termőföld adásvétel címkével jelölt bejegyzések

Milyen feltételekkel értékesíthető egy zártkert megnevezésű földterület?

Share Button

Sok évvel ezelőtt ajándékba kaptam egy 144 m2 zártkert megnevezésű földterületet. Ingatlan nincs a területen, valamikor régen szőlő volt ott. Elköltöztem, nincs szükségem rá.

El szeretném adni, de nem ismerem ennek a menetét. Egy kis faluban található Szabolcs megyében. Hogyan adhatnám el? 

Az új földforgalmi törvény megnehezítette a zártkerti ingatlanok eladását azzal, hogy a külterületi ingatlanokkal azonos jogállásúvá tette.

Ez azt jelenti, hogy ha vevő van az ingatlanra, akkor az adásvételi szerződést 60 napig az illetékes jegyzőnél ki kell függeszteni, é a megyei földhivatallal jóvá kell hagyatni.

A termőföldszerzés/ eladás részletes szablyai az alább linken elérhetőek ingyenes regisztrációt követően.

termofold-jogszabalyvaltozas-letoltheto-ebook/

Milyen formában ruházható át termőföld nagykorú gyermek részére?

Share Button

1/1 tulajdonosa vagyok egy közel 2 ha művelés alól kivett külterületi legelő ingatlannak, mely haszonbérbe volt adva egy cégnek 10 évre, időközben a cég megszűnt, a haszonbérlet megszűnt 2006-ban.

Az akkori ügyvezetője a földem szomszédja, ahol gazdálkodik, és az én földemet is rendben tartotta (lekaszálta) mivel azt hitte hogy az is az övé. A földjét annak idején tőlem vásárolta.

Van -e joga elidegenítési/elbirtoklási eljárást kezdeményezni ? Nagykorú fiam részére tudnám-e valamilyen formában átruházni a földet (ajándékozás, haszonélvezeti jog)?

Vagy maradjak a tulajdonos és csináljunk egy szívességi földhasználati szerződést ? A legjobb és leggyorsabb megoldást keresem.

Elbirtokolni csak akkor lehet ingatlant, ha az elbirtokló 10 éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.

Az Ön esetében az ingatlan tulajdon joga még mindig az Öné, ami azt jelenti, hogy arra elbirtoklási igényt bíróságon senki nem nyújtott be.

Az ingatlan az új földforgalmi törvény szerint közeli hozzátartozónak – így nagykorú fiának kifüggesztés és jóváhagyás nélkül elajándékozható.

Közeli hozzátartozója javára ( azaz Önnek) az ingatlanra az ajándékozási szerződéssel egyidejűleg haszonélvezeti jog is alapítható.

Milyen módon szerezhető meg egy osztatlan közös tulajdoni rész kifüggesztés nélkül?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonban van 6 testvér területe, mely szántó. Egy testvér meghalt, akinek a részét 5.000 m2-t  már 10 éve én használom, mert Ő  Angliában élt  életvitelszerűen.

Halála után a területet 3  Angliában élő  gyermeke örökölte. Ezt a területet milyen módon tudnám  megvenni, hogy ne kelljen kifüggeszteni?

Ezt  a bekerített szántó területet szüleinktől örököltük,apám már  27 éve mindenkinek kijelölte  a saját részét és azt úgy használjuk  azóta is.

Kifüggesztés és jóváhagyás nélküli ügylet csak közeli hozzátartozók között jöhet létre,  pl. ajándékozással, adásvétellel. A legutolsó ilyen közeli hozzátartozó a testvér, testvér gyereke viszont nem.

Osztatlan közös tulajdon teljes megszüntetése esetén van még lehetőség adásvétellel olyan szerződést kötni, amelyet nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a vevőnek tulajdonostársnak kell lennie és a vétellel 1 /1-ed tulajdoni hányada kell, hogy kialakuljon.

Milyen jogai vannak a termőföld tulajdonosának?

Share Button

Azt mindenhol olvasom, hogy ” A föld használatának a jogát, csak földműves, vagy mezőgazdasági termelő szövetkezet szerezheti meg”. Tehát vásárolhatok 1 Ha, vagy alatti földet mint nem földműves, csak nem használhatom? Vagy hogy is van ez? A földhasználat bejelentés 1 Ha-ig is Ok, de mint nem földműves 1 Ha földet használhatok?

Egy hektár mértékig nem földműves magyar állampolgár vásárolhat földet, de a már meglévőt ebbe a mértékbe be kell számítani.

A vevő, mint tulajdonos jogai:  birtokolhatja, használhatja a megvásárolt földet és szedheti annak hasznait.

A tulajdonjog alapján még ahhoz is joga van, hogy rendelkezzen a földdel, azaz tovább eladja.

Milyen feltételekkel kezdhetünk mezőgazdasági tevékenységet? Mennyi földet vásárolhatunk?

Share Button

Párommal új életet szeretnénk kezdeni, tanyát, földterületet vásárolni és állattenyésztésbe, mezőgazdaságba fogni.

Olvastunk sok mindent az új földtörvénnyel kapcsolatban és egyre bizonytalanabbnak tűnik, hogy egyszer elérjük a célunkat és megvalósítsuk a terveinket.

Ha jól értettem az Ön egyik korábbi válaszát 10000m2/fő az a terület határ, amihez még nem szükséges mezőgazdasági végzettség a föld megvásárlásához. Kérdezném, hogy 3 gyermekünket ilyen módon be lehet e vonni a vásárlásba/tulajdonba és így 5 főre vetítve vehetünk e 50000 m2 területet?

Továbbá kérdezném, hogy férjem 15 évvel ezelőtt rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, azt kiválthatja e ismét, vagy meghosszabbíttatni/érvényesíttetni kell azt?

Amennyiben megvásároltuk a területet amely engedélyezett a törvény szerint, mikor lesz lehetőségünk azt bővíteni?

Eredetileg 10 HA területben gondolkodtunk összesen, de lehet ilyen módon két lépésben váltanánk valóra álmainkat, ha a törvény engedi.

Osztatlan közös tulajdonba történő földvásárláskor az arányosítás szabályai szerint kell eljárni, azaz az 1 fő/1 HA a tulajdoni illetőségekre vonatkozik. Tehát 5 főre vetítve vehetnek 5000 m2 földterületet.

Fontos tudni, hogy a kifüggesztés és a jóváhagyás nem elkerülhető. 1 HA/fő feletti földvásárláshoz földművesnek kell lennie a vevőnek.

Az illetékes földhivatalnál lehet kérni a nyilvántartásba vételt, a megfelelő dokumentumok ( végzettség, jogszabálynak megfelelő őstermelői múlt) igazolásával.

Hogyan adható el zártkerti ingatlan kifüggesztés nélkül?

Share Button

Rendelkezem egy 600m2 Kert besorolású területtel. Ezt szeretném eladni és ennek megkönnyítése (több havi herce-hurca elkerülése) érdekében kivonni a művelés alól. Bár mindenki a környéken zártkertként emlegeti az ingatlanjait, valójában Kert szó szerepel a tulajdoni lapokon.

Van-e különbség a Kert és Zártkert fogalom között, illetve amennyiben elfogadják a törvényt a zártkertek művelés alóli kivonásának illetékmentességéről, akkor ez az én Kert besorolású ingatlanomra is vonatkozik-e majd. Ha nem vonatkozik, akkor a Kert besorolást meg lehet-e változtatni, hogy az Zártkert legyen, és utána illetékmentesen kivonható legyen.

A tulajdoni lap bal felső részében az illetékes járási földhivatal alatti területen, de a helyrajzi szám előtt található az ingatlan pontos megnevezési, mely lehet zártkert, belterület, külterület, stb.

A tulajdoni lap I. része határozza meg az ingatlan művelési ágát, mely lehet kert, szántó, rét, stb. Ugyanezen sorban kerül feltüntetésre, ha az ingatlanon AK szerepel. A „kivett” zártkert megjelölés a 2015. évi XLIV. törvény amely módosította az 1997. CXLI. törvényt (89/A paragrafus) végrehajtási rendelete hatálybalépését követő időszakban fog szerepelni a vonatkozó tulajdoni lapokon. A művelési ág változtatáshoz azonban az is szükségeltetik, hogy  az ingatlanon gazdasági épület álljon.

A kivonás nem illetékmentes, mivel s földhivatali eljárási illetéket meg kell fizetni. Számolni kell azzal is, hogy a végrehajtási rendelet-mely még nem jelent meg-, egyéb költségeket is előírhat.

Van-e elővásárlási joga az épület tulajdonosának a földterületre kivett zártkert esetén?

Share Button

Kivett gazdasági épület földhasználati joggal bír. Eladnám a gazdasági épületemet. Van-e a föld tulajdonosainak elővásárlási joga?

Ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik, a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg.

Testvérrel kötendő föld adásvétel esetén szükséges-e a kifüggesztés?

Share Button

Apukám meg szeretné vásárolni testvérei tulajdonrészeit egy zártkerti ingatlanból melynek helyrajzi száma 0-val kezdődik tanya minősítésű és 8000 nm. Kell e földműves minősítés apukámnak?

Testvérrel kötött adásvételhez  – főként ha  1 / 1 –ed  tulajdon alakul ki a megváltás során – nem kell földművesnek lennie a vásárlónak és kifüggeszteni , jóváhagyni sem kell az okiratot- csupán biztonsági okmányon kell kötni a szerződést.

 

Hogyan vásárolhatok zártkertet?

Share Button

Egy kertföld vásárlását tervezzük, amely mindössze 12 sor. Ahhoz, hogy megvehessük valóban őstermelőnek kell lennünk? Milyen különbség van a beépítetlen telek és kertföld között?

10.000.-m2 alatti zártkert vásárlását magánszemélyként teheti akár magyar akár uniós állampolgár. A már birtokában , használatában levő földdel a vásárolandót össze kell számítani. Az adásvételét ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni. Nem kell hozzá őstermelőnek lenni.

Javaslom várjanak a szerződéssel mert a közeljövőben várható hogy a zártkerteket a tulajdonosai kivonathatják – ingyenesen – a művelés alól.

Ezt követően közvetlenül – kifüggesztés és jóváhagyás nélkül  – lehet adni /venni  a kivett ingatlanokat. Ha zártkert vagy külterület már kivett – azaz nem tartalmaz aranykoronát – ma sem kell sem kifüggeszteni sem jóváhagyatni, ide értve a tisztán halastó művelési ágat is.  Ez a tanyára nem vonatkozik.

 

Őstermelőnek van-e elővételi joga föld vásárlás esetén?

Share Button

Anyukámnak örökölt földtulajdona van, és őstermelőije pedig 1999-től 2009ig majd 12010 2011 2012 2013 évben ki volt adva. 2014-től újra megujjitatta, kérdésem hogy bejegyzik -e földművesként a földhivatalba?

A szomszédos egyházi földrész eladó és megveheti e? Van- e vásárlási joga a megvételhez?

Az őstermelői igazolvány több éven keresztül való megléte nem automatikusan jelenti , hogy  földműves is az őstermelő.

Ha az elmúlt 5 évben legalább három év vonatkozásában igazolt árbevétellel rendelkezik az őstermelő, kérheti a földművesi nyilvántartásba vételét.

A helyi földművesnek elővásárlási joga van a kifüggesztett föld adásvételi szerződések tekintetben.

Ha az egyháznak külső harmadik személy a vevője a földjére, az általános szabályok szerint a szerződést ki kell függeszteni, és a regisztrált földműves édesanyának lehet elővásárlási jogot gyakorolni.

Ha pedig édesanya a vásárló, akkor elővásárlási jogosultként előnyt élvez a nem helybeli, földművesként jelentkező elővásárlókkal szemben.

Földművesként édesanya 300 hektárig vásárolhat.

 

 

 

5 / 7 oldal« Első...34567