ügyvédi költség címkével jelölt bejegyzések

Hogyan birtokolható el a mezőgazdaságilag nem hasznosítható szomszédos terület?

Share Button

Külterületen lakunk, a házunkkal szemben, az út túloldalán egy szántóföldként nyilvántartott területről van szó, amit 19 éve mi tartunk rendben, mert a tulajdonos Budapesten él, ritkán jön falunkba.

Létezik így az elbirtoklás ténye?

Felajánlotta, hogy egy jelképes összegért vegyük meg. A terület valójában egy szakadék, amiben vannak fák, szántóként hasznosítani képtelenség. Törvényben olvastam, hogy vállalnom kellene termőföldként hasznosítani, de ez lehetetlen, jól értelmeztem?

Ha létezik az elbirtoklás, ingyen a miénk lehet? Ha ügyvéd kell a szerződéskötéshez, mekkora költségek terhelnek bennünket? Lányom a tulajdonos így övé lenne a terület is, de még csak 18 éves, nem dolgozik.

Elbirtoklási megállapodással megszerezhető az ingatlan tulajdoni joga, de ugyanúgy adásvétellel is. Ha a terület nem használható mezőgazdasági műveléssel, nem valószínű, hogy földművesi elővásárlási joggyakorlás történik az adásvétel során.

Mindkét ügylethez ügyvédi vagy közjegyzői közreműködés szükséges, melynek költségét az okiratot szerkesztő szakember állapítja meg.

További információkat az elbirtoklás szóra kattintva olvashat.

 

 

Ingyes -e föld egyenes ági ajándékozása?

Share Button

Ingyenes-e föld egyenes ági ajándékozása? Úgy tudom ingyenes, de ügyvédi közreműködés kell hozzá.  Mitől függ az ügyvédi díj?

Egymás közt is lehet ajándékozni? Elfogadja e a Földhivatal? Kb. 10 éve ajándékoztam át, most nekem vissza ajándékozza  egyenes ági közvetlen rokonom. Eddig is csak én műveltem.

Testvérig bezárólag  lehet földet ajándékozni egyenes ágon.Ehhez ügyvéd vagy közjegyző közreműködése is kell, valamint az okiratnak biztonsági papírnak kell lennie. Az ügyvéd díja szabadáras, de e felek elfogadó- megegyezése is kell hozzá. A közjegyző kötött díjszabással dolgozik. Az ajándékozás illetékmentes.

Mi szükséges szőlőterület megvásárlásához, hogyan zajlik a folyamat?

Share Button

Tokaj-Hegyalján szeretnék vásárolni szőlőterületet. A kiválasztott terület kb. 3200 m2, melynek az irányára 900 e Ft.

Az adásvétel lebonyolításához milyen iratok/nyomtatványok szükségesek (hány példányban), mi az átíratás menete és ennek a költségvonzata, díja.

Általános tájékoztatást szeretnék kérni a vásárlástól a tulajdonba vételig a szükséges és keletkező dokumentumok megjelölésével, letölthetőségével.

Biztonsági papíron és normál papíron kell ügyvédnek az adásvételi szerződést elkészíteni, melyből egy biztonsági és három nem biztonsági példányt az illetékes helyi jegyzőnek kell megküldenie 8 napon belül kifüggesztésre.

60 napig a földműves elővásárlási jog jogosultak és ha van tulajdonostárs, akkor a tulajdonos társaknak joguk van az ingatlant a szerződésben foglalt vételáron megvásárolni. Ezt a nyilatkozatukat személyesen kell a jegyzőnél megtenniük.

Ha elővásárlás nem történik, a jegyző az illetékes megyei földhivatalhoz küldi meg a szerződéseket. 90 napja van a  megyei földhivatalnak, hogy jóvá hagyja az adásvételt, vagy azt elutasítsa.

A jóváhagyást záradék formájában vezeti rá a  szerződésre, és egy biztonsági és egy  nem biztonsági papíron készült adásvételt visszaküld az okiratot szerkesztő ügyvédnek.

Az ügyvéd ezt követően érkezteti a szerződéseket a földhivatalnál. A  hivatal 30 napon belül bejegyzi a vevő tulajdoni jogát. A szerződéshez személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya szükséges a felek részéről.

A szerződésben a vételárat meg kell jelölni, és rendelkezni kell, hogy az mikor lesz eladónak megfizetve.

Javaslom, hogy az ingatlan birtokba adására csak a vevő tulajdoni joga bejegyzését követően kerüljön sor, és ezzel egyidejűleg történjék a vételár megfizetése is.

Javaslom továbbá, hogy a vételár ez idő alatt  ügyvédi letétbe legyen

A költségekről: 6250 Ft tulajdoni lap, 6600 Ft földhivatali bejegyzési illeték, a vételár 4 %a vagyonszerzési illeték, és az ügyvédi költség, mely szabad megállapodás tárgya.