szántóföld címkével jelölt bejegyzések

Elajándékozható-e szülő és gyermek között a bérleti szerződéssel terhelt szántó?

Share Button

Édesanyám külterületi szántóját 10 ha, nekem akarja ajándékozni, de nem vagyok földmíves, nem is gazdálkodom.

A föld 25 éve haszonbérbe van adva. Én is a jelenlegi bérlőnek adnám tovább. Így lehet -e ajándékozási szerződést kötni, vagy ha elfogadom az ajándékozást , akkor nekem kell a földet művelnem, nem adhatom tovább bérbe?

Közeli hozzátartozó között a föld minden korlátozás nélkül ajándékozható. A szerződést biztonsági okiraton kell elkészíteni. Az ajándékozási szerződésen teherként a haszonbérletet fel lehet tüntetni. Ebben az esetben a megajándékozott az ajándékozó jogutódja lesz.

Beletületi aranykoronás szántó a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik-e?

Share Button

Szántóként használt földhivatalnál aranykorona értékkel is nyilvántartott belterületi ingatlannal rendelkezem. 620/1 hrsz több ha terület. A terület értékesítésére vonatkozik-e a földforgalmi törvény?

Ha aranykoronával rendelkező belterületi szántó a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. A jogszabály 2. § (1) paragrafusa kimondja, hogy  a törvény hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre.

A vonatkozó értelmező rendelkezés pedig akként rendelkezik, hogy mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

Örökölhet-e nem földműves magánszemély 1 hektárnál nagyobb szántó területet?

Share Button

Édesapámnak van 5 hektár szántóföldje , évek óta én segítek neki a művelésben , de csak fél éve intéztük el,  hogy családtagként szerepeljek az őstermelői igazolványban.

Mivel nincs mg.-i végzettségem, és nem vagyok 3 éve bejegyezve mg-i őstermelőként , örökség esetén nem örökölhetném a földet ?

A földet örökség útján megszerezheti. Ehhez a közjegyző szerzi be az illetékes Megyei Földhivataltól a szükséges engedélyt.

Ki vásárolhat tanyát, milyen feltételekkel?

Share Button

Párommal úgy döntöttünk, hogy tanyára költözünk szerencsénkre meg is találtuk a számunkra megfelelőt, de aztán kezdődtek a problémák és jöttek a különböző információk és kérdések az új földtörvény miatt.

Első körben a banknál ütköztünk problémába, mégpedig hogy a tulajdoni lapon szereplő megnevezése “Tanya” ezért nem használható ingatlan alapú hitel fedezeteként.

Elküldtek az önkormányzathoz, hogy derítsük ki, hogy át lehet e minősíteni lakó ingatlanná a besorolását. Kiderült, hogy ez nem járható út viszont adtak egy újabb tanácsot, mégpedig hogy a járási hivatalnál kérelmezzünk, egy hatósági bizonyítványt melyben rögzítik, hogy ezen a területen tényleg található egy lakó ingatlan. Ez tényleg járható út -e és létezik e ez a fajta hatósági bizonyítvány?

A következő probléma az új földtörvényből adódott és egyelőre nem sikerült pontos választ kapnunk rá, hogy ki vásárolhat tanyát az új törvény szerint? Azt tudjuk, hogy az eljárás ugyan az mint a földvásárlás esetén csak a jogosultak köre nem világos.

A tények: nincs mezőgazdasági végzettségem, nem vagyok mezőgazdasági vállalkozó, 2006 óta tulajdonosa vagyok egy 9640 négyzetméteres osztatlan közösben lévő szántóföldnek melyet édesapám után örököltem, 2013 óta vagyok őstermelő, de nem volt bevételem.

A megvásárolandó tanya: 3970 négyzetméter művelésből kivett terület(udvar), 200 négyzetméter lakó ingatlan, 50 négyzetméteres gazdasági épület valamint valamilyen jogi procedúra miatt a tanya helyrajzi számán szerepel még 2 ha szántóföld mely a bekötő út melletti földterület ami megosztási szerződés alapján került eladásra az előző évben és nem része az adás vételnek.

A tények ismeretében ön szerint én jogosult vagyok -e a tanya megvásárlására?

A művelésből kivett területre és a tanyán álló lakóház felépítményre nem vonatkoznak az új földtörvény azon szabályai hogy ki kellene függeszteni és jóvá kellene hagyatni az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási szervvel a vonatkozó adásvételi szerződést.

A tanyán levő felépítményt hatósági bizonyítvány igazolhatja hogy az megfelel a lakóház kritériumainak. Az új földtörvény előtt sok ilyen készült ,melyek alapján az ingatlan pl. EU-s állampolgár részéről megvásárolható lett.

Az  ingatlan alapú hitel fedezet megfelelőségének eldöntésénél az ügy ura a Bank –erről egyedileg a Bank dönt.

A tanya megvételével kapcsolatban  10.000.m2 / fő esetén nem kell földműves státusz,amely mértékbe  a már meglevő földet és földhasználatot is be kell tudni  (Ön azt írta:2006 óta tulajdonosa vagyok egy 9640 négyzetméteres osztatlan közösben lévő szántóföldnek) Az őstermelő egyébként nem földműves.

A kivett  ingatlan/rész nem tartozik a földforgalmi törvény hatálya alá,nem kell összeszámítani. Az ingatlan/ok tulajdoni lapja ismerete nélkül csak a fenti általános megállapításokat tudom tenni.

 

Külterületi szántó vásárlása

Share Button

Szeretném eladni az 1512 m2 területű kertemet, ami hivatalosan külterületi szántóként van nyilvántartva.

A kérdéseim a következők: 1. Rám is vonatkozik a kötelező 60 napos kifüggesztés a Földhivatalnál, amennyiben ez ügyvéden keresztül történik illetve mi a rendje – módja?

2. Erre a terület nagyságra (1512 m2) is vonatkozik, hogy csak gazdálkodó veheti meg, vagy az 1 hektár felett van?

Mivel van egy érdeklődő, aki szeretné megvenni a kertet “ott lakás” céljából, viszont nincs tudomásom róla, hogy hivatalosan gazdálkodó lenne.

Az ingatlana eladását jóváhagyási eljárás kell hogy kísérje. Egy példány biztonsági okmányon, és három példány normál adásvételi szerződést –annak megkötésétől számíttott 8 napon belül –meg kell küldeni az illetékes jegyzőnek.

A kérelmet speciális űrlapon kell előterjeszteni. 60 nap kifüggesztés alatt van elővásárlási joga a jogosultaknak.

További három hónap ügyintézés után az illetékes megyei földhivatal jóváhagyó záradékkal látja el a szerződést, emely ezt követően nyújtható be az illetékes földhivatalhoz. A földhivatlai ügyintézési határidő további 30 nap.

Az ön vevője az elmondottak szerint vásárolhatja meg az ingatlant, ha nem földműves. Nem földműves ugyamis maximum 1 hektár földet szerezhet május 1-e után, de  a már tulajdonában, birtokában, használatában) levő földet hozzá kell számítani.