termőföld bérbeadása címkével jelölt bejegyzések

Mi a teendő, ha termőföld bérlője elhalálozik?

Share Button

Édesapám halála után egy földterületet örököltünk Édesanyám, Testvérem és én, Édesanyám haszonélvezeti jogával. A földterületet (szántó) évek óta bérli egy hölgy, aki műveli/művelteti, és állami támogatást is vesz fel utána.

Kérdésem az, hogy mi történik, ha a bérlő elhalálozik, és a közvetlen családtagjai/örökösei nem alkalmasak, vagy nem akarják tovább bérelni, művelni. Mi a teendőnk ilyenkor, illetve mik a lehetőségeink?

Köszönöm megkeresését. Határozatlan idejű bérleti jogviszony a bérlő halálával megszűnik. A bérlő jogutódai kizárólag határozott idejű és még le nem járt bérleti jogviszony esetén lesznek jogutódok. Az első esetben tehát vagy saját maguk használják, vagy újból haszonbérbe adhatják az ingatlanukat, vagy eladhatják.

Hogyan garantálható, hogy a földbérlő TSZ az ingatlanra az adásvételt is megköti a bérleti szerződés mellett?

Share Button

Szántóföldet szeretnék eladni. Jelenleg a helyi TSZ műveli a területet. Ők is vennék meg, szeptemberben már szóban megállapodtunk az árról, az adás-vétel körülbelüli időpontjáról.

A jelenlegi szerződés 2018 novemberében járna le. A TSZ viszont új bérleti szerződést akar írni most januárban, 10 évre, kedvezőbb feltételekkel, feles bérletben , hisz így ők lennének a kedvezményezettek a föld vásárlásnál.

De ez jól is van így, mert a helyi gazdálkodók komolytalan ár ajánlatokat tettek. A Tsz a nyár folyamán akarja kifizetni a vételárat. A pénz nekünk sürgős lenne, őszig szeretnénk mindenképp hozzájutni.

A kérdésem az , hogyha megkötjük az új bérleti szerződést, mi garantálja, hogy az adásvétel is megtörténik augusztus végéig ? Vagy valami módon lehetséges bele foglalni vásárlási garanciát? Esetleg más biztosíték, ötlet ? Van-e egyáltalán szükségünk ügyvédre, mint eladó?

Az Ön számára legoptimálisabb megoldás, ha a bérlet megújítása mellett párhuzamosan az adásvételi okirat is elkészül. Ezt általában a vevő ügyvédje készíti, a vevő költségén. Az adásvétel jóváhagyása kb. fél évet igényel. A vevő tulajdoni jog bejegyzését követően Ön bérleti díjra nem jogosult.

Eltérő adatokkal készült bérleti szerződések közül melyik tekinthető hatályosnak?

Share Button

Haszonbérleti szerződés eltérő adatainál mi a teendő? A bátyám 7 Ha szántóföldet akar ajándékozni részemre haszonélvezeti jog mellett. A föld bérlője érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik határozott időtartam mellett.

A bérlők az egyeztetés alkalmával megmutatták a szerződésüket, amit annak idején a bátyám is aláírt, aminek 1 példányát a Földhivatalhoz is beadtak. A bátyám és a bérlők bérleti szerződései között eltérések vannak. Például a bérlőnél beírt tanúk adatai a bátyám szerződésében nem szerepel, de vannak más eltérések is.

Ebben az esetben, amikor 2 különböző tartalmú bérleti szerződés keletkezett ugyan arról a földterületről, felbonthatjuk-e a bérleti szerződést a bérlővel? Emiatt köthetünk-e másik bérlővel új szerződést?

Bármely okirat, amely a Földhivatalhoz benyújtásra kerül mindenkivel szemben hatályosnak tekintendő. A Földhivatalnál érkeztetett dokumentumtól eltérő tartalmú okirat érvénytelen. Ezért a bérleti szerződés felbontásának nem lehet alapja ilyen tartalmú okirat.

Hogyan szerezhető vissza a földterület, melynek lejárt a bérleti szerződése, de a bérlő önkényesen tovább használja?

Share Button

2013 márciusban édesapám ajándékozással 3 hektáros földet a 4 kiskorú gyereknek ajándékozta. Ez a föld területre 2020ig bérleti szerződés lett kötve amit a papa kötőt 2008 -ban.

A szerződésben az volt ,hogy 6 hónap, vagy a gazdasági évben lehet felmondani. Mi szülök jeleztük a mezőgazdasági kft.- nek, hogy felmondjuk a szerződést 2013 novemberben. De ők nem akarnak a földről levonulni.

Papa 2013 decemberben meghalt, a kft decemberben velünk szülőkkel akart szerződést kötni a földre de mi nem kötöttünk.

Hogyan tudnánk a földet visszaszerezni, mivel a fiam nagykorú lett és ő szeretne rajta gazdálkodni. Mivel őstermelő és bikákat nevel .

Birtokvitában első fokon az illetékes jegyző rendelkezik  hatáskörrel, ezért javaslom hogy a vitás ügyben hozzá forduljanak jogorvoslatért.

Örökölhet e nem földműves magánszemély földet szülei után?

Share Button

Édesanyámnak van földje, ami bérbe van adva, ill. édesapámnak (ő már meghalt) a nevén is volt (az is bérbe van adva jelenleg). A húgommal ketten vagyunk/leszünk örökösök.

A kérdésünk: örökölhetjük-e majd a szüleink földjét, ha mi nem minősülünk földműveseknek? Amennyiben igen, akkor az örökölt földet bérbe adhatjuk-e majd mi is?

A földet 300 hektárig miden magyar állampolgár örökölhet. 300 hektár felett csak földműves örökölhet.

Az örökölt föld bérbe adható nem földműves által is. A bérlőnek kell földművesnek lenni.

Kötelesek-e az önkormányzatok kitenni a településhez tartozó földterületek bérlőinek listáját?

Share Button

Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy az új földtörvény szerint az önkormányzatok kötelesek kitenni a településhez tartozó földterületek bérlőinek  listáját, azaz akik 2015 január 1-től kötnek haszonbérleti szerződést?

Nincs az Önkormányzatoknak olyan kötelezettségük, hogy kitegyék a településhez tartozó földterületek bérlőinek listáját.

Az Önkormányzatok haszonbérleti és adás-vételi ügyek esetén a törvény által előírt kifüggesztési feladatokat és a záradékolásokat végzik el, de egyebet nem. A földhasználati nyilvántartást  egyébként a a Földhivataloknál lehet megtekinteni.

 

Van-e adókötelezettségem földbérlet ellenértékeként kapott termény után?

Share Button

Bérbe adtam a földemet, terményt kapok érte, én a terményt megetetem az állataimmal, saját részre vágom le őket. Adókötelezettségem van-e a kapott termény után?

A termőföldre vonatkozó feles bérleti szerződés alapján a bérlő meghatározott termőföld időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy más hányadát a bérbeadónak természetben átadni. A feles bérletre egyebekben a termőföld haszonbérletére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

A termőföld-bérbeadásból származó bevétel adómentes, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

A felek a haszonbérleti díj terményben történő megfizetéséről is megállapodhatnak.

A jövedelemadó törvény szerint a 600.000.- forintot meg nem haladó ingó értékesítésből származó bevétel esetén a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania.

Művelheti a szőlőmet a szomszéd a termés feléért?

Share Button

Szőlő művelési ágú ingatlanomat megromlott egészségi állapotom miatt nem tudom gondozni. A szomszédom a termés feléért megművelné.

Megteheti-e? Egyikőnk sem földműves, mindketten hobbi gazdálkodók vagyunk.

 A haszonbérlet minimális időtartama egy gazdasági év maximális időtartam 20 év lett. Nem földművesnek tehát  a jövőben nincs törvényes lehetősége hogy ismerős földjén gazdálkodjon ugyanis nem földműves haszonbérletet,  szívességi földhasználatot, a feles bérletet, a haszonkölcsönt nem köthet- ennek a lehetősége 2014. május 1. napjával  megszűnt.

Felbontható-e a határozott idejű földbérleti szerződés a lejárati határidő előtt?

Share Button

Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz,hogy a földjeimet szeretném visszavenni a jelenlegi bérlőtől saját használatra, csak még hátra van a szerződésből 9 év. Van-e jogom ehhez az új földtörvények szerint?

Az új földforgalmi törvény tiszteletben tartja a jogszerűen földművesek javára kötött földhasználati szerződéseket.

Ön nem tesz említést az Ön földjére fennálló jogviszony alanyainak, és annak tartalmának jogszerűségéről, de feltéttelezve azokat, a szerződés nem szüntethető meg sem a törvény, sem az Ön egyoldalú döntése alapján.