepel a tulajdoni lapon, kb 1500 négyzetméter az egész telek.

Visszautasíthatják bármilyen indokkal a tulajdonosok kivonatási kérelmét a Földhivatalnál? (Itt nem hiányosan kitöltött papírokra gondolok. Nem természetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet.)

Zártkerti művelés alóli kivonási kérelem elintézését az illetékes földhivatal „ automatikusan „ végzi, nem visszautasítható a kérelem elintézése. 2017. december 31. napjáig van az átminősítésre  jogszabályi lehetőség.

Veszít-e az értékéből az ingatlan, melyet művelésből kivonnak?

Share Button

Ingatlanunkat kivonattuk a zártkerti művelés alól a határozaton “kivett terület gazdasági épülettel” besorolás szerepel.

Befolyásoltuk-e ezzel az ingatlan értékét negatív irányba ezzel a lépéssel? Többet ért volna a telek, ha nem kérjük a zártkerti besorolás megszüntetését?

Úgy tudtuk hogy ha nem kérjük, mezőgazdasági területté nyilvánították volna, amire sok megkötés vonatkozik, ez volt a lépésünk oka.

A kivett zártkert semmivel sem ér kevesebbet, mint a kivonás előtti állapota. Eljárásjogilag jóval könnyebb az eladása, mert nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni az adásvételi szerződést, így a vevő biztosan magáévá tudhatja az általa vásárolt, kivett zártkertet, mert nincs elővásárlási joga a földműveseknek.

A vevő tulajdoni joga bejegyzése 22 munkanap alatt megtörténhet. Nem kell több, mint fél évet várni az eladónak, hogy a vételárat elkölthesse és a vevőnek, hogy az ingatlant birtokba vehesse.

A gyakorlatban a művelésből kivonás nem jár művelési kötelezettség megszegési bírsággal. A beépíthetőség változatlanul megmarad. Összességében a 2016.12.31-ig fennálló kivonási lehetőséggel élés az ingatlan pozitív változtatását jelenti – mely lehetőség várhatóan további egy évvel meghosszabbodik.

Milyen besorolású területen folytathatok mezőgazdasági tevékenységet úgy, hogy esélyem legyen a csok felvételére is?

Share Button

Szeretnénk egy nagyobb földet, (maximum 10,000nm) ahol szeretnénk felépíteni egy lakóingatlant, illetve növény és állattartáshoz szükséges fóliát, melléképületet, karámot.

Ha szántót veszek, azon meg tudom e valósítani ezt a tervet? A leírásom alapján arra gondolnék, hogy ez egy tanya lenne…viszont nem tudom pontosan azt, hogy egy tanya, milyen besorolású földterületen létesíthető. Vagy számomra egy egyszerű külterületi telek is megfelel? Ráadásul ami bonyolítja a helyzetet, hogy szeretnénk a csok-kot felhasználni a lakóingatlan építésére. Ha jól tudom csak olyan épületre adják meg a támogatást, amit lakóingatlanná lehet minősíteni..villany és vezetékes víz szükséges. Ilyen telket még találnék is de mint írtam sajnos nem tudom, hogy milyen telket kereshetek besorolás alapján..

Ez év végéig van lehetőség arra, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosai kérelmére a földhivatal az ingatlant művelés alól kivett területre minősítse át. A művelés alóli kivonás ingyenes.

Javaslom, hogy az Ön által elképzelt tanyát ilyen területre vagy belterületi telekre építse fel, különösen ha csok-ot is igénybe akar venni.

A legjobb beépíthetőségi százaléka a belterületi ingatlannak van.

A tanya jogi jelleg azon ingatlanok tekintetében áll fenn, amelyeknek a tulajdoni lapjára az fel van jegyezve. Ha tanyát vásárolna a csok igénybevétele vonatkozásában egyeztessen ügyintézőjével, míg a beépíthetőség tekintetében az illetékes önkormányzat építésügyi hatóságával.

 

Visszaállítható-e a megszüntetett haszonélvezet?

Share Button

A zártkerti ingatlanoknál megszüntették a haszonélvezetet, ha a tulajdonos és haszonélvező között nem közvetlen rokoni kapcsolat van. (Unokahúg-nagynéni). Visszaállítható -e a haszonélvezet, ha a zártkerti művelés alól tulajdonos kiveteti az ingatlant?

Zártkerti művelés alól kivett terület jogi jellege a belterületi ingatlanéhoz hasonló, így holtig tartó haszonélvezet alapítható rá.

Művelés alól kivont területre milyen szabályok vonatkoznak?

Share Button

Ha kivonatom zártkertem a művelés alól, utána milyen szabályok vonatkoznak rá? Milyen költségeim lehetnek az új státusz miatt?

Kivett zártkertre a polgári törvénykönyv szabályai az irányadók. A művelés alóli kivonás ingyenesen történik az illetékes földhivatalnál és további költséggel sem kell számolnia.

A művelés alól kivont terület kifüggesztés ( elővásárlási joggyakorlás) nélkül értékesíthető.  A kivonás a beépíthetőség szabályait nem érinti.

Mezőgazdasági művelés alól kivont területre nem igényelhető állami támogatás.

 

Bérleti szerződéssel lekötött zártkert kivonható-e művelés alól?

Share Button

Szeretnék megvásárolni egy zárkertet. Jelenleg élő feles bérleti szerződés van rá kötve bejegyezve a földhivatalba. Én, mint leendő vevő felbonthatom e ezt a szerződést valamilyen formában amely 2025-ig tart?

A szerződéses szabadság egyben szerződési kötelezettséget is jelent. Ön elkötelezte magát 2025. évig, mely szerződés vélhetően az ingatlan földhasználati lapjára is bejegyzést nyert.

A művelés alóli kivonás lehetősége érintheti az Ön szerződési partnerét, pl. ha aranykorona levétele után egy már meglévő támogatást veszítene el. Ezért javaslom, hogy csak bérlőjével való egyeztetés után vonja ki a zártkertjét művelés alól.

Hogyan nyilvánítható kivetté egy osztatlan közös zártkerti terület egy része?

Share Button

Kérdésünk a zártkert kivetté nyilvánításával kapcsolatos. Van egy telkünk, ami egy nagyobb telekből kerítéssel leválasztott, 720m2,  mg.-i terület.

Önálló főmérős víz órával, villannyal van ellátva.Ott több telek is osztatlan közös tulajdonban van, millió tulajdonossal.

Megoldható lenne-e itt a kivetté nyilvánítás a mi részünk esetében, vagy együttesen kellene kérnie a tulajdonosi közösségnek az egész, több mint 1ha területen?

A zártkert összes tulajdonosa kérelmére történhet meg csak   az ingatlan művelés alóli kivonása.

Milyen módon mentesülhetek szőlőművelési kötelezettségem alól?

Share Button

Édesapám szőlőműveléssel foglalkozott.Beteg lett,kivágási s visszatelepítési engedéllyel kivágta az ültetvényt. 2007-ben meghalt.

2008-ban az önkormányzat Helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánította a már nem létező szőlőt, s bírsággal fenyegetett, ha nem művelem. A rendelet vonatkozik a szőlő művelési ágban lévő,és a nem szőlő művelési ágban lévő, de szőlővel beültetett területekre is.

A mienk zárt kert szőlő művelési ág. Kérdésem az lenne,hogy kötelezhetnek-e szőlő telepítésre úgy, hogy nem értek a földműveléshez? Valamint van-e értelme ilyen szempontból a zártkert esetében alkalmazható kivonásnak? A kb.2000m2 -en van egy kis nyaralónak használt épület is 30m2 +emelet. Eladni nem akarja a család érzelmi okokból. Mi lehet a megoldás?

Az aranykorona levétele jó megoldás lehet. Egyfelől nő az ingatlan eladhatósági forgalmi értéke, másfelől ki lesz véve művelés alól, mely alapján a szőlő visszatelepítési kötelezettsége is megoldódik.

Zártkert eladásánál elkerülhető-e az elővételi joggyakorlás?

Share Button

Zártkerti ingatlan vételét tervezem. Meg is egyeztem a tulajdonosokkal a vételárról, az ügyvéd is közölte az ő munkadíjának az összegét.

Ha megtörténik az adás-vételi szerződés, utána pedig a kifüggesztés és a 60 nap alatt egy elővásárlásra jogosult személy vételi ajánlatot tesz és megfelel a földforgalmi törvényben foglalt rendeletben a tulajdonszerzés jogosultságának és “megvásárolja az ingatlant előlem” akkor ebben az esetben én elbukhatom az ügyvédi munkadíj költségeit is?

A félelmei elkerülése végett javaslom, hogy az adásvétel előtt a zártkertet a tulajdonos művelés alól vonassa ki kivett zártkertté.

Ez sürgősséggel (10.000.- Ft) 2 héten belül megtörténhet és ezt követően kifüggesztés és jóváhagyási lejárás nélkül egyszerű adásvételi szerződéssel a zártkertet megvásárolhatja.

A vásárlás során elővásárlási joggyakorlás sincs.

1 / 3 oldal123