tartozás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szerezhető meg árverésre kitűzött ingatlan tartozásmentesen?

Share Button

Van egy ingatlan. A fele édesapám tulajdona, a másik felét én örököltem. Édesapámnak tartozása van, az ő része már árverezve is volt, sikertelenül. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha én papíron megvenném az ő részét, akkor halála után töröltethetem róla a tartozást, vagy mindenképpen vissza kell fizetni?

Az árverési vétellel a vevő tehermentesen kapja tulajdonába az ingatlant. Javasolt, hogy legyen Ön a Vevő az árverésen.

Mit tudok tenni, ha adósságot örököltem?

Share Button

Hagyatéki tárgyaláson nem vettem részt és nem tartózkodtak Magyarországon, nem tudtam az adósságról le mondani így az adósság rám maradt mit tudok tenni ez ellen??

A hagyatéki tárgyalás időpontjáról minden örökös a megjelenésre idézést kap. Ennek hátoldalán olvashatók a jogok és kötelezettségek, többek között az is, hogy meghatalmazott útján képviseltetheti magát, ha megjelenni nem tud.

Ha valaki nem utasítja vissza az örökséget, az örökség erejéig felel az örökhagyó tartozásaiért. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb az öröksége mértékéig tartozik helytállni a hitelezőknek, magyarul olyan, mintha semmit nem örökölt volna.

 

Hogyan szabadulhatok meg a banki tehertől és a rezsitartozásoktól?

Share Button

Van egy jelzáloggal terhelt lakásom, melyben a nővérem lakik haszonélvezettel. Ezt a hitelt nem szeretném tovább finanszírozni. Nővérem adóstárs, sok a panasz rá, rezsit nem fizeti, közös költséggel sem tudunk megegyezni.

Lemondhatok-e a lakásról a bank javára, úgy hogy ne legyek “rossz adós”? Hogy lehetne megszabadulni a lakástól, a jelzálogtól, a haszonélvezőtől?

Az ingatlan eladása történhet oly módon is, hogy a vevő által fizetendő vételárból – ha az több, mint a tartozás összege – az ingatlan tehermentesítésre kerül. Ebben az esetben a tulajdonos és a haszonélvező a tehermentesítés után fennmaradó vételárból osztozik (illetéktörvény 72. § -a alapján határható meg a haszonélvezeti jog értéke).

Hogyan szabadulhat meg a tulajdonos a haszonálvező által felhalmozott tartozások megfizetésének kötelezettsége alól?

Share Button

A lányom aki most 29. éves haszonélvező a 2 4nm-es szoba konyhás lakásban. Sajnos kötelezettsége ellenére semmilyen rezsiköltséget nem fizet, immáron 5. éve, amióta a férjével haza költöztek.

A felhalmozódott tartozást az 50.000.- forintos nyugdíjamból vonják, annak ellenére, hogy már 3. éve elköltöztem a lakásból mert férjhez mentem, és még ideiglenesen sem vagyok bejelentkezve oda.

Az elzárt gázórát egy évvel az elköltözésem után feltörte, és a szolgáltató ezt észre vette, ezért 540.000.- forint köd bért kellene fizetnem, mind amellett, hogy 500.000 forint közös költség tartozás, 206.000 forint gáz tartozás és víz tartozás is van az ingatlanban.

A gázóra feltörést elismerte, alá is írta a szerelők által készített munkalapon. Jelenleg is albérletben lakom, és további adósság halmozódik, mert többed magával lakik az ingatlanban, amit velem fizettetnek meg .

Hogy megszabadulhassak ettől az ingatlantól, és adósságtól?

Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett személy köteles helytállni – elsősorban – az ingatlan tulajdonon felhalmozott közös költség, rezsi stb. tartozásokért.

Ha a tartozásokat a bejegyzett haszonélező halmozta fel – másodlagosan – a tulajdonos a haszonélvezőt akár per útján is kötelezheti az általa megfizetett tartozások megtérítésére.

Lakásingatlan tulajdonjoga – ha arra a tulajdonosnak  nincs szüksége – adásvétellel, ajándékozással,  cserével, eltartási szerződéssel, életjáradéki szerződéssel, stb. átruházható családon belül vagy ismerősi körben, vagy kívülálló harmadik személynek.

Ráterhelheti-e az állam a meg nem született unokára az örökölt adósságot?

Share Button

Ha az állam megörökli az adósságot amit megörököltünk és lemondtunk róla, akkor a meg nem született gyermekre vagy unokára az állam ráterhelheti e az adósságot?

Az állam a szükségszerű végső örököse – örökség visszautasítása esetén – a hagyatéknak, beleértve az ingatlan hagyatékot is. Öröklést követően született vagy születendő személyeket az állam említett öröklése nem érinti, rájuk nézve kötelezettséget az állam nem keletkeztethet.

Banki és közüzemi tartozásokat felhalmozó tulajdonostárssal közös ingatlan egésze végrehajtás alá vonható-e?

Share Button

Testvéremmel közös tulajdonban van a szülői ház, amiben a szüleink és a testvérem a családjával laknak hosszú évek óta.A testvérem tulajdonrészére kb 10 éve a hozzájárulásommal jelzáloghitel lett felvéve. A hitelt nem tudták törleszteni a bank felmondta a hitelszerződést, de egyenlőre nem árverezte el.

Ezen kívül mindenféle közüzemi és közös költség tartozás is van az ingatlanon. Kérdésem ebben az esetben nekem milyen hátrányom származik a fenti adósságokból? A jelzáloghitel fedezete a ház, viszont csak a 1/2 tulajdonon szerepel. Mi ebben az esetben az eljárás? A közüzemi tartozásokért a szerződő felel, vagy a tulajdonosok akkor is felelősek érte ha nem lakják az ingatlant?

Amennyiben az Ön fél tulajdoni ingatlan hányada tehermentes és a bank kölcsönszerződésében Ön nem adóstárs, úgy az ingatlanrészét csak a közmű tartozások miatt fenyegeti veszély. Mivel végső soron a közmű tartozásért a tulajdonos/ok tartoznak helytállni, ezért javasolt, hogy azokat mielőbb rendezzék a bentlakók vagy Ön. Ennek hiányában az Ön tulajdoni hányada is végrehajtással terheltté válhat.

Mi történik adóssággal terhelt ingatlan öröklése esetén?

Share Button

Elhunyt az édesanyám. Hárman voltunk testvérek: a húgom az öcsém és én. Az öcsém meghalt, van egy fia. Az anyám házát jelzálog terheli, amely abból adódik, hogy a húgom felvetetett 4,5 millió Ft-ot az anyámmal akinek ebből az összegből 1 millió forintot adott az anyám saját házának felújítására,  a többi 3.5 milliót a húgom a saját házának bővítésére használta fel.

Kérdésem, hogy az unokaöcsém és én öröklünk -e valamit, vagy csak az adósságot? Illetve, ha a hagyatéki tárgyaláson én és az unokaöcsém lemondunk az örökségről, akkor terhel-e valamilyen adósság, ha pedig nem mondunk le akkor mire számíthatunk?

Az adóssággal terhelt ingatlan öröklését vissza lehet utasítani. Ha elfogadja örökségként akkor az örökség erejéig helytállni tartozik a z ingatlant terhelő tartozáskorét.

Ki köteles helytállni az elhunyt haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Édesanyám elhunyt. Négyen vagyunk testvérek,a házat én örököltem, anyukánknak csak özvegyi joga volt a házon – édesapám még gyermekkoromban halt meg, a ház az övé volt.

Anyukánk csak hitelt hagyott ránk  Nemcsak a hiteleit (valószínűleg az összes létező pénzintézettel és behajtó céggel kapcsolatban állt a megtalált dokumentumok alapján…), de a számlákat sem fizette.

A gázt kikötötték még tavaly, így a bekötés után érdeklődtem, ami a nyomáspróba, újbóli gázterv, visszakötés miatt 100-150e Ft-tól a csillagos égig terjedne, és persze egy behajtó cégnél is van már jelentős tartozás.

A szemétszállítási díjból is van elmaradás, arról olyan papírt találtunk, hogy NAV végrehajtás alá került. A csatornát nem kötötte be tavaly , így a tavalyi vízfogyasztása után rajtam akarják bevasalni a talajterhelési díjat, mely szintén egy jelentős tétel.

Településünkön van kommunális adó is, amelyet szintén nem rendezett a tavalyi évre…

Kérdésem az lenne, hogy amit anyukánk felhalmozott számlatartozásokat (minden számla és szolgáltatás az ő nevén van, én csak a lakás tulajdonosa vagyok), az mind csak engem terhel, mert enyém a ház vagy a testvéreimre is hárul belőle?

Vagy van lehetőség elkerülni ezek kifizetését?! Nem én használtam el a számlákon szereplő összegeket, ott sem lakom, már évek óta más a lakcímem. S a tartozások többnyire behajtó cégeknél vannak, tehát nem a szolgáltatónál (ez a gáznál és a szemét szállításnál is így van).

Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett  tulajdonos tartozik helytállni az ingatlanára felhalmozott tartozásokért. Testvér  illetve más hozzátartozót ilyen kötelezettség nem terhel még ha a tulajdonossal öröklési viszonyban is állnak.

Árverés útján megszerzető-e egy ingatlan tartozásoktól mentesen?

Share Button

 Vettem egy ingatlant amin egy 120 m2-es lakóház, egy 108 m2-es és egy 22 m2-es gazdasági épület és udvar, egy 283 m2-es és egy 34 m2-es beépítetlen terület és egy 469 m2-es közös udvar van.

Amikor elkészült a vázrajz akkor vettem észre, hogy a 34 m2-es beépítetlen terület nem került a tulajdonomba, így a telekrendezés sikertelen volt. A kérdéses területet a tulajdoni lap szerint 1967-ben vásárolta meg a tulajdonosa, akit minden igyekezetem ellenére képtelen vagyok megtalálni. Valószínűleg már elhunyt.

A tulajdoni lap szerint, 1967-ben jelzáloghitelből vásárolta, amit nem fizetett vissza, így végrehajtási jogot jegyeztek be 22000Ft és járulékai erejéig 1988.01.06.-án az OTP javára. Ezek után több bejegyzés nincs.

Elképzelhető, hogy 28 év után árverésre bocsájtja ezt a 34 m2-es területet a végrehajtó és így a tulajdonomba kerül anélkül, hogy az eredeti tulajdonosa nem található? Ha igen, ki tudja erre megkérni a végrehajtót és végső soron, hogyan juthatok hozzá?

A végrehajtás útján szerzett tulajdon ún. eredeti szerzésnek minősül, ami azt jelenti, hogy  tehermentesen árverés jogcímen kerül az ingatlan a vevő tulajdonába – a tulajdonos személyétől, hollététől függetlenül.

 

Helytállni tartozik-e a feleség a férj tartozásaiért?

Share Button

A férjemmel élek jelenleg albérletben. Életközösségünk megromlott, egyelőre nem tudok tőle elköltözni. Ő nagyon sok hitelt halmozott fel (szám szerint 12 db-ot), egyikhez sem járultam hozzá.

Akkor tudtam meg őket, amikor a behajtókhoz került, szinte mind!Egy időben nem fizette őket, akkor kértem hogy a fizetését utalja az én számlámra és rendezem őket. Többször tárgyaltam velük és egyezkedtem, hogy ne kerüljünk bajba, és rendeztem az utalásokat. Mai napig rendezem, ha utalja a pénzt. Pár hónapja a fizetését visszakérte a saját számlájára. De még utal és rendezem neki.

Van egy kiskorú gyermekünk 11 éves.  Ha válásra kerül a sor, ezek a hitelek érintenek-e engem és a gyereket úgy, hogy én ezekhez semmilyen formában nem járultam hozzá a megkötéskor? (Nem is tudtam róla, csak mikor bajba került a hitelek nem fizetése kapcsán)

A házastársi vagyonközösség helytállni tartozik mindkét házasfél házassága alatt felhalmozott tartozásáért.

1 / 2 oldal12