társtulajdonos címkével jelölt bejegyzések

Egy néven lévő házasság alatt szerzett közös ingatlant eladhatja e a tulajdoni lap szrinti tulajdonos?

Share Button

Házasságunk alatt 2 ingatlant vásároltunk, egyet a volt feleségem, egyet az én nevemre íratva. Ha jól tudom ezek közös vagyonnak számítanak így is.

Válásunk után papíron rögzített vagyonmegosztás nem történt. Kérdéseim: -ez mennyi ideig marad így közös vagyon?

A vagyonmegosztásnak van e időbeli hatálya? -a volt nejem eladhatja-e az ingatlant, vagy építhet-e a nevén lévő, de még közös vagyonnak számító ingatlanra a tudtom, belegyezésem nélkül? Vagy ha már ezt megtette tehetek e valamit?

A házasság felbontásának nem előfeltétele a házasság tulajdonát képező ingatlanok vagyoni felosztása.

Az elváló felek e kérdéskört azért sem vonják be a válóperbe, mert a peres illeték jelentősen megemelkedne.

A válást követően a volt házas felek, ráutaló magatartással a vagyoni helyzetüket stabilizálják előfordulhat, hogy az egyik vagy a másik fél nevén levő ingatlan értékesítésre kerül.

Az ilyen adásvételi szerződésbe javasolt azon nyilatkozat rögzítése, hogy az eladó kijelenti a tulajdoni joga átruházásának akadálya nincs, az ingatlan kizárólagos tulajdona.

Jóhiszeműen szerző harmadik fél, vevő, az ilyen szerződéssel tulajdoni jogot szerezhet az ingatlanon.

A vagyon megosztásnak/rendezésnek időbeli korlátja nincs azonban javasolt okiratban rögzíteni, a felek vagyonjogi rendezését, hogy a fent említett értékesítés minden tekintetben megalapozott legyen.

Szükséges-e energia-tanúsítványt készíteni, ha a vevő tulajdonostárs?

Share Button

Társtulajdonosként vásárolnék további lakóingatlanrészt, kell-e  energetikai tanúsítványt készíttetnem?

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése kimondja, hogy nem kell tanúsítványt készíteni ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

 

Hogyan adható el ingatlanrész, melynek elővásárlási jog jogosultja ismeretlen helyen tartózkodik?

Share Button

2001-ben édesanyám meghalt és az édesapámmal közös ingatlan felét örököltük az öcsémmel. Az édesapám a következő évben ajándékozással a részét átadta nekünk, melyen a haszonélvezete maradt. 2014.-ben édesapám is meghalt.

A testvérem külföldön él a magyar állampolgárságát is megszüntette 2011. január 26.-án, ezt pontosan a lefolytatott hagyatékin tudtam meg, melyre az értesítéssel közjegyző sem tudta már elérni, ismeretlen helyen van, semmilyen kapcsolatot az édesapám halála óta nem tudok vele teremteni.

Van-e lehetőségem és mi az ingatlan részem eladására ? Mivel az ingatlanra van érdeklődő, szeretném legalább az én részemet eladni, mert nekem csak a költségem szaporodik, mivel én élek Magyarországon és mindent nekem kell fizetni.

Közös tulajdonú ingatlanrész eladható csak a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Ha ismeretlen helyen tartózkodik attól az ügylet még létre jöhet. Az okiratot szerkesztő ügyvéd tértivevényes ajánlott levélben keresi meg a tulajdonostársat 15 napos határidőt tűzve . Ha a levél kézbesíthetetlenségi ok miatt érkezik vissza –  a szerződés érvényesen létrejön.

Közös tulajdonú ingatlanrész eladható csak a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Ha ismeretlen helyen tartózkodik attól az ügylet még létre jöhet. Az okiratot szerkesztő ügyvéd tértivevényes ajánlott levélben keresi meg a tulajdonostársat 15 napos határidőt tűzve . Ha a levél kézbesíthetetlenségi ok miatt érkezik vissza –  a szerződés érvényesen létrejön.

Hogyan adható el egy távol élő, nem együttműködő tulajdonostársakkal közös ingatlan?

Share Button

Édesapám és rokonai évekkel ezelőtt örököltek egy pincét hozzá tartozó területtel. A probléma a következő: édesapám magyarországi örökös, hárman pedig külföldön élnek. Ketten Dél Afrikában, egy pedig Angliában. Magyarországra csak az angliai örökös “jár” (elmúlt 20 évben 3x volt itt)…

Miként tehetné pénzzé (adhatná el) édesapám a saját részét, ha: a dél afrikaiak soha nem jönnek Magyarországra, szóban évekkel ezelőtt lemondtak az örökségükről?

Aki Angliában él az nem foglalkozik az örökséggel, viszont nem beszél magyarul, az eddig felajánlott bármilyen egyezséget a “nem értem miről van szó” válasszal nyugtázza, hiába vettünk segítségbe hivatalos tolmácsot is.Egyszerűen nem akarja megérteni a dolgot.

Az örökölt ingatlant teljes részében mi tartjuk “rendbe” mi nyírjuk a füvet, fizetünk utána mindent, és tartjuk karban a lehetőségeinkhez mérten kb 7-8 éve. (édesapám rokkantnyugdíjas, így a mi segítségünkre szorul ebben is) .

Mit tanácsol,  milyen úton induljunk el hogy minél hamarabb pénzzé tudjuk tenni az örökséget? Értéke kb 2 millió forint, ami 4 fele osztva nevetséges összeg lenne, de édesapámon kívül senki nem akarja eladni – ketten lemondanának róla-, egy pedig se eladni nem akarja a saját részét, se megvenni édesapámét nem akarja.

 Milyen költségekkel és mennyi idővel kellene számolni, hogy számunkra megnyugtató eredménnyel záruljon az ügy?

Az ingatlan édesapát illető tulajdoni hányadára – ha vevőt találnak – kössenek adásvételi szerződést, feltéve ha a vevő a tulajdoni hányadot megvéve hajlandó birtokba lépni és az ingatlant használni.

Ebben az esetben az adásvételi szerződést ügyvéd által, hivatalosan meg kell küldeni a tulajdonos társaknak – elővásárlási joguk gyakorlása végett.

Ha a három tulajdonostárs közül valamelyik megveszi az Ön ingatlan részét Ön a pénzéhez jut. Ha nem élnek elővásárlási jogukkal az Ön vevője, mint tulajdonostárs kérheti a tulajdonközösség megszüntetését bírósági úton, melynek során a másik három tulajdonostársat kivásárolhatja, megválthatja. Így az ingatlan  1 / 1 –ed tulajdonosa lehet.

Ha nem talál ilyen vevőt, akkor a bíróságtól lehet kérnie a közös tulajdon megszüntetését, melynek során végső esetben árverésen kerül értékesítésre az ingatlan és a befolyó vételár lesz felosztva a tulajdonostársak között.

 

Beköltözhetünk-e osztatlan közös ingatlanba, melynek csak egy részét vásároljuk meg?

Share Button

Egy úrtól kaptunk ajánlatot ami arra irányult, hogy megvásárolhatjuk ingatlan tulajdonjogát. Rajta kívül még van 3 tulajdonos. Állítása szerint, nem lakják, de mi azonnal beköltözhetnénk a tulajdon-jogommal amit megvennék tőle.

Kérdéseim: Ez igaz? Ha igen, akkor nem rakhatnának ki minket vagy igen is támadhatóak lennénk? Fontos, mert van egy egy éves kis lányunk és nem szeretnék bele menni semmi bizonytalanba.

Osztatlan közös tulajdon egy részének eladása esetén a másik tulajdonostársaknak elővásárlási joguk van. Amíg erről nem mondanak le az adásvétel nem érvényes.

A birtoklás a használat joga minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában megilleti. Ezen két okból nem javaslom a vásárlást.