örökség visszautasítása címkével jelölt bejegyzések

Mia a különbség az örökségről való lemondás és a a visszautasítás között?

Share Button

Édesanyámnak többmilliós tartozása van egy pénzintézet felé, ahonnan személyi kölcsönt vett fel, de soha nem fizette a törlesztőrészletet. Én a szüleim egyedüli gyermeke vagyok, van egy férjem és egy kislányunk.

A kérdésem: Amikor édesanyám meghal, hogyan tudok lemondani az örökségről, vagy visszautasítani azt? Lemondás és visszautasítás között van különbség? Illetve amennyiben és lemondok róla/ visszautasítom, és átszáll a gyermekemre, akkor neki csak a nagyanyjától rászállt örökségről kell lemondania, vagy mindenről amit tőlem, az édesanyjától örökölne?

Örökségről lemondás és visszautasítás közötti különbség hogy az első még örökhagyó életében tett kétoldalú megállapodás, míg a második örökhagyó halálát követően tett egyoldalú jognyilatkozat.

A visszautasítás kizárólag örökhagyó hagyatékára vonatkozik melyet a közvetlen örökös és leszármazóinak is meg kell tennie ahhoz, hogy szükségképpeni örökös a Magyar Állam legyen.

Ha a gyerekek visszautasítják az örökséget, ki örököl helyettük?

Share Button

öröklési reHa a gyermekeim visszautasítják a hagyatékot, akkor az Ő részüket  papírforma szerint én öröklöm, vagy az államra száll?

Ha gyermekei visszautasítják az örökséget az ő leszármazóik örökölnek (ha vannak). Ha nincsenek a Magyar Állam lesz a gyermeki örökrész örököse.

Gyermekei visszautasítása miatt Ön nem örökölheti a gyermekei örökrészét. Ez csak úgy lehetséges, ha a hagyatéki eljárásban egyezséget köt gyermekeivel akik örökrészüket Önnek ajándékozzák.

E körben fontos tudni, hogy ha van hagyatéki tartozás azért az ajándékozó gyermekek is felelnek.

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne örököljünk adósságot?

Share Button

A bátyám szerencsejáték függő, időszakosan adósságot halmoz fel. Felesége nincs, gyermeke nem született. Négyen vagyunk testvérek, és még élnek a szüleink.

A bátyám halála esetén ki örökölné az adósságot? Esetleg van bármilyen lehetőség lemondani róla vagy elkerülni az öröklés lehetőségét?

Örökölni nem kötelező. A hagyatéki tárgyaláson az örökséget vissza lehet utasítani, ha minden örökös visszautasítja örökségét, kényszerörökös a magyar állam lesz.

Hogyan akadályozható meg, hogy a gyermek örökölje szülője tartozását?

Share Button

Elváltam exférjemtől. Van egy közös gyermekünk, kiskorú. Az exemnek sok tartozása van bankok, egyéb felé, amelyet nem tudnak rajta behajtani, de nálunk is többször keresték már, behajtó-végrehajtó.

Kérdésem lenne, hogy baj esetén, ne adj isten, ha egyszer elhalálozik, a gyermekünk, örökölheti apja tartozását, bármi módon is?

Az öröklés ugyan örökhagyó halála pillanatában beáll, de az örökösnek van még egy lehetősége, ha nem kíván örökölni. Ezen akaratát a hagyatéki eljárás során nyilváníthatja ki azzal, hogy az örökséget visszautasítja. Ha minden soron következő örökös is visszautasítja az öröklést, úgy kényszerörökös a Magyar Állam lesz.

Mi történik, ha az egyik örökös visszautasítja az örökséget?

Share Button

Édesapám 2020. júliusában elhalálozott. Törvényes örökös én és az öcsém vagyunk. Öcsémnek nincs gyermeke, nekem van három. Öcsém nem kíván örökölni apánk után, én még nem tudom, hogy kérem –e az örökséget vagy nem.

Mivel édesapánkkal a kapcsolatot egyikünk sem tartotta, így az örökségről csak rész információink vannak (amit tudunk gyümölcsös és egy személyautó volt a nevén illetve az ingatlan tulajdoni lapja szerint a gyümölcsös jelzáloggal terhelt).

Kérdéseim: 1./ Ha a testvérem visszautasítja az örökséget, az ő részét én és a leszármazóim örökölhetik, vagy az államra száll? Ha az államra száll a testvérem örökrésze és én igényt tartok a sajátomra, akkor pl. a személygépkocsinak és a gyümölcsösnek a tulajdon joga illetve a jelzáloghitel terhe 50-50%-ban megoszlik majd köztem és az állam között?

2./ Ha a testvérem lemond az én javamra az örökrészéről, de én visszautasítom az örökséget( több lesz teher, mint követelés) akkor az öcsém felelni fog –e bármiért is az örökséggel kapcsolatban?

3./ Van-e valamilyen határideje a visszautasításnak – mivel öcsém külföldön él és nem akarna azért hazajönni, hogy a hagyatéki tárgyaláson részt vegyen, ezért írásban küldené meg a visszautasító nyilatkozatát -?

A hagyatéki eljárás során Önök egyezséget köthetnek. Ebben rendezhetik, hogy például csak Ön legyen az örökös, azaz testvére az örökségét Önnek ajándékozza. Osztályos egyezséget is köthetnek, mely alapján a testvére egy darab ingóságot örököl míg minden mást Ön, így kedvezőbb a közjegyzői díj. Az örökösök az általuk örökölt hagyaték erejéig felelnek az örökhagyó tartozásaiért.

Más a helyzet ha valamelyikük visszautasítja az örökségét. Fontos tudni, hogy visszautasítani csak a teljes örökséget lehet. Ha minden örökös visszautasítja az örökséget az a Magyar Államot illeti. Az alábbiakban talál egy visszautasítási mintát, mely postai úton is megküldhető az illetékes közjegyzőnek:

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/documents/06-orokseget-visszautasito-nyilatkozat-nagykoru-pdf_20150715133221_85.pdf

Le lehet-e mondani az örökség egy részéről?

Share Button

Édesanyám a nagyszüleim után a testvérével felesben örökölt egy zártkertet. Édesanyám már többször szerette volna értékesíteni (igazából csak a gond és költség van vele, az értéke pedig szinte a nullával egyenlő), de a testvére ebbe nem egyezett bele, gyakorlatilag beszélni sem lehet vele.

A kérdésem az lenne, hogy lemondhatok-e az örökségemnek csak erről a részéről? Ha igen, akkor ki örökli a rám eső részt, amiről lemondok? Két felnőtt gyermekem van, azt sem szeretném, ha az ő nyakukba szakadna utánam.

Két testvérem van, tudomásom szerint ők sem kérnek a telekből. Édesanyám testvére biztos nem ír alá semmit, még azt sem, ha anyu odaajándékozná neki a rá eső részt. Neki is három gyermeke van, tehát 1/6-od arányban öröklünk édesanyáink után. Szerencsére még mindketten élnek és egészségesek, ezért úgy gondolom, talán most még egyszerűbben megoldható ez a probléma.

Ha valaki nem szeretne örökölni két dolgot tehet:

Örökhagyó életében köt vele egy szerződést melyben kifejezi abbéli akaratát, hogy már most lemond az öröklésről. A lemondásnak teljes körűnek kell lennie, azaz örökhagyó halálakor örökhagyó tulajdonát képező valamennyi  ingatlan, ingó dologra nézve kiterjedőnek.

A lemondással a lemondó kiesik az öröklésből és a soron következő törvényes örökös örököl.

A másik megoldás, hogy örökhagyó halálakor a hagyatéki eljárás során visszautasítja az örökségét. Ha minden örökös visszautasítással él a szükségképpeni örökös a Magyar Állam lesz.

E körben tehát el lehet odáig jutni, hogy édesanya testvérének mint törvényes örökösnek is nyilatkozat tételi kötelezettsége keletkezik

Hogyan lehet lemondani az örökségről?

Share Button

Szüleink jelenleg 50 év körüliek és már most elég nagy tartozásokat halmoztak fel. Öcsémmel úgy döntöttünk , hogy le szeretnénk mondani mindenről amit ránk hagynának.

Örökségünkről illetve a hátrahagyott tartozásokról. Ez módunkban áll vagy sem? Nem szeretnénk egy jó nagy mínusszal indítani életünket és ezzel a mi leendő családunkat is megbélyegezni.

Kétféle módon lehet lemondani az örökségről: örökhagyó életében, örökhagyóval közös okiratban, vagy halála után visszautasítással. Ez utóbbit az illetékes közjegyző előtt lehet megtenni. Míg az előbbit javasolt ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal rendezni. Ezt az okiratot a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek át kell adni.

Köteles-e az örökös az adósságokat megörökölni?

Share Button

19 éves fiam szülői felügyeleti jogáról édesapja fél éves korában lemondott. A gyermeket 9 hónapos korában látta utoljára. Azóta a kapcsolatot semmilyen formában nem tartják. A napokban tudomásomra jutott, hogy gyermekem apja tetemes adósságot halmozott fel.

Kérdésem az lenne, hogy gyermekem az adósságot is örökölné? Ő semmit nem szeretne örökölni, hajlandó ezt akár írásba is adni.

Örökölni nem kötelező. Az, hogy valaki ne örököljön kétféle módon lehetséges: örökhagyó halála után visszautasítja az örökséget, vagy örökhagyó halála előtt örökhagyóval közösen készít egy okiratot, melyben rögzítik, hogy az örökös lemond a várható örökségéről.

A fenti ügyben javaslom az első verziót. A visszautasításnál ügyelni kell arra, hogy ha örökösnek gyermeke van, a gyermekre is kiható hatállyal tegye meg nyilatkozatát.

A nyilatkozat minta internetről letölthető, azt kitöltve lehet az illetékes hagyatékot átadó közjegyzőnek benyújtani.   Fontos tudni, ha minden örökös visszautasítja a hagyatékot, az örökös a magyar állam lesz.

Haszonélvező tartozásáért felel -e az ingatlan, melynek a haszonélvező nem tulajdonosa?

Share Button

Édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezik egy ingatlanra, telekre. Az ingatlanon férjemmel vagyunk tulajdonosok 1/2-1/2 arányban. Személyi gyorshiteleket vett fel édesanyám, amelyeket nem fizet. Saját tulajdonú ingatlana nincsen, albérletben lakik.

Elhunyta esetén ráterhelhetik-e, a haszonélvezeti jog alapján, az ingatlanra a tartozásait, illetve örökség nélkül tartozik-e anyagi felelősséggel az örökös az elhunyt után?

Banki vagy egyéb követésekért melyeket adott ingatlan haszonélvezője halmoz fel, az ingatlan helytállni nem tartozik, arra rá nem terhelhető. Haszonélvező halála esetén – ha van hagyaték – az örökséget javasolt visszautasítani. Ha elfogadja az örökös, akkor is csak a hagyaték erejéig felel örökhagyó tartozásaiért. Ha a hagyatékot minden örökös visszautasítja, szükség szerű örökös a Magyar Állam lesz.

Visszautasítható-e az örökség kiskorú helyett?

Share Button

Egyenes ági leszármazók nélkül elhunyt nagynéném lakóházát illetően végrendeleti örökösként nevezett meg. Ezt az örökséget szándékom szerint visszautasítom.

Az örökséget sem én, sem egyenes ági leszármazóm nem kívánja.

Kérdésem: a visszautasításom után automatikusan belép-e a helyembe az én egyenes ági leszármazottam, vagy az én visszautasításommal én és leszármazóm is kiesik az örökségből?

Az öröklést általában az örökös saját személyére vonatkozóan utasítja vissza, de pl. kiskorú gyermeke vonatkozásában leszármazójára is kiható hatállyal érdemes ezt megtenni, melyhez az illetékes gyámhivatal jóváhagyása is szükséges.

Fontos tudni, hogy részben visszautasítani örökséget nem lehet, csak a teljes hagyatékra kiható hatállyal, mely alól kivétel csak a föld öröklése lehet.

1 / 5 oldal12345