nemzeti park címkével jelölt bejegyzések

A kifüggesztés mentesít -e az elővásárlási jogosultak egyéb módon történő értesítése alól?

Share Button

A kifüggesztés mentesít-e az elővásárlási jogosultak egyéb módon történő értékesítése alól?

Szükséges-e közvetlen vételi ajánlatot küldeni valakinek(állam, társtulajdonos, szomszéd…)?

A kifüggesztést követően a mezőgazdasági igazgatási szerv vizsgálja meg a szerződést, majd ha jóváhagyja továbbküldi a helyi földbizottságnak, akik ha szintén jóváhagyja, akkor visszaküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére?

A Magyar Állam a kifüggesztéssel értesül az elővásárlás lehetőségéről.

Tulajdonostársaknak közvetlenül meg kell küldeni a szerződést, 60 napos elővásárlási joggyakorlás lehetőségével (nem elég a kifüggesztés). A kifüggesztés, és a ptk. szerinti elővásárlási joggyakorlás párhuzamosan zajlik. A szomszéd a kifüggesztéssel értesül.

Ha lenne nemzeti park, annak is közvetlenül kellene megküldi a szerződést, mint elővásárlási jog jogosultnak.

A kifüggesztést követően a Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervezet vizsgálja meg a szerződést, és hagyja jóvá.

A földbizottságok nem alakultak meg, helyettük a NAK jár el.