örökség visszautasítása címkével jelölt bejegyzések

Visszautasítható-e utólag az örökség?

Share Button

Sok évvel ezelőtt a bátyámmal közösen megörököltük szüleink házát. Közben a bátyám is meghalt és az ő része idegenek tulajdonába került. Az idegenek fizetésképtelenek, minden költségük a házra terhelődik.

A rám terhelt közmű fejlesztési összeget és illetéket fizetem, de sosem laktam a házban. Szeretném ezt a viszonyt megszüntetni. Szeretnék választ kapni arra, hogyan tudnák lemondani az örökségemről?

Osztatlan közös tulajdonú ingatlanrész önállóan is forgalomképes, azaz a piacon eladható – feltéve, ha van rá vevő. Természetesen el is ajándékozható. Javaslom, hogy ingatlanirodával vegye fel a kapcsolatot az értékesítés végett. Fontos tudni, hogy a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van. Ezen túlmenően bíróságtól is kérhető a közös tulajdon megszüntetése.

Csak a hagyatéki eljárás során lett volna Önnek lehetősége az öröklést visszautasítani, ma már arról „lemondani” nem lehet.

 

Ki rendelkezik a viszautasított örökség sorsa fölött?

Share Button

Bátyám Németországban dolgozott és ott halt meg júniusban. Elvált és van kettő felnőtt korú gyermeke akik örökölnének utána, viszont lemondanak az örökségről,mivel nagyon sok adósság van a házon.

A Bátyám bankszámláját sem cégét nem tudtuk lezárni, mondván az örökösök tehetik meg a hagyatéki tárgyalás után. Van a számlán több ezer euró. Ha lemondanak az örökségről akkor hogy lehet a számláját megszüntetni és mi lesz a rajta lévő pénz sorsa? Én is ott dolgozok ahol a Bátyám dolgozott odakinn.

Az örökséget csak teljes egészében lehet visszautasítani. Ha minden örökös visszautasít a szükség szerű örökös a magyar állam.

Javaslom, hogy a bankszámlán levő pénz és az adósság, valamint az ingatlan értékét figyelembe véve döntsenek a visszautasításról, vagy az örökség elfogadásáról.

Hogyan mondhatok le az örökölt adósságról családtagom javára?

Share Button

Nemrégiben hirtelen elhalálozott édesapám. Végrendelete nem volt, és lemondásról sem csináltunk papírt mert nagyon hirtelen történt minden.

Édesapámnak tetemes adóssága van (a felesége édesanyám még él) és nem szeretnénk örökölni a testvéreimmel az adósságot, mert annyit nem ér az ingatlan mint amennyi adósság van.

Szeretnénk valahogy lemondani az örökségünkről édesanyám javára, nem tudom ezt milyen módon tudnánk megtenni, esetleg a hagyatéki tárgyaláson ha ajándékozási szerződést kötünk az örökségről? Úgy az egészet édesanyám örökölhetné?

Az örökösök ajándékozhatják egymásnak az örökségüket, mely megállapodást a hagyatéki tárgyaláson az eljáró közjegyző hagy jóvá.

Visszautasítható-e a hagyaték egy része, ha igen, mely esetben?

Share Button

Sajnos örökössé váltam és már a szüleim esetében is csak egy fölösleges rossz volt a föld (használni nem tudták, mert osztatlan közös, ám gazmentesítésre, parlagfűirtásra elkérték a pénzt). Konkrétan pénznyelő nulla haszonnal. Külter. erdő, kivett saját használatú út, legelő, bányatelek 2/12 tulajdoni hányad, 3173nm. Belter. kivett beépítetlen ter. 5300/126788 tulajdoni hányad, 97ha 4525nm. Ezt ketten örököljük a bátyámmal.

Mi lemondanánk róla, de tájékozódtunk és állítólag csak a teljes örökségről lehet lemondani. A külterületre (mivel legelőnek is van nevezve) a “mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld” megnevezés használható? Hiszen így akkor vissza tudnánk utasítani… legalább azt.

A belterület is “beépítetlen”, tehát adott esetben az is csak “föld”, hiszen se közmű, se oda vezető út. Ez esetleg vehető szintén mezőgazdasági földnek? Lemondanánk, elajándékoznánk 1Ft-ért is, hiszen bár 8M a földhivatal szerinti öröklési értéke, nekünk csak pénznyelő, mert illetéket (közjegyzői díjat) kell az öröklésért fizetni és később pedig a gazmentesítést évente, de mivel közös, eladni-, használni nem tudjuk. Mi erre a megoldás?

Ajándékozható önkormányzatra, az államnak? Melyikről lehet lemondani és milyen módon?

Az örökséget csak teljes egészében lehet visszautasítani, amely alól 1 kivétel van: a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzátartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését visszautasíthatja az örökös, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

Az ön által említett belterületi kivett beépítetlen terület nem tartozik a fenti kivétel kategóriába.

Elidegenítésére javaslom, hogy helyben olyan ingatlan irodát keressen fel, amely az Ön általi öröklés tárgyát képező ingatlanokat értékesít és kínálja fel eladásra vagy ajándékozza az irodának.

Ráterhelheti-e az állam a meg nem született unokára az örökölt adósságot?

Share Button

Ha az állam megörökli az adósságot amit megörököltünk és lemondtunk róla, akkor a meg nem született gyermekre vagy unokára az állam ráterhelheti e az adósságot?

Az állam a szükségszerű végső örököse – örökség visszautasítása esetén – a hagyatéknak, beleértve az ingatlan hagyatékot is. Öröklést követően született vagy születendő személyeket az állam említett öröklése nem érinti, rájuk nézve kötelezettséget az állam nem keletkeztethet.

Hogyan tagadható meg az örökség hivatalosan?

Share Button

Egy ikertestvérem van akivel fele arányban örökölnék anyám halála után, de nem kívánok örökölni. Milyen hivatalos módon tagadhatom meg az örökségemet?

Édesanya életébe kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről, vagy halálát követően azt visszautasíthatja. További lehetőség, hogy a hagyatéki eljáráson testvérével olyan egyezséget köt, hogy a saját örökrészét testvérére ajándékozza.

Ki köteles a hagyatéki hitelezői terheket megfizetni?

Share Button

Férjem szülei elhunytak, előbb az édesapja majd az édesanyja. Édesanyjának volt adótartozása. Férjem a hagyatéki tárgyaláson lemondott az anyai örökségről amit a testvére elfogadott. A NAV kiküldte a férjemnek is a ráeső részről a csekket. Ki köteles kifizetni ezt? A férjem aki lemondott az örökségről vagy a testvére aki elfogadta azt?

Kizárólag a hagyatéki eljáráson tett öröklés visszautasítás mentesíti a visszautasító örököst a hitelezői igényektől.

A hagyatéki eljárás során tett egyezségkötés, osztályos egyezség, ezen belül ajándékozás, adásvétel, stb. az örökség olyan jellegű elfogadása, vagy részbeni elfogadása, mely a hitelezői követeléseket nem kizáró megállapodás.

Fontos tudni, hogy az örökös csak az általa örökölt hagyatéki vagyon erejéig felel a tartozásokért.

Hogyan kerülhető el tartozás öröklése?

Share Button

Ha szüleinknek nincs semmi vagyona, kizárólag hiteltartozásuk (már behajtó cég foglalkozik vele), amit nem tudnak rendszeresen fizetni, szüleink halála esetén testvéremmel kötelesek leszünk a hiteltartozásokat kifizetni?

Felelünk érte saját vagyonunkkal vagy az örökösödési eljárás során mindketten lemondhatunk az “örökségünkről”? Esetleg van valamilyen módja annak, hogy még életükben intézkedhessünk arról, hogy ne hagyhassanak ránk többmilliós tartozást?

Fő szabály, hogy örökös csak az általa örökölt hagyaték erejéig felel. Ha nincs örökölt hagyaték nincs felelősség. Az öröklésről örökhagyó életében kétoldalú megállapodással lehet lemondani, míg örökhagyó halálát követően csak visszautasítani lehet az örökséget. Ha minden örökös visszautasít az örökös a Magyar Állam lesz.

Felel-e a gyermek már meglévő vagyonával a szülő tartozásaiért?

Share Button

Édesanyámnak rengeteg az adóssága.Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, és azt sem, hogy mely intézményekben, mert egyszerűen nem hajlandó beszélni róla.

Nincsen semmije, ingatlana sincs. Négyen vagyunk testvérek. Csak az én nevemen van ingatlan. A többiek pont ezektől az adósságoktól félve nem iratattak semmit a nevükre.Nem akarják, hogy ők feleljenek anyukánk adósságaiért .

A kérdésem az, hogy valóban csak engem fog terhelni az adósság megöröklése?Lehetséges,hogy nekem kell a testvéreimre eső adósság részét is fedeznem?

Öröklés esetén az örökös csak olyan mértékig lesz felelős és tartozik helytállni, amennyit a hagyaték ér. Az örökség erejéig tartó helytállás a hagyatékra korlátozódik és nem értendő ide az örökös hagyatékon felüli már meglévő vagy megszerzett vagyona.

A testvér, mint örökös szintén az öröksége erejéig felel az örökhagyó tartozásaiért. Az örökösöknek lehetősége van a hagyatékot visszautasítani. Ha minden örökös visszautasítja a hagyatékot a Magyar Állam örökli azt.

Fontos tudni, ha az örökösnek kiskorú gyermeke van, a visszautasítást a gyermekre is kiható hatállyal kell megtenni az illetékes gyámhatóság jóváhagyása mellett.

 

Jelzáloghitellel terhelt adósság visszautasítása esetén követelhei -e bank az adóstárstól a tartozást?

Share Button

Szüleim házán jelzáloghitel van, melyben adóstárs vagyok. Az ő haláluk esetén, ha visszautasítom az örökséget, adóstársként még követelheti rajtam a bank a tartozást?

A vonatkozó kölcsönszerződés – melyet Ön is adóstársként aláírt – rendelkezik az Ön helytállási kötelezettségéről, mely általában készfizető kezességet jelent.

1 / 6 oldal12345...Utolsó »