tulajdonközösség címkével jelölt bejegyzések

Megszüntetett haszonélvezeti jog utólag visszaállítható-e?

Share Button

1997-ban lányunknak vásároltunk egy lakóházzal beépített ingatlant, amelynek vételárát teljes egészében saját anyagi eszközeinkből egyenlítettünk ki.

Férje ezt a tényt elismerte és okiratban rögzítve lett. 2013 évben a lányunk férje megjelent nálunk egyedül és azt mondta hogy a lányunkkal meg van beszélve hogy odaajándékozza fele arányban az ingatlant.

Továbbá kéri, hogy mondjunk le a haszonélvezeti jogunkról. Azt is közölte, hogy az ügyvédnél minden el van rendezve, másnap elvisz minket az ügyvédhez csak alá kell írni a szerződést. Ez meg is történt.

A lányunk nem közölte velünk csak utólag, hogy akkor már megromlott a kapcsolatuk és csak azért íratta rá a fele ingatlant, hogy megmentse a házasságukat .

Sajnos kimondták a válást, pedig szóban ígéretet tett, hogy nem fognak elválni. Szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen lehetőség arra,hogy legalább a haszonélvezeti jogot vissza lehessen állítani?

A szülői pénzből vásárolt ingatlan külön vagyoni jellege az ingatlan felének férj részére ajándékozásával megszűnt. A haszonélvezeti jogról lemondást csak új haszonélvezeti jog alapítással lehet helyreállítani.

A lányuk és férje között így kialakult tulajdonközösség olyan osztatlan közös tulajdon, amelynek a lányukat illető felén az Önök haszonélvezeti joga áll. E haszonélvezeti jognál fogva a fél ingatlant életük végéig Önök használhatják, de a másik felét a férj használhatja.

Ebben a bonyolulttá vált jogi helyzetben megoldás lehet, ha Önök akarják használni a teljes ingatlant haszonélvezettel, hogy vásárolják vissza a férjtől az Ő fél ingatlanára a haszonélvezeti jogukat, ha ingyenesen az eredeti állapotot a férj nem hajlandó visszaállítani.

A haszonélvezeti jog értékét az illeték törvény 72. §-a szerint lehet megállapítani, pl. ha az ingatlan fele 10 m Ft értékű és Önök 65 év felettiek, akkor a haszonélvezeti vételének értéke 2 m Ft.

Ha a haszonélvezet visszaállításától a férj elzárkózik és az ingatlan használata során vita keletkezik, javaslom, hogy egyik fél váltsa meg a másik ingatlan részét, vagy az ingatlant közösen értékesítsék, vagy  a közös tulajdon megszüntetését kérjék a bíróságtól.

Le lehet-e mondani a tulajdoni jogról?

Share Button

13 éve elváltam és van egy közös ingatlanuk a volt feleségemmel, de én teljes mértékben le szeretnék mondani a tulajdoni jogról. Hogy tehetném ezt meg?

Ingatlanra fennálló tulajdonközösség esetén a tulajdonostárs a tulajdoni jogáról nem mondhat le a másik javára. Lehetősége van azonban arra, hogy a tulajdoni hányadát elajándékozza vagy eladja.

Az első esetben a másik tulajdonostárs 9 % ajándékozási illetéket fizet ( lakó ingatlan esetén), míg a második esetben az illeték mértéke 4 %.

További lehetőségük, hogy egymás között ún. tulajdonjog rendezést tegyenek. Mindhárom ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal lehetséges, melyet az illetékes földhivatalhoz is be kell nyújtani.

 

Milyen mértékben örököl a férj?

Share Button

Nagybátyám házából a testvéremmel 1/4-1/4 részt örököltünk, nagynéném 2/4 részt. A nagynéném most meghalt, férjével 1 éve házasodtak össze. Gyermekük nincs. A nagynéném részét a férje örökli?

Mivel a házat nem lakta senki, akkor így erre haszonélvezet nem jár ugye?

Ha leszármazó és szülő nincs a házastárs egyedül örököl. Önök a házastárssal kerülnek tulajdonközösségbe- haszonélvezet nem lesz.