őstermelő címkével jelölt bejegyzések

Örökölhet-e nem földműves magánszemély 1 hektárnál nagyobb szántó területet?

Share Button

Édesapámnak van 5 hektár szántóföldje , évek óta én segítek neki a művelésben , de csak fél éve intéztük el,  hogy családtagként szerepeljek az őstermelői igazolványban.

Mivel nincs mg.-i végzettségem, és nem vagyok 3 éve bejegyezve mg-i őstermelőként , örökség esetén nem örökölhetném a földet ?

A földet örökség útján megszerezheti. Ehhez a közjegyző szerzi be az illetékes Megyei Földhivataltól a szükséges engedélyt.

Szükséges-e kifüggesztés, ha osztatlan közös tulajdonostárs 1/1-ed tulajdonba vásárol?

Share Button

Osztatlan közös külterületi földtulajdonban ketten vagyunk tulajdonosok: én és egy Budapesten élő tulajdonos.

Én használom a 90-es évek vége óta az egész területet.( ingyenes használatban).  A tulajdonostárssal megállapodtunk, hogy eladja és én megveszem a területrészét. Adásvétel esetében 1/1 tulajdonos lennék.

Ki kell-e függesztetni az adásvételt? Földművesnek kell -e lenni ahhoz, hogy megvásárolhassam tulajdonostársam tulajdonrészét?

 

Nem regisztrált földműves 1 HA-ig kifüggesztés és jóváhagyás nélkül vásárolhat 1/1-ed tulajdonba osztatlan közös földet. Földművesek mindezt 300 HA-ig tehetik meg.

Milyen feltételekkel kezdhetünk mezőgazdasági tevékenységet? Mennyi földet vásárolhatunk?

Share Button

Párommal új életet szeretnénk kezdeni, tanyát, földterületet vásárolni és állattenyésztésbe, mezőgazdaságba fogni.

Olvastunk sok mindent az új földtörvénnyel kapcsolatban és egyre bizonytalanabbnak tűnik, hogy egyszer elérjük a célunkat és megvalósítsuk a terveinket.

Ha jól értettem az Ön egyik korábbi válaszát 10000m2/fő az a terület határ, amihez még nem szükséges mezőgazdasági végzettség a föld megvásárlásához. Kérdezném, hogy 3 gyermekünket ilyen módon be lehet e vonni a vásárlásba/tulajdonba és így 5 főre vetítve vehetünk e 50000 m2 területet?

Továbbá kérdezném, hogy férjem 15 évvel ezelőtt rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, azt kiválthatja e ismét, vagy meghosszabbíttatni/érvényesíttetni kell azt?

Amennyiben megvásároltuk a területet amely engedélyezett a törvény szerint, mikor lesz lehetőségünk azt bővíteni?

Eredetileg 10 HA területben gondolkodtunk összesen, de lehet ilyen módon két lépésben váltanánk valóra álmainkat, ha a törvény engedi.

Osztatlan közös tulajdonba történő földvásárláskor az arányosítás szabályai szerint kell eljárni, azaz az 1 fő/1 HA a tulajdoni illetőségekre vonatkozik. Tehát 5 főre vetítve vehetnek 5000 m2 földterületet.

Fontos tudni, hogy a kifüggesztés és a jóváhagyás nem elkerülhető. 1 HA/fő feletti földvásárláshoz földművesnek kell lennie a vevőnek.

Az illetékes földhivatalnál lehet kérni a nyilvántartásba vételt, a megfelelő dokumentumok ( végzettség, jogszabálynak megfelelő őstermelői múlt) igazolásával.

Vásárolható-e egy szerződéssel, több ingatlan egybefoglalt vételáron?

Share Button

Egymás melletti  3 helyrajzi számon szereplő földterületet vásárolnék. Hogy tegyem?

A szomszédos földeket egybefoglalt vételáron egy szerződéssel is meg lehet vásárolni.

Kifüggesztés esetén csak  az a földműves lehet elővásárló  aki az egybefoglalt vételárat megfizetni vállalja.

Hogyan vásárolhatok zártkertet?

Share Button

Egy kertföld vásárlását tervezzük, amely mindössze 12 sor. Ahhoz, hogy megvehessük valóban őstermelőnek kell lennünk? Milyen különbség van a beépítetlen telek és kertföld között?

10.000.-m2 alatti zártkert vásárlását magánszemélyként teheti akár magyar akár uniós állampolgár. A már birtokában , használatában levő földdel a vásárolandót össze kell számítani. Az adásvételét ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni. Nem kell hozzá őstermelőnek lenni.

Javaslom várjanak a szerződéssel mert a közeljövőben várható hogy a zártkerteket a tulajdonosai kivonathatják – ingyenesen – a művelés alól.

Ezt követően közvetlenül – kifüggesztés és jóváhagyás nélkül  – lehet adni /venni  a kivett ingatlanokat. Ha zártkert vagy külterület már kivett – azaz nem tartalmaz aranykoronát – ma sem kell sem kifüggeszteni sem jóváhagyatni, ide értve a tisztán halastó művelési ágat is.  Ez a tanyára nem vonatkozik.

 

Földműves-e az őstermelő?

Share Button

Őstermelőként édesanyám testvérétől szeretnék egy 3 ha-os földterületet megvásárolni.

Ha jól értelmeztem a dolgokat a kifüggesztés ebben az esetben is szükséges, valamint mennyi illetékre kell számoljak…esetleg van valami kedvezmény vagy ki-e lehet kerülni az illeték fizetési kötelezettséget?

Az őstermelő nem automatikusan földműves,  a vásárlás előtt javaslom, regisztráltassa magát földművesként, mert csak a földművesként nyilvántartásba vett őstermelő jogosult 10.000 m2-nél több földet vásárolni.  A nyilvántartásba vételhez legalább 5 év viszonylatában 3 év őstermelői bevételét igazolni szükséges.

Az adásvételhez a kifüggesztés és a jóváhagyás elengedhetetlen. Amennyiben nem tudná vagy nem akarná a földműves nyilvántartásba vételt megtenni, lehetősége van –összefogva családjával-hármójuknak osztatlan közös tulajdonba a 3.000 m2 földet megvásárolni. Az illeték mértéke 4 % valamennyi ingatlan típus esetében.Földműves esetében 50% illetékkedvezmény igényelhető.

Ki vásárolhat tanyát, milyen feltételekkel?

Share Button

Párommal úgy döntöttünk, hogy tanyára költözünk szerencsénkre meg is találtuk a számunkra megfelelőt, de aztán kezdődtek a problémák és jöttek a különböző információk és kérdések az új földtörvény miatt.

Első körben a banknál ütköztünk problémába, mégpedig hogy a tulajdoni lapon szereplő megnevezése “Tanya” ezért nem használható ingatlan alapú hitel fedezeteként.

Elküldtek az önkormányzathoz, hogy derítsük ki, hogy át lehet e minősíteni lakó ingatlanná a besorolását. Kiderült, hogy ez nem járható út viszont adtak egy újabb tanácsot, mégpedig hogy a járási hivatalnál kérelmezzünk, egy hatósági bizonyítványt melyben rögzítik, hogy ezen a területen tényleg található egy lakó ingatlan. Ez tényleg járható út -e és létezik e ez a fajta hatósági bizonyítvány?

A következő probléma az új földtörvényből adódott és egyelőre nem sikerült pontos választ kapnunk rá, hogy ki vásárolhat tanyát az új törvény szerint? Azt tudjuk, hogy az eljárás ugyan az mint a földvásárlás esetén csak a jogosultak köre nem világos.

A tények: nincs mezőgazdasági végzettségem, nem vagyok mezőgazdasági vállalkozó, 2006 óta tulajdonosa vagyok egy 9640 négyzetméteres osztatlan közösben lévő szántóföldnek melyet édesapám után örököltem, 2013 óta vagyok őstermelő, de nem volt bevételem.

A megvásárolandó tanya: 3970 négyzetméter művelésből kivett terület(udvar), 200 négyzetméter lakó ingatlan, 50 négyzetméteres gazdasági épület valamint valamilyen jogi procedúra miatt a tanya helyrajzi számán szerepel még 2 ha szántóföld mely a bekötő út melletti földterület ami megosztási szerződés alapján került eladásra az előző évben és nem része az adás vételnek.

A tények ismeretében ön szerint én jogosult vagyok -e a tanya megvásárlására?

A művelésből kivett területre és a tanyán álló lakóház felépítményre nem vonatkoznak az új földtörvény azon szabályai hogy ki kellene függeszteni és jóvá kellene hagyatni az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási szervvel a vonatkozó adásvételi szerződést.

A tanyán levő felépítményt hatósági bizonyítvány igazolhatja hogy az megfelel a lakóház kritériumainak. Az új földtörvény előtt sok ilyen készült ,melyek alapján az ingatlan pl. EU-s állampolgár részéről megvásárolható lett.

Az  ingatlan alapú hitel fedezet megfelelőségének eldöntésénél az ügy ura a Bank –erről egyedileg a Bank dönt.

A tanya megvételével kapcsolatban  10.000.m2 / fő esetén nem kell földműves státusz,amely mértékbe  a már meglevő földet és földhasználatot is be kell tudni  (Ön azt írta:2006 óta tulajdonosa vagyok egy 9640 négyzetméteres osztatlan közösben lévő szántóföldnek) Az őstermelő egyébként nem földműves.

A kivett  ingatlan/rész nem tartozik a földforgalmi törvény hatálya alá,nem kell összeszámítani. Az ingatlan/ok tulajdoni lapja ismerete nélkül csak a fenti általános megállapításokat tudom tenni.

 

Kaphatok-e földalapú támogatást, ha földtulajdonos vagyok, de nem vagyok mezőgazdász?

Share Button

2015 évében el szeretném kezdeni a saját földterületünkön a gazdálkodást!

Jelen állás szerint nincs senkinek mezőgazdasági iskolája és nem vagyunk 3 évre visszamenőleg őstermelők!

A föld gépi talajmunkáját bérben szeretnénk műveltetni a többi munkálatokat (kapálás, címerezés, stb) saját kézi erővel szeretnénk elvégezni! Kérdésem az lenne, mi kaphatunk-e földalapú támogatást 2015 évétől!

Saját tulajdoni földet bárki művelheti csak az új szerzésére vonatkoznak a Földforgalmi törvény szabályozásai. Ha egyébként a  jogosultsági feltételek fennállnak kaphatnak  földalapú támogatást 2015 évben.

A föld tulajdonosa saját jogán saját maga minden végzettség nélkül  művelheti a földjét de ha pl. részes művelőnek adná ki annak  földművesnek kell lennie.

Örökölhet-e földet, aki nem földműves?

Share Button

Nagymamám meghalt, ketten vannak testvérek apu meg a bátyja. Földet örököltek mert a házat apura íratta mama mikor még élt.

Még nem volt hagyatéki tárgyalás. Addig, míg az le nem zajlik le nem tud apu testvére semmit csinálni?

Apukám őstermelő és eddig a földeket is ő művelte, ami mama nevén volt mert a bátyának semmi nincs a nevén csak egy kicsi föld mert a ház ahol lakik, az is apa nevén van.

Ha az a kérdés, hogy öröklés útján szerezhető-e föld kifüggesztés és jóváhagyás nélkül, akkor válaszom igen.

A törvényes örökös ugyanis az új földforgalmi törvény szerint megszerezheti a föld tulajdoni jogát  anélkül, hogy őstermelő lenne, vagy földműves.

 

Amit az elővásárlási jogról tudni kell

Share Button

1704 m2 tanya (lakóépület és terület) eladó.

Őstermelő közvetlen szomszédunk szeretné megvásárolni. Neki mi saját magunk szeretnénk értékesíteni, nem az ingatlanközvetítő által. Az elővásárlási jogról szeretnénk tudni az aktuális törvényekben foglaltakat!

 Az elővásárlási jogról a következőt kell tudnia:

2013.évi CXXII. törvény szerint  elővásárlási jog illeti :

a) Magyar Államot;

b) a földet használó olyan földművest,

ba) aki helyben lakó szomszédnak minősül,

bb) aki helyben lakónak minősül, vagy

bc) akinek az üzemközpontja olyan településen van, melynek a közigazgatási határáról közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától;

c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül,

d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül,

e) az olyan földművest, akinek az üzemközpontja olyan településen van, melynek a közigazgatási határáról közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától.

Javaslom kössenek adásvételi szerződést a szomszéddal.

1 / 2 oldal12