tanya címkével jelölt bejegyzések

Lakóházat lehet-e tanyának átminősíteni?

Share Button

Lakóházat lehet-e tanyának átminősíteni?

A tanya a Földforgalmi Törvény hatálya alá tartozik, míg a lakóházas ingatlan nem. Álláspontom szerint az első másodikká átminősítése megoldható, míg a második elsővé minősítése nem.

A tanya értelmezése:

  1. tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel;

Hogyan vásárolható meg egy tanya kb. 4 HA területtel?

Share Button

Szeretnék vásárolni egy tanyát, ahol a hirdetés szerint a tanyához a következő földek tartoznak. 2,6 hektár szántó, 1,1 hektár gyep, és 1621 nm gyümölcsös.Hivatalos bejegyzést nem láttam ezzel kapcsolatban.

Semmilyen mezőgazdasági végzettségem nincs, az őstermelői nyilvántartásban, már tíz éve nem szerepelek.Ezt amennyiben szükséges, vissza tudom állítani.

A jelenlegi törvények alapján meg tudom-e vásárolni egyedül, vagy harmadmagammal a fent leírt tanya ingatlan.

Csak regisztrált földművesként lenne lehetősége a közel 40.000 m2 föld megvásárlására. Többed magával arányosítva személyenként maximum 10.000 m2  a megvásárolható föld mértéke, melybe beleszámít minden szerző félnek már a tulajdonában/használatában levő föld mennyisége is.

Felhívom szíves figyelmét, hogy online tájékoztatásom  saját  szakmai véleményem, mely   bíróság vagy más hatóság előtt  kötelező jogi erővel nem bír.

Mit lehet építeni kivett zártkerti telekre?

Share Button

Egy zártkerti, tulajdoni lap szerint “kivett zártkerti művelés alól kivett területet” vásároltam 6999 m2. Ez a terület átminősíthető-e tanyává és ha igen, akkor milyen feltételekkel?

Jelenleg teljesen üres a telek. Nincs rajta ingatlan, csak fák. Szeretnénk rá CSOK-ot felvenni. Milyen épület építhető rá?

A művelés alól kivett zártkerti ingatlan beépíthetőségét illetően egyeztessen az illetékes önkormányzat építésügyi hatóságával, ugyanis általában ilyen területre építési engedély nem kapható.

Az ingatlan tanyává át nem minősíthető különösen azért sem, mert rajta felépítmény nem található.

Mi a feltétele a tanya lakóingatlanná történő átminősíttetésének?

Share Button

Van a falu első utcájában egy tanyás ingatlan. Az utca egyik fele amelyben lakom, dűlő. Van-e mód arra, hogy át minősíttessem, mert így nem jár rá CSOK! Szeretném eladni, de ez nagy akadály!

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Tanyát csak kifüggesztéssel, jóváhagyással lehet értékesíteni, lakóházzá rendezési terv módosítása nélkül nem átminősíthető.

Mik a tanya vásárlásának feltételei?

Share Button

Párommal tanyát szeretnénk venni meg is találtuk van hozzá 1,2 hektár föld érdeklődnék mik szükségesek a megvásárláshoz mert mezőgazdasági végzettségem van de nem vagyok se földműves se őstermelő?

Személyenként 10.000 m2 föld illetve tanya tulajdoni joga vásárolható. Ez lehetséges anélkül is, hogy a vevő/k nem földművesként bejegyzett személyek és a megvásárolandó földdel együtt nincs a tulajdonukban/használatukban 1 ha föld.

Fontos tudni, hogy a 60 napos önkormányzati kifüggesztéskor a földműveseknek elővásárlási joguk van, ezért olyan vevők esetében, akik rendelkeznek megfelelő mezőgazdasági képzettséggel javasolt, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási földhivatalnál földművesként és így mint elővásárlási jog jogosultak kössék meg az adásvételi szerződést.

Milyen besorolású területen folytathatok mezőgazdasági tevékenységet úgy, hogy esélyem legyen a csok felvételére is?

Share Button

Szeretnénk egy nagyobb földet, (maximum 10,000nm) ahol szeretnénk felépíteni egy lakóingatlant, illetve növény és állattartáshoz szükséges fóliát, melléképületet, karámot.

Ha szántót veszek, azon meg tudom e valósítani ezt a tervet? A leírásom alapján arra gondolnék, hogy ez egy tanya lenne…viszont nem tudom pontosan azt, hogy egy tanya, milyen besorolású földterületen létesíthető. Vagy számomra egy egyszerű külterületi telek is megfelel? Ráadásul ami bonyolítja a helyzetet, hogy szeretnénk a csok-kot felhasználni a lakóingatlan építésére. Ha jól tudom csak olyan épületre adják meg a támogatást, amit lakóingatlanná lehet minősíteni..villany és vezetékes víz szükséges. Ilyen telket még találnék is de mint írtam sajnos nem tudom, hogy milyen telket kereshetek besorolás alapján..

Ez év végéig van lehetőség arra, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosai kérelmére a földhivatal az ingatlant művelés alól kivett területre minősítse át. A művelés alóli kivonás ingyenes.

Javaslom, hogy az Ön által elképzelt tanyát ilyen területre vagy belterületi telekre építse fel, különösen ha csok-ot is igénybe akar venni.

A legjobb beépíthetőségi százaléka a belterületi ingatlannak van.

A tanya jogi jelleg azon ingatlanok tekintetében áll fenn, amelyeknek a tulajdoni lapjára az fel van jegyezve. Ha tanyát vásárolna a csok igénybevétele vonatkozásában egyeztessen ügyintézőjével, míg a beépíthetőség tekintetében az illetékes önkormányzat építésügyi hatóságával.

 

Hogyan javítható az elővételi jog jogosultak közötti pozíció?

Share Button

A szomszédos tanya eladóvá vált, 2800 M2 kivett tanya terület,rajta romos épület, körülötte 1 ha szántó és 3 ha gyep /Natura 2000/.

Az eladók unokatestvér gyermekei, örökölték, bérleti szerződés nincs rá senkivel. A férjem bejelentett földműves, máshol is van még földje a településen, a tanyánk kb. fél éve mezőgazdasági üzemközpontként be van jelentve, de a bejelentett lakcíme a szomszédos településen van.

Sajnos a földtörvény alapján emiatt az utolsó ranghelyen állunk az elővásárlásnál, minden helyben lakó földműves előttünk van, hiába vagyunk szomszédok. Semmiképp se szeretnénk elveszíteni, tudomásunk van róla hogy helybeli állattartó gazdálkodó pályázik rá.

Milyen megoldást tudna javasolni, hogy biztosra menjünk? Járható út lenne-e ha kötnénk feles bérleti szerződést, esetleg utána egy előszerződést a vételre? Mindenképp bejelentkezzen-e a férjem a tanyai lakcímre?

A haszonbérleti szerződés és a feles bérlet azonos súlyú -e? A tanyát a hozzátartozó földterülettel megvehetjük-e kifüggesztés nélkül? Milyen kockázata lehet az előszerződésnek?

Tanya a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik , ezért csak jóváhagyással , kifüggesztéssel vásárolható. Előszerződést  nem érdemes kötni az említett procedúra miatt-mert eladónak végleges adásvételi szerződést kell kifüggesztetnie .

Az előszerződés azt jelenti , hogy a felek megegyeznek abban hogy egy későbbi időpontban adásvételi szerződést fognak kötni. A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanok esetében az előszerződés  kötése értelmetlen, nem releváns.  . Hogy ki lesz a vevő  : a tényleges vásárló vagy elővásárlás esetén az elővételi jog gyakorlója – azt általában a NAK véleménye dönti el.  Természetesen ha nincs elővételi jog , akkor a tényleges vevő. A Földforgalmi törvény  szerint a férjének javasolt  legalább azonos sorrendi helyen szerepelnie , mint a vélt vetélytárs.

Ezért javasolt  helyi földművesi  minőség megszerzése, az állapot ilyetén kialakítása. Előny ha a földet  használó földművesként vásárol – aki 3 éve a jogügylet tárgyát képző földet használja úgymint  haszonbérlő, részes művelő, feles bérlő stb. A földet használó földműves és a földműves kategóriáján belül első helyen a helyben lakó szomszéd, második helyen a helyben lakó, harmadik helyen azok szerepelnek akiknek lakóhelye, mezőgazdasági üzemközpontja 3 éve azon a telekülésen van, amely az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási hátárától maximum 20 km távolságra van. A földön volt részes művelőt, illetve a volt feles bérlőt is elő- haszonbérleti jog illeti meg.

Hogyan íratható át magánszemélyre egy tanya 1,5 hektár területtel?

Share Button

Lehetséges-e osztatlan közös tulajdont az egyik fél számára megszüntetni, hogy más 3.személy ne vásárolhassa meg a másik fél részét?

Külterületen van egy tanya 1,5 ha földdel. A földet kb 8 éve ajándékozási szerződében kaptam, mert a terület tulajdonosa már idős volt és nem tudta művelni a földet.

A házat, amiben élt a keresztfiára hagyta. Mi egymás között megállapodtunk az anyagi részletekről, de a földhivatal elutasította a vásárlási szándékom, mivel nem vagyok földműves és 1ha-nál több földet birtoklok.

A tanya  csak abban az esetben nem számít be a földszerzési limitbe ha „kivett” tanya azaz lekerül róla az aranykorona. Ha a valóságban nem művelt terület veszi körbe a tanyát hanem pl. udvar /telephely jellege van  javaslom érdeklődjön az illetékes földhivatalnál  a művelésből való kivonás lehetősége iránt.

Ugyancsak megoldás lehet, ha Ön Aranykalászos gazda tanfolyam elvégzését követően földművesként regisztráltatja magát. Ebben az esetben jogosulttá válik 1,5 hektárnál nagyobb külterületi földterület szerzésére is.

Vonatkozik-e a tanyákra is a zártkertek esetében alkalmazható kivonási lehetőség?

Share Button

Van egy tanyás ingatlanom 1/2 tulajdonban az öcsémmel, 4800m2 földterülettel, amin a tanya is áll. Kérdésem az lenne, kifüggesztés köteles-e az ingatlan?

A 2015.12.01-től 2016.12.31-ig terjedő zártkerti kivonási lehetőség nem vonatkozik a tanyára. A tanya továbbra is a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik,ezért csak engedélyezési /jóváhagyási/kifüggesztési eljárással adható el érvényesen .

Átminősíthető-e mezőgazdasági területen álló épület lakóházzá?

Share Button

Külterületi a., szántó 6000 m2 13,00 AK b., kivett lakóház, udvar 800 m2 0,00 AK végleges más célú hasznosítás gazdasági épület és egyéb építmények létesítése céljából 800 m2 nagyságú területre engedélyezve xxxx számú határozattal rendelkező tulajdoni lap bejegyzések estében milyen szabályok és feltételek vonatkoznak az ingatlan megvásárlására?

Mik a lehetséges jogszerű lépések az ingatlanon lévő több száz négyzetméter hasznos alapterületű, lakóház minőségű építmény lakóházzá minősítésére?

A külterület/ tanya a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, azaz fél éves engedélyezési eljárással vásárolható meg, kifüggesztés, jóváhagyás, elővásárlási jog gyakorlása mellett.

Amennyiben a lakóházat kiemelik önálló helyrajzi számra a lakóház kikerül a Földforgalmi törvény hatálya alól. Október 30-án megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a zártkerti ingatlanokat kivonni teszi lehetővé a Földforgalmi törvény hatálya alól, mely a következő: a 2015. évi XLIV. törvény módosította az 1997. évi CXLI  törvényt, melynek 89/A paragrafusa ’zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása’ fejezete a zártkert tulajdonosainak 2016.12.31-ig lehetővé teszi a zártkert művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését az ingatlan nyilvántartásban.

A törvény  67/2015.(X.30) FM  számú végrehajtási rendelete 2015. november 30. napjától lehetővé teszi ,hogy  az illetékes földhivatal  – a tulajdonos ingyenes kérelmére – elvégezze   művelési ág a módosítást.

A kivett zártkert már kézen-közön eladható. Nem kell hozzá kifüggesztés és jóváhagyás sem. A fenti jogszabály azonban Önnek nem megoldás, mert a külterület nem tartozik a hatálya alá.

A tulajdoni lap ismeretének hiányában, a leírtak alapján valószínűsíthető, hogy egy helyrajzi számon szerepelnek a felépítmények a földdel és így a földforgalmi törvény rendelkezései irányadóak rájuk.

Annak eldöntésénél, hogy a nem lakóház minősítésű lakóház lakóházzá átminősíthető e sok szempontot kell figyelembe venni, de a legfontosabb hogy az illetékes építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot és konzultáljon.

A rendezési terv függvényében kérdezzen rá arra is, hogy zártkertté átminősíthető e a megvásárolni szándékozott ingatlan, mert ebben az esetben a fentiek alapján a vásárlás egyszerűsödhet.

1 / 2 oldal12