művelési ág címkével jelölt bejegyzések

Kivonható-e művelés alól külterületi ingatlan?

Share Button

Ki lehet-e vonni a művelésből egy 1586 m2 területű, erdő művelési ágú és vízmosás megnevezésű földtulajdont?

A 0-val kezdődő helyrajzi számú, azaz külterületű ingatlanok a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó olyan földingatlanok, amelyekre 2016.12.31-ig fennálló művelés alóli kivonási lehetőség nem vonatkozik.

Milyen módon mentesülhetek szőlőművelési kötelezettségem alól?

Share Button

Édesapám szőlőműveléssel foglalkozott.Beteg lett,kivágási s visszatelepítési engedéllyel kivágta az ültetvényt. 2007-ben meghalt.

2008-ban az önkormányzat Helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánította a már nem létező szőlőt, s bírsággal fenyegetett, ha nem művelem. A rendelet vonatkozik a szőlő művelési ágban lévő,és a nem szőlő művelési ágban lévő, de szőlővel beültetett területekre is.

A mienk zárt kert szőlő művelési ág. Kérdésem az lenne,hogy kötelezhetnek-e szőlő telepítésre úgy, hogy nem értek a földműveléshez? Valamint van-e értelme ilyen szempontból a zártkert esetében alkalmazható kivonásnak? A kb.2000m2 -en van egy kis nyaralónak használt épület is 30m2 +emelet. Eladni nem akarja a család érzelmi okokból. Mi lehet a megoldás?

Az aranykorona levétele jó megoldás lehet. Egyfelől nő az ingatlan eladhatósági forgalmi értéke, másfelől ki lesz véve művelés alól, mely alapján a szőlő visszatelepítési kötelezettsége is megoldódik.

Engedély és korlátozás nélkül lehet zártkertet vásárolni 2015. december 01-től

Share Button

2015. évi XLIV. törvény alapján a zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonos 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A 67/2015 (10.30.) FM. rendelet alapján 2015.december 1. napjától lehetővé tette  a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét.

A földhivatali kérelem  letöltése:

http://www.foldhivatal.hu/content/view/251/1/

A dokumentumokat az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani.

Fontos tudni, hogy nem csak a felépítménnyel (pl. gazdasági épülettel) rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. Az első esetben zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellege is feltüntetésre kerül az ingatlan nyilvántartásba. A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, meghatalmazás benyújtása is szükséges. Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlanoknál a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10 ezer forint díjat kell fizetni. A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság.

A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m2)történő  személyi korlátozás, hiszen az adásvételi szerződés nem a Földforgalmi törvény szabályai szerint jön létre, így az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sem.

Fontos hangsúlyozni , hogy az új jogszabály adta lehetőséggel csak 2016. december 31. napjáig élhetnek a zártkerti ingatlan tulajdonosok. Ha e jogvesztő határidőig a művelés alól kivett zártkertté nem minősítik át a zártkerti ingatlanukat, később ezt már nem tehetik meg és ez által a Földforgalmi törvény szabályai szerint kell eljárni a zártkerti ingatlanuk esetében is , azaz kb. félév időtartamú jóváhagyási eljárással adható csak el – kifüggesztés és elővásárlási joggyakorlás mellett.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Tagállami állampolgárok –  mint külföldi vásárlók –  a magyar állampolgárokkal  azonos módon szerezhetnek zártkertet .

Hogyan adható el zártkerti ingatlan kifüggesztés nélkül?

Share Button

Rendelkezem egy 600m2 Kert besorolású területtel. Ezt szeretném eladni és ennek megkönnyítése (több havi herce-hurca elkerülése) érdekében kivonni a művelés alól. Bár mindenki a környéken zártkertként emlegeti az ingatlanjait, valójában Kert szó szerepel a tulajdoni lapokon.

Van-e különbség a Kert és Zártkert fogalom között, illetve amennyiben elfogadják a törvényt a zártkertek művelés alóli kivonásának illetékmentességéről, akkor ez az én Kert besorolású ingatlanomra is vonatkozik-e majd. Ha nem vonatkozik, akkor a Kert besorolást meg lehet-e változtatni, hogy az Zártkert legyen, és utána illetékmentesen kivonható legyen.

A tulajdoni lap bal felső részében az illetékes járási földhivatal alatti területen, de a helyrajzi szám előtt található az ingatlan pontos megnevezési, mely lehet zártkert, belterület, külterület, stb.

A tulajdoni lap I. része határozza meg az ingatlan művelési ágát, mely lehet kert, szántó, rét, stb. Ugyanezen sorban kerül feltüntetésre, ha az ingatlanon AK szerepel. A „kivett” zártkert megjelölés a 2015. évi XLIV. törvény amely módosította az 1997. CXLI. törvényt (89/A paragrafus) végrehajtási rendelete hatálybalépését követő időszakban fog szerepelni a vonatkozó tulajdoni lapokon. A művelési ág változtatáshoz azonban az is szükségeltetik, hogy  az ingatlanon gazdasági épület álljon.

A kivonás nem illetékmentes, mivel s földhivatali eljárási illetéket meg kell fizetni. Számolni kell azzal is, hogy a végrehajtási rendelet-mely még nem jelent meg-, egyéb költségeket is előírhat.

Mi az illetékmentesség feltétele ingatlanvásárlás esetén?

Share Button

A feleségemmel, telket szeretnénk vásárolni, a telek jogcíme a tulajdoni lap alapján “kivett, gazdasági épület, udvar”

Jövőre szeretnénk rá építeni családi házat és érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk -e illetékmentességre?

Az illetékmentességre való jogosultság alapja, hogy beépítetlen területként legyen feltüntetve az ingatlan a tulajdoni lapon.

Javaslom, hogy a gazdasági épületet bontsák le, módosítsák az ingatlan művelési ágát, és ezt követően  lesznek jogosultak illetékmentességre, ha négy éven belül a beépítetlen területet lakóházzal építik be.